Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

2 Kilder??

Publisert rundt 7 år siden
Lidelsen kommer ikke fra Gud. Der er vi helt enige.

"Den Allmektige" er altså ikke så allmektig likevel -Han har ikke kontroll på alle kilder??

Gå til kommentaren

Ikke bare antyder,

Publisert rundt 7 år siden
Kari Holte – gå til den siterte teksten.
Takk for DEN stemplingen= jeg en egoist etter 13 kneoperasjoner og mer enn 40 års smerteplager - og du indikerer at jeg er en egoist fordi Gud skal ha sendt meg dette og ikke avfinner meg med det?? Da sier jeg ganske rett fram: din brutale (gammeltestamentlige) Gud kan du ha for deg selv!! Har du glemt hva Jesus formidler om hvordan Gud er og hva Gud synes om oss???

men beviser; ditt ønske om å være til er et egoistisk ønske -du vil ha liv, du trekker pusten, drikker, spiser og sover, du er en mottaker. Ergo er du i flg Bibelen en Egoist, dèt er en maur også men ikke så stor som deg.

Skaperen, "Den Allmektige Gud", er en Giver. Han gir deg liv, luft, mat, søvn og et miljø å leve i, men vi stopper ikke der, vi vil ha mer mat enn strengt tatt nødvendig, vi vil ha bedre tid, bedre økonomi, finere omgivelser, kjekke reiser og flere venner, og selvsagt perfekt helse. Vårt Ego er betydelig større enn for bare noen få tiår siden, da var vi fornøyd med minimalt bare det var fred i landet :-) noe som selvsagt resulterer i flere skuffelser og større lidelser.

Kanskje vi får 80 år med smerter om vi ikke snart vender oss i takknemlighet til Skaperen for det vi HAR fått.

Gå til kommentaren

Øynene som ser

Publisert rundt 7 år siden
Og jeg mener at siden det er umulig for Gud å ikke gjøre det gode har også motgang og lidelse en god hensikt.

Hva egoisten oppfatter som lidelse avhenger av størrelsen på hans ego (ønske), store egoister opplever store lidelser, Gud er bare god og hensyntar hele skaperverket i sine gjerninger -tillags åt alle kan ingen gjera :-))

Gå til kommentaren

selvsagt

Publisert rundt 7 år siden
Skjønner. Den Allmektige ihvertfall kan være aktivt virkende i den enkeltes strev. Kan han slik du tenker stikke kjepper i julene for det søkende menneske som havner på villstrå?

Skaperen følger skapertanken, Han gir. Egoisten er en mottaker og er på villstrå, borte fra Den Allmektige og  motsatt Giveren, vil ikke gi, dele el forenes, da har han en motstander som er umulig å slippe unna :-))))))) han vi bli plaget, presset motarbeidet of tvunget tilbake til Enhet. Mot sin vilje selvfølgelig, han er jo en ego-ist.

Den som derimot mottar og lar seg korrigere vil bruke kjeppene til å lede seg på hjemstrå, til "grønne enger" som det også kalles.

Gå til kommentaren

Ledelse

Publisert rundt 7 år siden
"Leder til" forstår jeg som en prosess fra noe til noe annet. Hjelper Gud deg og meg med dette "prosjektet"?

Ved metoden "Til sin tid" når vi målet, stipulert av Abraham til å ta 6000 år fra Adam.

Ønsker vi å påskynde dette må vi oppsøke og gi oss til et miljø der vi kan Motta (på heb Kabbala) Lyset som korrigerer.

Metoden der du “påskynder det” er uansett mye bedre og mer behagelig enn metoden “til sin tid” og vi bør følge den, det vil Den Allmektige komme oss til hjelp, om ikke vil du uansett nå målet men veien blir unødvendig krevende, du blir tvunget :-))

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere