Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

Skapningens 5 nivå

Publisert rundt 7 år siden
Henriette B – gå til den siterte teksten.
Spørsmålet mitt er vel ikke om det bare er noen mennesker som har ånd, alle mennesker er skapt med en ånd,

Vi har utviklet oss fra uorganisk, organisk, dyrisk og til kommunikativt nivå.

Neste nivå, nivå 5, det åndelige (kalles Adam = Menneske = lik Gud) oppnår vi ved å bli befruktet av ånden, annullere vår nåværende form og utvikle oss i hht sæden vi lar oss befrukte med -derfor Bibelen.

Alle kommuniserende skapninger har potensiale til å bli Menneske, men få er de som -ydmyker seg som et barn og- mottar innspirasjon slik at Det Åndelige Vesen får utvikle seg (barn utvikler seg ved å ønske å nå et høyere nivå).

Alle Mennesker er Åndelige vesen, men hittil er det få som har utviklet slike egenskaper, Josef var en, han ble Herre over sin Farao, resten av oss kalles snakkende dyr.

Den som har latt seg korrigere vil føle seg selv i henhold til ånden i ham, denne vil innrømme "Jeg Er" -noe Josef gjorde.

Gå til kommentaren

Adam

Publisert rundt 7 år siden
Henriette B – gå til den siterte teksten.
I begrepet åndsvesen mener jeg at mennesket har en ånd der Gud tar bolig med Sin Ånd frelse.

kommer av ordet Domeh -Lik Gud.

Adam betyr Menneske, altså en skapning som er blitt lik Gud, noe som skjedde første gang for knappe 6000 år siden. Uavhengig religioner kan vi bli Menneske, altså et Åndsvesen. 

Dette betyr at en person er et åndelig vesen i den forstand han føler seg selv i henhold til ånden i ham.

Gå til kommentaren

Hva legger du i begrepet

Publisert rundt 7 år siden

"Åndsvesen"?

Gå til kommentaren

Hadde kirken hatt svaret

Publisert rundt 7 år siden
Lilli Spæren – gå til den siterte teksten.
for kirken har svaret på menneskets eksistensielle spørsmål.

ville vi vært fullkomne for lenge siden.

"Fullkommen" vil si å være Ett, efare seg selv som en helhetlig del av Altet, Kirken ekskluderer og splitter ved å egoistisk hevde monopol på veien til "Jeg Er".

For å erfare seg som Jeg Er behøves ikke hverken Kirken el andre religioner, bare dønn ærlighet i forhold til sine følelser -avhengighet og kjærlighet til den andre.

Det finner bare en vei: Elsk den andre som deg selv -enten "den andre" er deg selv el andre :-))

Gå til kommentaren

Hvordan elske

Publisert rundt 7 år siden

den andre som seg selv uten å kjenne den andres skjulte selv?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere