Terje Marøy

Alder:
  RSS

Om Terje

Pensjonist og borgerrtighetsaktivist emeritus (men kanskje enno meir eremitus). Driver nettstaden stigmavakta.no

Følgere

Kristendommen er i seg selv blasfemisk ...

Publisert rundt 2 år siden

... sett med jødiske og islamske øyne. En tredeling av den ENE gud, og at Gud skal ha en sønn er slett ikke gangbart i de bokstavtro miljøene innenfor disse to semittiske religionene. Disse ser jo på treenigheten som blasfemisk i seg selv.

Så å balansere blasfemi er ingen lett øvelse for noen. 

Men i en hatefull verden er det alltids en trøst at i hvert fall jøder og muslimer forenes i troen på en og samme Gud.

Gå til kommentaren

For en ateist ...

Publisert rundt 2 år siden

... er nok den gode gjerning overordnet tro/vantro.

Men, Dag Lieungh, din undrende tilnærming til tematikken har jeg stor sans for. Alt for ofte kan vi se kristnes (og andres) skråsikre oppfatninger rundt eget ståsted, skygge for at vi er i tiden, og ikke i det hinsidige.

Dermed viskes fort skillet mellom gode og onde gjerninger.

Lykke til med din trosvandring gjennom livet!

Gå til kommentaren

Leiaren hoppar uti med begge beina

Publisert rundt 2 år siden

Slik eg ser det, er leiar-kommentaren nett det som vi menneske- og borgarrettsaktivistar åtvarar mot. 

Ein kan ikkje gjera jødar som folkegruppe kollektivt ansvarleg for kva israelske  styremkter finn på. I same gate kan ein heller ikkje utlegge kritikk av ein jødisk maktperson som kritikk av alt jødisk.

Elles har dei mest ihuga israelstilhengjarane, både i MIFF og Verdidebatts spalter, sjølve senka terskelen for bruk av nazi-metaforar. Sjølv har eg blitt kalla nazist i over 30 år, som og mange andre med mitt menneskesyn. Slikt både senkjer terskelen for å trekkja nazi inn i debatten, og er dessuta kvitvasking av nazismen.

Me som meiner at jødar har same verdi som alle andre, med ukrenkelege menneskerettar, rett til å vera trygge i eitkvart samfunn, utan diskriminering av noko slag, er altså nazsitar fordi vi meiner at alle minoritetar i Israel skal ha same borgarrettar som jødar. Og vi protesterar mot krigsbrotsverka på Vestbredden og i Gaza.

Sist blei vi  hundsa fordi vi har kritisert Israel for langfredagsmassakren Bloody Friday og dei utanomrettslege drap og lemlesting av ungdom i vekene etter det.

Slik sett ser eg på ein karikatur av Netanyahu som meir sakleg enn nazi-stempel på menneskerettsrørsla.



Gå til kommentaren

Du får ha meg unnskyldt ...

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde – gå til den siterte teksten.

... som ikke tror på sammenhengen mellom bønn og din bedrede helsetilstand. Jeg nøyer meg med å være glad for at du er bra.

Men jeg går ut fra at hverken Jesus eller bibelskolestudenten sendte faktura eller ba om cash for jobben. Og det er vel forskjellen på din historie og sakene som verserer i pressen. Så din opplevelse handler i juridisk forstand utelukkende om tros- og religionsfrihet.

Håper du får beholde god helse livet ut, og jeg ønsker deg en god sommer underveis. 

Selv slet jeg med dårlig form, 50 kg overvekt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og medisiner som skulle vare livet ut. Da jeg pensjonerte meg, skjønte jeg at jeg måtte ta grep om jeg skulle kunne følge barnebarna et stykke inn i deres liv. Så med kostholdsendring og trening forsvant det meste av overvekten, og medisinene kunne kastes etter et halvt når. Og i helga ble jeg norgesmester på temposykling for veteraner. Så mye handler vel om å forvalte  den medfødte kroppen godt, eller ta vare på sjelens tempel som en troende kanskje ville sagt.

Gå til kommentaren

... sa Svein-Magne Pedersen i et TV-program for 15 -20 år siden, trolig anså han det som reklame, siden det ikke var snakk om penger ved den anledning. (Tror programmet var i NRK).

Selv slet jeg med 70% overvekt etter at jeg i flere år slet med redusert korttidshukommelse etter kranieknusing (selvfølgelig etter fall på sykkel), sliter egentlig med det kortidshusken fortsatt, men har øvd meg til teknikker slik at jeg lever greit med det. Vektproblemet kom trolig av at jeg ikke husket at jeg nettopp hadde spist en sjokolade, eller vært innom kjøleskapet, slik at det hele gikk opp - og oppover igjen.

Nuvel, jeg fulgte Pedersens oppfordring og la hånden på TV'en med min fedme. Jeg tenkte som så at hvis Gud fins, og er allmektig, så må han jo også kunne helbrede en vantro.

I dag er jeg normalvektig og medaljekandidat i veteran-nm på tempo-sykling om to uker. Blodtrykks- og kolesterol-medisiner som skulle tas livet ut, er for lengst kastet; blodverdiene er som hos en ungdom.

Nå skjedde jo ingenting momentant etter forbønnen. Så jeg fant ut at jeg kunne gi Vorherre en hjelpende hånd. Så jeg fikk satt opp et treningsprogram som nå omfatter ca 15000 km på sykkel i året, pluss annen trening. I tillegg er sukker og fett erstattet med frukt og grønt, og proteinrik mat. Og helsa er bedre enn hos 68-åringer flest.

Så jeg skal ikke avvise at forbønn virker; plaecebo kan jo helbrede, Men det spørs vel om ikke både mennesker og Vorherre (stadig om hun, hen, han fins) har mer nytte av den enkeltes egeninnsats for bedre helse, med eller uten legevitenskap.

Men, arven etter meg skal gå til helt andre enn enn dem som skor seg i "Guds og Jesu" navn. Om man skal tro på noe i skriften, så må det være at det beste i boka ble tilbudt mennesker helt gratis.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere