Sverre Avnskog

Alder: 4
  RSS

Om Sverre

Født 1956, gift, to barn, lærer siden 1981.
Webmaster for.
www.vandrermotlyset.net
www.malling-hansen.org
www.toward-the-light.net

Følgere

Skolegudstjenesten før jul har blitt livlig debattert på VD nå i tiden før jul. Enkelte debattanter uttrykker sterk kritikk mot kirken og mot kristne mennesker! Denne kritikken er feiladressert! Det er landets pedagoger som inviterer til gudstjeneste

I debattene har det blitt rettet sterk kritikk både mot kirken og mot kristne for å utnytte sin sterke posisjon i landet til å påtvinge norske skoleelever den kristne tro.

Det er åpenbart mange som ikke er kjent med realitetene i denne saken. Realiteten er at det IKKE er kirken eller kristne mennesker som ønsker å opprettholde den mangeårige tradisjonen med julegudstjenester, men det er norske skoler som inviterer til disse årlige begivenhetene (der alle som ikke ønsker å delta, gis fritak!)

Det er altså norske pedagoger som på denne måten ønsker å gi elevene innsikt og egenopplevelse i en kulturtradisjon som går langt tilbake i skolens historie! Og dette ønsket om å gjøre elevene delaktig i en langvarig skoletradisjon er hjemlet i lovverket, som er vedtatt av norske politikere!

Skolene er ikke pålagt å invitere til skolegudstjeneste før jul, men det er fullt tillatt. Lovhjemmelen og begrunnelsen for denne, kan man lese på Utdanningsdirektoratets (UDIR) hjemmeside:

"Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Gudstjenesten kan ikke være en del av KRLE-faget.

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/

De som er svært sinte på kristne mennesker og på kirken, bes merke seg at denne skolegudstjenesten anses av våre myndigheter for å være en del av en generell kultur- og tradisjonsformidling!

Om man vil være sint, indignert og krenket, er altså norske politikere og pedagoger de rette personene å rette sin vrede mot!

De som argumenterer sterkest mot skolegudstjenester, ynder å argumentere mot at det er uriktig å favorisere ett kirkesamfunn fremfor andre! Ved å anvende dette argumentet forsøker de åpenbart å fremstille Den Norske Kirke som et kirkesamfunn på lik linje med alle andre, og ønsker derved å underslå at kirken i Norge har hatt en særstilling gjennom mange århundrer og at den fremdeles er det å regne som en folkekirke, i og med at størstedelen av det norske folk er medlemmer der!

Dette har altså med generell kultur- og tradisjonsformidling å gjøre! Det er åpenbart vanskelig å fatte for enkelte sterkt indignerte mennesker! De har fullstendig misforstått alt sammen, og mener å se et ønske om å omvende alle norske barn til å bli kristne i luthersk tradisjon!

Pedagogenes og politikernes ønske er åpenbart et helt annet: De ønsker å gi elevene erfaring med en urgammel kulturtradisjon i norsk skole!

Jeg kan jo legge til en personlig opplevelse: Jeg deltok i dag i en flerkulturell avslutningsfest på den institusjonen der jeg arbeider med å lære innvandrere og flyktninger norsk. Programmet representerte en unik og flott blanding av norsk juletradisjon med et knippe svært fargerike kulturinnslag fra de uliike gruppene som er representert på vår skole!

Vi spilte både norsk julemusikk, tradisjonelle kristne julesanger og lærerne opptrådte med sang og julenissen på låven(ved undertegnede). Studentene jublet og satte stor pris på innslagene, som ga dem erfaring med norsk jul. Ja, de gikk til og med rundt juletreet. Deretter spilte de ulike etniske gruppene musikk fra sitt hjemland, og hele forsamlingen deltok i herlig dans både fra Eritrea, Somalia, Afghanistan, Syria og flere andre land!

Det hele var en herlig blanding av ulike lands tradisjoner! Det var simpelthen en fantastisk flott opplevelse.

(Og jeg må innrømme at jeg i mitt stille sinn tenkte: Så heldige vi er som slipper unna alle særinteresser fra folk som er rasende over å måtte oppleve norsk juletradisjon! Får antijul-mafiaen i Norge snusen i dette, blir vi vel tvunget til helt å fjerne alt som bare kan MINNE om norsk juletradisjon i dette! Men heldigvis slipper vi visst unna også i år!)

Og våre brukere så ut til å stortrives, helt uvitende om at det(i følge mange debattanter her på VD) er en grov krenkelse av dem å utsette dem for norsk religiøs påvirkning!!! De lever heldivis foreløbig i uvitenhet om hvor sinte de burde være!

Måtte freden senke seg også over de sinteste anti-skolegudstjeneste-debattantene, som ser på jula som en god arena for å markere sine særinteresser, mens vi andre gleder oss over glade barn, ro i sjelen, ettertanke, fri fra jobben, hyggelig samvær og god stemning!

Hva blir neste anstøtssten, mon tro? 17. mai feiring? Fødselsdagsfeiring?

Sverre Avnskog


Gå til innlegget

De fleste av oss har et avslappet forhold til jula og ulike typer julefeiring. Vi hisser oss ikke opp over verken at Jesus nevnes eller at over å se nisser, juletrær eller pakker. De fleste innvandrere ser også ut til å ta julen med stor fatning.

Men noen har åpenbart bestemt seg for å bruke julen som sin aller viktigste arena for å markere særinteresser! Der de fleste av oss anser jula som en kjærkommen tid for å ha fri fra jobben, være sammen med familien, spise og kose oss, se våre barn være glade osv, er det tydelig av flere innlegg her på VD, at enkelte human-etikere anser jula for å være en nærmest sammenhengende krenkelse og dypt sårende høytid, der de og deres barn tvinges til å høre navnet Jesus, tvinges til å se nisser og tvinges til å se pyntede juletrær. Det oppleves åpenbart som dypt krenkende og sårende!

Hva i all verden kan årsaken være til at jula har blitt en slik ustoppelig kilde til vonde følelser, opplevelser av krenkelser og fornærmelse for enkelte nordmenn?

Ja, det er virkelig vanskelig å fatte! Hva med å vise litt storsinn, hva med å vise litt toleranse og velvilje? Nei, jula er for en del nordmenn blitt selve den delen av året da krenkelsene er dypest og man nærmest vil demonstrere sine særinteresser og sin vrangvilje.

Det er først og fremst skolene som har blitt arena for markeringen av særinteressene! Man skal for enhver pris ikke høre navnet Jesus, nisser bør forbys og det bør også alle andre tegn på at vi feirer jul i Norge. Julen bør simpelthen utryddes fra norsk skole, i følge de mest fanatiske anti-jul menneskene! Alt som på en eller annen måte kan virke provoserende på en eller annen anti-religiøs eller anti-jul person bør renses ut fra skolen.

Hva er det som provoserer så fryktelig? Jeg vet simpelthen ikke. Jeg fatter ikke hvorfor noen enkeltpersoner i Norge oppfatter det som så dypt krenkende at vi fortsetter å feire en høytid som har lange tradisjoner i vårt land. Og disse menneskene skyver gjerne det flerkulturelle samfunnet foran seg, selv om jeg personlig aldri har hørt en eneste muslim som har reagert på at nordmenn feirer jul. Ja, mange av dem synes faktisk det er koselig med norsk jul, og har intet ønske om at nordmenn skal slutte å feire jul. Mange av dem lar til og med sine barn gå i kirken på skolegudstjenestene! -Mine barn må lære noe om norsk kultur, sier de gjerne.

Men ikke så for en del anti-religion-fanatikere. For dem er det at andres barn går i kirken i skoletiden før jul den ultimate krenkelsen av deres egne barn, selv om de får et likeverdig tilbud!

Ja, jeg må innrømme det: Jeg er inderlig lei av særinger, surpomper og intolerante mennesker som ikke bare krever at deres egne barn skal få særbehandling, men også krever å få bestemme over alle de andre, de som er i flertall, de som synes det faktisk er både fint, stemningsfullt og flott med jula.

Folk som krever å bestemme ikke bare over sine egne barn, men også over alle andres barn, lærer opp sine barn i intoleranse, særheter og vrangvilje. De innbiller seg at de kjemper en edel kamp - det krenkede barnet mot flertallets undertrykkelse - og så fatter de ikke at det er de selv som kjemper for intoleranse og mindretallets tyranni over flertallet.

Måtte freden senke seg over alle fredelig, tolerante og vidsynte mennesker, og måtte alle dem som krever særforhold for seg selv og sine barn se i øynene at enkelte flertallstradisjoner faktisk fortjener å få leve, til tross for deres egen særhet, fordi flertallet ønsker det slik og fordi deres egne barn har fulle rettigheter til å fritas!

(Jeg kommer ikke til å diskutere dette innlegget med krenkede foreldre! Det er så slitsomt i lengden å diskutere med folk som oppfatter julegudstjenestene som et dypt krenkende angrep på dem selv og deres barn, selv om de er fritatt fra å delta og gis fullverdige, alternative tilbud. Det blir rett og slett for personlig å dynges ned av all denne krenketheten!)

Sverre Avnskog

Gå til innlegget

Jeg postet et innlegg i går med begrunnet og alvorlig ment kritikk av VD-redaksjonen. Tråden utartet til flåserier og plattheter, og dette brukte redaksjonen som påskudd til å stenge hele tråden!

Jeg kan ikke annet enn å gratulere herrene Horn og Kristiansen med en vellykket strategi. De omgjorde hele min seriøse kritikk til fjas og tull! Samtidig vil jeg gratulere VD-redaksjonen for å ha fått et kjærkomment påskudd for å stenge tråden med kritikk av dem selv for videre kommentarer!

Har du noen gang opplevd at en avisredaksjon innrømmer noe som helst når det kommer til kritikk? Nei, ikke jeg heller! Morten Andreas Horn, humanetikeren som er en av VDs aller høyest prioriterte debattanter skrev forleden dag et innlegg der han var sterkt kritisk til skolegudstjenester. Det gikk selvsagt rett opp på plassen som hovedoppslag. Neste dag fikk hans neste innlegg, der han erklærer at all tro er uønsket og noe han ønsker å motarbeide, plassen som hovedoppslag!

Jeg skrev selv et innlegg til støtte for julegudstjenester. Det ble invadert av Horn med meget, meget følelsesladet og etter min mening injuriernede påstander om at jeg og alle andre er ukristelige og mangler medfølelse med hans datter fordi Horns familie opplevde at dette var et svært vanskelig valg for henne.

Denne diskusjonen handler om MITT barn, erklærte Horn med stor patos etter min artikkel, som overhode ikke handlet om hans datter. Horn mener alle kristne er ufølsomme, uforstandige og dårlige troende! Debattredaksjonen svarte med å sette hans neste innlegg på plassen som hovedoppslag. Her erklærer han at all religiøs tro er uheldig og han vi motarbeide all tro!

Jeg spurte i mitt kristiske innlegg hva som egentlig er redaksjonens agenda! Ønsker de å fjerne julegudstjenestene eller hva? Og hvorfor setter de innlegg etter innlegg far Horn som hovedoppslag - innlegg der han erklærer at han ønsker å motarbeide all religion, som han ser på som noe skadelig? Redaksjonen svarte øyeblikkelig med å sette inn et innlegg til støtte for gudstjenester! Kritikken fremstår nå som ubegrunnet! En strategisk meget dyktig manøver!

Nå er min tråd med kritikk stengt! Pga fjåserier fra herrene Kristiansen og Horn. I en privat mail har jeg fått beskjed om dette er min egen skyld. Når utgangspunktet er som galest så blir resultatene deretter, påstår man! VDs redaksjon fremstår som enhver annen avisredaksjon. Kritikk knebles, og herrene Horn og Kristiansen kan gni seg i hendene for å ha ødelagt hele tråden, som faktisk inneholdt seriøs kritikk, som burde vært behandlet på en seriøs måte!

Jeg er særdeles skuffet over VD-redaksjonen!

Sverre Avnskog

Gå til innlegget

Det ser ut som det er blitt en automatikk her på VD at dersom du skriver et krast angrep på tradisjonen med julegudstjenester så gis angrepet hovedoppslag eller settes på listen over redaksjonens anbefalinger.

Vi ytterst få som forsøker å argumentere for å bevare gudstjenestene, får ikke tilnærmelsesvis samme oppmerksomhet. Men våre artikler er vel sannsynligvis for dårlige!

Når en redaksjon velger ut artikler til hovedoppslag over tid, så begynner det gjerne etter hvert å danne seg et mønster som gjenspeiler en agenda som redaksjonen ønsker å stå for. Jeg vet ikke om det er bare meg, men om jeg skal tolke hvordan redaksjonen utvelger artikler angående skolegudstjenester, så kan jeg ikke si annet enn at det virker som de er tilhengere av å avskaffe hele ordningen. Det kunne kanskje være like greit å uttrykke dette helt klart og utvetydig i en kommentarartikkel?

Jeg undrer meg også over hvor få kristne som i det hele tatt er på banen for å si noe positivt om julegudstjenestene for barn. Har kristenfolket allerede gitt opp, og innstilt seg på at dette er en tapt sak? Er kristne mennesker kommet så sterkt på defensiven av kjøret fra antijulegudstjeneste-lobbyen, at de ikke våger å tone flagg og fortelle om den skjønne opplevelsen en julegudstjeneste for barn kan være?

Jeg har forsøkt i mange innlegg å fortelle om hva en slik gudstjeneste vanligvis inneholder. De som påstår at det er en smalsporet forkynnelse av en bestemt kristen tro høres ut som de er helt desorientert mht hva en gudstjeneste egentlig inneholder.

Det jeg setter aller mest pris på, er nok prosesjonen av hvitkledde barn med tente lys og alle bønnene om fred og kjærlighet i verden, og alle bønnene og omsorgen og omtanken for all verdens barn, når barna tenner lys og leser egne bønner om at verdens barn må få det godt, slippe krig, sult og lidelse og om at alle barn må få skolegang!

Det er også fint å høre på presten som gjerne forsøker å trekke opp en kontrast til den kommersiell julen, og minner oss om at julen kan og bør være en tid for ettertanke og kjærlighet og omsorg, ikke bare kjøpejag og mas om å få de fineste gavene!

Og javel, så blir gjerne juleevangeliet lest eller spilt som et lite skuespill av noen elever! Jeg tror kanskje ikke at det vil provosere så fryktelig mange å se elever i kostyme med en dukke i en krybbe. Men, ok, jeg skjønner at for mange er dette et ytterst provoserende (og krenkende) scenario å måtte overvære.

Derfor tvinger vi ingen til å være med til kirken før jul. Alle har et fullt og helt frivillig valg, og det nye av året er at man gjerne må gjøre en aktiv handling for å melde seg på!

Jeg har ytterst vanskelig for å forstå de som mener dette er en grov krenking av deres frie valg av trosopplæring for sine barn. Dere barn trenger jo ikke slettes ikke å være med, men enkelte er ikke fornøyd før de har klart å påvinge det store flertallet som ønsker å beholde denne tradisjonen (ca 70 %), sitt eget syn og fått satt en stopper for at andre barn går til julegudstjeneste.

La meg i samme omgang få uttrykke min forundring over at VD har valgt en person som har som uttrykt mål å motarbeide all religion, som han anser som noe uønsket, noe som påvirker folk negativt, og noe han helst ville sett vi var fri for, som en av sine mest foretrukne debattanter. Hovedoppslag etter hovedoppslag av artikler som angriper skolegudstjenester og religiøs tro i sin alminnelighet, er ikke helt hva jeg forventer å finne på VD.

At en person som har som agenda å aktivt jobbe MOT religiøs tro er blant VDs aller mest foretrukne skribenter, synes jeg er merkverdig.

Sverre Avnskog

Gå til innlegget

Mange av dem som er mot skolegudstjenester, henviser til selve det urettferdige og uheldige i at ikke alle elevene deltar i samme aktivitet. Mange innvandrerforeldre lar ikke barna sine få være med på tradisjonelle aktiviteter i skoletiden.

Nylig ble en skole omtalt i media der innvandrerforeldrene gjennom avstemninger hadde blokkert for at skolen skulle arrangere aktiviteter som har lang tradisjon i norsk skole, som f eks leirskole, overnattingsturer osv.

Skolene har til enhver tid inneholdt ulike aktiviteter for barna både som et ledd i opplæringen, men også som et ledd i å skape trivsel og godt sosialt miljø i klassene. De fleste som ser tilbake på sin egen skoletid, husker kanskje aller best de gangene man gjorde noe helt annet enn å sitte inne på skolebenken og skrive og regne.

Men disse aktivitetene er ikke like populære blant mange innvandrerforeldre. De kommer fra kulturer der det er ganske uanlig at skolene arrangerer slike aktiviteter, og mange har også en mye strengere form for barneoppdragelse, og barna holdes i mange familier mye mer hjemme, i stedet for å delta i tradisjonelle norske aktiviteter som skøyter og skigåeing.

Det er kanskje ikke så kjekt for disse barna når de ikke får lov av sine foreldre til å delta på de aktivitetene som klassen ellers er med på, og det aller verste er kanskje når de må holdes på skolen hele den uka når resten av klasse er på leirskole.

De aller fleste argumentene for å avskaffe julegudstjenester i skolens regi, passer like godt som argumenter for å avskaffe alle mulige aktiviteter som ikke alle elevene får lov til å delta i.

Nei, det er stor forskjell på livssynsaktiviteter og andre aktiviteter, vil man innvende. Ja, er det nå det, om man velger barnas perspektiv? Er det verre for en elev å måtte være på skolen når de andre går på gudstjeneste enn når en elev må være på skolen når resten av klassen går på skøyter, ski eller skal på turer med overnatting?

Dersom selve utenforskapet er anstøtsstenen, kommer årsaken i andre rekke for barna. Det oppleves nok ganske likt å ikke kunne være med de andre uansett hva aktiviteten er.

Hvirdan skal vi møte dette? Skal vi avskaffe alle aktiviteter der noen av våre nye landsmenn sier nei på vegne av sine barn?

Jeg sier nei, både til å avvikle skolegudstjenestene og til å avvikle andre tilbud i skolen som har lang tradisjon i skoleverket!

Men vi må selvsagt sørge for at de som ikke deltar i aktivitetene sammen med resten av klassen, får et likeverdig og godt tilbud.

Sverre Avnskog

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1229 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1070 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 434 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere