Tom Hedalen

Alder:
  RSS

Om Tom

Styreleder
Human-Etisk Forbund

Følgere

Human-Etisk Forbund har ikke konkludert

Publisert nesten 3 år siden

Finansieringsordningen av tros- og livssynssamfunnene inkl Den norske kirke er under diskusjon, og det er kjent at Kulturdepartementet jobber med ulike forslag. Disse vil Human-Etisk Forbund diskutere når de er lagt fram. Vi legger imidlertid til grunn allerede nå at en framtidig ordning må behandle alle tros- og livssynssamfunnene likt.

Når det vises til den svenske modellen så er vi av den oppfatning at denne ikke likebehandler. Om vi skal vise til en modell er den islandske bedre ved at staten samler inn en obligatorisk livssynsavgift på vegne av alle tros- og livssynssamfunn, og ikke bare majoritetskirken.

Human-Etisk Forbund legger også til grunn at tildeling av støtte kun skal gis til medlemmer som selv har meldt seg inn (dokumentasjon må foreligge) evt er meldt inn gjennom dåp e.l.. Det bør også vurderes i en fremtidig finansieringsmodell om det skal settes krav til regelmessig bekreftelse på medlemskap f.eks ved betaling av årlig medlemsavgift som tros- og livssynssamfunnene selv samler inn. Tilhørigeregistrerte bør ikke utløse offentlige tilskudd.


Til orientering har Human-Etisk Forbund allerede medlemsavgift:

Prisen for et vanlig medlemskap er
350 kroner (øker til 500 kroner fra 1.1.18)

De som mottar trygd eller av andre grunner har lav inntekt betaler kun 50 kroner (øker til 100 kroner fra 1.1.18).

Prisen for husstandsmedlem er 50 kroner (øker til 100 kroner fra 1.1.18). Det vil si at du deler bolig med et annet medlem.

For ungdom 15-26 år er det gratis å være medlem.

Disse prisene forutsetter at du er utmeldt av andre livssynssamfunn og at du er registrert med adresse i Norge. Dersom så ikke er tilfelle, koster det 950 kroner (1.050 kroner fra 1.1.18). Grunnen til det er at vi da ikke kan kreve offentlig støtte for medlemskapet denne type medlemskap.Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2988 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1678 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1537 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1291 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 665 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere