Sigmund Svarstad

Alder:
  RSS

Om Sigmund

Følgere

Advent i praksis

Publisert 4 måneder siden

Kan advent tenkes å være en tid for venting på noe som angår deg og meg - personlig?

Ordet advent har sitt opphav i de latinske uttrykkene adventus Redemptoris (ankomst /Frelserens) eller adventus Domini (ankomst Herrens) og betegner kirkeårets fire første uker. Nå til dags forbindes advent med ventetid. Ventetid – før hvem/hva/hvor? Før mor tenner alle lys og overfloden av julemat kan fortæres? Før våre dagers syndeflod av julepakker skal åpnes – «i de tusen hjem»? Eller kan det tenkes å være en tid for venting på noe ganske annet? Noe som også angår deg og meg – personlig?

I så fall er det neppe (jomfru)fødselsdagen til Befrieren/Frelseren/Herren «i de dager det gikk ut en befaling fra keiser Augustus» – nærmere bestemt siste dagen i tidsregningen før Kristus – jeg venter på. Her og nå finnes det mer nærliggende å fokusere på gjenkomst. Nærmere bestemt på ankomsten til den som skal «dømme levende og døde». Vil denne ankomsten også skje i form av en jomfrufødsel?

Bør jeg grue eller glede meg til hendelsen? Glede eller grue meg til «dag 0» som kanskje, kanskje ikke, blir den første hele – i resten av mitt liv? Til at den som mest sannsynlig avslutter tidsregningen etter Kristus, blir født på ny? Til dagen som også skal bli den første i tidsregningen etter hvem? Hva? – NÅR?

Hva innebærer det «å bli født på ny»? I Johannes’ evangelium finner jeg opplysninger til ettertanke. Tredje kapittel innledes nemlig som følger: «Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.»

Hvis ingen kan se Guds rike som ikke er født på ny, må dette gjelde Jesus også. Så – når ble han født på ny? Forstår jeg Jesus rett, så dreier «å bli født på ny» seg ikke om å komme ut av mors liv i fysisk eller kjødelig forstand. Det handler snarere om å komme ut av mors liv i metafysisk eller åndelig forstand. For å kunne se – være kommet ut av mors liv, og inn i – Guds rike, må altså også jeg gjennomgå to utkomster, utganger eller fødsler. To fødsler som attpåtil ikke skjer samtidig. – Alt dette ifølge Jesus.

At jeg er kommet ut av mors liv «i hånden», kjenner jeg meg trygg på. Om jeg også er kommet ut av mors liv «i ånden» – er blitt helhetlig åndsbevisst – kjenner jeg meg ikke like trygg på. Hvordan oppleves det å være hel(het)lig åndsbevisst? Oppleves det annerledes enn å være kjødelig (ånds)bevisst? Er det min egen gjenfødsel jeg venter på – lengter etter? Når skjer denne befrielsen? Når ankommer Herren, Frelseren eller Befrieren – adventus Domini/Redemptoris – mitt «jomfruelige» sinn eller lønnkammer?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere