Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

I prinsippet er jeg nokså nyskjerrig når jeg ser overskrifter som dette:
Skremmende teori:
”Derfor har vi ikke oppdaget romvesener”

Milliarder på milliarder med planeter, men foreløpig har vi ikke sett noen romvesner. Forklaringen kan være en teori som forskerne kaller ”Det store filteret” Og det kan være en uhyggelig teori…

Dette er selvsagt sakset fra VG+ som vil tjene penger på slike som meg…: ” Les hele artikkelen og få tilgang til VG+ for 75,-/mnd.”

Jeg er imidlertid ikke så lett å lure, så jeg googler overskriften og finner fort forklaringen på VG+ sin fiskefangst;

Noen som har lest VG i dag? - Religion, alternativt og filosofiske ...

"Derfor har vi ikke oppdaget romvesner" - og som kan fortelle litt om det som står der? Anonymkode: a8cd6...a03. 
http://forum.kvinneguiden.no/topic/1137271-noen-som-har-lest-vg-i-dag/

Mens jeg fortsatt er inne på dette søket, finner jeg også:  
Aliens i lys av Bibelen - Dagen.no
http://www.dagen.no/Kristenliv/debatt/Aliens-i-lys-av-Bibelen-523729

Her stilles det til debatt om akkurat det samme:

” debatt Er det liv på andre planter? Finnes romvesener? Hva sier Bibelen – er det rom for slik tro i et kristent verdensbilde? ”

Les fra debatten, her er det mye bra skrevet og sitert fra Bibelen, hva skal en tro?

 Finnes det interesse og forståelse for en slik debatt her på VD? Som grunnlag kan jeg gi en bibeltekst fra Jes.1.2 som er verdt å tenke litt over? : Hør, dere himler og lytt, du jord, for Herren taler…

Hvor befinner Herren seg når han taler? Og hvem ellers taler han til foruten jorden?

Gå til innlegget

Guds eksistensgrunnlag

Publisert nesten 3 år siden

Starter ny tråd her på grunnlag av Torbjørn Greipslands artikkel om Karen Armstrongs bok hvor han hevder at hun har skrevet: - Gud eksisterer ikke.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11681600-guds-egen-biograf?side=1#svar-11681667
**********       ***********   ***********   *********

Hun er visst ikke helt alene om å skrive om sånt, og sannsynligvis har hun funnet det ut fra de hellige skriftene? Vi mennesker tror jo på så mangt, og lager oss selv forestillinger om alt mulig. Eventyr og sagn og det vrimler jo av slikt i Bibelen, gresk mytologi er det massevis av, sammen med tusser og raggete troll... (Jes.34.14) Lignelser (gåter) er en av hovedindikatorne i Matt.13. (Hvorfor Jesus taler i lignelser)

Paulus er den som skriver i Ef.2.12: Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden.

v13 Men nå* (som sikter til Herrens/ Kristi dag), i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. (*2.Kor.6.2, Jer.49.8 Israels frelsesdag, Matt.1.21, Apg.1.6)

(I Tomasev. 18 sier Jesus dette til sine disipler etter at de har spurt ham: Si oss hvordan vår ende skal bli! Jesus sa da: Har dere funnet begynnelsen, siden dere søker etter enden? For der hvor begynnelsen er, der skal også enden bli. Salig er den som vil stå ved begynnelsen, han skal kjenne enden og skal ikke smake døden.)

Jesus (Herren) er visst et endetidsfenomen (alfa og omega) - Gud skal være alt i alle (1.Kor.15.26-28) og som viser til en omforming av hele menneskeheten (ny skapning = lik Gud, 3.Kol.1-10, 2.Kor.5.17, Gal.6.15, Esek.1.1-28, 1.Kor.15.51-57 osv.)

Når jeg nevner Ef.2.12 (uten håp og uten Gud i verden) har jeg en referanse som passer svært godt til beskrivelsen av Gud i Apokryfene hos 4.Esra 1.25-27: Fordi dere har forlatt meg, vil også jeg forlate dere. Når dere vender dere til meg for å få hjelp, vil jeg ikke vise dere miskunn.

Når dere roper til meg, vil jeg ikke lytte. For dere har tilsølt hendene med blod og skynder dere av sted for å slå i hjel. Det kan se ut som dere har forlatt meg, men det er dere selv dere har forlatt,» sier Herren.

Alt tyder på at hvis man går i seg selv og fornekter seg selv så finner man Gud i seg selv. Det er med andre ord menneskeheten i seg selv som utgjør Gud; 1.Mos.3.22: Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!

Det handler om samarbeid og demokrati som etter hvert vil spre seg til hele verden: 1.Mos.11.6: Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.

Men de er fortsatt bare mennesker av kjøtt og blod og har ikke fått Guds ånd ennå (evig liv); 1.Mos.6.3: Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år.»

Dan.2.

Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre, mens du lå på ditt leie:

Da du lå på ditt leie, konge, steg det tanker opp i deg om det som skal hende i fremtiden. Han som åpenbarer hemmeligheter, fortalte deg det som skal skje.

Og når denne hemmelighet er blitt åpenbart for meg, er det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, men for at kongen skal få vite hva drømmen betyr, så du får kjenne ditt hjertes tanker. (Drømmen om bildestøtten)

Dette var drømmen, og nå skal vi fortelle kongen hva den betyr:

Menneskene, overalt hvor de bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til herre over dem. Det er du som er hodet av gull. (Nebukadnesar er beskrevet som kongenes konge akkurat som Jesus, (Dan.2.37, 1.Tim.6.14-15) Les videre i Dan.2 om de fire store verdensriker - 

Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, som skal herske over hele jorden. 40 Siden skal det komme et fjerde rike, sterkt som jern. Likesom jernet slår i stykker og knuser alt, så skal dette riket – som knusende jern – slå i stykker og knuse alle de andre. - Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire.

(Giftemål / sammenslåing av riker = samarbeid, se 1.Mos.6.11)

Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet.

Gudsgjenkjennelse: Tornebusken, Mark.12.24f: dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt? For når de døde står opp, tar de ikke til ekte og tas ikke til ekte, men de er som englene i himmelen. Men at de døde står opp, det har dere vel lest om i Moseboken? I fortellingen om tornebusken sier Gud til Moses: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.»

Først og fremst er Gud en Gud bare for oppstandelse, ikke for de døde eller dødelige (forgjengeligheten i 1.Kor.15.49f.) og så er han et resultat av de tre patriarkene som er full av symbolikk. Æren for oppstandelse og evig liv er tilknyttet en stamme i Heb.7.14, Åp.5.5.

Så lenge Gud avstammer fra menneskene har han aldri hatt en evig eksistens, men på andre  livsgrunnlag om eksistens har forskningen ikke kommet langt nok i og med at Jesus kan uttale seg slik han gjør i Tomasev. 77: Jeg er lyset som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er utgått fra meg, og alt er kommet til meg. Kløv treet: jeg er der; løft opp steinen og dere skal finne meg der!

17 Jesus sa: Jeg vil gi dere det som intet øye har sett, det som intet øre har hørt og det som ingen hånd har rørt, og det som ikke er oppstått i noe menneskehjerte.

Men alt handler jo om tid som Gud har fastsatt, hvis nå Gud var allmektig ville han ikke være avhengig av tid, men det er han fordi han er avhengig av solens gang på himmelen og i å prøve å feile seg frem til riktig resultat i sin frelsesplan (Jos.10.12-14 / Jer.18.1-5)

Gå til innlegget

Maktfaktorer

Publisert rundt 3 år siden

Kort om Julien C. H. Andersen: (forkortet versjon)

Jeg er født i Nordsjælland, uddannet i folkeskolen og arbejdede derefter i nogle år på forskellige hospitaler. Da jeg var omkring tredive år gammel ændrede en række åndelige oplevelser mit liv radikalt. De næste tolv år brugte jeg til at forstå, integrerer og søge indad for at nå den åndelige verden.

I 1999 kom den første rejse til Indien, hvilket markerede starten på en intens indre transformation som åbnede yderligere for den åndelige verden. Rejsen til Indien er blevet til mange lignende retræte overalt på jorden, hvor omdrejningspunktet er kærligheden og det åndelige. I mine retræte der spænder lige fra 2 uger til 12 uger, dyrker jeg i nogle berigende og vidunderlige ramme bøn, meditation og stilhed i op til 8 timer dagligt, samtidig med at jeg lever sundt.

I 2008 begyndte jeg at få klienter til clairvoyance, undervise i meditation og lave rejser, hvor hjælpearbejde til de fattige og undervisning i meditation og åndelig udvikling er en del af rejsen.Jeg lever stadig i Nordsjælland og er forfatter til to bøger: ”Profetens dagbog” og ”Guddommelige profetier.” De er begge smukke og unikke kanaliseringer om mennesket, kærligheden, familien og opdragelsen.

Bogen ”Guddommelige profetier” giver et kig ind i fremtiden i verdensdelene og nogle af landene, herunder den magtfulde Vatikanstat. Bogen handler også om filosofien og demokratiet overalt på jorden.

Bøgerne giver især en forståelse for, at vi alle hænger sammen i et stort puslespil, og at vi er på vej til en harmonisk jord i en ikke alt for fjern fremtid.

http://lifeadventure.skysite.dk/?side=297143

 

Forudsigelser lagt ud på Facebook
af
Julien C. H. Anderen  (forkortet versjon)

23. Trump og magt. Den 13. december 2016.  
”Trumps politik er magt. Magt er egoisme, egeninteresser. Magten vil sig selv først, dernæst sig selv igen. De er andre er midlet til at pleje egeninteresserne.
  Når vi taler om politik, taler vi om magt. Taler vi om demokrati, taler vi om næstekærlighed. Det er forskellen på politik og demokrati. Og stop så lidt. Demokratiet havde vind i sejlene. Havde er datid. Demokratiets tog er langt. Hvert land har en vogn koblet til toget.
  Og hvorfor så det?
  Fordi og svaret er ganske enkelt. En forretningsmand og nu en politiker som Trump er med i vognen, USA´s vogn fordi…
  Og nu kommer svaret. Der er andre i USA´s vogn, der udøver demokrati. De har det svært nu. En dag i ikke så fjern fremtid skal de igen have vind i sejlene.”

22. Trump: Konsekvenserne af magt. Den 11. december 2016.
”Himlen bliver mørk. Solen gemt væk.
  Vid at alt står skrevet. Intet er nyt under solen, heller ikke det, der er skjult i mørket.
  Trump og hans lige kendes af Mig. Hvad deres hjerter skjuler, ved de ikke engang selv. Hvad der er åbenbaret af Mig, er skjult for mennesket.
  Trump vil ødelægge det præsident image USA har opbygget. Han er snart historie. Han får en meget kort embedsperiode.
  Det Jeg siger nu gælder: Magt vil have magt. Magt skaber ufred, det har det altid gjort. Endnu har I ikke lært af historien, og det er derfor at I bliver ved med at gentage fortidens fejl. Overalt har I monumenter over magten, men I glemmer omkostningerne ved den og de skade den har påført jer og menneskeheden. Ikke en familie går ramt forbi, hvis I dykker ned i jeres families historie. Alle har I forfædre eller mødre fra fortiden, der har været ramt af magtens svøbe. Spurgte I dem, ville de svare jer, at magten er af det onde, og at der intet godt kommer ud af den.
  Trump i sig selv er ikke ond. Det er magten og konsekvenserne af den, der er ondskaben. Ingen hverken en præsident, en skolelærer eller en familiefar kan skabe et land, en klasse eller en familie med magt. Det kræver kærlighed at skabe et land, en skoleklasse eller en familie. Magt nedbryder, kærlighed opbygger. Det kræver visdom at opbygge et land, en skoleklasse eller en familie. Bare tænk på alle de familier hvor far, mor og børn har måtte skilles. Havde de haft kærlighed og visdom, var de ikke blevet skilt.
  Når vi taler om et land eller en skoleklasse gælder det samme. En præsident eller en skolelærer har samme funktion som en familiefar. Han må holde sammen på familien, ligesom en skolelærer må holde sammen på klassen og en præsident må holde sammen på landet. Uden kærlighed og visdom går det ikke.
  Og hvad er så visdom?
  Visdom er kærlighed. Jo mere kærlighed, jo større er visdommen. Kærligheden er murstenene i præsidentens hus, i lærens klasselokale og i faderens hus. Mørtelen der holder murstenene sammen er visdom. Magt har hverken mursten eller mørtel til at bygge et hus. Magt kan kun rive ned, og det den river ned er kærligheden og visdommen, som tidligere generationer har opbygget. Det er derfor at magt giver lidelser og sorger.
  Lad os igen tale om Trump. USA vil have storhed. De vil være store ikke bare i verdens øjne, også i deres egne øjne. Det er derfor at de har valgt Trump som præsident for at få nogle af deres værdier tilbage.
  Tilbage er et tilbageskridt. Kærlighed og visdom går fremad. I kan ikke gå tilbage. Det er fortid. I kan kun gå fremad og skabe i kærlighed og visdom. Det er det alle demokratiets fædre og mødre har gjort, uanset om de har været præsidenter, skolelærere eller familiefædre eller mødre.
  Glem det ikke. I skaber med kærlighed. I river ned med magt. Det gælder alle, uanset om I er fædre, mødre, lærere eller præsidenter.” 

21. Der bliver krig i verden. Den 14 november 2016.
”Der bliver krig i verden. USA står altid alene. Det gør de også her.
  Flammer vil komme og gå. Røg vil formørke solen. Kvinder vil græde, mænd vil dø og verden vil bestå. Ikke den verden I kender i dag. Den er snart fortid.
  Og af asken som en fugl fønix skal solen oplyse en ny og bedre verden. 
  Hvad der var, er ikke længere. Hvad der kommer, kender I intet til. Demokratiet havde vind i sejlene.
  ’Havde’ er fortid. Det var alt.”

20. Demokratiet til det værre. Den 12 november 2016.
”Trump vil ændre demokratiet til det værre. Han er forretningsmanden ikke en politiker. Forretning og politik hænger uløseligt sammen.
  Politik sætter regler op for forretningsmanden. Forretningsmanden vil og mange forsøger at omgås politikernes regler for forretning. En forretningsmand som præsident er at sætte en ulv ind i en slikbutik. At sætte en politiker ind som præsident, er at sætte en til at bestyre slikbutikken. Verden er en slikbutik for forretningsmænd. Det køber og sælger slikket for at få profit. De fattige har ingen købekraft. Det har de rige.
  Demokratiet tjener de fattige. Det er næstekærlighed. Forretningsmanden tjener sig selv først, dernæst dem der har penge. Politikeren og forretningsmanden trækker i hver sin ende af tovet. Sådan er det. Sådan har det altid været og det er sandheden.
  Verden er rig. Politikernes opgave er at fordele rigdommen. Forretningsmanden samler dem sammen. Ulighed består. Det giver profit.
  En dag i ikke en så fjern fremtid vil demokratiets tog køre stærkt. Der vil ske store landvindinger til menneskehedens velfærd. Velfærd er indre værdier. Velstand er ydre værdier. Mennesket klatre ikke op i demokratiets togvogn, hvis ikke det de indre værdier med sig.”

19. Trumps embedsperiode. Den 12 november 2012.
”Nu skal vi tale om fremtiden. Trumps embedsperiode bliver kort. Mange vil som ham. Mange vil ikke som ham.
  Fremtiden for USA bliver efter Trump en efterrationalisering. Skeletterne skal komme ud af skabet et for et.
  Billedet, det selvbillede USA har af sig selv, er et drømmebillede. Det rige tager fra de fattige, og de fattige vil være rige.
  Hvor vil I hen med det?
  Det var, hvad man gjorde i middelalderen. Uanset om USA vil være med eller ikke, er verden på vej hen mod en global verdensorden. Toget er sat af Sokrates for længe siden. USA er kun en vogn på toget. Den kan kobles fra eller til toget. Lokomotivet er næstekærlighed, og her er USA, selv om mange tror det ikke lokomotivet. Hver eneste land har en vogn, hvis de udøver demokrati spændt efter lokomotivet. Indbyggerne er passagere i det pågældende lands vogn. Politikerne er tjenerne, dem der servicere passagerne.
  Det tog, demokratiets tog vil sejre på jorden, for lokomotivet er næstekærlighed. Det er Min vilje. Den vilje kan I finde i alle de hellige bøger. Den er Min lov, der står nedfældet i de bøger. Den lov er næstekærlighed, og det er, hvad demokratiet handler om.
  Trump er passager i USA´s togvogn på demokratiets tog. Langs jernbanelinjen er der mange grave efter passagerne, der engang var på toget, ligesom der er monumenter over store politikere, der udøvede demokratiet.
  Ingen, hverken passagerne eller politikerne undgår deres egen grav eller det monument de bygger. I fremtiden i en ikke så fjern fremtid vil der komme store politiske monumenter langs den jernbanelinje. Trumps monument eller grav er ikke i blandt dem.”

18. Magtfaktor. Den 12 november 2012.
”Donald Trump er en magtfaktor. Clinton var en magtfaktor. Alligevel er der en forskel. Magt kan bruges i det dårlige tjeneste.
  Og hvad mener Jeg så med det?
  Svaret er enkelt. Det er simpelt. Egeninteresserne, hvis magt bliver brugt til at fremme egeninteresserne er det af det onde.”

17. USA tabte. Den 12 november 2016.
”Clinton var vinderen. Det er en æra i det politiske USA, der er forbi nu.
  Clinton vandt. Clinton tabte, USA tabte. Verden af i går er væk for altid. Trump er af i dag. Han er væk i morgen, en fodnote i historiebøgerne.  
  Lad jer ikke narre af ham, af magtens politikere. De vil det med ord. Handling kniber det med.”

16. Trump er ikke et nyt fænomen. Den 11 november 2016.
”Lyt og forstå! Trump er i verden. Verden er i ham. Han er ikke et nyt fænomen. Han er den amerikanske drøm på godt og ondt. Det er det de færreste, der har gennemskuet. Drømmen lever. Drømme dør. Det vil de altid gøre, også den amerikanske drøm.
  Om tusinde år er Amerika et kontinent, der er helt anderledes end i dag. Indbyggerne har bevæget sig væk fra drømmen, væk fra håbløse fatamorganaer.
  Fremtiden er ikke Trumps eller amerikanernes. Den er Min. Hvad de har sået, vil de høste. Så langt så godt.
  Trump til den tid er en fodnote i historiebøgerne. En nødvendig fodnote, på ingen måder en glorværdig fodnote.
  Og hvad er så en glorværdig fodnote?
  Spørger I Mig så er en glorværdig fodnote en kærlig og fredelig fodnote. Desværre er det, de andre I taler om og husker, fordi de havde drømme der i dag er blevet til støv. Sådan vil det også gå med Trump og andre magtfulde politikere. Deres visioner og drømme bliver til støv.
  Lad Mig give jer et par eksempler: Hitlers tusind år rige er væk. Romerriget er væk. Mægtige civilisationer har før set dagens lys og er, gået i glemslen, trukket ned i tidens støv.”

15. Forretningsmanden Trump. Den 11. november 2016.
”Trump som politiker er forretningsmanden. Med en forretningsmand i det Hvide hus handler det om profit, ikke næstekærlighed eller hvad tjener de fattige, dem der står uden for de rige og velbjærgede.”

14. Trump og politik. Den 9. november 2016.
”Trump vil vende op og ned på politik. Verden af i går er slut. Verden af i dag ser anderledes ud og verden af i morgen ejer ingen.
  Lyt! Clinton ville magten. Det har alle præsidenter ville og de har brugt den.
  Trump er magt.
  Forstå den forskel: En ting er at ville magten, noget andet er at være magten.
  Vil I være store så gør kærlighed. Den gør jer store. Magt gør jer små.
  Clinton er ude. Trump er inde, tror han. Dagen i morgen er ikke hans. Den er Min. Fremtiden er Min.
  Jeres historie bøger er fulde af, at I vil en ting, resultatet blev et andet. Resultatet afhænger af, hvad I har sået, ikke hvad I vil. Det er essensen i Mit budskab.
  Bruger I magt for at opnå fred, får I krig. Fylder I lommerne ved at tage fra andre, skal der tages fra jer. Begår I uretfærdigheder, skal uret blive gjort mod jer. Snakker I falsk, skal I få falskhed igen.
  Forstå at hvad I sår, det høster I. Det gælder også Donald Trump og USA. Politik er magt. Demokrati er næstekærlighed. Den begynder i familien, hos vælgerne. Stop så lidt. Meget få præsidenter har udøvet demokrati. De har udøvet politik.
  Og hvad mener Jeg så med det?
  Politik er magt. En politikere siger en ting og gør noget andet. Eller sagt på en anden måde: Han lover næstekærlighed, men udøver magt.
  Lad Mig give jer et eksempel: Hillary Clinton lovede at skabe vækst hos de fattige, give dem bedre vilkår. Det er et valgløfte. Det samme valgløfte har Trump afgivet. Ingen af dem kan holde disse valgløfter, som skulle være næstekærlighed. I stedet ender de med at udøve magt, at undertrykke dem, de ville hjælpe.
  Og hvorfor så det?
  Svaret er enkelt. Det er simpelt. De har sået magten, selv om de snakker om at hjælpe. I skal kende dem på deres frugter, deres handlinger – ikke på deres ord.”

13. Trump en fælde. Den 9. november 2016.
”Donald Trump er en fælde for USA. Det finder de snart ud af. De gode gamle dage er væk for det amerikanske folk. Trump kan ikke genoplive dem eller den amerikanske drøm. Det var og bliver en drøm.
  Rig er rig. Fattig er fattig. Den der har meget, skal gives meget. Den der intet har, skal fratages det sidste også.
  Og pas så på! Den der har kærlighed, skal gives meget. Den der ingen kærlighed har, skal fratages selv det sidste.
  Lyt! Kærlighed får hjulene til at snurre rundt på hele jorden. Uden kærlighed har I intet. Da er I fattigere end fattig.
  USA I er store på drømme. I er fattige på kærlighed. På dem kan I ikke bygge jeres fremtid. Det vil I finde ud af. De gode gamle dage er for evigt forbi. Jeg vil det sådan. Jorden skal blive én jord for alle, ikke kun for amerikanere med dårlige drømme.
  I har valgt. I har valgt en blind vej. Alt hvad der har med magt og ufred at gøre ender blindt. Den mangler alt det, som kærligheden er rig på. Næstekærlighed er den eneste vej fremad. Den eneste farbare vej fremad.”

12. Trump vil ændre verden til det værre. Den 9. november 2016.
”Lyt! Det Jeg siger nu er vigtigt. Donald Trump vil ændre verden til det værre. Det har Jeg sagt tidligere. 
  Lyt så! Der vil blive krig nu. Det vil trække flammespor hen over jorden. USA skal blive en slem dreng i klassen af demokratiske lande. Ikke mange vil være dets allieret.
  Når det er sagt, skal også siges: Donald Trump vil lære det amerikanske folk en lektie som de aldrig glemmer. Verdens rolle og USA´s rolle bliver nu byttet om. Nok er verden lille i det amerikanske folks øjne. Det ændrer sig nu. De skal få at føle, at de er små i verdens øjne og visa versa.
  Krige kommer og går. Alle skal huske, at krigen foregår i dem selv. Verden er et spejl af jer selv. Det I søger og ser i verden, har I selv. Led og I skal finde.
  Mit budskab i dag er fred. Alligevel taler Jeg krig. Ikke en nødvendig krig. I har valgt det sådan.
  Og hvordan det?
  Mange, alt for mange har støttet Amerika i årenes løb. Det slutter nu. Det skulle have sluttet for år tilbage.”

11. Israel og Trump. Den 9. november 2016.
”Israel vil med Trump som præsident gå gyldne tider i møde, når vi taler om fred. Det Israel har tørstet efter så længe, skal de få, hvis de selv gør arbejdet.
  For Trump er Israel en fjern planet. De koster dyrt på budgettet.
  Trump er magt. Med ham går Israel gyldne tider i møde, hvis de gør som ham. Magt er en sur frugt. Fred er en sød frugt.
  Hvorfor siger Jeg så, at Israel går en gylden fremtid i møde, hvis de gør magten og ikke freden?
  Trump vil magt. Israel vil magt. De er allieret. Alligevel står de milevidt fra hinanden. Det er skidt for mange som vil magten.
  Og hvorfor så det?
  Magt opretholder balancen i Mellemøsten. Uden USA´s bliver Israels balance i området forrykket. Det skal lære at stå alene mere end nu. Dermed har landet to valg: Magt eller krig som hidtil eller fred.
  Vælger de freden er dens fremtid gylden. Vælger de magten og ufreden som hidtil, går de hårde tider i møde.
  Lad os tale om det amerikanske folk. Det er blevet splittet med Donald Trump. Sådan skal det være. Magt splitter. Fred samler.”

10. Verdens skæbne ændre sig. Den 8. november 2016.
”I dag ændre verdens skæbne sig til det værre. Donald Trumps sejr er mørkets sejr. Forstå at mange vil det sådan. De lever i angst; angst for at gøre det godt, angst for at elske dem selv og deres næste.”

9. Trump vinder. Den 8. november 2016.
”Trump vinder i dag. Det er Min vilje, at I høster, hvad I har sået. Det gælder for alle.”

8. Hvis Trump vinder valget. Den 5 november 2016.
”Hvis Trump vinder valget, og det gør han, så ændre verden sig dramatisk til det værre. Det behøver man ikke være profet for at kunne forudse.
  Trump står for magt, er sig selv nok og vil have. Det er en farlig cocktail. Den har intet med næstekærlighed eller hjertets dyder at gøre – og det får verden at mærke.
  Når det er sagt, skal det også siges, at det er det størstedelen af det amerikanske folk vil: De vil have magt og er sig selv nok; vil sig selv først og vil have. I Mine øjne er det et tilbageskridt. Det amerikanske folk er nået et stykke. Med Trump går de tilbage.
Trump er ikke leder: Han er en magtfaktor. En leder er en tjener, en tjener i næstekærlighed og fred. Hvad vil I med en leder, der skaber ufred?
  I ved det ikke!
  Lad Mig give jer svaret. Det er fordi, I vil være store. I tror, at magt; at ville sig selv først, at have, kan I få ved at skabe ufred. Det er forkert. Skab fred og I skal få. Giv og I skal gives.
  Magt og ufred begynder med jer selv. Fred og næstekærlig begynder ikke hos jeres nabo, men hos jer selv. Nu skal verden mærke med Trump, hvad det vil sige, at ville sig selv først. Den lektie kunne det amerikanske folk have været foruden, hvis de havde tænkt på andre end sig selv først.”

7. Eu og briterne ud af EU. Den 17 juli 2016.
”Lyt! Briterne er trådt ud af EU. Det er der årsager til, mange endda. Englands historie går langt tilbage. De er stolte af deres historie og land. At blive underlagt fremmede og i det her tilfælde EU, er den væsentlige årsag til, at de forlader EU.
  Landet, hvis vi taler om England, har stolte traditioner. De har været vant til at herske, og mange vil gerne have den position tilbage. Det er fortid. Den bliver aldrig genoplivet.
  Fremtiden den ser anderledes ud end den, briterne tror og håber på, nu da de er ude af EU. Landet bliver fattigere end nu. De får store problemer at kæmpe med, problemer som var lettere at håndterer, da de var i EU.
  Lad Mig give et eksempel: Arbejdsløsheden. Den har tidligere været et stort problem i England. Mange har levet under fattigdomsgrænsen, selv om de har haft et arbejde, og de der ikke havde arbejde, kunne ikke overleve på understøttelsen eller mangel på samme. England har altid haft problemer med at støtte de dårligst stillede i samfundet. Det har EU hjulpet med at forbedre. Der er dog stadig lang vej i nu.

England dyrker klasseforskelle. Udmeldelsen af EU er et fint eksempel på det.
  Når vi snakker om fremtiden, så er den anderledes end det, Briterne tror og håber på. De bliver aldrig medlem af EU igen. Briterne bliver fattige nu. De bliver selvstændige. EU tabte, da de meldte sig ud. I morgen er EU langt rigere uden briterne. Hvad EU tabte, vinder EU på den lange bane.
England er mere end England. Det er også Skotland og Wales. De vil noget andet end England. Ikke at det er let at være de små sammen med en stor ulv. For England er en ulv. Den vil sig selv først og de andre til sidst. Det vil den være i mange århundrede endnu.

http://www.life-adventure.dk/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
18 dager siden / 1208 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
24 dager siden / 1205 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 973 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
10 dager siden / 848 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 617 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 573 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere