Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

Mennesket

Publisert over 9 år siden

er som småkryp, vi kravler og glefser etter hverandre, men på bunnen vet vi at skal vi overleve så må vi løfte i flokk. Internett, med sine “facebooker” og “rævholbloger” avslører en egoisme og et begjær om å ha rett, være midtpunkt og kravle opp på andre for å bli sett, dette er fraser, vi forestiller oss fordi vi ønsker å komme foran og stiller oss oppå andre for å se. Den dagen vi kobler oss sammen, knytter alle åndelige ip adresser sammen til et fiskegarn som taler til hjertene, lytter til det den andre deler av sitt lys heller en å slå hverandre med religiøse, filosofiske hesjastaur, da vil vi alle modne og av Skaperen plukkes ut av ormebolet vårt.

 

Enn så lenge sprer vi vår gift fordi vi mangler kunnskap om Skaperen og hans skaperverk, vi surrer omkring som smårollinger med ønske om å bli stor, når vi ser at som liten så er vi størst, da smetter vi ut av kokongen.

Gå til innlegget

Bærer du dyrets merke?

Publisert nesten 10 år siden

Lett å sjekke det. Om du er materialistisk fokusert og ikke ser noe av den spirituelle virkeligheten, da bærer du dyrets merke. Som naturlige mennesker er vi som dyr, men utstyrt med betydelig større Ego enn andre skapninger, skiller vi ut og korrigerer egoismen forsvinner dyrets merke. Eksisterer vi uten bevissthet om det som er “mellom himmel og jord” er vi identifisert og merket som dyr, rett nok intelligente og vakre sammenlignet med nabohunden og apekatten, men er fokus bare den fysiske verden kommer vi oss ikke ut og opp av tredemølla.

Gå til innlegget

Gud

Publisert nesten 10 år siden

 

Gud

eller Skaperen/ 'Elôhîym som Bibelen kaller det er alle oss til sammen, eller mer nøyaktig; Naturen er vårt felles Ønske om å eksistere. Hele skaperverket i et hele ønsker å Være til og den ønsketenkningen resulterte i at vi individuelt så dagens lys, vi er et speilbilde av Altet, et Altomfattende ønske om å leve. Et ønske som var så sterkt at det overvant å ikke være til, det manifesterte seg ut av ingenting fordi det var ingenting som kunne hindre det i å bli til.

'Elôhîym betyr bla “flere spirituelle (guddommelige) Eiker” og disse eikene er så store og livskraftige at de varer evig av den enkle grunn at et ønske om å leve, alltid overvinner ønsket om å ikke. Et naturlig ønske om å leve kan ikke utslukkes av motstand mot det samme, ønsket øker bare i styrke av motstanden, det eneste som kan bremse utviklingen av ønsket er et uklart ønske, en kopi, en falsk etterligning som synes å være ekte men som mangler lidenskap og energi til å realisere seg.

Bibelen advarer på det aller sterkeste mot å konstruere andre lignende ønsker enn det livgivende, den fraråder idolisering, personifisering og oppkonstruert energi som ved første øyekast synes å ha evne til å skape og administrere det skapte, men som er på utsiden av oss skapningen, vi er jo målet for ønsket om å leve og da må vi ha det på innsiden, være ett med det. Å plassere Gud andre steder i andre tider enn i oss skapningen i fellesskap er ifølge Bibelen avgudsdyrkelse, en styggedom som ender med sorg, kaos og undergang av de som “ønsket” så inderlig å leve.

Knus ditt gudebilde som henger så høyt på veggen i din begrensede bevissthet, riv ned de innbilte egoistiske krusifiks-ønsker om at du har en større verdi enn andre, våkne opp, innse at vi alle er ett og den samme som “I begynnelsen” skapte det usynlige Ønsket som resulterte i den synlige Skapningen. I det øyeblikk vi blir bevisst hvem vi er; Skaperen, vil vi elske vår neste som oss selv (alle elsker vel sitt eget?) og sorgen som de små avguder på peishyller, altertavler og oppe i fantasiverdenen skaper vil være over. Vi vil da ha oppnådd “som i himmelen så og på jorden” og en skapelsesprosess vil være sluttført til alles evige nytelse, da kan vi sammen rope Godt Nyttår!

Gå til innlegget

Å telle stjerner for så å følge etter.

Publisert nesten 10 år siden

"Abram" ble bedt om å gå "ut" å "telle" "stjerner"

Abram var 75, dvs. halvveis i livet, han var i stand til å se en sak fra to sider, han hadde nå evne til å se på sine erfaringer, forstå de data han hadde samlet seg og trekke ut sannheter som var aktuelle og nåværende for han, denne forståelsen ble den kilden Abram drakk av på sin vandring inn i den spirituelle virkelighet, han investerte i sine sannheter, brukte små glimt av lyse ideer til å endre sitt perspektiv, skape seg en ny virkelighet ut av en virtuell oppfatning av tilværelsen.

'Abrâm erkjente sitt store Ego, innrømte dets utilstrekkelighet og gikk ut av sin teoretisk fornuftige oppfatning av hva virkeligheten er, han forlot sin snevre bevissthetsboble som var bygd opp av de begrensede inntrykk de fysiske sansene gir oss av tilværelsen, han gikk ut av sitt "Telt". Utenfor og hevet over sin fornuft avslørte han at han var bare halvveis til visdom, hans Ego ble rystet og mannen kunne lytte til understømmene i sin bevissthet, dét som skjuler seg under resonnement og akademisk kunnskap avslørte seg og bygde en forståelse som forløste iboende spirituell informasjon som gav mannen et nytt liv; Abraham. Frigjort fra egoismen og dens egosentriske ønsker som lenker oss i materialistisk tenkning avanserte mannen spirituelt og endret identitet, han ble altruisten Abraham, identisk med Skaperen.

sâphar        (telle) denne "kilden" Abram fant fornyet seg ustanselig ved at han ikke fastholt gårdagens oppfatninger, men lot sin (egoistiske) kunnskap dø og fornye seg, over tid forsto han hvordan skapelsen fornyer seg ved energi som skifter form uten å miste sin kraft. Bølgeenergien i lys, lyd, luft, vann osv påvirker mannen som til slutt blir seg bevisst summen av informasjon som ustanselig sendes mot et menneske, da forsto Abraham hvordan han kunne korrigere sine egoistiske ønsker om fysisk liv til å bli altruistiske ønsker som kunne skape liv. Bevisst skapertanken, der livet Er (evig) ved å slå det av og på, kunne Abram "dø" og bli levende Abraham igjen, slik som en lyspære lyser så lenge den kan håndtere pluss og minus uten å kortslutte. Et slikt "lysende" menneske kalles Messias, fordi en er bevisst og evner å takle både lys (godhet/ pluss) og mørke (ondskap/ minus).

kôkâbim (stjerner) se, lytt, lær og kjenn, vend øret til og hør på stemmen bakfra; summen av alle inntrykk som kommer gjennom de fysiske sanser inspirerer gjennom sjelens åpning til den spirituelle virkeligheten (Skaperen), forståelse av alle inntrykk forløser all hjelp og nødvendig støtte skapningen behøver for å leve evig. I løpet av det siste tiåret har forskere og vitenskapsmenn avslørt at hver cellekjerne i kroppen vår sender ut informasjon via fotonlys, en info som kan sammenlignes med morsesignaler/ lysblink som inneholder all informasjon som noensinne finnes og dette ut fra hver enkelt celle. I 2010 holder vi på å ta igjen slike som Abraham, vi begynner å forstå at informasjon om hvordan skaperverket opprettholder seg selv er fritt tilgjengelig for alle til alle tider for den som lærer seg å se og lytte til spirituell virkelighet.

 

Abraham (og mange som han) hevet seg over sin fornuft, han gikk fra å tro blindt på en gud han med sin fornuft måtte konstruere, til å lære å kjenne skaperen og skapertanken og å bli en skaper som tenkte skapende tanker. Dette er noe alle som vil kan tro på, dvs bygge seg en tro som er over fornuften, en tro som har full forståelse av skaperen og derved er vi som han gjennom våre egenskaper, ønsker, intensjoner og tanker. Alle er fri til å gå ut av vår mentale forestilling om at alt vi oppfatter er alt som er, fange opp kommunikasjonen fra de spirituelle genene og la denne informasjonen endre og fornye livet –da kan vi si til andre "følg meg og jeg skal vise deg levende vann i en uendelig virkelighet".

Gå til innlegget

"Juleevangeliet"

Publisert nesten 10 år siden

i Bibelen er ganske så annerledes enn det religioner vil ha det til.

Vi er styrt døgnet rundt av vårt ego, drevet fram av ønsker om å få det bedre og vi er uten mulighet til å velge fritt så lenge egoismen administrert av fornuften regjerer i oss, uten at vi avslører og setter egoet på plass er vi dømt til å slave for en usynlig kraft; våre ønsker.

Så sier Bibelen at det hos de, som oppdager at oppfyllelsen av alle egoets ønsker resulterer i kortvarige nytelser og tomhet, kommer det "ned" et ønske om å oppnå en nytelse som aldri tar slutt. Vi begynner å ønske oss ut og opp av materialistisk etterligninger av fred og glede, dette nye ønsket vil pirke borti og minne oss om at det finnes et perfekt liv, ønsket om varig glede vil hviske og lokke oss opp og fram fra vår egosentriske melankoli og selvopptatte eksistens. Den som lytter til stemmen bakfra vil søke å bli som Skaperen -hvordan skal vi ellers leve og nyte i evighet?- hvert eneste øyeblikk vil et perfekt ønske romstere i ditt indre og du klarer ikke annet enn å legge merke til det. Vi resonnerer og vurderer muligheten av å lytte til veiledningen, men vi avviser det tause vitne som svermerisk vranglære, religionen har jo lært oss at Jesus ble født i en stall og evangeliet skal administreres av autoriserte representanter for det "gode budskap". Ønsket vårt om å oppnå forløsning fra en repeterende vandring der prosedyren er akkurat presis som i går og sist jul, gir seg ikke, i små lysglimt ser vi hva vi burde gjort, men tør vi lytte til et annet budskap enn det allment godkjente?.

Inntil vi velger å være ærlig mot oss Selv, elske oss Selv og lyde vårt innerste ønske vil ikke dette perfekte ønsket få noe rom i vårt herberge, men vær du trygg, så lenge du kjenner pulsen fra "barnet", den slumrende kjempen på innsiden din kan du bøye ditt ego, ta steget inn i "stallen", inn i sannhetens kjerne i ditt hjerte og la ønsket opplyse deg.

 

Alt handler om deg, ingen barn legges i krybben før du innrømmer et behov for et nytt liv. La deg ikke lure av glitter og fjas, kandelabre, julefølelse og sjelesmiskende 2000år gamle juleeventyr, det er Du som er sentrum og ditt ansvar om du vil leve ut det som ligger latent inni deg -la oss få se hvem Du ER.

 

Eller ønsker du det som det er, enda et år i samme spor? Underbevisst motsetter vi oss forandring, opplyst bevissthet er forståelse av at liv Er endring, liv er energi i bevegelse.

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere