Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Tore Olsen svarer Erik Stenberg på hans innlegg «Kan vi håpe på at alle blir frelst?» - og drar inn Gud som dommer, og mener derved at han svarer på Guds vegne ved å konstantere at Gud mener nei ?

Godt å vite at Tore mener at alle har en dommer som man kan håpe på. I alle fall er det blitt fortalt slik av Kristus selv som Johannes skriver om i kap.12 under overskriften vantro og dom:


Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. 

Det må da være godt å vite at i stedet for dom, kommer ordet frelse inn i stedet?  Og hva menes da med verden? 

Slik står det skrevet hos Gal.3.8: Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.

Man må bare ikke bli for selvsikker i sin tro slik at det blir å sammenligne med fariseeren og tolleren, hvor fariseeren mente at han holdt alle budene, men glemte av nestekjærligheten og dømte tolleren, mens tolleren ba annerledes og ba om tilgivelse for sine egne synder, fordi han visste at han var et syndig menneske. Her kan man selvfølgelig lese teksten i 1.Kor.1.27-29:

Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.


Dersom man betviler hva ordet frelse betyr, kan en gjerne lese hele 1.Kor.15 (oppstandelse og frelse - etter skriftene ) - der fortelles det hvordan forgjengelige mennesker blir frelst ved at de alle blir forvandlet til uforgjengelighet. Og at alle en gang skal leve som himmelske vesener i det som kalles  "en åndelig kropp".

Gå til innlegget

Bibelen og klimapolitikk

Publisert 7 måneder siden

Noen mener Bibelen nevner noe om klimaendringer, men nå er jo Bibelen en bok som man kan få noe ut av om alt, også det værmessige. Så her gir jeg noen hint om hva den sier om noe som kan se ut som klimaendring.

Hvis man skulle se etter hva Bibelen sier om klimatiske endringer, så bør en nok også være klar over at menneskene ikke er herre over været ennå, eller endre det i så måte. Det kommer jo frem i Matt. 16 da fariseerne og saddukeerne ville sette Jesus på prøve og spør ham etter tegn fra himmelen. 

De kunne spå været – men å tyde andre himmeltegn eller å gjøre noe med været i seg selv, ser ikke ut til å være opp til dem... men i Åp.11 ser det ut til å skje noe. To profeter ser i det minste ut til å kunne lukke himmelen så det ikke faller noe regn på jorden så lenge de er profeter... om dette er gode eller dårlige nyheter kommer an på hvem man da spør?

En bonde ville nok ikke likt at avlingen hans ikke fikk nedbør i overskuelig fremtid, mens befolkninger som trues av havstigning ville nok  fått en etterlengtet pause? 

Det mange ikke riktig får med seg fra Bibelen når man skal la den si noe om klimatiske forhold, er at den påstår at slik som det var under Noahs dager, slik vil det også være når menneskesønnen kommer (Matt.24.37f.)

I Jes.11.15 kan man lese om at Herren skal tørke ut havbukten i Egypt og kløve storelven (Nilen?) til sjubekkefar slik at en kan gå tørrskodd over...

Naturkatastrofer er det lite mennesker kan hamle opp med. Jeg vet også om at målinger som er gjort i laboratorieforsøk ikke stemmer overens med de kalkulasjonene som publiseres som riktige. En pensjonert professor sier i et lite hjertesukk:

«Det bør være kjent at en av teoriene bak drivhuseffekten er at CO2 i lufta påvirker absorpsjonsevnen for infrarød stråling.»

Mindre kjent er kanskje at laboratorieforsøk gjennomført av spesialister på infrarød stråling bare viser marginale effekter, selv med en flerdobling av dagens CO2-nivå. Det er påfallende at FNs klimapanel ikke publiserer disse resultatene.

Ellers er det uforståelig for meg at man helt fra klimadebattens start har beregnet utslipp per individ, i stedet for, mer korrekt, per arealenhet for de respektive land. Per individ ligger vårt land omtrent midt på treet i verdenssammenheng, mens per arealenhet ligger vi omtrent på bunn. I tillegg har vi skoger og havområder som absorberer omtrent halvparten av utslippene."

Sitat slutt.

https://resett.no/2019/05/06/klimasukk-fra-en-pensjonert-professor/

Det som er litt rart å tenke på, er at når naturen ikke følger det mennesker har regnet ut som normalen, ja, så begynner de å se ettersyndebukker. Det som er enda rarere er at man finner syndebukker i meteornedslag som antakelig er skyld i at klimaet i dag kanskje er kjøligere og med mer is enn det burde ha vært! 

https://forskning.no/geologi-gronland-istiden/enormt-krater-oppdaget-meteoritt-rammet-gronland-med-kraft-som-47-millioner-hiroshima-bomber/1262576

https://illvit.no/universet/solsystemet/meteor/gigantisk-meteor-sendte-forfedrene-vaare-i-fryseren


Gå til innlegget

Paula White (53) taler i tunger og er blitt søkkrik på å lokke millioner av dollar ut av TV-seere. Nå er TV-predikanten blitt Donald Trumps nye våpen for å holde på evangelisk kristne velgere.

Hvorfor bruker eller misbruker makthavere i høye stillinger sin religion for å kunne fortsette å sitte med makten? Er ikke dette å nedgradere religionen sin?

Forleden ble White ansatt i Det hvite hus for å gi president Trump råd om hvordan han skal beholde de såkalt evangelisk kristne i folden. Et stort flertall av disse stemte på Trump ved forrige valg, og uten deres støtte spøker det for hans gjenvalg i 2020.

Flere målinger viser imidlertid at deres skepsis mot Trump øker. Ifølge presidentens egen «hoffkanal» Fox News mener tre av ti han bør stilles for riksrett.

– Å si nei til president Trump, er å si nei til Gud. Og det vil jeg ikke gjøre, sa hun nylig da hun ble intervjuet under en av sine mange boklanseringer.

Det var Paula White som ledet bønnen under seremonien da Donald Trump ble innsatt som president i januar 2017. Da talte hun imidlertid ikke i tunger, som hun gjerne gjør på TV.

Riktig nok nevner bibelen at når dere ser det motbydelige som ødelegger som profeten Daniel har talt om står på hellig sted, la den som leser det tyde det...

Men å bruke hellig grunn om presidentvalg i USA, er vel et stunt som nok Gud ikke stiller seg bak, verken når det gjelder type grunn eller valg av president. Noe også Nebukadnesar fikk erfare da hans makt ble tatt fra ham av Gud og satt til å ete gress... Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger...

Men hvem vet hva de sju av ti vil gjøre når de får høre at de velger bort Gud hvis de ikke stemmer på Trump?

Gå til innlegget

Ja til grønn energi

Publisert 9 måneder siden

Vindmøller på land synes nå å være i ferd med å bli faset ut som Norges neste store «grønne» energikilde.

Elektrisk energi fra vindmøller til havs vil nødvendigvis bli dyrere enn fra vindmøller på land leste jeg et sted. Det vil komme flere regninger på slik type energi i etterkant ved endt levealder.

I løpet av 20 år må USA håndtere restene etter den første generasjonens vindkraftverk. Da beregnes bare materialene fra de kasserte turbinbladene å utgjøre cirka 630.000 tonn skrap – utenverdi.

I USA har man nå begynt å diskutere hva som kommer til å skje i løpet av et par årtier, når en stor mengde av vindturbinene har nådd livslengden sin.

Problematiske turbinbladet

Rob Van Vleet har hatt ansvar for skrotingen av Kimball, som var Nebraskas første vindkraftspark. Han konstaterer at 90 prosent av delene i kraftverkene kan gjenvinnes, men turbinbladene utgjør et problem siden disse ikke har noen verdi.

Bladene kan gjenvinnes, men alternativene er få og veldig kostbare. I følge beregninger kommer turbinbladene alene i løpet av 20 år til å utgjøre 630.000 tonn skrap – og det er et tall hvor det ikke er regnet inn nyere og høyere vindkraftverk med en større kapasitet.

Verden vil alltid kunne bedras om hva som er den beste løsning på vårt energibehov mens man venter på morgendagens løsning som man kanskje ikke vet så mye om ennå? Den grønneste energien i dag ser ut til å være vannkraftverk og solcellepaneler, samt noen bølge og tidevannskraftverk.

Ambisiøst prosjekt

Det virkelig store som det arbeides på, er et såkalt fusjonsenergikraftverk, som er en etterligning av den energien sola produserer. Til nå er det kun prøveprosjekter i gang for å finne ut hvordan man skal kunne utvinne den rene energien. Prosjektet er internasjonalt og bygges i Nederland og er hittil verdens største og skal prøves til neste høst (2020). 

Noen ren energiproduksjon fra dette kraftverket ventes ikke før i 2060 hvis alt lykkes. Det er jo et veldig ambisiøst prosjekt, Imens får vi leve med all den grønne energien vi i dag har, selv om det blir litt besværlig med alt skrotet etter endt tjeneste på vindkraftverk som fuglene våre får hodeverk av.

Kilder

https://www.msn.com/nb-no/okonomi/virksomhet/utbrukte-vindkraftverk-kommer-til-å-bli-«verdiløse»-søppelberg/ar-AAIcXGU?ocid=spartandhp

https://snl.no/ITER_-_fusjonsreaktor

https://forskning.no/alternativ-energi-fysikk-partner/fusjonsenergi--det-blir-som-a-putte-sola-i-en-boks/1262344

Gå til innlegget

Stiger virkelig havet?

Publisert 9 måneder siden

Forskere er uenige om hvor mye havnivået vil stige i årene fremover, hovedsaklig grunnet de klimaendringer som nå skjer. Skrekkscenarioet er flere titalls meter høyere havnivå, noe som naturlig nok fører med seg elendighet for mennesker rundt omkring i verden. På den annen side hører vi forskere som mener noe helt annet.

Havekspert Svein Sundby ramser opp 10 ting han mener mange ikke vet om havet.

De fleste går ikke rundt å vet en masse om alt mulig, men de som konfronterer en havnivåøkning bør kunne vite en del om de ting Sundby nevner, som at havstrømmer ikke stopper opp eller kan snu seg, da ville jorden måtte begynt å rotere den andre veien. Men klimaet kan redusere havstrømmenes hastighet.

Det er heller ikke slik at havet stiger på grunn av issmelting forteller han, 

Når kloden blir varmere, stiger havene. Det vet de fleste. Men dette skjer ikke fordi is smelter. I hvert fall ikke foreløpig.

Til nå har det omtrent ikke handlet om is som smelter i det hele tatt. Det handler om vann som utvider seg fordi det blir varmere, akkurat som et termometer, sier Sundby.

Dessuten er det bare is på land som smelter som bidrar til å øke havnivået. Isen som er i havet, den flyter jo oppå. Så den bidrar ikke til havnivåøkning i det hele tatt, legger han til.

Smelting av Grønlandsisen og isen i Antarktis vil imidlertid bidra til at havnivået øker.

Hvis hele Grønlandsisen smeltet, ville det bidratt til cirka sju meters havstigning, så det er enorme mengder is. Men det er bare småtteri som har smeltet der foreløpig, sier Sundby.

Hvis Antarktisisen hadde smeltet, ville havet steget opp mot 70 meter. Men at Antarktisisen vil smelte, regner man jo ikke med vil skje, selv under fremtidige klimaendringer. For der er det så kaldt, sier havforskeren.

https://forskning.no/havforskning-partner-havforskningsinstituttet/10-ting-du-ikke-visste-om-havet/273768

Klimaendringer vil altså ikke umiddelbart sørge for økninger av havvannstanden som mange hevder. Men det vil kunne stige en del pga soloppvarming og varme fra undersjøisk vulkanaktivitet, men langt fra slike enorme høyder som blir forespeilet. 

Stiger virkelig havet?

Gjennomsnittlig stigning i havnivået var større i første halvdel (1904-1953) av forrige århundre (2.03 ± 0.35 mm/år), sammenlignet med siste halvdel (1954-2003), da den var 1.45 ± 0.34 mm/år. Rapporten sier også at de to høyeste hastighetene på havnivåendringene ble målt i 1980 (5.31 mm/år) og 1939 (4.68 mm/år). Havnivåendringen i 1980 var 5 ganger dagens verdi!

Her kan man se at havnivåstigningen er 5 ganger lavere nå enn i 1980, som regnes for den varmeste perioden hittil. Dagens verdier stemmer altså ikke overens med at det er en sammenheng med havnivåstigning og varmerekorder eller en CO2 økning for den del.

Som havekspert Svein Sundby også er inne på er det innlandsisen på Grønland og på Sydpolen som i hovedsak kan tilføre havet en stigning, men de er for ingenting å regne.

Fjeldskaar mener at havnivåendringer er ganske komplisert. Både på grunn av endringer i gravitasjon og på grunn av at havbunnen presses ned ved økt vann i havene. 

Vi kan derfor observere store variasjoner i havnivåendringene globalt. Vi observerer i dag både stigning og fall i havnivået på jorda, sier han.

Vi ser på TV og leser i media at isbreene smelter i rekordfart. Dette står i sterk kontrast til nyere forskningsresultater som viser at Sydpolisen vokser, avslutter han.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2007/12/09/57063/stiger-virkelig-havet?gclid=EAIaIQobChMI9M63x-2I5QIVDcayCh1LCgY0EAAYASAAEgKz7PD_BwE

Vi kan i alle fall regne med de geologiske kreftene når det gjelder havbunnen, like så mye under vann som over vann der vulkanisme er en aktiv del i den forstand? 

En isbre som brekker av fra havisen på Sydpolen bidrar altså ikke til en havstigning fordi den allerede er et objekt i havet som fortrenger havet (vannfortrengning) uansett hvor det befinner seg i havet (og ikke på land), eller hvilken tilstand det er i (is eller smeltet is). Se havekspert Svein Sundby's punkt 9.

Det gjør heller ikke Arktis fordi det også er havis. Prøv å fryse vann i et vannglass og så tine det opp igjen og se om det har blitt mer vann i glasset? 

Man kan altså roe det hele ned lite grann, for alle kan da ikke ha rett i sine påstander. Det er faktaene som er riktigst og viktigst å følge.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere