Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

En huleboer er oss født

Publisert nesten 7 år siden

Stall = gravhule, stedet hvor sjelen bor, vi er sendt ned fra himmelen og plassert i verden blant "dyr".

Krybbe = kiste/sakofag, sjelen er plassert i en dødelig kropp, kroppen blir gjenkjent som Per, Pål, Kari og Ola.

Asen el esel = egoist, vi er mottakere og ikke givere (stabukker el det engelske ass om du vil), verre enn dyr.

Hyrde = han med kjeppen som må slå eselet for å få det i bevegelse, det søker ikke skaperen frivillig, vil bare ha gavene.

Josef (synonymt med Josva/Jesaia/Jesus/Josaia), en rettferdig= fysisk eksistens av en som har utviklet seg spirituelt; Potensialet (esh-ild) som er lagt inn i mennesket har her utviklet seg, han er blitt sin ild bevisst og vet hvem Han Er, han har sæden i hus.

Maria = Jomfruen, bosted for den sjel som har utviklet sitt potensial, den har forlatt gravtilstanden og korrigert sin eselegenskap til å være en giver, står nå i åpningen til livet -den som har øre han hører og deri ligger kraften til nytt liv.

Når en "Josef" og en "Maria" kobler fødes en ny sjel, den legges inn i en menneskelignende kropp (steinkiste) og må derfra ledes og utvikles til en spill levende selveksisterende skapning, en Jeg Er, Et Menneske; alt handler om det usynlige.

 

Gå til kommentaren

God Jul Mette

Publisert nesten 7 år siden
Masse hjertelig hilsen Mette

Livets Tre er treet til Kunnskap om Gud -hvordan bli en giver.

Kunnskapens tre gir kunnskap om hva som smaker godt og hva man ikke vil ha -hvordan bli en egoist.

Treet er Ett og det samme -spørsmålet er med hvilken intensjon man spiser.

Gå til kommentaren

Sharia = Veien el Måten

Publisert nesten 7 år siden
Dette kom Muhammed med til sitt samfunn på 600 tallet, da han innførte sharialovene.

Sharia dreier seg selvfølgelig om veien til Gud, hvordan korrigere vår egoisme til  altruisme slik at vi elsker Skaperen og hans Giveregenskap heller enn å motta for vår egen del.

Både Sharia og Moselov er blitt misforstått til å gjelde fysisk liv i materiell verden, da blir det religion og undertrykkelse av andre heller enn kjærlighet til Havah.

En og Kjærlighet er på hebraisk lik verdien 13, ordet Jahve el Jehova er satt sammen av En og Kjærlighet og har summen 26 :-) "Jahve" er en oppnåelig høyere bevissthet om hva Torah er.

Gå til kommentaren

Først må man vite hva Ordet omtaler

Publisert nesten 7 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Hva sier Guds Ord om dette?

Når Bibelens forfattere skulle skrive om "Guds Rike", dvs den åndelige virkelighet som er usynlig, uhørlig og i utgangspunket usansbar for denne verdens skapninger, så måtte de bruke verdslig språk for å beskrive det som ikke kan beskrives med ord.

Når dette er innsett og forstått så behøves ingen tolkning, det er som det står og tar bolig i den som mottar det skjulte innholdet i ordet.

Gå til kommentaren

Det ene er ikke verre enn det andre

Publisert nesten 7 år siden
Men denne strengen er også om kva skade foreldre og foresette påfører tankeevnen til born mellom eitt til sju år ved å smitte dei med ein hjernevirus som gjer like stor skade som Altzheimar.

Utviklingen går sin gang uavhengig av hva vi mener om de ulike elementene den inneholder, kristendom og religion generelt er et element som øker takten -vi vil ut av det :-) 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere