Sigmund Svarstad

Alder:
  RSS

Om Sigmund

Følgere

Slik går nu dagan

Publisert 8 dager siden - 47 visninger

Er det utenkelig at forfatterens hensikt med gjentagelse av det paradoksale budskapet i 1 Mos. 1: 5,8,13,19,23 og 31 ikke er å beskrive alt Gud skaper i løpet av seks dager?

I mange år gjentok det seg. Hver gang jeg i lidelse og arbeidsledighet hentet frem Bibelen – med påskriften: Furulund hotell Sulitjelma Værelse nr. 7 – for sette meg inn i skapelsesberetningen, opplevde jeg straks at det «lugget». At noe(n) holdt meg tilbake. Nærmere bestemt i 1 Mos. 1:5 – siste setningen:

«Og det ble aften, og det ble morgen, første dag». Beskriver setningen en helt vanlig dag? Ikke slik jeg kjenner de(n) fra dagliglivet. Ikke da det dreier seg om «dag 1» i universet som jeg også er et innfall av og i, men – fordi det blir aften, før det blir morgen den dagen. I tidsregningen etter Kristus – vår tidsregning – blir det morgen, før det blir aften, hver eneste dag. Også den jeg så dagens lys – ifølge min mor, min far og alt jeg lærte til forståelse av og regning med tid i skolen med kristelig formålsparagraf. Hva er årsaken til at tiden går i motsatt retning, ikke bare i 1 Mos. 1:5, men også i 1 Mos. 1:8,13, 19,23 og 31? Og når det bare er snakk om hele dager – der det blir aften, før det blir morgen – er det for å (under)vise at i Guds rike peker tidspilen omvendt av det jeg lærte – også i søndagsskolen? Kan det tenkes at i Guds rike telles ikke dagene i stigende rekkefølge og antall mot høyre eller fremover til inneværende dag på tidslinjen? At de uten avbrudd i stigende antall telles mot venstre eller bakover?

Baklengs – slik at inneværende dag på tidslinjen, alltid er «dag 0»? Slik at dagen i går, alltid er «dag 1»? Slik at det er mulig å fatte og begripe at hver ny dag jeg legger tilbake, alltid blir den første i resten av mitt liv. Slik at den siste – inneværende dag – alltid blir den første? Er det utenkelig at forfatterens hensikt med gjentagelse av det paradoksale budskapet i 1 Mos. 1: 5,8,13,19,23 og 31 ikke er å beskrive alt Gud skaper i løpet av seks dager? Kan hensikten snarere være å sikre at beretningen ikke tolkes i lys av den historiske eller tekniske kronologiens premisser, men den astronomiske eller matematiske?

Utallige forsøk på å fremkalle bildet av skapelsesberetningens beskrivelse av dagenes eller tidens forløp, resulterer til slutt noe som får meg til å tenke at «dag 1» alltid er den sist tilbakelagte av og i noe tidløst. Innfallet kan skyldes et avsnitt i boken «Tidehvervstanker» av Egil A. Wyller. Avsnittet som innledes slik: «I det greske sprog er et eget tidsaspekt knyttet til det å vare: det durative (motsatt det momentane) aspekt. Dets hovedtid er imperfektum, det uavsluttede, ufullførte, det som en gang var, og som i kraft herav varer ved. På samme måte taler eventyrets og mytens sprog om hendelser som var en gang. Derved refereres ikke til noe avsluttet og forgangent, men til en stadig like vedvarende Begynnelse». Erindringen minner meg også på at en kosmogoni eller skapelsesberetning er en helhetlig verdensanskuelse. Til tidløs forståelse av alt og alle «mellom himmel og jord» – av levende og dødt, i rom og tid – som interaktive funksjoner og/eller utfall av det færrest mulige antall kosmiske element.

Bibelens første kapittel er kunstverket som åpnet mine øyne for «en ny himmel og en ny jord». For et annerledes livssyn – les: guds-, menneske- og kausalitetsforståelse – enn det rådende. Også i denne enden av tidsregningen etter Kristus. I Guds (p)åsyn faller det meg lett å tro på Jesus. Sittende ved Guds høyre hånd – pekende mot venstre. Ikke bare når han foreleser at Gud er tre i en helhetlig verdirelasjon – et treenig samvirke av kosmiske element – attpåtil i 1 Mos 1:1, men også når han gir uttrykk for at Guds rike er nær. – For ikke å si her og at livet er noe uforgjengelig, evigvarende eller tidløst. Om ikke i fysisk eller betinget form, farge og forstand, så i hvert fall i metafysisk, ubetinget eller absolutt.

Frigjort fra tid(sånd)ens lineære diktatur kan jeg nå se dagen(e) «hen rulle» og tiden hvelve seg – i det uendelige. I en himmelsk opplevelse av: Å være! Snarere i og av noe evig, enn blikkfanget av og i tiden....

Ja "slik går nu dagan" – fortsatt. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 8 timer siden / 361 visninger
14 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 8 timer siden / 214 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 8 timer siden / 823 visninger
2 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 692 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 17 timer siden / 596 visninger
2 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 17 timer siden / 160 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Dagfinn Gaarde kommenterte på
Nådens evangelium
2 minutter siden / 361 visninger
Gunn Pound kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
15 minutter siden / 267 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Opprop til dugnad
18 minutter siden / 2289 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
22 minutter siden / 267 visninger
Elise Skarsaune kommenterte på
Kall til samling
25 minutter siden / 230 visninger
Muhammad Yasser Shafeian kommenterte på
Skinne klart
40 minutter siden / 596 visninger
Muhammad Yasser Shafeian kommenterte på
Opprop til dugnad
40 minutter siden / 2289 visninger
Muhammad Yasser Shafeian kommenterte på
Mer enn én Gud
40 minutter siden / 1709 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Nådens evangelium
42 minutter siden / 361 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 361 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 361 visninger
Les flere