Toril Søland

Alder: 68
  RSS

Om Toril

Beskriv deg selv her
Jeg er blitt bedt om å skrive litt her:
Lærerskole , kr.dom gr.fag ved lærerakademiet i Bergen. Norsk, Spes.ped og halvt statsvitensk. i Oslo. Har flest år som lærer i grunnskolen, men har jobbet noen år i forsikring og noen år som ålefisker. Gift, tre døtre. Har sluttet å røyke og jobber for å bli frisk etter sykdom.

Følgere

Gode og dårlige kommentarer?

Publisert 1 dag siden - 258 visninger

Det er sørgelig at debattfeltet er borte.Man mister det viktigste av alt, det er samtalen.

La klinten og hveten vokse sammen til høsten, sa Jesus.

Man skulle ikke prøve å fjerne de tomme aksene, for da kunne man skade de fulle aksene også.

Det er verdt å tenke over, når man setter seg til doms over "gode og dårlige" kommentarer. Og her luker man altså  bort alle kommentarer for å fjerne  de "dårlige"! 

Man fjerner hele "innhøstingen", ved å la innleggene stå som ufruktbare, tomme vekster.

Det sterke drivet i verdidebatt er samtalen. Om man bare er ute etter "innlegg", kan man lese et essay, eller en debattbok, en avis.

Å skulle svare på et innlegg med et nytt innlegg har blant annet den vanskeligheten at man mister referansen og nærheten til innlegget man skriver om. Man mister samtaleformen.

Samtalen er personlig, den er mangefasettert med få ord, den er engasjert.

At man ikke "overbeviser" "motparten" er uvesentlig og  ikke et argument for å fjerne samtalen! Samtalen er tilhørighet. Samtalen er det levende jordsmonnet hvor livet skjer.

En levende samtale, en åpen debatt, er sjelen i Verdidebatt.

Vi kan sikkert alle ha behov for "veiledning og voksenopplæring" i gode og dårlige måter å gjennomføre debattene på, men å stenge kommentarfeltene helt er en avsjeling! En sterilisering!

 Det er svært beklagelig.

Når verdidebatt ikke lenger ser verdien av debatt, så bør den bytte navn. 

Verdiinnlegg f. eks. Gå til innlegget

Innen 2020 får vi 5G. Hva innebærer det?

Publisert 1 dag siden - 59 visninger

Noen av oss ber om å få slippe disse fordi vi reagerer på elektromagnetisk stråling. Ikke så mange enda her i landet, men i USA foregår enkeltmenneskets kamp mot 5G i rettssalene.

Rundt om i landet vårt monteres det nå smartmålere i alle husstander.

Noen av oss ber om å få slippe disse fordi vi reagerer på elektromagnetisk stråling. Ikke så mange enda her i landet, men i USA foregår enkeltmenneskets kamp mot 5G i rettssalene.

Jeg vet at når jeg sier dette, vil mange føle trang til å si at det ikke er noe som heter el-overfølsomhet, og at elektromagnetisk stråling i disse små dosene ikke er skadelig.

Derfor vil jeg med en gang si at det i mange år har vært mange og store forskningsprosjekter som sier noe annet.

Medisinernes store fagtidsskrift, The Lancet, har i desembernummeret i år temaet «planetens helsetilstand».

Her er ett av temaene virkningene av elektromagnetisk stråling, og deres budskap er tydelig på at dagens strålevern baserer sine risikovurderinger og dagens grenseverdier, på utdatert forskning.

Et internasjonalt opprop mot 5G samlet og presenterte mye av denne forskningen. De oppsummerte at det er påvist helseskader allerede med det strålingsnivået vi har i dag, altså 4G :

Endringer i hjerterytme,  genuttrykk,  stoffskifte og  utvikling av stamceller

Sykdommer : ulike kreftformer, hjertesykdom, overvekt og diabetes

Skader på DNA og nedsatt kvalitet og funksjon i spermier,                  spontanaborter, nevrologiske skader

Økning av frie radikaler, oksidativt stress

Svekket læring og hukommelse, kognitive funksjonsvansker

Effekter på barn omfatter autisme, oppmerksomhetsforstyrrelser og hyperaktivitet (ADHD), astma.

Det foreligger mye forskning  som dokumenterer skader på ulike planter og dyr, og det er påvist at skadene på cellenivå gjelder for alle levende celler.

Nå skal vi innen 2020 få 5G. Hva innebærer det?

Det innebærer blant annet noen millioner flere basestasjoner enn vi har i dag, fordi alle smart-dingser skal kunne kommunisere med alle andre smartdingser, og det krever en base for hver 100meter.

I tillegg skal det skytes opp 20 000 nye satellitter i verdensrommet for å kunne dekke alle jordens områder.  Disse basene har ekstremt høye frekvenser og  vil ha en enorm tetthet.

Vi kan ikke skru dem av, de står på døgnet rundt, hver dag, og virker over alt.

Jeg spør derfor: er vi skikkelig orientert om dette? Vet vi hva vi får? Har vi ønsket det slik?

Jeg har ikke sett dette belyst, eller debattert i noen grad, eller vært til høring, eller til behandling i stortinget.  

Hos oss er ikke disse spørsmålene verken vitenskapelig eller demokratisk behandlet.

Hvorfor ikke?

Når personer som overlege Finn Levy og professor Dag O. Hessen mener det er all grunn til å anvende «føre var» prinsippet, og The Lancet sier at vi er kommet forbi «føre var» og at vi nå må handle etter «etter snar» prinsippet, er dette fagmiljøer vi, for vår alles skyld, bør lyttte til, og handle utfra.

For, sier The Lancet,det haster!

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196(18)30221-3

Jeg anbefaler også å lese om dette på :

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

https://einarflydal.com/2018/12/10/i-the-lancet-planeten-trues-av-elektrotaka-stralevernet-er-avlegs/

Gå til innlegget

Når man kaster "et bein" til flokken.....

Publisert 25 dager siden - 384 visninger

Hva har "Listhaug", "Me too/ Giske" "Krf" og "abortsaken" felles? De fyller mediene med "sensasjon" , vår tids medieunderholdning, slik at svært alvorlige politiske saker ikke får plass i mediene,

Jeg anbefaler dem som vil orientere seg om hva stortinget skal ta stilling til i desember, å lytte til samtalen våre svenske naboer har om samme sak:

Vedtak som oppløser nasjonalstaten, sier de i Sverige. Dette tas det stilling til nå i desember! Hør hele dette intervjuet om hva som venter oss.......
Kan vi klare å moblisere mot dette.............

YOUTUBE.COMLördagsintervju 33 om Sveriges godkännade av FNs migrationsramverk .

De samtaler her om konsekvenser av "FNs migrationsramverk". Det er en samtale som berører oss alle, vårt velferdssamfunn, vår mulighet som nation, vårt demokrati og vår selvråderett. 

 Altså dyptgripende konsekvenser som våre politikere, samfunnsvitere, historikere og medier skulle debattert og informert oss om i god tid før den 10.des. 


Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77089 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43343 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34758 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27738 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22403 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22119 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20013 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19022 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 6 timer siden / 84 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 6 timer siden / 129 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 232 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 124 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 124 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 192 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 176 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 360 visninger
Les flere

Siste innlegg

Tåler Den norske kirke mer nå?
av
Reidar Holtet
rundt 3 timer siden / 67 visninger
Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 209 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 4 timer siden / 75 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 4 timer siden / 58 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 6 timer siden / 84 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 6 timer siden / 129 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 6 timer siden / 236 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 15 timer siden / 83 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 15 timer siden / 360 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 15 timer siden / 132 visninger
Les flere