Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

Ønsker noen å stoppe evolusjon?

Publisert nesten 7 år siden

Omgivelsen betyr alt, fra det øyeblikket apen klatret ned fra treet og ble til et menneske går den menneskelige evolusjon sin gang.
Det står skrevet om dette i boken The Tree of Life (Livets tre) av Ari, 400 år før Darwin. "Begynnende fra det øyeblikket av, var de allerede blitt – ikke simpelthen en bande med aper – men forvandlet til et slags “samfunn” bestående av individer. I dette er hver og èn i seg selv en personlighet og på tross av alt er alle sammenkoblet; det finnes ulike former for unike tilknytninger mellom dem som hele tiden er under utvikling."

Det var en allianse med et bestemt formål; forsvar mot rovdyr, forsvar mot andre apebander, osv. Slik begynte en sosial struktur å utvikle seg mer og mer.Menneskelig evolusjon er kun mulig på grunn av miljøet!

I rettferdighetens navn må vi huske: Charles Darwin sa at han anvendte konseptet “kampen om tilværelsen” “i et bredt og metaforisk spekter som inkluderer eksistens avhengig av hverandre.”

C.Darwin, det er kjent at som kristen er han den ensete som avslørte noe av den matematiske utviklingen Bibelen underviser om.

Darwin tok bla utgangspunkt i Bibelens 7 første ord, bare`shiyth bara elohiym eth shâmayim eth erets, en skaperakt som spenner over milliarder av menneskeår og underbygges med matematiske formel ispedd bokstaver og bilder.

Gå til kommentaren

Som sagt

Publisert nesten 7 år siden
Henriette B – gå til den siterte teksten.
Hva mener du med setningen nedenfor, er vel vanskelig å sette ord på hva denne følelsen kan være?

Dette betyr at en person er et åndelig vesen i den forstand han føler seg selv i henhold til ånden i ham

så har det ingen ting med Bibelen å gjøre, heller ikke Jesus.

Følelsen av Gud er en følelse av å tilhøre den absolutte sannhet, hinsides all tvil og problemer, separert fra alle dine verdslige beregninger gjort gjennom dine 5 sanser!

Hvis du ikke har utviklet en åndelig beholder finnes det heller ingen følelse av skaperen, og det blir umulig å forklare dette.

Din "kristne åndelige" følelse er hva alle føler av og til, du kobler det til din religion, andre til sin el en god bok, film, el annet sosialt samvær, you name it.

Moses "så ryggen til Gud", men senere kjente han Ham som en likemann, han hadde utviklet seg og sin sensitivitet og kjente nå hvem Han Er, og dette uten å være kristen, vært på kristne møter el lest kristen litteratur.

Så ja, det er vanskelig å sette ord på denne følelsen for en som ikke kjenner den :-)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Henriette B – gå til den siterte teksten.
For å sette det på spissen kan man jo si ifølge din kommentar her at alle som ikke er bibeltroende er som dyr,fordi de ikke har kommet til nivå 5.

For å gjøre det klart en gang for alle, for de som kommer inn på tråden uten og faktisk lese innlegget. Jeg tror ALLE mennesker på jorden er skapt unike i Guds bilde, dvs med en ånd, en sjel og et legeme.

En behøver ikke være bibeltroende for å se at vi oppfører oss som dyr, ja verre, dyr elsker sin neste som seg selv og gir villig sitt liv for at verden skal være i balanse og gå sin gang, mens vi, de snakkende, grafser til oss, får aldri nok og ødelegger vårt bosted.

For å utvikle oss til et Åndsvesen, komme til Himmelen, må vi motta inspirasjon derfra, bli befruktet og bevisst la oss påvirke, korrigere og utvikle i den retning. Det er helt riktig at "alle mennesker er skapt unike i Guds bilde", men det er ikke mange som har blitt Menneske (Adam) enda, hadde vi alle vært "Lik Gud", En Enhet, ville vår verden sett annerledes ut.

Dette har egenbtlig ikke noe med Bibelen å gjøre, utviklingen går sin gang ihht skapertanken, dømt til å lykkes. Men underveis vil vi oppleve stress, plager, katastrofer og store smerter når død blir til nytt liv, Bibelen er derfor gitt for at den som vil skal kunne framskynde og styre prossessen, og ha det behagelig på veien.

I det Uorganiske riket er det ikke konkurranse el splittelse, alt er ett og i balanse fra det største fjell til det minste atom, i det Organiske likedan, trær, gress og blomster er til for helhetens skyld, blostrer, gir sine frø og dør uten protest. I Dyreverdenen finnes heller ingen fråtsing el overdådig misbruk som utsetter planeten for unødvendig belastning, kun i vår verden, det nivå vi liker å kalle utviklet, er det kaos, ubalanse og mangel på helhet, vi er snart så sjuke og desperat at vi alle vil se behovet for å gå videre oppover stigen. 

Ha en god dag :-)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Det er jeg enig i, men jeg har nå min kunnskap jeg også, selv om den skulle være annerledes fra din..og jeg har personlig opplevd at den holder vann:)

Det er bra, men ikke stopp der, utvikling skjer ved at vi suger til oss mer -kunnskap vi ikke har.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
jeg kjenner ikke igjen ideene

Det er sant som det er sagt; Uten kunnskap går folket vill :-)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere