Thor Willy Ruud Hansen

Alder:
  RSS

Om Thor Willy Ruud

Følgere

Refleksjonsnotat om trisomi 13 og 18

Publisert over 6 år siden

Oppklarende kommentar

Jeg viser til den pågående debatten om et refleksjonsnotat som omhandler behandling av mennesker med trisomi 13 og 18 ved Oslo Universitetssykehus. Diskusjonsinnleggene tar utgangspunkt i en antagelse om at det er undertegnede som er ansvarlig forfatter for dette notatet. Denne misforståelsen er forståelig, fordi notatet er lagt ut på nettsidene til Senter for Medisinsk Etikk som om jeg var eneansvarlig for notatet. Det faktiske forhold er at notatet er utarbeidet av Klinisk Etikk-komite ved Oslo Universitetssykehus og komiteen står samlet bak innholdet i notatet, som er et resultat av en langvarig prosess der sykehusets føde- og barnemedisinske miljø har gitt innspill til innholdet. Jeg har i hht våre rutiner undertegnet notatet som komiteens leder. Senter for Medisinsk Etikk er gjort oppmerksom på uklarheten og har lovet å korrigere dette.

Hvorvidt Klinisk Etikk-komite skal gå inn i debatten må diskuteres og avgjøres i komiteen. Det er således ikke opp til meg alene å vurdere eller bestemme dette. Det ligger i sakens natur at en komite ikke kan delta i en diskusjon som den pågående med innlegg, kommentarer og motinnlegg på kort varsel. Jeg ber om forståelse for dette.

Thor Willy Ruud Hansen

Overlege, professor dr.med.

Leder i Klinisk Etikk-komite

Oslo Universitetssykehus

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1218 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1089 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 990 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 472 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 452 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere