Thomas N. Johansen

Alder: 29
  RSS

Om Thomas

Følgere

Et intervju (avhør) uten verdi

Publisert over 5 år siden

Jeg vet ikke om NRK forstår situasjonens alvor, at de ved å ha Jimmie Åkesson i studio har mulighet til å diskutere innvandringspolitikk på en saklig måte, slik Åkesson knapt får mulighet til i Sverige, annet enn via deres egne kanaler, at de ved å kjøre dette avhøret bidrar til å legitimere den usaklige hetsen Åkesson og SD har vært utsatt for i Sverige de siste årene, og som sannsynligvis var selve grunnen til at Åkesson har vært sykemeldt.

Intervjuet tilførte ikke innvandringsdebatten noe som helst av verdi. Vi har hørt alt sammen før. Personfokus, rasisme-beskyldninger, avsporinger – alt for å kvele den sårt tiltrengte debatten.

For hva var egentlig NRKs budskap? Skal man aldri kunne diskutere innvandring så lenge det finnes rasister? Skal masseinnvandring være en slags straff mot rasistene?

Vi kommer heller ikke utenom det at invitasjonen av Åkessson var sterkt kritisert på forhånd. Det i seg selv skulle jo vært ansett som et problem, men det kan tenkes at NRK tok kritikken til seg og forsvarte seg med å kjøre et ekstra hardt avhør av Åkesson.

Skavlan syntes det var så ille at SD ønsket å felle enhver regjering som arbeidet for en økt innvandring at han måtte finne frem den ordrette formuleringen i papirene sine selv etter å ha parafrasert den flere ganger. Hva som var så ille med dette, fikk han ikke frem. Åkesson selv kunne kanskje svart bedre på dette, men da må han i det minste gis sjansen til å snakke uavbrutt for en viss tid av gangen.

Jeg er dessuten helt enig med Runde i at dilemmaet «pensjon eller innvandring» er høyst reelt. 250 000 pensjonister i Sverige lever under fattigdomsgrensen. Det ville kostet 4,5 milliarder kroner årlig å løfte dem over fattigdomsgrensen, et beløp som bare et litt høyere enn den siste økningen Migrationsverket har bedt om for budsjettet deres.

Men det er vel viktigere å diskutere hva ukjente politikere har sagt og skrevet for mange år siden … Når det først har hendt, så kommer vi oss aldri videre.

Gå til kommentaren

Islamofobi, atter en gang

Publisert over 5 år siden

Jeg står på ingen måte inne for Max Hermansens vurdering av «fredens ring», men jeg står heller ikke inne for Lars Gules vurdering av «islamofobe» personer.

Slik tendensiøse beskyldninger om at positive ting rundt islam nødvendigvis må være et utslag av taquiyya er et hinder for konstruktiv debatt, hindrer også Lars Gule konstruktiv debatt når han hevder, slik han i hvert fall langt på vei har gjort tidligere, at enhver problematisering av fenomenet taquiyya nødvendigvis må være et utslag av islamofobi.

Jeg kjenner ikke til om Lars Gule har behandlet temaet taquiyya tidligere, men jeg kjenner til at han i så fall lar være å referere til dette når temaet dukker opp (sammen med Gules islamofobi-beskyldninger), så jeg har mine tvil.

Det må gå an å problematisere ting som muslimske lederes tendens til å tale med to tunger og måten gode initiativer fra muslimer ofte fremstår som forsøk på å renvaske islam med, uten at islamofobi-beskyldningene hagler.

Lars Gule skulle ha bedre forutsetninger enn meg til å vurdere om det ovenstående (og lignende ting) har noe med taquiyya å gjøre eller ikke, men jeg klarer ikke å ta ham alvorlig før han innrømmer at et forsøk på å problematisere taquiyya på sin side ikke behøver å ha noe med islamofobi å gjøre.

Gå til kommentaren

Hva sa du, sa du?

Publisert over 5 år siden
Gjennomsnittlig høyde for en amerikansk mann er 177cm. Warren Buffett er 178cm. Høyde er korrellert med høyere inntekt, men ikke høyere kompetanse.

Med kvinner er det altså motsatt; å være kvinne er faktisk korrelert med høyere kompetanse i startfasen, som ikke blir utnyttet av arbeidsgiver slik at de ender opp med både lavere inntekt og lavere kompetanse (målt mot menn) senere i livet.

Dette trenger man altså ikke en utdannelse i statistikk for å skjønne. Dropp ideologien gutter, og se på tallenes tale. Norge drives ineffektivt. Vi trenger flere kvinner i konkurransen om de beste stillingene.

Forstår du selv hva du sier i det første avsnittet ditt? Dersom høyde ikke korrelerer med kompetanse, men med inntekt, da er det jo enda større grunn til å mene at denne ulikheten er urettferdig.

 

Og man trenger i hvert fall ikke utdannelse innen statistikk for å forstå at det i denne sammenhengen er helt uinteressant hvem som utgjør den veldig lille eliten helt på toppen. Dette er i grunnen et av hovedproblemene med feminismen, slik jeg ser det. Det fokuseres for mye på det som skjer helt på toppen, og man antar at skjevheten der oppe, som gjerne blir større jo lenger opp man kommer, kommer av diskriminering helt fra gulvet. Men det er altså i dette ytterpunktet hvor de medfødte forskjellene mellom menn og kvinner for alvor gjør seg gjeldende.

 

Feminister insisterer som kjent også på å bruke gjennomsnittsinntekt og ikke medianinntekt til propagandaen sin. La det være sagt at menn og kvinner flest nyter like lite godt av den rikeste elitens formuer.

 

Jeg vil presisere at jeg ikke er ute etter å benekte at kvinner ved enkelte tilfeller diskrimineres. Jeg mener bare at omfanget av denne diskrimineringen er lavere enn det påstås, at argumentene for at diskrimineringen er slik den er påstått ikke holder, og at det feministiske perspektivet (smash the patriarchy!) er lite egnet til å forstå virkeligheten og å løse problemer.

Forresten, hva slags ideologisk motivasjon insinuerer du at jeg (vi) har?

Gå til kommentaren

Selektiv kvotering

Publisert over 5 år siden

Man kan fint tenke seg at man utvider "kvoteringshorisonten" til alle faktorer der man klarer å måle ulikheter på gruppenivå. Det er for eksempel dokumentert at høye menn tjener mer enn lave menn og oftere får direktørstillinger. Den samme ser ut til å gjelde for kvinner, bare med en langt svakere effekt. Også ekstremt høye kvinner og menn gjør det dårligere.

Joda, forskjellene mellom menn og kvinner er langt større enn mellom høye og lave menn. Likevel vil jeg mene at forskjellen er stor nok til å være interessant. Så da må jeg spørre: finnes det noen logisk grunn til ikke å skulle iverksette tiltak for å rette opp forskjeller basert på høyde når man gjør det samme basert på kjønn?

Gå til kommentaren

Den gode volden fra venstre

Publisert over 5 år siden
Dessverre har ikke den norske rettsstaten fungert når det kommer til voldelig høyreekstremisme. Det så vi med Breivik og det så vi under hele 1980- og 1990-tallet. Når et hus med politiske motstandere ble påtent ble det avfeid av politiet som guttestreker og de gadd ikke etterforske skikkelig. Vi har hatt skyting mot fredelige demonstranter, planer om å storme blitzhuset med maskingevær og drepe for fote (reneste ABB-stil) osv.

Men den har fungert når det kommer til voldelig venstreekstremisme?

Hvor lenge tror du Blitz-huset hadde fått leve dersom det var voldelige og åpent voldsforherligende "høyreekstreme" som okkuperte det?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
29 dager siden / 2922 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
17 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 859 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
10 dager siden / 623 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 526 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
8 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere