Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

Forståelse

Publisert over 9 år siden

Tro er oppfattelse av den informasjon som 24/7 sendes ut fra skaperen. Skaperen er den øvre Naturen hvor energien som utveksles mellom minus (ønsket om å få) og pluss (ønsket om å gi), også kalt Lyset, skaper alt. Denne energien er intelligent og gir sin informasjon uavhengig om mennesket oppfatter den el ikke, informasjonen er også definert som gener, det spirituelle DNA, synliggjort som et “stempel” i alle skaperverkets enkeltdeler (profilbildet mitt viser hvordan det skrives på hebraisk).

Tro på hebraisk er âman, kommer av ordet ĕmûnâh,som igjen stammer fra ”Havana” og oversettes med forståelse el “bevissthet om egen eksistens” (En egenskap som på hebraisk heter havah, en kvalitet som resulterer i JHVH).

”Å tro” er med andre ord ikke det samme som å lukke øynene og bevege seg som et blindt menneske, å stole på noe som andre sier. Ikke i det hele tatt! Tro er basert på giverkraften. Når jeg er i stand til å endre kanalen på min indre ”radiomottaker”, stiller jeg meg inn på den samme bølgen og informasjonen jeg får fra dette kalles tro.

Alt annet, dvs fysiske bevis som vi ser, hører, føler, lukter og smaker gir oss ikke annet enn illusjoner, et lurebilde i hjernen, og kalles blind tro, mange bygger sin tro på dét bildet, som forsvinner i det øyeblikk hjernen mister oksygen.

Gå til innlegget

Synder??

Publisert over 9 år siden

Jesus tok bort all verdens synd, er du en synder er du ikke i denne verden. Da er du i din egen forestilling som er adskilt fra vår -våkne!

Gå til innlegget

Fri vilje

Publisert over 9 år siden

Skaperverket er en generell altomfattende vilje (også kalt Altets Sjel) og alt som er er i pakt med denne viljen, sett fra skaperens side er dette perfekt og godt, men det kan han (ingen) ikke vite uten å vurdere det opp i mot en annen side. Derfor ble denne viljen brutt i stykker, frigjort og spredd utover i småbiter, viljen ble fri slik at den kan vurdere fra en annen side om det skapte virkelig er godt nok.

Mennesket er denne frie viljen, hvert enkelt individ er en bit av store-viljen, men fri til å velge om adskillelsen el helheten er best.

 

Gjør opp status og avslør om du er fornøyd med tingenes tilstand slik som de er el om vi skal samles og endre på noe. Sammen (som en helhet igjen) kan skaperverket korrigere evt funksjonsbrist i skaperens arbeid, -han er ferdig med sin del og venter på brukerrapporten. Eller anser du deg også ferdig?

 

 

Gå til innlegget

Ateist og kristen tror det samme.

Publisert over 9 år siden

Bibelen (det være seg koran el andre såkalte hellige bøker) leses av mange.
Kristne tror på at alt er sant men velger vekk motsigelsene, det som gir god følelse og aller helst noen tårer aksepteres som godt mens de snur ryggen til at gud anbefaler nedslakting av folkemasser og steining av lovbrytere, å korsfeste en enkelt blir applaudert og takket for mens å manipulere bjørner til å rive i hjel småbarn kommenteres ikke, det er stille akseptert som både nødvendig og godt. I Bibelen favoriserer gud noen mennesker mens andre er verdiløse, det kalles kjærlighet, Jesus anbefaler svindel og er ikke, som faren i stand til å skrive i stein, leseren blir forledet til å tro at den mest hellige og sentrale plassen i midt-østen er nedstøvet av sand. Finnes det kristne som våger å ta inn over seg motsigelsene og vurdere tanken på at boken handler om noe helt annet enn de har trodd?

Ateister deler kristendommens (det være seg islam el andre religioner) oppfatning og derfor (i sitt klarsyn) ser guds mangel på kjærlighet mot millioner, de ser en tryllekunstner som er i stand til å lure millioner til å tro at alt er skapt på 6 dager, de tror at Jesus gikk på vannet men siden ingen kristne i løpet av 1700år har klart å lært det samme så tror de det er det som står der -og tror ikke på det likevel. De tror sterkt på at Bibelen må leses med kristne briller, de hisser seg opp over salg av mennesker der kvinner er mindre verdt enn menn og velger å ikke tro på det de er forledet til å tro står der. Finnes det ingen ateister som våger å lese boken uten kristne briller og vurdere tanken på at den handler om noe helt annet enn de er villedet til å tro?

Bibelen er en vitenskapelig undersøkelse av den usynlige verden og en lærebok i hvordan bli den bevisst, men kristne og ateister tror på jordisk gods og forstår ikke hva virkeligheten (himmelen) er og at mennesket kan og må komme dit mens det er i fysisk kropp, mon tro om de tør å vurdere Bibelens påstand om at gud ikke finnes før du har erkjent at det er deg. Men slikt er vel for utrolig for både troende med tanken på den smale sti og vantro med frie frelste tanker?

Gå til innlegget

Tusen takk til alle mørkemenn

Publisert over 9 år siden

Uten mørket hadde vi ikke hatt noe å sammenligne lyset med, mørket avslører lyset for oss. I lyset finnes ikke mørke og lyset vil ikke kunne verdsettes eller dets egenskap brukes, men ved sammenligning med mørket kan vi få åpenbart/ skille ut lyset og det vil da sette oss fri. I "lys" av mørket kan vi sette lyset i arbeid og det vil opplyse oss slik at vi blir bevisst oss selv. Som egoister lever vi ubevisst som planter, mennesket ernærer seg av det lyset det mottar men ønsker ikke enhet med lyset fordi da må han gi og det er motsatt av egoisme og krever spirituell aktivitet. Spirituell, el åndelig kunnskap som noen kaller det, er lysets egenskap og den kan ikke mennesket som lever i mørket (egoismen) der han er avhengig av å få, forstå. Likevel , når vi får en liten bit av Lys, begynner vi å føle at det er en annen form for eksistens foruten ubevisst eksistens der en lever som planter uten åndelig aktivitet i egoisme. Det er livet i uegennytte/ nestekjærlighet.

 

Så takk til mørket.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere