svein krogenæs

Alder: 82
  RSS

Om svein

Følgere

Om gjeldende folkerett

Publisert over 7 år siden

Regjeringen og de norske sosialiststyrte media sin bevisste, og stadige feilinformasjon om "gjeldende folkerett," når det gjelder midtøsten.

Dessverre har norsk TV og aviser`s stadige gjenntagelse av denne feilinformasjonen, fått mange til å tro på dette bedraget. 

Nemlig ved ikke å ha blitt fortalt, at gjeldende folkerett for området, er fredstraktatene etter 1. verdenskrig. Folkerett er nemlig en traktatrett, og ikke uttalelser gjort i FN. og i følge den, har jødene rett til bosettinger i hele "Palestina"

Balfourerklæringen og fredsavtalen etter 1. verdenskrig, gir jøder rett til BOSETTING i hele det britiske mandatområde, og de skulle tilrettelegge denne bosettingen.

Noen ny folkerett har vi ikke fått siden den gang, fordi araberne ikke har villet inngå avtaler med Israel. Folkerett konstitueres nemlig av gjensidige avtaler.

Vær klar over, at det ottomanske riket folkerettslig overførte området "Palestina" til urbefolkningen, jødene, i 1920 i San Remo, og i sluttforhandlingene om fred etter osmanernes nederlag i 1. verdenskrig.

Denne folkeretten ble tatt inn i Folkeforbundets paragraf 5- og derfra videreført i artikkel 80 i FN-traktaten. Dette bryr heller ikke dagens muslimsk- dominerte FN seg om.

Likevel er dette den gjeldende folkerett for området.

Gå til innlegget

Har Gud virkelig sagt?

Publisert over 7 år siden

(Om Helga Haugland Byfugliens uttalelser etter bispemøtets samlivsetiske utvalg.)

Ja, det samme spørsmålet stilte som kjent satan til Jesus.

Det blir mer og mer synliggjort, at kirken beveger seg bort fra Guds Ord, og dette skjer med akselerende hastighet.

Stifteren av Frelsesarmeen, Boot, sa for mange år siden: "Forkynnelse av religion, uten Den Hellige Ånd. Kristendom uten Kristus. Tilgivelse uten botferdighet og uten evangelie. Frelse uten gjenfødelse. Politikk uten Gud. Himmel uten helvete."

Billy Graham, uttalte og en gang:" Om Den Hellige Ånds kraft ble borte fra kirkene, ville 90% av virksomheten, gå videre, som om ingenting hadde skjedd."

Det er nok ingen tilfeldighet, at Guds Ord sier, at mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode.

Så godt som hver gang "kirken" har gått i mot det skrevne ord, så har det vært en kvinnelig prest/biskop, som var først ute. Det siste vi kan lese og høre, er hva den kvinnelige biskopen, Helga Haugland Byfuglien, leder for bispemøtets samlivsetiske utvalg presterer å si.

Hun hevder, at Pauluses tekster, "neppe" forholder seg til homofil "kjærlighet", hvor to mennesker av samme kjønn, "elsker hverandre," noe som bare kan karakteriseres som total skivebom.

Lenge før, og etter Paulus tid, var det en velkjent sak, at menneskene både i det greske og romerske rike, bedrev homofil/lesbisk utukt, så her kan det ikke være noen tvil om at Paulus kjente til dette, og visste hva han skrev om, ledet av Den Hellige Ånd. For også å minne om Paulus gode kjennskap til det skriftene fortalte om sodomien i Sodoma og Gomorra.

Skrift skal tyde skrift, hvilket bispeutvalget åpenbart ikke har fått med seg, og skriften er ikke gitt til egen tydning. Guds Ord er det samme i i dag, i går og til evig tid, der er ingen skiftende skygge, etter som tiden går. Det Gud har sagt i sitt Ord, kan ikke engang han selv forandre på, om han aldri så mye ville. Hva då med et menneskes ønske om å forandre på ordet?

Å gjøre en vri på det hele ved å si: "Vi må tolke skriften, ut ifra den tid vi i dag lever i," så er også dette en avsporing i seg selv. for når noen begynner å snakke om å "tolke" skriften, så betyr det vanligvis å vri det til, slik at det passer med ens eget syn på en sak.

Paulus sier: "Jeg skriver ikke noe annet til dere, enn det dere selv kan lese og forstå." Men dette sier han jo til gjenfødte kristne. Når en ikke er en gjenfødt kristen, er det er ikke mulig å forstå det skriften sier fullt ut.

Pave Johannes Paul, kom en gang med følgende gode uttalelse: " Sannheten kan ikke vedtas ved en flertallsbeslutning" Hvilket skulle være et passende svar til bispemøtets samlivsetiske utvalg, i denne saken.

Hva da med de homofile/lesbiske? Jo de må vende seg til Gud ved hans sønn Jesus Kristus, og be om frelse og tilgivelse for sine synder, på samme vis som alle andre syndere, slik at de kan bli renset i Jesu blod. (se Romerbrevet, Kap. 10 fra vers 9) Om en ikke vil ha Jesus til herre, har man lite innfor kirkedøren å gjøre, hverken til hverdag eller fest. Men det jo fritt for å være til stede.

Jesus er jo Guds Ord, og Jesus sier jo selv: "Den som tror på meg slik skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann, (Guds Ånd)"

Så dessverre må en kunne si, at det ikke har sivet ut noe særlig "fuktighet" fra dette bispeutvalget.

 

Gå til innlegget

Det lyser i stille grender?

Publisert over 7 år siden

Så er vi atter i den tid, da våre syngende "stjerner" stiller til julekonserter i kirker rundt det ganske land, for å få sin del av pengene, som sitter så løst i folks lommebøker nå til jul. Eller er der også noen, som synger for å prise Gud, og glede andre med sin sang? Vi får håpe det.


Av en eller annen grunn, er det ingen av sangerne, som synger det siste og viktigste verset, (det 5.) i Det lyser i stille grender, av Jakob Sande. Heller ikke er verset tatt med på alle CD-ene, som de selger.

Det lyder som følger:

Den songen som atter toner, med jubel kvar julenatt,

om Barnet, Guds son, vår sonar,

som døden for evig batt.

 

Kanskje fordi at dette verset, setter fingeren på noe som mange ikke liker høre, eller ønsker å ta stilling til, nemlig at Jesus har sonet for alle våre synder.

Det betyr igjen at vi blir satt på et valg, om vi vil ta i mot frelsen, Jesus har beredt til dem som velger å tro på ham, eller vi kan velge å la være, men vi har jo da, likevel gjort et valg.

Desverre er det mange som mener at alle mennesker kommer til himmelen, og andre igjen at vi er jo barnedøpt, og da er vel min sak i orden med Gud? Hvilket et Satans bedrag!

Der er bare en vei til Gud, og det er gjennom å tro på Jesus Kristus, og bekjenne det slik vi kan lese i Romerbrevet, kap. 10 fra vers 9 - 13. 

Så til slutt: Det er den voksne Jesus, vår frelser og soner, vi feirer julen for, og Ikke et lite barn i en krybbe. 

Riktig god og velsignet jul!

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

83. En salme av Asaf

Publisert over 7 år siden

Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud!

For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet.

Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner.

De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn!

For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt-

Edoms telt og Ismaelittene, Moab og hagrittene, Gebal og ammon og Amalek, Filisterland og de som bor i Tyrus. Også Assur slutter seg til dem, de er blitt en arm for Lots barn.

Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekkenKison!

Ved En-Dor ble de ødelagt, de ble til møkk på marken.

La det gå dem - deres fremste menn - somOreb og som Sèeb! La det gå alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna, disse som sier: vi vil ta Guds boliger til eie for oss selv!

Min Gud, gjør dem som en støv-virvel, som agner for vinden! Som ilden brenner opp en skog og flammene setter fjell i brann, slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm.

La skam dekke deres ansikt, Herre, så de søker ditt navn.

La dem bli til skamme og bli forferdet til evig tid, la dem bli vanæret og gå til grunne!

La dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren (Jahve), er Den Høyeste over all jorden!

Gå til innlegget

"Står klar til å vie homofile"

Publisert nesten 8 år siden

Ja, slik var overskriften på førstesiden i VL, lørdag 03.11.12

Det må være tillatt å spørre prost Sevat Lappegard, om hvilken gud han mener å tjene, ved sitt utspill om at han står klar til å "vigsle" homofile?

Alle gjenfødte kristne, som kjenner sin Bibel, vet at dette er uforenlig med Guds Ord.

Liturgier og vedtak, som går i mot Guds Ord, kan aldri bli akseptert av andre enn en død kirke, som vil tjene mennesker fremfor det å tjene den levende Gud.

Pave Johannes Paul, sa engang noen kloke ord: "Sannheten kan ikke vedtas ved en flertallsbeslutning." Så uansett hva storting, kirkemøte eller bisperåd måtte finne på å vedta, så kan de ikke sette seg over Guds Ord, og skulle de likevel gjøre det, så får de et alvorlig problem, via à vis vår Herre.

Joh. 7,38 sier: " Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann." - - - Dette sa han (Jesus) om den Ånd som de skulle få, som trodde på ham.

Dette vannet, var det Jesus snakket om , til den samaritanske kvinnen ved brønnen, det er en kilde, som veller frem til evig liv.

For at dette vannet skal flyte ut til mennesker, så sier skriften her, at en må tro Ordet, slik det er skrevet. Tror man ikke Ordet, som jo er Jesus selv, er man på ville veier.

Gud kan ikke gå mot sitt eget Ord, noe prosten i dette tilfelle, tydeligvis ikke har fått med seg, og det er klinkende klart, at det ikke kan være Den Hellige Ånd, som har inspirert prosten til å stå frem med dette.

Dette er virkelig alvorlig, for om noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Kristus til, Rom.8,9.

Det hadde vert bedre om prosten hadde sagt han stod klar, til å viste disse stakkers vilfarne mennesker, veien til Jesus, slik at de kunne blitt frelst. Rom. 10, fra v 9 og utover.

Godvik, 07.11.12

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1984 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
13 dager siden / 1109 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 621 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
6 dager siden / 581 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 577 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
24 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere