Egil Andre Gjerde

Alder: 40
  RSS

Om Egil Andre

Fullført allmenfaglig videregående skole. Arbeider idag som personlig assistent. Jeg tror ikke på rendyrkede ideologier. Samfunnet er komplekst og forklaringer som baserer seg på analyse av enkeltstående faktorer vil ikke kunne bli vellykede.

Følgere

Jeg vil her ta for meg skapelsesfortellingen i bibelen og historien om Adam og Eva

En bokstavelig tolkning av skapelsesberetningen passer ikke med det vi idag vet om naturvitenskap (Geologi,astronomi, biologi). Det finnes flere symbolske betraktninger.En av dem går ut på at de syv dagene er av symbolsk lengde.Problemet med det er at dagene kommer i feil rekkefølge i forhold til det som vitenskapen forteller oss.En annen tolkning går ut på at historien ble skrevet for å fortelle oss hvorfor skapelsen skjedde, og ikke hvordan .Dermed spiller det ikke noen rolle at den inneholder disse tabbene.Hvis vi ser på skapelsesberetningen så bruker forfatteren mer plass på å beskrive hvordan skapelsen skjer, enn hvorfor.Det er det motsatte av det vi skulle forvente å finne dersom denne hypotesen hadde vært riktig.Tenk deg en historiker som skal skrive en bok om andre verdenskrig.Han bruker tre-firedeler av plassen til å beskrive hvordan det skjedde,denne delen inneholder en mengde gale opplysninger,resten bruker han til å forklare hvorfor andre verdenskrig startet.Han kan ikke i ettertid si at formålet med boken ikke var å forklare hva som skjedde under denne krigen. Feilene han gjorde var like alvorlige uansett hva som var meningen med boken hans.Formålet i seg selv er irrelevant i forhold til tabbene som ble gjort. Feilene med skapelsesberetningen kan ikke unnskyldes ved å påpeke at Gud ønsker å vise oss at / hvorfor Han skapte verden.

En tolkning av historien om Adam og Eva går ut på at de var symbolske representanter for mennesket, og at de hadde foreldre. Beviset for dette er at egennavnet Adam ble skrevet på en spesiell måte første gangen det ble skrevet i bibelen.Men det er også mulig å tenke seg andre grunner til at navnet hans ble skrevet slik.Det kunne være for å indikere at Adam var det første mennesket som begynte å eksistere.En annen mulighet er at det ble gjort fordi Adam ble skapt av uorganisk materiale, mens alle andre mennesker springer ut av organisk materie.Begge disse tolkningene passer bedre med resten av teksten ,enn tanken om at han var en symbolsk representant for menneskeheten.

En påstand som er blitt fremmet, er at det kun i nyere tid at noen har begynt å tolke bibelen fundamentalistisk.I Summa Theologica sier Thomas Aquinas at det var riktig av Gud å skape Eva fra mannens ribbein og ikke en annen kroppsdel, som noen hadde innvendt. Det må bety at han tolket ihvertfall denne delen bokstavlig.Jeg tviler på om han var den eneste som har ment dette.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2167 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1794 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 1289 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1205 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1111 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 911 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere