Sverre Avnskog

Alder: 4
  RSS

Om Sverre

Født 1956, gift, to barn, lærer siden 1981.
Webmaster for.
www.vandrermotlyset.net
www.malling-hansen.org
www.toward-the-light.net

Følgere

En anonym FrP-politiker har donert 100 000 kroner for at den narkotikadømte "Bolivia-Madelaine" skulle slippe ut på prøveløslatelse. Kanskje burde denne kjærlige gjerningen få oss til å se i øynene at også FrP-folk er nestekjærlige mennesker?

Det skrives svært mye negativt om FrP her på VD, både av hobbykommentatorer og VLs politiske kommentatorer. Det er ofte ikke grenser for hvor mye egoisme, kynisme, selviskhet og hensynsløshet mange mener å se hos FrP-politikerne.

Kanskje burde alle disse harde FrP-kritikerne se i øynene at det ikke nødvendigvis er riktig at det er alle disse foraktelige motivene som ligger bak en FrP'ers meninger.

Dem man selv ikke sympatiserer med, har man gjerne en tendens til å tillegge de verst tenkelige motivene. Mener man ikke som meg, kan man jo ikke ha annet enn mistenkelige grunner for sine valg, tror mange, for jeg er jo så tvers igjennom hederlig og god!

Men så leser vi altså i avisene at Madelaine, som har sittet i årevis i Boliviansk fengsel uten utsikter til løslatelse på grunn av en ungdommelig feiltagelse, slipper løs fra fengselet fordi en ukjent FrP-politiker helt uselvisk har donert sine hardt oppsparte sparepenger som løsepenger for at hun skal få sin prøveløslatelse. Og han ønsker ikke en gang å identifiseres slik at han kan sole seg i glansen av sin velgjørende gjerning, ulikt så mange andre som synes de har gjort noe godt som bør kringkastes for hele Norge.

Er det ikke deilig, når en av dem man har oppfattet som et dårlig menneske, viser seg å være både raus, snill og offervillig for å hjelpe et annet menneske i nød? I dette tilfelle var det en FrP-politiker som fremsto som den barmhjertige samaritan.

Kankje også VLs skribenter, som alltid har et skjevt ord å si om FrP, skal merke seg dette vennlige menneskets kjærlighetsgest?

Sverre Avnskog

Gå til innlegget

Jeg har store problemer med å akseptere at politiet henlegger saker med kjent gjerningsmann med henvisning til kapasitetsproblemer. Jeg anser det som en grov forsømmelse av politiet at de ikke følger opp slike saker som er ferdig løst.

Den siste ut i rekken av grove trusler som henlegges selv om gjerningsmannen er kjent, er mot Aina Stenersen, FrP-leder i Oslo.

Jeg synes det er absolutt uakseptabelt at politiet velger å ikke følge opp alvorlige saker der attpåtil gjerningsmannen er kjent.

Og særlig alvorlig er det når det gjelder trusler mot politikere! Det skaper et alvorlig demokratisk problem når særlig kvinnelige politikere utsettes for grove trusler, som i verste fall medfører at kvinner kvier seg for å delta i det offentlige ordskiftet.

Jeg håper inderlig at politiet instrureres av sine overordnede til å ikke henlegge slike saker.

Ingen av oss er tjent med at politikere trues til taushet, uansett hvilken fløy de tilhører! Dette føyer seg inn i rekken av helt uforståelige prioriteringer av politiet. De anser ikke sannsynligheten som stor nok til å komme frem til en fellende dom, i følge VG.

Sverre Avnskog

Gå til innlegget

I dag fikk jeg vite mye nytt om ramadan!

Publisert rundt 4 år siden

Der jeg underviser, finnes det svært mange muslimer. For tiden har de ramadan, og får bare spise og drikke mellom ca kl 23 og 02. Men ramadan er så mye mer enn bare faste, fortalte en av dem meg. Det handler også om å tilgi og søke tilgivelse.

Man lærer så lenge man lever, heldigvis! Og da tenker jeg på meg selv! Personen jeg snakket med, synes det var litt synd at det kanskje har dannet seg et litt feil inntrykk av ramadan blant mange nordmenn. For det første kunne hun fortelle at blant mange muslimer så praktiseres fasten svært lempelig. Gravide, ammende, syke og folk med helseproblemer har ingen problemer med å få slippe fasten. Og blant de mer liberale, er man heller ikke så strenge i praktiseringen av reglene, dersom noen får problemer med å gjennomføre fasten i sin strengeste form.

Og fasten er bare en del av ramadan, kunne kvinnen fortelle. Den har jo et fint formål i seg selv, at man skal solidarisere seg med de som er fattige og ikke har mat og drikke, og like viktig er det indre, religiøse livet i denne perioden. Man skal i korthet be for alle dem man har hatt konflikter med, og dem man har såret eller blitt såret av. Det er nærliggende å se en parallell til Jesu ord i Bregprekenen om at dersom man vil ligne Gud, må man be for, tilgi, miskunne og elske sine fiender.

Bønnelivet og det indre "opprydningsarbeidet" for å søke fred og forsoning, er altså svært viktig for mange muslimer og bønner om fred og forsoning for hele verdenssamfunnet er også et viktig innhold.

For noen år siden, hadde vi noen muslimske naboer. Hvert år kom de med mat til oss for å dele sine goder med oss, som en del av feiringen av at fasten var over. Så vi fikk gjerne en stor gryte med ris, grønnsaker og lammekjøtt eller kylling. Riktig velsmakende.

Det er viktig for oss nordmenn å få kjennskap til hvordan andre religioner praktiseres. Og det er mange elementer i islam som ligner til forveksling på kristendommens tanker om fred, kjærlighet og tilgivelse.

Rett bør være rett! Det er lett å forstå at mennesker som praktiserer denne typen islam, hevder at terrorister som begrunner sine drap med islam, står for en helt annen religion, og misbruker islam.

Men dessverre er det jo en realitet at det finnes ulike retninger som alle påstår å praktisere den eneste rette tro. Så det jeg her skriver, skal ikke oppfattes som noe forsøk på å bortforklare terroren. Men jeg synes det er svært viktig at vi er klar over at det også finnes en kjærlig og forsonende utgave av islam, som praktiseres av mange nordmenn.

Sverre Avnskog

Gå til innlegget

En dag i sola med våre nye landsmenn

Publisert rundt 4 år siden

Noen dager på jobb er bedre enn andre. I dag hadde vi vår årlige utflukt til Hvervenbukta med natursti og grilling med våre deltagere på voksenundervisningen. Det var et herlig fellesskap med mat fra hele verden og inkludering i andres kultur!

Jeg har blitt virkelig glad i disse menneskene med så broket fortid, ulikt språk, ulike klestradisjoner og ulik fremtoning. De kommer fra hele verden; Somalia, Sudan, Bugadishu Afghanistan, Iran, Irak, Syria, Thailand osv osv. Til felles har de alle at de virkelig vil lære norsk, lære om norsk kultur og finne seg et godt liv i Norge! Jeg forstår ikke så godt hva alle sier, for noen har bare vært noen uker i Norge, mens andre har så mye aksant at det ikke umiddelbart er lett å forstå hva de vil utrrykke. Men en ting som er lett å forstå, er velvilje, sympati og ønske om å formidle seg! Det er et internasjonalt "språk" - som man ikke trenger ordliste for å forstå.

Selv ble jeg satt på en post der jeg skulle lære gruppene som kom å synge "Jeg gikk en tur på stien"! Innsatsviljen var stor, de sang med sine ulike stemmer, selv om tonene ikke alltid var like rene, eller takten helt etter boka. Og i løpet av dagen fikk jeg vite at denne sangen faktisk finnes i en versjon på swahili! Mange etniske nordmenn hadde også funnet veien til Hvervenbukta denne dagen! Flere av dem stoppet for å høre på gruppene som sang og hadde mye vennlig å si! De syntes det var flott å se hvordan flyktninger lærer litt om norsk kultur, selv om en sang ikke egenlig er så mye, da. Men det var det de sa. Pluss en del morsomheter om gjøken!

Det var ellers en ganske "norsk" tradisjonell natursti, med ulike kunnskapsoppgaver, kims lek, gjetteleker ol. Og omgivelsene kunne ikke vært bedre: Fjord, vidt utsyn, en flott gangvei rundt hele bukta og sol fra nesten skyfri himmel!

Det var flott å se dem alle komme frem til mål og avsynge sangen, og få poeng etter utførelsen. Noen i hijab som mest lignet skaut, noen i heldekkende drakter, andre mer lettkledde i shorts og singlet! Men alle fant fram sin mat og griller ble fyrt opp. Selv ble jeg invitert inn i et somalisk fellesskap, og vi satt i ring og pratet mens noen grillet lammekjøtt og kyllingpølser. Og alle hadde noe å bidra med: Jeg fikk noe de kalte kebab, som var innbakt kjøtt og ulike grønsaker og sauser i lompe, ulike "dip", som man kunne dyppe brød eller kjøtt i, salat og så dette stekte lammekjøttet, som de smurte en slags chili-pasta på. Og så massevis av frukt til slutt, da! Alle delte med alle! Et virkelig flott fellesskap!

Jeg må innrømme at jeg storkoste meg i deres nærvær. De var høflige, inkluderende og vennlige og selv om jeg ikke forsto hva de snakket om, så jeg dem smile, le og ha varme i øynene! Her, lærer, versågod lærer, vil du ha lærer, hørte jeg hele tiden!

Hvordan vil det gå med dem i Norge? Jeg håper så inderlig at det vil gå godt for hver enkelt, at de vil finne det gode livet de drømte om i Norge, og at de vil trives og finne mening med livet!

Men jeg vet ikke! Jeg er redd noen av dem aldri vil kunne finne arbeid, at de vil ende opp i fattigdom og at deres barn vil bli kategorisert som det vi i Norge kaller "barn som lever under fattigdomsgrensen". Akkurat DET er ikke så kjekt å tenke på. Jeg har et inderlig håp for hver enkelt av dem, at det skal gå dem godt i livet! Med de vil garantert møte mange utfordringer i sin nye tilværelse!

Jeg ønsker dem inderlig lykke til!

Sverre Avnskog

Gå til innlegget

En rapport fra "Institutt for samfunnsforskning" avslører i dag at et stort antall mindreårige som kommer til Norge som asylsøkere i realiteten er ofre for menneskehandel og utsettes for grove overgrep i Norge. Det er snakk om hundrevis av barn.

Rapporten omtales i Dagbladet i dag, og det er definitivt ikke hyggelig lesning. Rapporten er laget på oppdrag av Redd Barna og avslører at Norge ofte er hjelpeløse når det gjelder å hjelpe disse barna, som tvinges av kriminelle både til å stjele og å prostituere seg. Ofte avdekkes ikke forholdene, av og til forsøker myndighetene å hjelpe dem unna bakmennene uten å lykkes, mens mange overhode ikke får hjelp i det hele tatt.

Det er meget foruroligende at myndighetene ikke følger opp de mindreårige asylsøkerne på mottakene bedre enn i dag, og mange forvinner rett og slett uten at noen vet noe om hvor det er blitt av dem. De mindreårige er de aller mest sårbare asylsøkerne, og det burde ikke være akseptabelt dersom grov utnytting skjer i Norge!

Forskerne skriver følgende, i følge artikkelen i Dagbladet:

"Det var fra januar 2012 til juni 2015 mistanke om menneskehandel i 139 saker med mindreårige. 52 av sakene er blitt formelt bekreftet - av disse ble fire av ofrene, gjennom asylprosessen hos UDI, avslørt som over 18 år.

Av de bekreftede sakene går det fram at utnyttelsen av mindreårige menneskehandelofre svært ofte skjer her i Norge, ifølge Redd Barna-rapporten: I 15 av de bekreftede sakene fortalte barna om utnyttelse i utlandet - mens utnyttelsen i 34 av sakene foregikk i Norge.

De norske ofrene kommer hovedsakelig fra tre områder:

• Fire av ti kommer fra land i Afrika sør for Sahara, hovedsakelig er dette jenter som utnyttes til sexsalg.
• Den nest største gruppa kommer fra Øst- og Sentral-Europa, både gutter og jenter - som utnyttes både til prostitusjon, tyveri og kriminalitet.
• Den tredje betydelige gruppa er gutter fra Nord-Afrika og Midtøsten, som tvinges til narkotikasalg og annen kriminalitet."

Dessverre er dette et eksempel på at ikke alle som kommer til Norge, kommer hit av fri vilje, eller med gode hensikter. Noen er dessverre ofre for menneskehandel av kyniske bakmenn som utnytter mindreårige til stjeling og sexovergrep.

Sverre Avnskog

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1229 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1070 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 434 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere