Morthen Sørlie

Alder: 62
  RSS

Om Morthen

Følgere

Handler det egentlig om GT?

Publisert 5 måneder siden

Hører Det gamle testamente til i Den norske kirkes gudstjeneste. Burde GT-lesningene fjernes? Den danske teologen Mogens Müller har foreslått det. Flere GT-forskere har rykket ut til forsvar i Vårt Land.

For en som står på prekestolen hver søndag, er det ikke overraskende at spørsmålet reises. Det har vært flere revisjoner av tekstrekkene de siste førti årene. For eksempel har utviklingen gått i retning av at kirkegjengerne skal bli kjent med bredden i Bibelen. Dermed har vi fått en tekstbok som favner bredt og veier flere kilo. Målsettingen kan synes fornuftig og aktverdig.

Likevel er det grunn til å stille spørsmål ved en slik målsetting. Den forutsetter at folk kommer til kirken hver søndag. Men hvor mange gjør det. Hvis folk kommer i ny og ne, hvor mye av Bibelen får de faktisk høre? Blir bredde kun et slagord, mens det i praksis blir tilfeldige Bibelsitater folk får høre. Av den grunn burde vi tenke annerledes.

I tidligere tider var det kun én tekstrekke. Denne rekken er fortsatt kjernen i det vi kaller for 1. rekke. Den har sine røtter langt tilbake i århundrene. Tekstrekken ble lest om og om igjen, år inn og år ut. Det betød at folk ble kjent med disse bibeltekstene. De ble allemannseie. Her i landet var det først på 1880-tallet vi fikk enda en tekstrekke i tillegg.

Men hva skjer nå? Tekstutvalget har aldri vært så bredt og sammensatt som nå. Men får folk det med seg? Risikerer vi at fortellingene og historiene som har blitt lest i århundrer og formet vår kultur nå går tapt – og det nettopp i kirkerommet.

Når vi får en debatt om GTs plass i gudstjenesten, kan det være et uttrykk for en underliggende opplevelse av at det er nettopp det som skjer. Men da er ikke GT problemet. Vi trenger debatt om Bibelens plass i gudstjenesten. Kanskje var det et gode at de tidligere kun hadde én tekstrekke. I så fall var det predikantens oppgave å sette enkelttekstene inn i en større sammenheng, ja hele Bibelen. Vi må spørre om ikke det tross alt var bedre?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere