Egil Andre Gjerde

Alder: 39
  RSS

Om Egil Andre

Følgere

Utdanningssystemet må reformeres

Publisert 6 måneder siden

Det må være et samsvar mellom opptakskriterier og nødvendige forkunnskaper.

Idag er kravet til å komme inn på høyere utdanning generell studiekompetanse, og i noen tilfeller i tillegg spesiell studiekompetanse. Det jeg ser på som problematisk med dette er at det som oftest ikke er noe samsvar mellom opptakskriterier og det som er nødvendige forkunnskaper for et studium. La meg ta et eksempel. En person som skal studere norsk må ha generell studiekompetanse, da må han ha bestått en lang rekke fag, selv om bare norsk-faget egentlig ville være relevant. Opptakskriteriet for et slikt studium burde da etter min mening kun være bestått eksamen i norsk for alle tre årene på videregående. For de fleste bachelor-gradene på universiteter og høyskoler er det slik at bare en brøkdel av fagene på videregående gir de nødvendige forkunnskapene.

Et prinsipp burde være at de som er ansvarlig for et studium, kun kan kreve bestått eksamen i de fagene som er viktig for deres utdannelse.

Dette prinsippet bør også gjelde i overgangen mellom ungdomsskole og videregående, det må være mulig å følge undervisningen på videregående hvis de nødvendige kunnskapene fra ungdomsskolen er i boks.

Jeg ser verdien i det å ha gode allmennkunnskaper, men mener likevel at dette er et valg ungdommene selv må ta, vi kan anbefale det, men bør ikke kreve dette som grunnlag for å få lov til å studere.

Nå er det mange som dropper ut av videregående, mitt forslag vil kunne føre til en bedre flyt i utdanningssystemet, der ungdom slipper å bruke ekstra tid på å ta opp igjen fag de uansett ikke kommer til å bruke senere på universiteter eller høyskoler.

Det er også slik at undervisning koster penger, en del av skattepengene går med til det , og da er det en god ide å ikke bruke mye mer enn nødvendig på dette, og da mener jeg at det er viktig at elevenes behov står i sentrum i utdanningen, formålet med utdanning må aldri være å skape arbeidsplasser slik at lærere for dekket sitt behov for arbeid og lønn, derimot må elevenes behov vektlegges..

Gå til innlegget

Tre vendt mot mekka

Publisert nesten 2 år siden

Jeg skal snakke litt om statistikk og koranbeviser.

Det har blitt funnet et tre i australia i bedende stilling vendt mot mekka. Du ser den på dette klippet her.

Enkelte muslimer vil si at dette er en indikasjon på at islam er den rette religion.

Kommentar: Det at akkurat dette treet skulle være vendt og formet på denne måten er svært lite sannsynlig, men hvis vi ser på alle trær på hele jorkloden er det svært trolig at det skulle finnes et slikt tre et eller annet sted, og det er denne totale sannsynligheten som er det avgjørende.

Det er et generellt trekk ved koranbeviser, at de viser lite kunnskap i forhold til statistikk, dette kan også sees i det såkalte matematiske beviset for koranen, det bygger på at multipler av tallet 19 går igjen i koranen, for eksempel at et ord forekommer et multippel av 19 ganger. Men hvis vi analyserer en hvilken som helst større tekst vil det alltid være mulig å finne slike mønster og kombinasjoner, det er en lærdom vi har fra statistikken.

Det er selvsagt også mulig at slike mønster kunne vært lagt inn i teksten da den ble skrevet, siden den kun baserer seg på helt elementær matematikk. Alt man trenger å gjøre er jo å telle nitten flere ganger etter hverandre.

Etter det fornøyelige klippet kan du kose deg med neste youtube-klipp som er av en løve som visstnok skal rope Allah, "bevisene" finnes overalt for de som ikke er døve, dumme og blinde (som meg) !

Gå til innlegget

Problematiske aspekter ved menneskeverdet

Publisert rundt 2 år siden

Jeg trodde lenge på likeverdet, men fra i fjor høst endret jeg mening, ikke for å være slem, men fordi jeg rett og slett ikke fikk ideen til å passe inn med mitt ateistiske livssyn.

Jeg har ennå ikke sett en holdbar sekulær begrunnelse for likeverdet. Odin Lysaker forankrer menneskeverdet i vår felles kroppslige sårbarhet. Vi opplever alle sykdom, lidelse og død, og er helt avhengig av andre mennesker. Problemet her er at dette også gjelder for dyr, de er også sårbare. Slik at denne begrunnelsen vil føre til at også dyr har et menneskeverd, som er en noe paradoksal konklusjon. Vi kunne forsøke å unngå dette problemet ved å gradere sårbarheten, og si at mennesker er mer sårbare enn dyr, men en slik gradering vil også føre til at menneskeverdet blir gradert, siden noen er mer robuste enn andre.

 

Gir vi et menneskeverd fordi mennesket er et fornuftsvesen, oppstår det også et problem, fordi noen er mer intelligente enn andre, og hvis gradering av fornuft ikke har noe å si, må også dyr få menneskeverd.

 

Det finnes også en kristen begrunnelse for likeverdet, og her synes det som konklusjonen følger av premissene. Hvis Gud har gitt oss en udødelig, uendelig verdifull sjel i motsetning til dyrene, følger menneskeverdet som en naturlig konsekvens av dette. Problemet her er bare at det finnes så mange gode grunner til å tro at kristendommen som religion ikke er sann. Bibelen er svært lite sannsynlig.

 

Når begynner menneskelivet ? Noen sekulære tenkere ser ut til å mene at man ikke er en person før en eller annen uke ut i svangerskapet. For meg er den eneste biologisk meningsfylte konklusjonen at menneskelivet starter ved befruktningen, akkurat slik de fleste kristne her på verdidebatt ser ut til å mene. Noe annet ville stride med våres kunnskaper i biologi, og fremstår som et slags krampaktig forsøk på å kombinere et positivt syn på abort med likeverdstanken.

 

Jeg får ikke menneskeverdstanken til å stemme med evolusjonsteorien.

Hvis biologiske forskjeller mellom mennesker ikke har noe å si, og vi vet at det finnes glidende forskjeller mellom artene og at alle artene er i slekt med hverandre, så fører dette lett til en tanke om at alt liv må ha samme verdi. Mennesket har da lik verdi med dyr, planter og bakterier.

 

Andreas Wahl Blomkvist mener at menneskeverdet er en illusjon. Hvis vi sammenligner menneskeverdet med en hundrelapp, så har denne en verdi bare fordi vi  mennesker gir den en slik verdi. Men et menneske kan både oppleve nytelse, spre glede, tenke og føle, det kan ikke hundrelappen, derfor mener jeg at mennesket må ha en egenverdi, men denne ser ut til å være gradert dessverre.

 

 Tanken om at mennesket har en sjel, men ikke dyrene, kan også i sin ytterste konsekvens, føre til at vi ser på dyr som mekaniske roboter, uten evne til å føle smerte, eller mulighet for bevissthet. Heldigvis er det få som tenker slik.

 

Hvis likeverdstanken er korrekt, medfører dette også at alle burde hatt samme lønn uavhengig av yrke. Hvis markedet ikke bestemte lønningene, kunne det føre til at det ville blitt veldig mangel på arbeidstakere innen noen typer arbeid. Det ville ikke fungert økonomisk.

Gå til innlegget

Kritiske perspektiver på skapelsesberetningen

Publisert nesten 4 år siden

Jeg vil her ta for meg skapelsesfortellingen i bibelen og historien om Adam og Eva

En bokstavelig tolkning av skapelsesberetningen passer ikke med det vi idag vet om naturvitenskap (Geologi,astronomi, biologi). Det finnes flere symbolske betraktninger.En av dem går ut på at de syv dagene er av symbolsk lengde.Problemet med det er at dagene kommer i feil rekkefølge i forhold til det som vitenskapen forteller oss.En annen tolkning går ut på at historien ble skrevet for å fortelle oss hvorfor skapelsen skjedde, og ikke hvordan .Dermed spiller det ikke noen rolle at den inneholder disse tabbene.Hvis vi ser på skapelsesberetningen så bruker forfatteren mer plass på å beskrive hvordan skapelsen skjer, enn hvorfor.Det er det motsatte av det vi skulle forvente å finne dersom denne hypotesen hadde vært riktig.Tenk deg en historiker som skal skrive en bok om andre verdenskrig.Han bruker tre-firedeler av plassen til å beskrive hvordan det skjedde,denne delen inneholder en mengde gale opplysninger,resten bruker han til å forklare hvorfor andre verdenskrig startet.Han kan ikke i ettertid si at formålet med boken ikke var å forklare hva som skjedde under denne krigen. Feilene han gjorde var like alvorlige uansett hva som var meningen med boken hans.Formålet i seg selv er irrelevant i forhold til tabbene som ble gjort. Feilene med skapelsesberetningen kan ikke unnskyldes ved å påpeke at Gud ønsker å vise oss at / hvorfor Han skapte verden.

En tolkning av historien om Adam og Eva går ut på at de var symbolske representanter for mennesket, og at de hadde foreldre. Beviset for dette er at egennavnet Adam ble skrevet på en spesiell måte første gangen det ble skrevet i bibelen.Men det er også mulig å tenke seg andre grunner til at navnet hans ble skrevet slik.Det kunne være for å indikere at Adam var det første mennesket som begynte å eksistere.En annen mulighet er at det ble gjort fordi Adam ble skapt av uorganisk materiale, mens alle andre mennesker springer ut av organisk materie.Begge disse tolkningene passer bedre med resten av teksten ,enn tanken om at han var en symbolsk representant for menneskeheten.

En påstand som er blitt fremmet, er at det kun i nyere tid at noen har begynt å tolke bibelen fundamentalistisk.I Summa Theologica sier Thomas Aquinas at det var riktig av Gud å skape Eva fra mannens ribbein og ikke en annen kroppsdel, som noen hadde innvendt. Det må bety at han tolket ihvertfall denne delen bokstavlig.Jeg tviler på om han var den eneste som har ment dette.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere