Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Salig blanding

Publisert over 10 år siden

25.04.10 kl. 00:42 skrev Leif Gunnar Opheim:
Ja, de ti bud kan man se før fallet, rett etter skapelsen så muren (ti bud) som beskytter imot ondt var og er. Det var derimot Gud som risset inn de ti ord på steintavler, ikke Moses. Ingen som ikke respekterer sin neste i henhold til dette kan/ er i stand til å arve evig liv. Det Jesus ville rive ned var trelldommen som det svikefulle i mennesket produserte. De feilet på grunn av mangel på tro, de var vantro og produserte derfor egne menneskebud for å tekkes Gud i sine medbrakte (fra Egypt/ soltilbedelse) hedenske tilbedelsesformer. Det samme eksisterer som bevist i hovedinnlegget i dag.

 Desverre er jeg enig med Kjell K., du må nok tenke over hva du leser og sette en klype tro til den kunnskapen du har/får. Guds rike er ikke av denne verden. Utenfor tid og rom skaper det åndelige domenet  det fysiske legemet, tar du ikke den kommer du deg ikke gjennom nåløyet.

Gå til kommentaren

skriften på steinplassen

Publisert over 10 år siden

 Klippemoskeen, Al-Aqsa Mosque, står på Tempelplassen i Jerusalem over det stedet Jesus bøyde seg ned og skrev to ganger.

24.04.10 kl. 19:24 skrev sv nyborg:
24.04.10 kl. 19:05 skrev Elias Per Vågnes:
24.04.10 kl. 15:40 skrev sv nyborg:
24.04.10 kl. 13:59 skrev Elias Per Vågnes:

 Da har vi kun det han skrev på klippen å stole på, en gudesønn med mange års utdannelse i Egypt var vel i stand til å signere dommen over kvinnen som ble grepet i hor?

Det står der forresten enda.

 Vel, ein gudsson som berre er omtala i Mosebøkene. Til liks med Jesus gjorde han ikkje særleg inntrykk på samtida.

 Blander du Moses og Jesus nå? Begge hadde utdannelse fra de ypperste universitet i Egypt, bygd av penger Josefen kjørte til gards. Moses skrev på steintavler og Jesus på bergnabben under Klippemoskeen, greie på kvantefysikk hadde begge.

 Det er vel Hammurabi steinen du har i tankane? Den var reel og stod i Babylon då GT vart samla, redigert og nedskreve. Dei tavlene Moses skal ha skreve, 614 lover og forordningar i alt, har ingen sett.

Gå til kommentaren

logisk intelligens

Publisert over 10 år siden

Moses beskriver celledelingens 6 faser i bokens første ord; bareshiyth, hvordan intelligensen inne i cellekjernen deler seg, om kromosomene som består av DNA`et, og videre fram til to komplette datterceller som er i stand til å reprodusere seg. Logisk og fornuftig forklart for alle som tviler i sin vrangtro. (Iflg Moses skjedde dette for en god stund siden)

Senere beskriver han JHVH; den energe`tiske evige selvkopierende intelligensen er gitt, gjennom (membranen i celleveggen) skilleveggen mellom her og den andre siden (fra evigheten inn i tiden) til mannen som er fri til å utvikle seg i lys av denne intelligensen og bli Messias (bevisst). Alt logisk og matematisk oppbygd.

Slikt er gubbens skriverier fulle av, men ikke på overflaten så klart, de tanketomme vil ikke finne dette, men lignelser om såmannen beskriver hvordan du kan så ny viten inn i deg selv og få utvidet din bevissthet. Det er ikke nødvendig med tro, ikke kristentro engang for å forstå hvordan skaperverket henger ihop, men da må du legge vekk oversettelsene og tolkningene, de avslører ingen ting av dette, bare viser fram et skall.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: veggmaleri

Publisert over 10 år siden

24.04.10 kl. 19:05 skrev Elias Per Vågnes:
24.04.10 kl. 15:40 skrev sv nyborg:
24.04.10 kl. 13:59 skrev Elias Per Vågnes:

Uansett kva valg ein gjer, så er ikkje det som er nedskreve i Bibelen til å lite på-

 Da har vi kun det han skrev på klippen å stole på, en gudesønn med mange års utdannelse i Egypt var vel i stand til å signere dommen over kvinnen som ble grepet i hor?

Det står der forresten enda.

 Vel, ein gudsson som berre er omtala i Mosebøkene. Til liks med Jesus gjorde han ikkje særleg inntrykk på samtida.

 Blander du Moses og Jesus nå? Begge hadde utdannelse fra de ypperste universitet i Egypt, bygd av penger Josefen kjørte til gards. Moses skrev på steintavler og Jesus på bergnabben under Klippemoskeen, greie på kvantefysikk hadde begge.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: Salig blanding

Publisert over 10 år siden

24.04.10 kl. 13:54 skrev Leif Gunnar Opheim:
Muren er egentlig ett bilde på de ti buds grenser, innenfor er man de lydige Gud i troen og med det elsker man sin neste. Jesus rev ned de menneslige forordninger og bud, som nå igjen er gjeninnført. Mennesket er individuelt Guds tempel og Tempelets billedlige/ åndelige funksjoner kan man avlese i den gamle pakts fysiske ordning. Det er kun igjennom Jesus man kan se og kun igjennom Ham man oppnår frelse. Alt utenfor tilhører avgrunnens skjebne.

 Egentlig?? Steiner på rekke, lag på lag ble nok produsert lenge før Moses skrudde sammen sine komprimerte hebraiske tegn og listet opp sine ti hovedgrupper innen de kvantefysiske teorier. Et tegn i hebalf er kalt stein, flere tegn tilpasset hverandre er tilhogget stein, flere tilpassede tegn/stein på rekke og lag på lag, er en mur (en kunnskapberikende fortelling). Innestengt i denne kunnskapen er du fanget. Men ser du over muren, har store nok porter som kan åpnes for ferdafolk og forsyninger, har evne til å utvide og bygge din forståelse vil du relativt sett ha et omtrentlig fungerende liv. Inne i et slikt byggverk hadde jødene fanget Gud, om du skulle ha en sjanse i havet til å komme til Paradis måtte du tilbe denne Rette Guden, på den Rette måten, i det Rette tempel i den Rette byen i det Rette landet.

"Riv skiten" sa Jesus, "det er ikke snakk om Relativ resultatfiksert verden, men om Potensialiteten i den absolutte verden." Årsaken er årsaken og resultatet vil alltid svikte, bli bevisst hvem du er og du er hjemme, enten du er hindu, lesbisk eller trønder.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere