Egil Andre Gjerde

Alder: 40
  RSS

Om Egil Andre

Fullført allmenfaglig videregående skole. Arbeider idag som personlig assistent. Jeg tror ikke på rendyrkede ideologier. Samfunnet er komplekst og forklaringer som baserer seg på analyse av enkeltstående faktorer vil ikke kunne bli vellykede.

Følgere

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
I dette tilfellet at de lærer å forstå forskjeller mellom verdensbilder, og ikke minst at de forstår at det er det naturalistiske verdensbildet som ligger som premiss for alt de blir presentert for i norsk skole og utdanning, og at dette premisset ikke på noen måte er begrunnet i vitenskapelige evidenser.

Ja, enig. Det er det naturalistiske verdensbildet (og den sekulære humanismen) som de fleste fag i skolen implisitt er bygget opp under (untaket er KRLE). 

Dette er det jeg tror om norsk utdanningssystem:

Jeg tror ikke det finnes noe sånt som nøytral utdanning, som kun lærer bort vitenskap. Som Johannessen sa er mange av lærerne kristne, men det er ikke lærerne som bestemmer hva som skal undervises i skolen. Innholdet i skolen blir bestemt av mennesker høyere opp i systemet, i departementet. Her er det et mål at elevene ikke bare skal ha kunnskap om vitenskap, men at de også skal sitte igjen med bestemte holdninger, verdier og meninger. De verdiene elevene skal ha er tett knyttet opp mot sekulær humanisme. Et eksempel er toleranse, de skal utvikle toleranse mot andre kulturer (også islam). I biologien skal man tro på naturalistisk evolusjon (varianter av teistisk evolusjon, intelligent design, teleologi etc, blir ikke nevnt.)

Ting som ikke passer inn i den naturalistiske/sekulærhumanistiske modellen blir ofte da utelatt, eller presentert som noe vitenskapen idag ikke har svar på, men som vi en eller annen gang i fremtiden vil finne et naturalistisk svar på. Det kan være ting som for eksempel at vi opplever å ha en fri vilje, mens vi ifølge den naturalistiske modellen ikke skulle ha det, elller at vi opplever at en handling kan være bedre enn en annen, mens det "imidlertid" skulle være slik at alle handlinger skulle være like gode (eller like dårlige).

Paradigmet oppleves nok som en så stor selvfølge av mange at de ikke engang ser på det som posisjon, bare som en nøytral vitenskapelig sannhet.


Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Takk for en interessant artikkel. 

Nå forskes det på såkallt "kunstig kjøtt", der det tas biopsi fra dyr og dyrkes frem i laboratoriet, om noen år kommer det kanskje i butikkhyllene, synes du dette er et godt alternativ?  Jeg tenker at hvis forskerne lykkes med å dyrke fram kjøtt som er like billig og smaker like bra som konvensjonell kjøtt, vil det være vanskelig å argumentere for at konvensjonellt kjøtt gir bedre kosthold. Hvis man kommer dit vil det bli en ny debatt. 

Så lurer jeg også på om det finnes en sammenheng mellom kristen religion og det kostholdet de fleste nordmenn har idag. Så er spørsmålet om en avkristning av Norge på sikt vil lede til et annet type kosthold, og et annet forhold til dyr. 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Nå vil det snart komme et alternativ i butikkene. Forskere jobber på spreng med å lage kultivert kjøtt, altså dyrke fram kjøtt i laboratoriet ved først å ta en liten biopsi fra dyret, for deretter å sette disse cellene i et lagringsmedium. 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Jeg tenker at jeg som ikke er med i kirken, og andre som ikke er det, ikke har rett til å påby kirkene regler, slik som at de må vie likekjønnede. Det må de få lov til å velge selv. 

Hvis noen homofile og lesbiske  ønsker å gifte seg kan de vel gjøre dette utenom kirken også?  Men de ulike trossamfunnene må selv bestemme dette. 

Hvorfor er det så mange som skal bestemme over kirken? 


Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Det jeg er mer interessert i, er utgangspunktet, nemlig Ottosens posting. At man må tilhøre en gruppe for å mene noe om den, og at mennesker med erfaring kun har historier.

Jeg var skeptisk til dette med trans tidligere, men så så jeg et tv-program på nrk der jeg så en trans person som jeg tror het Benjamin og intervju med han og hans mor. Der kom det fram at han helt siden han var liten ikke ville gå med kjoler og lignende, og da tenkte jeg det at dette må være et reelt fenomen, og ikke noe noen finner på som voksne. Historien var sterk og den gikk innpå meg. Jeg tenker at det er viktig at folk står frem og uttaler seg, da får vi mye mer informasjon. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere