Roy-Are Stene

Alder: 47
  RSS

Om Roy-Are

Følgere

Biofotoner

Publisert over 5 år siden

Den vitenskapelige forklaringen på håndspåleggelse

bilde: Det biologiske lyset fra en kakaobønne

"Det vakte oppsikt både i Kristen-Norge og i akademia da Jan-Olav Henriksen (53) før jul sto frem i Vårt Land med «varme hender». Syke mennesker opplever at de blir bedre når han legger hendene på dem, meldte avisen."

Og videre: "«Dette et bevis på at det virkelig er gudgitte nådegaver. For dette hadde Jan-Olav aldri i verden funnet på selv!»

– Spørsmålet er jo hva dette er. Fenomenet lar seg ikke bestride, men man kan ha ulike tolkninger, sier Henriksen selv."

kilde: http://morgenbladet.no/samfunn/2015/henriksens_hender#.VKZslnte69o

Mine damer og herrer, dette er ikke hokus-pokus. Det enkle svaret er: Lys.

"Biofotoner ble først oppdaget i 1922 av den russiske embryologen Alexander Gurwitsch, og defineres som ultra-svake lysstråler fra levende organismer. Gurwitsch kalte disse for mitogene stråler, men senere forskere har brukt begrepet biofotoner. Planter absorberer fotoner fra sollyset, og omdanner dem til biofotoner som lagres. Nyere forskning har påvist at biofotoner spiller en viktig og avgjørende rolle for funksjoner som koordinering av indre prosesser, cellekommunikasjon, og tilpasning til omverdenen."

og videre:

"En av de som har gjort mye forskning på dette området er Dr. Fritz Albert Popp. I over 30 år har han og hans kolleger gjort omfattende forskning og eksperimenter på biofotoner, og har klart å påvise bortenfor enhver tvil at biofotoner eksisterer, har spesifikke egenskaper, og vibrerer ved ulike nivåer. Disse nivåene har blitt målt ved hjelp av et apparat designet av Dr. Popp m.fl., kalt et biofoton-meter. En av Popp’s store oppdagelser er at store deler av biofotonene hovedsakelig utstråles fra DNA-molekylet, i tillegg til RNA og andre makromolekyler. Ettersom DNA er geometrisk formet som en hul resonator, kan det lagre biologisk lys på en effektiv måte. Det er generelt antatt i fagmiljøet at biofotoner formidler celleregulerende- og metaboliske prosesser både inni og mellom cellene i kroppen. Ved å øke nivået av biofotoner antar  forskerene også at organismen vil fungere mer effektivt ved forbedret cellulær kommunikasjon"

kilde: http://rawliving.no/?tag=biofotoner

Flere kildereferanser:

"A biophoton (from the Greek βίος meaning "life" and φῶς meaning "light") is a photon of non-thermal origin in the visible and ultraviolet spectrum emitted from a biological system. Emission of biophotons is technically a type of bioluminescence, but the latter term is generally reserved for higher luminance luciferin/luciferase systems. The term biophoton used in this narrow sense should not be confused with the broader field of biophotonics, which studies the general interaction of light with biological systems.

The typical observed radiant emittance of biological tissues in the visible and ultraviolet frequencies ranges from 10−19 to 10−16 W/cm2 (approx 1-1000 photons/cm2/second). This light intensity is much weaker than that seen in the perceptually visible and well-researched phenomenon of normal bioluminescence but is detectable above the background of thermal radiation emitted by tissues at their normal temperature."

http://en.wikipedia.org/wiki/Biophoton

"However, the tenacity of Anna Gurwitsch, together with the development of the photon counter multiplier, resulted in the confirmation of the phenomenon of biophotons in 1962. The observation was duplicated in a western laboratory by Quickenden and Que Hee in 1974.[8] In the same year Dr. V.P.Kazmacheyev announced that his research team in Novosibirsk had detected intercellular communication by means of these rays.[9] Fritz-Albert Popp claims they exhibit coherent patterns."

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gurwitsch

"Fritz Popp was born in 1938 in Frankfurt. His first diploma was in Experimental Physics (1966, University Würzburg), followed by the Röntgen-Prize of the University Würzburg, Ph.D. in Theoretical Physics (1969, University Mainz). Habilitation in Biophysics and Medicine (1973, University Marburg). Prof. Popp rediscovered and made the first extensive physical analysis of "Biophotons". He was awarded Professorship (H2) by the Senate of Marburg University, and lectured at Marburg University from 1973 to 1980. He was Head of a research group in the Pharmaceutical Industry in Worms from 1981 to 1983 and Head of a research group at the Institute of Cell Biology (University Kaiserslautern) from 1983 to 1986 and of another research group at the Technology Center in Kaiserslautern"

http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz-Albert_Popp

Gå til innlegget

Anekdoter fra den kalde krigen

Publisert nesten 6 år siden

Historieinnlegg

Prolog: Den 20. april 2008 var det 30 år siden russerne skjøt ned et koreansk passasjerfly som hadde trengt seg inn i russisk luftrom over Kolahalvøya. De som satt ringside i Forsvarets lyttestasjoner fikk bevitne et sirkus i eteren de aldri tidligere hadde hørt maken til. Her er en berettelse fra "The Dark Side”, fra de pilotene som var med på selve nedskytingen og nedtvingningen av flyet.

 Flight KAL-902 ankom ikke som planlagt 

av Andrej Nikolaevitsj Potsjtarev, historiefagskandidat.

 NATO utfører årlig over Barentshavet og Østersjøen opptil 400 etterretningstokt rettet mot Russlands territorium. I tillegg til det rettes inntil 300 etterretningstokt over Japanhavet, Okhotskhavet og Karginstredet i det Fjerne Østen. I 2003 gikk russiske jagere mer enn 20 ganger på vingene for å avskjære potensielle inntrengere. Luftforsvarets avskjæringsbatterier ble satt i beredskap ca 3000 ganger.

 

“Ødelegg målet!”

 

Ifølge hemmelige dokumenter fra USA’s Nasjonalarkiv var det flytypene U2-RB-47, RB-50, RB52, P2V og RC-135. som i løpet av den kalde krigen ble brukt til elektronisk etterretning rettet mot Sovjetsamveldet. Modifiserte RC-135 og Boeing 707 ble brukt som spydspiss for oppfanging av etterretningsdata om radarinstallasjoner og telemetrisendinger. Ifølge tidsskriftet “U.S. News and World report”, bare i løpet av epoken fra 1950 til slutten av 60-årene utførte USA inntil 20 000 flytokt langsmed Sovjetunionens og Kinas grense for å klargjøre hvilke styrker og luftforsvarssystemer som fantes.

Ifølge offisielle tall fra det amerikanske Senatet, bare i perioden mellom 1950 og 1970 ble i forbindelse med amerikanske spiontokter minst 252 amerikanske flygere skutt ned, av disse omkom 24, 90 overlevde, og skjebnen til 138 piloter er fortsatt ikke klarlagt.

 

Ofte brukte “Ridderne med regnfrakk og dolk” regulære rutefly hvis hemmelige formål medbringte passasjerer var totalt uskyldige og uvitende om. Slik forholdt det seg f.eks. i 1983 med det sørkoreanske Boeing 747 som ble skutt ned over Sakhalin. 5 år før denne hendelsen fant det sted en annen episode med en Boeing 707 fra samme land, som krenket Sovjets nordlige luftrom. Imidlertid tok ingen i Vesten noe lærdom av dette.

 

Denne dagen.den 20.april 1978 var det i Karelen en fantastisk klar og solfylt vårdag. Luftforsvarets 5. Divisjons 265. Jagerregiment med base i Poduzhem rett ved Kem, hadde nettopp fullført forberelsene til neste morgens planlagte flytokt. På slutten av arbeidsdagen fikk personellet som ikke hadde vakt tre av for å hvile seg.

 

Tidligere oberstløytnant Sergej Slobodtsjikov fra det 265.reserveregiment forteller: "Alt forløp som normalt. Kl 2100 ble våre Su-15TM-avskjæringsjagere satt rutinemessig i beredskap. Men allerede etter 6-7 minutter ble det varslet om en mulig inntrenger i luftrommet, og jeg ga ordre om å gå på vingene. Også dette var en helt normal foreteelse for vår vakthavende styrke, i hvis ansvarsområde inngikk et luftrom som strekte seg over 1270 km, fra Alakurtti i nord til Vjartsilja i sør, og i hvis nærvær av NATO’s rekognoseringsfly ikke var noen sjelden foreteelse.

 

Det som derimot var i høyeste grad uventet for meg var den ordren som fulgte straks etter take-off: “Ødelegg målet!”.

En annen overraskelse var den oppstandelsen jeg hørte i eteren. Jeg hørte både Murmansk og Petrosavodsk, som ropte ut opphissede kommandoer i munnen på hverandre. Den samme oppstandelsen fant i det øyeblikket sted i hele landets luftforsvar, i alle kommandosentralene hele veien fra Murmansk til Moskva. Som den pensjonerte oberst Boris Samoilov minnes, som var vakthavende operasjonsoffiser, fikk han en foreløpig rapport mens målet fortsatt befant seg til havs, 300 km fra land, i 9000 meters høyde, og med en marsjfart på 900 km/t. Vakthavende styrker var allerede satt i beredskap, og det ble besluttet å prøve å få en ytterligere avklaring av situasjonen. En ny rapport kom at noen av våre Antonov-12 var i ferd med å returnere til basen etter fullført tokt over Barentshavet. Dette var selvsagt helt latterlig – ingen Antonov-12 var i stand til å holde tritt med et fly i den høyden og med en slik fart som inntrengeren hadde. Etter et lite minutt tikket det inn ny informasjon, denne gangen om et par Tupolev-95 etterretningsfly som var i ferd med å vende tilbake. Jeg tar kontakt med Nordflåtens stab, og får melding om at de ikke har noe fly tilgjengelig – alle befinner seg fortsatt til havs.

 

19 minutter over 21 krysset inntrengeren riksgrensen langsmed Murmansk-regionen, og trengte videre inn i territoriet over Kolahalvøya. Samtidig som vår mann Sergej Slobodtsjikov var i lufta, sendte de opp noen Sukhoj-15-jagere fra Afrikanda Luftforsvarsbases 365-regiment, som kaptein Alexander Bosov tilhørte. Inntrengeren lå på en sørlig kurs like øst for bebyggelsen ved Afrikanda.

Alexander var den første som fikk visuell kontakt med inntrengeren, som han straks slo fast var en Boeing av samme type som amerikanerne anvendte som etterretningsfly.

 

Den første rapporten som han avla til kommandoposten lød på at flyet hadde kanadiske kjenningsbokstaver. (Muligens mente han å si kinesiske, men dette kan ha blitt misoppfattet av mottakeren). Deretter, da det ble klart at flyet hadde “hieroglyfer” syntes det for oss åpenbart at det ikke kunne være snakk om noe passasjerfly. Senere etter at flyet ble tvunget ned, ble det klart at det dreide seg om en Boeing 707 som tilhørte det sørkoreanske flyselskapet KAL, og som utførte sin flight 902 fra Paris til Seoul over Nordpolen.

 

Bosov prøvde, til tross for de nattlige forholdene å signalisere til sørkoreaneren ved å vippe med vingetuppene om å følge med til en nærliggende flystripe. Men Boeingen trosset denne ordren demonstrativt, og begynte istedet trassig å fly mot finsk side.

 

Men det lyktes likevel å få stanset den før den rakk å komme seg til finskegrensen. På dette tidspunktet hadde vakthavende operasjonsoffiser Samojlov lyktes å få tillatelse fra kommanderende generalløytnant Dmitriev – som ledet forhandlingene over telefon hjemmefra – til å skyte ned inntrengeren.

 

-Kamerat General, den stikker av!

Svaret kom prompte: -Skyt den ned! (Det ble samtidig bestemt at langtrekkende bakke-til-luft-raketter av typen C-200/C-400 ikke skulle anvendes).

Gå til innlegget

Ventetid - tanker rundt advent

Publisert nesten 6 år siden

"-O menneske, la NAV være din ledestjerne frem til neste trygdeutbetaling. Amen!"

Cedant tenebrae soli - mørket skal vike for solen

Står det på en plakett på rådhusveggen hjemme. Kontrasten mellom lys og mørke blir ekstra synlig i denne tida, og på kanten av verden samles det tråder og blir til ett. Norge er et langstrakt land, og østspissen av Norge befinner seg på samme lengdegrad som Istanbul. Så når man sitter på verdens krone, ser man ting i et annet perspektiv. Jorda starter her.

Advent - av latin Adventus (Redemptoris), «(Herrens) ankomst» - betegnelsen på den tida vi går inn i, og hvor ting er i ferd med å snu til det bedre. For hva annet er mørke enn fravær av lys? Vi kan forestille oss at det kommer en tsunami - hvordan kan vi teoretisk stoppe den? Jo, man faser den ut med en motbølge, akkurat som man kan fase ut lyd med antilyd, og man kan fase ut radiobølger med en bølge i motfase. Einsteins berømte ligning E=mc2 viser oss at energi og materie er to sider av samme sak. Ergo er det heller ikke utenkelig at lys og mørke innerst inne er ett.

"Saaledes var Kjærligheten" -skrev Digteren Knud(Hamsun). Hvad er det nu med denne forunderlige Kjærligheten? Et spørsmål som har opptatt digtere, metafysikere og vanlige dødelige i årtusener. Jeg tror svaret er enklere enn vi tror - vi må bare våge å tenke litt utenfor boksen. Kom til å tenke på en gang læreren på ungdomsskolen ga oss i oppgave å trekke streker gjennom ni punkter i et kvadrat uten å løfte pennen fra papiret. "Tenk utenom boksen!" - sa han retorisk før han trakk først en diagonal strek fra øverste venstre hjørne til nederste høyre, deretter en vertikal strek gjennom de tre vertikale punktene på høyre side, og fortsatte streken - utenom boksen - til et punkt utenom boksen hvor han kunne trekke den siste streken diagonalt fra øverste høyre til nederste venstre og videre vannrett til høyre og således tangere samtlige punkter uten å ha løftet pennen fra papiret. Egentlig fantastisk enkelt, bare man lærer seg å tenke utenom boksen - prøv selv og se hvor lett det er!

o    o    o

o    o    o

o    o    o

Likeledes er det med denne forunderlige kjærligheten. Svaret vi søker er enklere enn vi tror, vi klarer bare ikke å tenke utenfor boksen. Et eksempel på "boks-tenkning" er det kunstige skillet mellom "naturlig" og "overnaturlig".

Hør her barn, pappa tegner og forteller: For tusen år siden var det ingen som visste hva elektromagnetisme var for noe, selv om det har eksistert siden universet ble til. De så lyn som flerret himmelen, og hørte tordenen rullet, men de forsto det ikke den gangen, og forklarte det med å dikte opp myter og eventyr, som vi bare ler av i dag. Likeledes fins det intet verken i denne verden eller de høyere verdener noe "overnaturlig". Alt som fins - i alle verdener - er naturlig, vi forstår det bare ikke ennå. Likeledes tror jeg denne forunderlige kjærlighet er enklere enn vi aner, vi forstår det bare ikke - ennå. Mitt estimat ut fra det jeg har lest og erfart er at den er en positiv energi på et meget høyt nivå - som akkurat som radiobølger kan temmes til å brukes som informasjonsbærer - men som kan være farlig hvis den kommer ut av kontroll - f.eks. ved å slippes løs med for stor kraft på noen eller noe som ikke er forberedt. Akkurat som hvis man kommer for nært solen, vil den brenne deg, ikke fordi solen er ond, men fordi det er solens natur.

Altså, skal man stoppe en negativ impuls - også kalt ondskap - må man fase den ut med en positiv impuls, som vist i bølge-eksempelet over. Derfor skal de tunge, mørke energiene bringes til overflaten så de kan prosesseres og fases ut.

Oppløfting. En gang jeg var student og sommerledig gikk jeg på biblioteket og lånte Alexander Solzhenitsyns "GULag-Arkipelet" for å slå i hjel tiden. Der kom jeg for første gang i berøring med den åndelige løfting som skildres, og som jeg har vært borti flere ganger siden litterært, altså der det skildres når man er så dypt nede at det ikke er mulig å komme dypere åndelig sett, og det bare går en vei: Oppover. Her er Profeten Jens’ versjon av fenomenet:

"-Det finnes ingen Gud, og all denne smerte er meningsløs. Aldri vil menneskehetens jammer trenge frem til noen guds øre. Alt under himmelen er meningsløst, og det nye menneske vil aldri oppsto. Han gråt, men han skrek ikke, og han vendte tilbake til ørkenen igen og levet i en hule. Der talte han til rovdyrene og gribbene og ørkenens skorpioner og slanger og underviste dem. -Det er ingen grenser satt for det onde. Lidelsen er uten ende.Smerten har ingen mening. Og sjakalene og hyenene og åtselgribbene, skorpionene og slangene svarte ham: -Sannelig, du har rett! Alt er meningsløst. -Et skjell er falt fra mine øyne, sa han til selv: Nu lever jeg i sannhet. Jeg bærer den siste smerte, men jeg lever. Jeg er stadig i live. Jeg vil nu gå til menneskene og være som en av dem, for jeg vil ikke lenger bære all verdens skyld, bare min egen, men jeg vil være hos dem og hjelpe de. All smerte er uten mening. Han kunne ikke stå på sine ben av sorg, for han var stadig full av hele menneskehetens jammer, og den var som en klippeblokk å bære. På hender og føtter krøp han bort til kilden, fordi han tørstet, mens han ble liggende ved kilden uten krefter til å drikke, og han tenkte: Dette er døden, velsignet være ditt komme! Og han lo høyt. Da sa han til seg selv: -I dag har jeg ledd som et ungt menneske! Han falt i en lang avmakt, og da han våknet, drakk han av kilden, og han så at ved siden av den sto en ung plante som var så frisk som om det hadde regnet på den. Da husket han en Guds mann som han i sin ungdom hadde lovet å minnes den dag han hadde sett den største smerte. Han sa til seg selv: -Virkelig, ved denne kilden og ved denne planten er det ingen skyld. Så ropte han så høyt at alle engler hørte ham: Lovet være priset! Jeg har sett det rinnende vann og den grønne plante! Neste dag gikk han til sin fødeby. Hans øyne var som en gammel manns øyne. Men hans lærer levet ennu, og var blitt en olding. -Min sønn, har du nu sett all verdens smerte? Sa den gamle. -Allverdens, svarte mannen. -Også den siste? Den siste. -Da har herren talt til deg, siden du står foran meg nå. -Jeg så en kilde med rinnende vann og en grønn plante. -La meg så se om du kan smile, sa den gamle. Og mannen smilte, nesten som et ungt menneske." -Jens  Bjørneboe, Bestialitetens historie(Stillheten).

Derfor sier I Eder: Cedant tenebrae soli. Cedant tenebrae lumini. Mørket skal vike for solen. Mørket skal vike for lyset! Amen.

God morgen, mine landsmenn.                                                                                        God morgen til alle dem som dere elsker.                                                                          La denne dagen bli god og la den gode vilje skje.                                                         Pust fritt og lev i kjærlighet denne dagen.                                                                           I mørket kan du se, det du ønsket å se -                                                                         Men som er usynlig i lyset og ikke møtes noe annet sted.                                                   I mørket kan du falle og fly,                                                                                            uten redsel for å berøre nakne kropper og sjeler.                                                             Men når solen stiger over verden som plutselig stilner                                                    Når stillheten ikke lenger tjener til noe - da kommer daggry!                                          Aldri forsvinn og gi aldri opp. Alt foregår i denne verden, bare denne - alltid.                                                                                                                                Aldri gi opp, la det aldri slukkes ut Fremfor ditt hode er din ledestjerne.                             Men når solen stiger over verden som plutselig stilner                                                     Når stillheten ikke lenger tjener til noe - da kommer daggry!

 

Gå til innlegget

En herremanns manifest

Publisert nesten 6 år siden

Betraktninger om stil

Samfunnet er forpestet med noenslags navnløs sykdom på sjelen. Vi har blitt leketøyet til selskaper som har til hensikt å gjøre denne verdenen om til et gigantisk kjøpesenter. Høflighet og kutyme er i ferd med å bli avfeid som en verdiløs døgnflue fra en forgangen tid - en tid hvor menn leverte hattene sine til damene ved ankomst, og smågutter kunne bli betrodd å passe Jack Russell-terrieren sin, mens en tok seg en drink på den lokale puben.

Istedenfor lever vi i en verden hvor barn er digre hettekledde vesener snikende i skyggene. Den lokale puben har blitt overtatt av en storkjede som spesialiserer seg i kald lagerøl hvis hovedfunksjon er å forstyrre nervesystemet. Unødvendig å føye til, men terrieren er ikke lenger der når en vender tilbake.

Herremannen lover å sto opp mot denne vulgærkulturen. Vi må vise barna våre at de tingene som er verdt å kjempe for ikke er de siste plastikk-plimsollmerkene, men et skinnende par sko. Vi må venne dem av fra alkopopdrinkene og lære dem hvordan en martini skal blandes. Ikke la ungene være flaue over sine hengemager, som de prøver å skjule bak nylontreningsdressene. Vi skal vise dem hvordan en skreddersydd dress kan skjule de mest ruinerte kropper. Til slutt, la oss utnytte oss av ungdommens kjærlighet til stemte D'er, det er bare å bytte ut pidgin-ghettoengelsken deres med fruktige replikker og vittigheter.

Det er tid for damer og herrer av alle aldre og bakgrunner å stå opp og bli regnet med. Men frykt ikke, Eder passive og Eder tiltaksløse! Vår revolusjon er ikke basert på å stå opp tidlig og utøve fysiske anstrengelser. Men en revolusjon som kan oppnås med et enkelt hevet øyenbryn over en monokkel. Eller å bestille et glass portvin i en vulgær kjedepub. Å ha på seg en spesielt fangende genser når en besøker bookmakeren sin. Med andre ord, en revolusjon av pryd.

Vi skal forfjamse massene med buksepress så skarp at den kan skjære i papir, med trilbyhatter som får trafikken til å korke seg; og ved å forkaste de bleike, vasne substansene som presses på oss av ansiktsløse konglomerater.
Vi skal bringe etablissementet på kne,tiggende om et skreddertips og en slurk av våre lommelerker fylt med deilig konjakk.

 

http://thechapmagazine.co.uk/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3504 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1227 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 963 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 821 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 632 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 563 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere