Svein Roar Nilsen

Alder: 46
  RSS

Om Svein Roar

Utdannet ingeniør innen informatikk. Har ikke studert kristendom annet enn gjennom søndagsskole og bibellesning.

Følgere

Sauer og geiter

Publisert over 1 år siden - 135 visninger

Finnes det ting i livet som er viktigere enn hvordan vi tolker Bibelen? I dag sneier vi innom alternative fortolkninger, alternative fakta, nestekjærlighet og det amerikanske presidentvalget. Og selvsagt sauer og geiter.

Jeg tror Bibelen kan fungere som et ekkokammer. De erfaringene og verdiene du har med deg når du leser i Bibelen leser du inn i teksten på en måte som gir gjenklang og gjør at de kommer forsterket ut. Dette gjelder selv om du mener du leser Bibelen bokstavelig, kanskje spesielt da, for da er du mest sannsynligvis ikke klar over denne typen effekter. Og det handler sannsynligvis mer om hvordan vi mennesker er skrudd sammen enn om hvordan Bibelen er.

Når det gjelder advarslene om vranglære så har jeg fram til nå akseptert uten videre at jeg nå selv har blitt en av de vranglærerne som Bibelen advarer mot, og at jeg ikke får gjort noe med det. Det er bare slik. Men nå helt i det siste har det skjedd ting som har gjort at jeg har oppdaget at det aldeles ikke trenger være slik, og at det også her er mulig å komme opp med alternative tolkninger.

Hvis vi starter ut med Paulus denne gangen, så sier han "Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen." I det miljøet jeg vokste opp så var det helt opplagt at å tro løgnen var å tro på det liberalteologer, feminister, sosialister osv. kom opp med. Og jeg kan love deg at hvis du starter å lese Bibelen med en slik tanke i hodet så finner du massiv støtte. Men nå åpner det seg helt annen og for meg totalt uventet mulighet. For det viser seg at mange av nyhetene som ble mest delt på Facebook og Twitter under den amerikanske valgkampen var falske. Eller løgn. Eller "alternative fakta" for de som synes det høres bedre ut. Og folk trodde på dem. Faktisk var det så ille at de som har regnet på det mener at falske nyheter ble mer delt enn ekte i 2016. Og når man tenker på at en stadig større del av befolkningen bruker Facebook som sin primære nyhetskilde så begynner det å bli skremmende.

Det rareste er kanskje at noen av sakene som ble spredt ikke i egentlig forstand var falske nyheter, men heller satire. Grunnen til at de ble spredt som falske nyheter var at folk flest ikke leser mer enn første avsnitt og billedteksten før de hisser seg opp og sprer nyheten videre. Siden vi ikke har åpent innsyn inn i Facebook så er det litt vanskelig å lage god statistikk på ting. Men det som sannsynligvis var den mest spredte falske nyhetssaken hadde overskriften "Obama Signs Executive Order Banning The Pledge Of Allegiance In Schools Nationwide". Ut fra kommentarene å bedømme er dette en sak som vekker minst like sterke følelser i USA som spørsmålet om å ta Jesus ut av julesangene i skolene i Norge. Og de som har spredt saken har vært uhyggelig dårlige på kildekritikk. For jo lengre du leser, jo rarere blir artikkelen, og når du kommer til setninger av type "Stories like this have helped put my children through college, buy a new car, a home and even get the sex reassignment surgery my wife Barbara always wanted since she was a little boy", så bør man ta hintet. Dette er ikke en nyhet.

Ellers er det veldokumentert (i alle fall hvis man stoler på noe av det som står om i "venstremedia" som noen liker å kalle det) at et antall falske nyheter er laget kun for å hale annonsepenger fra Google. Eller kanskje til og med for å sverte den ene siden i valgkampen, spesielt i tilfeller der man har kunnet koble websidene mot russiske interesser.

Jesus sier «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Dette må jo åpenbart være den daglige kampen vi kristne har mot synden i verden, igjen i form av liberale teologer, kvinnelige prester, samboerskap og homofili? Det er i alle fall det jeg alltid har tenkt. Men slik jeg ser det er det fullt mulig å tenke seg at de neste årene kan dette verset brukes om moderate kristne som våger å stå opp mot en stadig mer egoistisk og kjælighetsløs kristendom og regjeringer som deler mange av de samme verdiene.

Det er noen ganger lett å glemme hvor religiøst USA egentlig er. Vi snakker om et land der 70% av befolkningen regner seg som kristne og 40% av befolkningen tror verden ble skapt for 6000 år siden. Foreløpige analyser tyder på at rundt 80% av de hvite evangelikale kristne som stemte, stemte Trump. Det er mye, og for de som ikke er veldig inne i slike systemer virker det kanskje litt rart. Men når det kommer en kandidat som er mot abort, mot homofile rettigheter og mot miljøvern, så har man som konservativ kristen ganske enkelt ikke noe valg. Det ser man sånn sett av valgdagsmålingene, for 20% av de som stemte Trump mente samtidig at han var uegnet som president.

Jeg har begynt å lure på om presidentvalget i USA markerer begynnelsen på slutten for demokratiet slik vi kjenner det i dag. Universet er i ferd med å bli splittet i to deler uten noen interaksjon mellom delene der den ene halvdelen bruker FOX News og Breitbart som nyhetskilder eller får denne typen nyheter i feed'en på Facebook. Hva som er mulig å gjøre her vet jeg ikke, og det ligger også langt utenfor det bloggen skal handle om.

Jeg har i tidligere skrevet om absolutte sannheter som ikke er åpne for diskusjon og som noen ganger "trumper" alt annet. Blant mange kristne i USA virker det som spørsmål om abort, homofili, fremmede religioner, statlige regulering og skytevåpen er i denne kategorien. Noen ganger må vi løfte blikket fra alle de tingene vi har forpliktet oss på å hate og frykte og heller se om det er noen større linjer som viser seg.

‘For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

Gå til innlegget

System X

Publisert nesten 2 år siden - 588 visninger

Vi ser om vi greier å sette opp et religiøst idésystem og si litt om hvordan et slikt system oppfører seg. Jeg tror det kan bli mer spennende enn det kanskje høres ut, så heng med.

I denne bloggposten skal jeg prøve etter beste evne å sette opp og pirke litt i deler av idésystemet jeg hadde som 20-åring. De første avsnittene her kan virke tunge og nerdete, men heng med likevel. Det blir mer lettlest etter hvert, og jeg håper emnet viser seg å være interessant.

Denne gangen låner jeg og spinner videre på en tanke fra Douglas R. Hofstadter sin bok "Metamagical Themas" som inneholder en utvidet versjon av spalten med samme navn han skrev for Scientific American. Han har et kapittel om selvreplikerende strukturer der han bl.a. gjengir innholdet i et brev han fikk fra en Donald R. Going i etterkant av at den opprinnelige artikkelen stod på trykk. Going introduserer et System X som en måte å representere et religiøst idésystem. Jeg har ikke greid å finne andre som har satt dette opp på samme måte, og så langt jeg vet, så er ikke dette formalisert. Så jeg tillater meg å gjengi dette nokså fritt og spinne videre på det.

La oss se litt på følgende setning: "Min store oppgave i livet er å overbevise andre om at denne setningen er sann". En veldig rar setning, og jeg skulle vært bra teit for å gå inn på et slikt prosjekt. Men setningen inneholder noe av det som skal til for at en idé skal begynne å spre seg på egenhånd. For hvis du greier å overbevise noen om at setningen er sann, så er de plutselig forpliktet til å være med og spre setningen videre. En annen egenskap man like godt kan legge merke til med det samme, er at setningen inneholder sin egen interne logikk. Det er ikke noe fra utsiden som gir den tyngde.

La oss gå ett skritt videre. Her er en nokså fritt gjengitt versjon av det opprinnelige System X fra boken til Hofstadter:

System X

 • System X er sant. Alle tilsynelatende selvmotsigelser har en god forklaring.
 • Alle som tror på System X kommer til himmelen.
 • Det er min plikt å forkynne System X for andre mennesker.

Dette begynner å ligne litt på religion. Foreløpig litt skralt med innhold, men noen observasjoner kan vi gjøre allerede nå. Noe av det viktigste er at bevisene for at System X er sant foreløpig bare finnes inne i System X. Når man befinner seg inne i System X blir det til gjengjeld absolutte sannheter. Dette gjør at vi veldig fort ender opp med innsidelogikk og utsidelogikk der utsidelogikken ikke trenger være nøytral, den kommer bare fra en person som sitter med sitt eget System X som ikke er kompatibelt med mitt System X. Og her er det rom for virkelig spektakulære diskusjoner der man ikke engang greier å bli enige om hva man egentlig diskuterer.

Det neste man må ha klart for seg, er hva et slikt system ikke er. Bibelen er ikke et slikt system. Martin Luther sine skrifter er ikke et slikt system. Dette systemet oppstår i hodet til hver enkelt person. Så Martin Luther sitt System X forsvant med Martin Luther. Men vi kan si en del om hvordan det må ha vært og hvordan det utviklet seg over tid ut fra det Martin Luther skrev. To religiøse mennesker som går i samme menighet og leser de samme bekjennelsesskriftene vil ende opp med hvert sitt unike System X. Men det er stor sannsynlighet for at de vil være tilstrekkelig like til at begge kan bruke innsidelogikk og forstå hverandre når de snakker sammen. Jeg tror at alle religiøse mennesker i verden sitter med hvert sitt helt unike System X.

(Inne i en religiøs gruppering oppstår det ganske sikkert et slags "System Y" som inneholder det settet med ideer man må bekjenne seg til, hvordan man skal kle seg og oppføre seg osv. for å bli akseptert. Men det blir en helt annen diskusjon.)

Slike religiøse systemer inneholder ofte en form for "mothake"eller innelåsing som gjør det vanskelig å endre systemet, uavhengig av hvor uhensiktsmessig det måtte være i sin nåværende form. Det går gjerne på ting som at det vil såre Gud, føre en til en evig fortapelse, gjøre at man blir utstøtt fra miljøet man hører til osv.

Og til slutt så har vi gjerne en form for "misjonsbefaling" som gjør at budskapet blir spredt videre.

Da jeg var rundt 30 år opplevde jeg et behov for å forstå mer av meg selv og verden rundt meg. Det gjorde at jeg gradvis og over mange år begynte å forstå hvordan mitt eget System X var skrudd sammen. Nå skal jeg prøve å sette opp en svært forenklet og svært ufullstendig utgave av mitt eget System X fra da jeg var 20 år gammel.

System X

 • Bibelen er Guds fullkomne ord. Alle selvmotsigelser er bare tilsynelatende og kan alltid forklares på et eller annet vis. 
 • Jeg er en av svært få personer som virkelig har funnet sannheten. De fleste andre er bare fanget i religiøse systemer som de har konstruert selv. 
 • Alle som ikke har funnet den samme sannheten som jeg kommer til helvete. 
 • [...]
 • Skilsmisse er synd ut fra Bibelen, men kan forsvares i enkelte tilfeller. 
 • Det er ikke mulig å forsvare et forbud mot alkohol ut fra Bibelen, men jeg tror likevel det er best å være totalavholds for min egen del. 
 • Bibelen omtaler menn og kvinner som likeverdige selv om de har ulike oppgaver. 
 • [...]

Jeg er av natur introvert, noe som nok forklarer hvorfor jeg ikke fikk på plass et skikkelig punkt om hvordan budskapet skulle spres videre. Jeg var på dette tidspunktet heller ikke med i noen gruppe av likesinnede. Så mitt System X var veldig stusselig og introvert. 

Da jeg var noe sånn som 17-18 år mente jeg at skilsmisse fra totalforbudt ut fra Bibelen. Så det var et av de punktene i systemet mitt som endret seg. Jeg var klar over at jeg med endringen var på kollisjonskurs med mange konservative kristne rundt meg. Og jeg strevde med å få det til å passe inn i min egen måte å tolke Bibelen. Men jeg mente (og mener fortsatt) at man har en større forpliktelse overfor egne barn enn overfor ektefellen, selv om det er vanskelig å forsvare ut fra Bibelen. Jeg hadde også sett tilfeller der den ene parten var i ferd med å gå fullstendig til grunne i ekteskap som etter min vurdering ikke kunne reddes. Så her var det det virkelige livet som meldte seg og laget trøbbel for systemet mitt. 

Når det gjelder alkohol, så er jeg fra en slekt som er preget av totalavhold. Og der mente jeg selv at totalavhold var det eneste riktige ut fra Bibelen. Men så var det en dag jeg fant på at jeg skulle ta for meg bibelordboken og se hva som stod om dette. Jeg leste alle bibelversene som inneholdt ordene "vin" eller "sterk drikk", og konkluderte med at det var helt umulig å forsvare den typen totalavhold der man skal prøve å hindre flest mulig andre i å få tak i alkohol. Det finnes noen få advarsler i Bibelen om overdrevent alkoholbruk. Det finnes også et par vers som kan brukes til å forsvare totalavhold for egen del. Men ellers er det meste positivt. Så her er et eksempel på at systemet mitt ble justert etter ny lesning av Bibelen. 

Det punktet om å anta at Bibelen omtaler menn og kvinner som likeverdige høres kanskje litt rart ut. For det er vel bare å slå opp og sjekke? Det gjorde jeg også, og jeg greide alltid å finne en god forklaring på avsnitt som var litt vanskelige. Og selv om jeg mener jeg har lest hele Bibelen mer enn 50 ganger, så gikk det ikke opp for meg at kvinner i store deler av Bibelen er beskrevet som en eiendel. Så her tror jeg at mitt System X har virket som et kraftig filter som gjorde at jeg ikke oppdaget hva som faktisk stod i teksten jeg leste. Det finnes fortsatt konservative kristne (både menn og kvinner) som ikke ser noe prinsipielt problem i at mannen eier og hersker over kona. Men for mitt system var en slik tanke ødeleggende. 

Det å komme til det punktet der jeg greide å avsløre mitt eget System X har vært en ubehagelig og tidkrevende prosess. Og det å skaffe meg innsikt i hvordan og hvorfor jeg har laget systemet slik som det ble, har gjort noe med meg som person. Jeg har fortsatt mitt System X, men det er forskjellig fra det jeg hadde for 25 år siden, og jeg er for en stor del klar over hvordan det er skrudd sammen. For 25 år siden var jeg litt for skråsikker på egne vurderinger. I dag bruker jeg lett litt for mye tid på å analysere meg selv for å finne ut hvordan jeg kan gjøre ting enda bedre neste gang. Og det er ikke sikkert at det ene er bedre enn det andre. 

Så mitt forslag er egentlig at hvis man befinner seg i et hensiktsmessig religiøst system og trives der, så la ting være som de er. Det å begynne å dissekere sitt eget System X kan være ubehagelig, og jeg tror det kan få så store konsekvenser at det ikke er sikkert det er verdt det. 

Samtidig tror jeg at folk som deltar i debattene kan ha nytte av å forstå hvordan slike systemer henger sammen. For når jeg sitter og leser f.eks. Verdidebatt.no så hender det at jeg treffer på et innlegg som jeg føler er totalt ulogisk og bommer fullstendig på målet. Likevel får innlegget masse likes, delinger og positive kommentarer. Da er min teori at det er skrevet fra innsiden av et System X der det virker logisk og gir mening. Og at innlegget gir gjenklang i mange andre sitt System X, men ikke i mitt. 

Gå til innlegget

Absolutte sannheter - helvete

Publisert rundt 2 år siden - 1998 visninger

Er det lettere å forstå "frelst"-debatten hvis vi setter oss inn i hva helvete egentlig er? Jeg vil prøve å sette ting på spissen for å se hvor vi ender.

Jesus sier følgende om helvete: "Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kastes i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer til helvete." Matt 5,29-30

Hvis du prøver å spørre en konservativ kristen hvorfor det ikke er flere enøyde og enarmede kristne, så vil han sannsynligvis svare noe slikt som at en hver idiot vil jo forstå at dette her ikke skal leses bokstavelig. Men blant de første kristne var ikke dette like opplagt. Og det viste seg også ganske raskt at det var en helt annen kroppsdel som var opphavet til de største fristelsene. I alle fall så vil du se at den første "kanon" som ble vedtatt på det første kirkemøtet var at personer som hadde kastrert seg selv ikke fikk bli prester. Så neste gang du ser en kristen familie med ekstra stor bil så kan du sende en tanke til kirkemøtet i Nikea som fikk stoppet galskapen før det tok skikkelig av.

Hva vet vi egentlig om helvete? Det står litt om det i Johannes Åpenbaring: "Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død." Åp 21,8

Svovel er flytende mellom 115 og 445 grader. Det er forholdsvis varmt. Hvis man ble senket ned flytende svovel her på jorden, så ville man rukket å tenke gjennom hvordan man hadde havnet her, men ikke stort mer enn det. Hvis man derimot kombinerer et opphold i en sjø av smeltet svovel og evig liv, så har man sannsynligvis laget en ultimat pine. I alle fall greier ikke jeg å tenke ut noe verre. Og egentlig blir det ganske forståelig at menn valgte å kastrere seg, selv med de metodene som fantes i de første århundrene etter Kristus, hvis man var tilstrekkelig overbevist om at dette reddet en fra et evig liv i ildsjøen.

For en evighet er lenge. Det er ikke ganske lenge, ikke engang veldig lenge. Det er bare lenge. Hvis du synes det høres lenge ut å gå 50 år her på jorden med ett øye, én arm og uten mulighet til å få barn, så er det ingenting mot 50 år i en sjø av smeltet og brennende svovel. Universet er kanskje noe sånn som 13,8 milliarder år gammelt. Og da skulle man kanskje tro at det fikk være nok. Men neida, da har man knapt begynt på evigheten.

Hva sier den Norske Kirke om helvete? Det er (som det ofte er med DNK) vanskelig å finne noe skikkelig svar på internett. Det nærmeste jeg har greid å komme et offisielt svar er på web-sidene for konfirmanter, et spørsmål med tittelen "Hva skjer når vi dør?" Der står det følgende: "Kristendom handler ikke om å dømme folk, men å tilby håp. Vi er ikke opptatt av helvete – vi er opptatt at vi, i motsetning til humanismen, har et håp om at det finnes et sted etter døden. At vi skal se de vi er glade i igjen. Og at veien dit heter Jesus." Min tolkning av det blir at "det finnes et Helvete, men vi liker ikke å snakke om det". Og jeg som er vokst opp med svart/hvitt tenkning synes fortsatt et at slikt standpunkt er litt rart.

Paulus sammenlikner seg med en toppidretsutøver: "En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet." 1 Kor 9,25-27

I dag er det vanlig at toppidretsutøvere planlegger for den dagen de er ferdig med toppidretten. De skaffer seg utdannelse, har venner utenfor idrettsmiljøet osv. Unge kristne som kaster seg inn i et prosjekt i dag går noen ganger inn med alt de har. De bryter med de gamle vennene, satser alle sparepengene sine, dropper utdannelse og reiser til et fremmed land for å være misjonærer. Når de så en dag kommer til det punktet der de er utbrent og bryter med organisasjonen de reiste for, så står de på bar bakke. De er uten venner, uten jobb og sliter kanskje med skyldfølelse fordi de sviktet kallet sitt.

Men det trenger ikke gi seg denne typen utadvente utslag. Mitt system var trist og innesluttet, og det store målet var å leve mest mulig adskilt fra denne syndige verden og fra andre villfarne kirkesamfunn. Jeg trengte ikke noen sterke åndelige ledere til å piske meg framover. Jeg greide etter hvert å vedlikeholde systemet mitt selv. Men jeg tror likevel drivkreftene i bunnen kan være noen av de samme. For min del var frykten for å gå fortapt viktig. Tanken på å være en av svært få utvalgte som hadde funnet sannheten var viktig. Og så må jeg nok også, når jeg ser tilbake, innse at det var en strategi for å unngå situasjoner som jeg ikke var flink til å håndtere.

Når man følger debatten om usunn kristendom og kommer over uttrykk som "absolutte sannheter", "livets to utganger" o.l så er det lett å bare lese videre uten å stoppe opp og tenke. Men man har sannsynligvis akkurat lest det som er selve kjernen i argumentasjonen. Dette dreier seg helt bokstavelig om himmel og helvete. Hvordan man har det noen få år på denne forgjengelige jorden betyr strengt tatt ingen ting i den store sammenhengen. Mener de. Og mente jeg tidligere.

Absolutte sannheter har med seg sitt eget sett med problemer. De er ikke åpne for diskusjon, og er dermed gode verktøy for sterke ledertyper. Når du ser hvor ille helvete egentlig er, så kan du forsvare de fleste midler som har til hensikt å holde folk unna. Dermed er absolutte sannheter fine å gjemme seg bak når noen vil stille en til ansvar for det man har gjort. Og jeg tror noen av de grusomste handlingene som har blitt gjort av tilhengere av ulike religioner opp gjennom tidene blir lettere å forstå (men ikke forsvare) hvis man forstår noen av de absolutte sannhetene som ligger i bunnen.

Samtidig synes jeg det er vanskelig å se for seg hva som skal være med og drive kristendommen framover hvis vi tar vekk disse sannhetene. Spørreundersøkelser som er gjort indikerer at de fleste amerikanere ikke lenger tror på absolutte sannheter. Ikke engang blant kristne ser det ut for å være flertall. Betyr det at det er på tide å droppe absolutte sannheter og la alle spørsmål være åpne for diskusjon? Vil det føre til en sunnere kristendom? Vil kristendommen i det hele tatt overleve?

Eller er det mulig på noe vis å kombinere et sterkt fokus på helvete med en sunn og balansert kristendom? Nå er det noe sånn som 1500 år siden vi sluttet å ta bokstavelig det som står om å kutte av kroppsdeler. Vil vi i framtiden slutte å ta bokstavelig den delen av versene som omhandler helvete?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Johannes Taranger kommenterte på
Hvis helvete er virkelig...
30 minutter siden / 7153 visninger
Gunn Pound kommenterte på
Uføre til kamp - Blir du med ?
rundt 1 time siden / 61 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Uføre til kamp - Blir du med ?
rundt 1 time siden / 61 visninger
Sigmund Svarstad kommenterte på
Gud i matematikken - Del III av ?
rundt 1 time siden / 148 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Morgenandaktene i NRK
rundt 1 time siden / 235 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 1043 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Farleg fasteforbud
rundt 2 timer siden / 535 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?
rundt 2 timer siden / 351 visninger
Les flere