Svein Nyborg

Alder: 64
  RSS

Om Svein

Følgere

Tør du snu?

Publisert rundt 10 år siden

Stadig flere erkjenner at livet er tom, tørt og krampaktig, noen går ut og andre går inn, uansett hvor de går så er det tydelig at de følger sitt hjerte, de er lydig årelang erfaring av et liv i en ødemark.

Forståelsen av at en ikke kan endre seg nok, bli spirituelt bevisst, er oppfattelsen av den velfungerende iboende "jævelskap". Hverken med mitt vett og forstand, med min viljeskraft, ei heller at jeg pga udugelighet har et stort ønske om åndelig vekst vil hjelpe meg, det er ikke mulig å motivere kraft til å ta opp kampen mot "synden" og leve etter Guds gode vilje. Å leve som rett kristen, - muslim, - buddist, - ateist eller helhjertet lesbe er ikke mulig ved egen kraft.
Jævelskapen er ikke jævelskap i seg selv, bare mangelfull evne til å oppdage, åpenbare, hvem Jeg og Skaperen er og samkjøre oss. Religionen kaller det synd, men det er ikke noe annet enn, en iboende ikke opptrent egenskap (den synd som religioner beskriver eksister kun hos mnsk som mangler kunnskap, følgelig er helvete en mental tilstand, ikke et sted).

Bevisst min "døde" natur (mangelfull funksjon) kommer løsningen; menneskehetens mål er nådd når genetisk intelligens pulserer energi, visdom, til personen, energibølgene fra DNAèt vil (ved ettertanke) skape oppfattelsesevne av sannheten, Lyset i mannen skaper Messiasbevissthet. JHVH egenskapen trer i funksjon når jævelskapen avsløres.

Tør noen se dette i kvitøyet? – du risikerer alt.

 

Gå til innlegget

Fanget

Publisert rundt 10 år siden

Jettegryte http://no.wikipedia.org/wiki/Jettegryte

Profilbildet mitt er fra en loddrett og vannrett jettegryte på Godøya i Giske kommune, - ut mot solnedgangen og endetiden.
Øya er nok som øyer flest, der vi lever nede i hver vår hule, de som har et kikkehull tror de ser hele bildet og roper ut sin åpenbaring, men det er ikke alltid så mye lys over det vi forkynner. Den jettegryta jeg satt i (jeg senket meg og hoppet nedi for å ta bilde) hadde fått hull i siden ut til storhavet, åpningen i gryteveggen / brønnveggen var på havnivå, samarbeid mellom ord og tid (stein og vann) hadde åpnet en vei ut med samme tverrmål som selve gryta, slik at alle som fanges kan krype ut, uansett religiøs størrelse. Jeg hadde aldri komt meg derifra uten hjelp om det ikke gjennom generasjoner var gjort et horisontalt arbeid for å befri fangen, - du husker kanskje at Josef fikk hjelp opp og Israel hjelp ut.

Ville ditt liv endret seg om du fikk en begrepsforståelse som korresponderte med Moses sin?
La oss si at du erstattet:
Adam                          med menneskeheten i sin samtid (åkerjorda)
Eva                              med menneskers sjel som først ble blåst inn

Mannen                       med den aktive (uansett kjønn)

Kvinnen                       med den passive (uansett kjønn)

Slangen                        med Egoet (i utgangspunktet skapt usannsynlig vakker for å sørge for overlevelse)

Kunnskapens tre          med fabrikkerte sannheter = tidligere erfarte fakta

Livets tre                     med aktuelle nåværende sannheter = fakta i sanntid

Klær av blad                med unnskyldninger og bortforklaringer, ramse opp og lime inn bibelvers
Første bud                   "..andre guder" = egoistiske begjær

Gud                             med Hjertets følelser uten egoistisk agenda

Israel                            = intelligens og empati i balanse gir noen, millioner, milliarder av mnsk. all makt i himmel og på jord

Medfangen i jettegryta innbiller seg at folk på Gudeøya og ellers i verden ville få en utvidet forståelse og høyere bevissthet dersom kunnskapen til Moses ble "låst opp". Ville vi da kunne krype opp og ut av endetiden i en Ark av Visdom? – større intelligens – bredere kjærlighet – en bevissthet som stakk dypt og raget høyt.

Gå til innlegget

Hvilke røtter velger du?

Publisert rundt 10 år siden

Antar at en del inne på de kristne bloggene identifiserer seg med kristendommen??

 

Da får du med på kjøpet frukt / resultat fra grener – trær og røtter fra kristendommens evolusjon opp gjennom tidene, dvs din frukt er/blir påvirket av kristendommens sådde gjerninger; forfølgelse, tortur, drap, hån, spott, brenning og gassing av millioner av mennesker. Vil du være medlem i et slikt fikentre?

 

Finnes det alternativ til kristendommens standardsvar – "Jesus er svaret"?

Gå til innlegget

død eller liv

Publisert rundt 10 år siden

Per Anders Juvik var ækt trøinder, å som bon bestæmtn sjøl ka som va opp å ne, ka teologi som ikke fungert å ka sannheit som ga resultat. bøyd ubøyelig trudn itj hversken på Jesusa eiller Sjamana. se Juvikingar

På bakgrunn av kvinnen i Joh 8 har jeg foretatt en uhøytidelig undersøkelse for å finne ut om dagens prester og predikanter ville befridd kvinnen fra steiningsdøden. Spørsmålet mitt er: Hvilken synd var det Jesus sa kvinnen skulle slutte med?

Fra sør til Nord i Trøndelag var dommen enstemmig, "En gang til og hun er dødsens". Bortsett fra en trønder som svarte at Gud ikke er syndefiksert, så hersket det ingen tvil om, dersom dagens voktere av ordet hadde stått på huk der på Tempelplassen, så hadde signaturen på steingrunnen blitt "Død", eller Tav som er hebraisk skrivemåte. Selv om jeg påpekte at Jesus bøyde seg ned og skrev en gang til så var det ikke rom for tvil. Vil ikke kvinnen eller hvem det måtte være: ”Ved motivasjon og kraft ta opp kampen mot synd og leve etter Guds gode vilje” så er steining, død og helvetes pine veien å gå. Tav to ganger.

Trønderen, både han i hine hårde dage i Juvika, meg selv og inntrønderpredikanten ville nok signert med en annen bokstav enn de skriftlærde som jeg spurte til råds. Hvem skal man tro på?

Per Anders utfordret både trollmann og bedehuskjerring, ingen skriftlærd eller omreisende troende måtte komme og fortelle den godeste Juvikingen hvor han skulle gå, som gamle Abram gikk han der han ville og ble slekten og bygdas AbraHam.

Hvor er denne type mentalitet blitt av? – hvor er troen på det indre vitne tatt veien, er det ingen som tror på Jesu budskap lengre? – "Guds rike er inni dere."

Gå til innlegget

Stolen

Publisert rundt 10 år siden

Er det ikke naturlig om stolen din er gammel og hard så skaffer du ny, ville det være et tap eller vinning?

Om det var en kongsstol, en slik som er montert sammen med ekspertise og flid, skrudd sammen med verdifull kunnskap, en stol som var din erfarte stolthet, ville det å vrake den være et nederlag, ville det å skaffe deg en ny være blasfemi?

Sitter du godt som du gjør – da kan du fortsette som du bør.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1499 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1095 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 995 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 818 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 488 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
21 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere