Kjell G. Kristensen

Alder: 4
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Hvilken vei går Nord - Korea?

Publisert nesten 7 år siden

Nord-Korea svarte på FNs nye sanksjoner mot landet med nye trusler om krig og med å oppheve alle våpenhvileavtaler med Sør-Korea.

I en kunngjøring fredag, bare noen timer etter at FNs sikkerhetsråd vedtok sanksjonene, sier Nord-Korea at de også annullerer en ikkeangrepsavtale fra 1991 og avbryter en telefonisk hotline med Seoul som ble installert i 1971.

Det siste utspillet innebærer en ny opptrapping av spenningen på den koreanske halvøya etter at Nord-Korea nylig gjennomførte sin tredje prøvesprengning av en atomladning og FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok de nye sanksjonene.

Retorikk
Nord-Korea er kjent for sin krigerske retorikk, men tonen har nådd nye høyder i de siste dagene og utløst frykt for nye episoder langs grensa, der både Nord-Korea og Sør-Korea planlegger militærøvelser neste uke

Torsdag, før Sikkerhetsrådet møttes, truet Nord-Korea med å angripe USA og Sør-Korea med atomvåpen.

Resolusjonen som ble vedtatt i Sikkerhetsrådet, innebærer at flere land føyes til lista over nordkoreanske embetsmenn som rammes av sanksjonene, og at Nord-Koreas muligheter for finansvirksomhet internasjonalt blir ytterligere begrenset.

USA fikk med seg Kina på den nye resolusjonen, noe som er et klart signal om at Nord-Koreas nærmeste allierte begynner å bli grundig lei av at Nord-Korea agerer på egen hånd og ikke lytter til råd.

Kina oppgitt
Kina krever at resolusjonen oppfylles i sin helhet, men samtidig må Nord-Korea oppfordres til å vende tilbake til forhandlingsbordet, sier Kinas FN-ambassadør Li Baodong.

USAs FN-ambassadør Susan Rice sier de nye sanksjonene vil kjennes godt.

– De vil øke Nord-Koreas isolasjon og høyne prisen Nord-Koreas ledere må betale for å trosse det internasjonale samfunnet, sier Rice.

Men Nord-Korea svarte fredag med å fordømme resolusjonen og kalle den et bevis for at USA og deres nikkedukker i Seoul er fast bestemt på konfrontasjon.

«Forholdet mellom nord og sør er så langt forbi farestreken at de ikke lenger kan repareres, og en ekstremt farlig situasjon preger nå den koreanske halvøya der en atomkrig kan bryte ut når som helst», heter det i den nordkoreanske kunngjøringen.

Farlig situasjon
Nordkoreanerne gjør det klart at deres militære vil svare nådeløst på enhver grenseoverskridelse, om det så bare er en tomme.

En felles årlig amerikansk-sørkoreansk militærøvelse er for tiden i gang, og en annen øvelse er planlagt til mandag. Samtidig girer Nord-Korea trolig opp til landsomfattende militærøvelser neste uke.

De fleste observatørene avviser Nord-Koreas atomtrusler som bløff, men det hersker en viss frykt for følgene av blandingen av høyt spenningsnivå og militærøvelser.

– Det er alltid en risiko for feilberegninger og rask opptrapping, sier Dan Pinkston ved Den internasjonale krisegruppa (ICG).

– Det meste er bløff, men regimet i Nord-Korea signaliserer også at de er villig til å ta mer risiko, og det er et farlig signal, sier han.

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2576723.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Soldater-i-Nord-Korea-forberedt-pa-total-krig-7143390.html

Gå til innlegget

Løsningsorientert religion

Publisert nesten 7 år siden

Hvorfor har vi egentlig religion? Var det ikke bedre om der ikke var noen? De største krigene utspant seg etter en påstått frelsers komme. Hitler ville utrydd jødene, enda skriften så pent peker nese til ham, og sier at dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner for frelsen kommer fra jødene. -

Hitler klarte ikke å utrydde dem, og de kristne påstår at de er frelst og at Jesus har levd, korsfestet og gjenoppstått. Han helbredet syke og spedalske, og lot selvfølgelig andre døde stå opp. Krigen skulle opphøre fordi han skulle forlike seg med sin Far. Siden da har vi hatt svartedauden og et par verdenskriger, men pytt, pytt. Gud straffer de som ikke tror.

Tsunamier, jordskjelv, ildsprutende vulkaner og dommedagsprofeter skal hjelpe de stakkarene som ikke tror, til Guds omvendelse og frelse! Hva hjelper soningen for da?

Frelse du? Ja, her har vel svovelpredikantene et tveegget sverd som de bruker? Kristne ihuga forkynnere preker om at det er bare å følge etter Jesus og i hans fotspor for han døde for oss på korset og sonet våre synder der da han døde for oss?

Så synd da, for ennå holder vi på med dette ”Fader vår” enda, ”forlat oss vår skyld” … trøste å bære… er vi ikke snart ferdig med våre synder? For det Gud har skapt kan ikke gjøre synd. Har ikke Gud skapt oss ennå? Har ikke Jesus sonet vår synd? Husker ikke, men Gud påstår at penger er roten til alt ondt. De kristne menigheter ber både om kollekt og almisser, er det ikke å be om trøbbel fra Gud det da?

Både tollere og horer kommer inn i Guds rike før de som er rike, så er det vel for at de er fattige da? Da må det være dumt å be om kollekt hvis de har tenkt seg inn dit?

Jeg tror religion har oppstått av ren og fri fantasi, den har lett for å spille menneskene et puss når det blir for mange tanker i hodet om bibelvers som er sanket inn, til inntekt for kreative løsninger. Å være løsningsorientert er nok det samme som religion for en, det er derfor vi har så mange av dem, og det er ikke slutt enda, det dukker stadig opp nye - enten religioner eller løsninger. Det farlige er at det er bygget opp på deler av apostlenes og profetenes gjerninger, resten er fri fantasi eller eventyr.

Heldigvis er jeg dårlig løsningsorientert i religion om forhåndsprofeterte dilemmaer, slik at jeg stadig vekk faller i avmakt for å søke i den profane håndboken av en murstein… der står det visst at det kom en verdensomspennende hungersnød som skulle ramme hele verden, og den kom under keiser Claudius. Historiebøkene har fått med seg at en romersk keiser ved det navnet ble født 1. august år 10 før Kristus, og døde 13. oktober år 54 etter Kristus. Jeg luer på om det kunne være da? Fødselsår og dato for fødsel og død synes å være allmektig, det mangler stort sett bare klokkeslett.

Noen eksakt dato for Kristi fødsel finnes ikke, og heller ikke noe om noen verdensomspennende hungersnød, så det er tydelig at Claudius var bedre kjent på den tiden enn Kristus. Nå var sannsynligvis verden mindre på den tiden påstår noen, uvisst av hvilken grunn? Selve skriften var vel vitende om at det bodde folk på andre siden av kloden? Eksempelvis skulle Herren spre noen folk blant folkene fra ene enden av jorden til den andre enden, så hvorfor verden bare var begrenset til Middelhavsområdet, har sannsynligvis rot i det såkalte løsningsorienterte?

Augustus holdt imidlertid en verdensomfattende folketelling mens Kvirinius var landsfader i Syria, og hvilke hjelpemidler de hadde i denne forbindelse, står det ikke noe om, annet enn at en måtte dra dit for å la seg innskrive. Antakelig kom de seilende dit i lufta, for Daniel snakker om en geitebukk som kom fra vest uten å berøre bakken. Folketellingen måtte derfor bli veldig upresis ettersom folk måtte reise dit fra alle verdens kanter for å la seg innskrive, og hvem kunne egentlig se seg tid og råd til det på den tiden?

Men sånn skal det visst være, at en masse religion skal få lov til å befinne seg utenfor religionen så lenge det ikke kan forklares, eller på annen måte finnes plass i religionen på, så må dette bare få innfinne seg med i å stå utolket, inntil lampen begynner å lyse på et mørklagt sted, og dagen gryr når morgenstjernen stiger opp i hjertene på implikasjonen.

Jesus sa noe om helbredelse; «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

 
Jesus sa også noe om synden; Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Synden tar han bort ved sitt første komme, og skriften sier: Når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er.

Hva sier dere, finnes det kreative tolkningsformer innenfor denne teologien? Har ikke verden allerede blitt undervist?

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

En profeti om helvete?

Publisert rundt 7 år siden

En ny debatt om helvete? I så fall vil denne fortone seg noe annerledes i det jeg vil sitere et nostradamisk vers om en fremtidsvisjon sett fra hans side gjennom lange studier av Kabbala. Verset lyder slik:

En Slange blir overført i jernbur,

hvor kongens sju barn er fanget,

de gamle og fedrene vil forlate helvetes dyp

forut før de skal dø, vil de se død og skrik på grunn av frukt.

 

Verset har jeg funnet går god for det meste som Bibelen taler om. Åp.20.1-3 forteller akkurat det samme:Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden.Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år.Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den...

Kongens sju barn er de sju stjernene som er englene for de sju menighetene i Åp.1.20, de er også nevnt i Åp.15.1: Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: sju engler med de sju siste plagene, for med dem er Guds vrede fullbyrdet.

At Guds vrede nå er fullbyrdet er et tegn på at fedrene kan forlate helvetes dyp eller avgrunnen. Et annet ord og betydning for dette sted er brønnen som Josef havnet nedi, men han ble til slutt plukket opp. Forestillingen om og øse opp vann fra brønnen, er også en forestilling om å øse opp levende vann, ettersom vann er en forestilling om folk og nasjoner (Åp.17.15) er levende vann en forestilling om oppstandelse fra døden.

Joh.4.11-14:

Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? 12Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.»13 Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.14 Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

4.Esra 2.29: Mine hender skal verne deg og frelse dine barn frahelvete...

Siste strofen handler om de sju siste plager... og frukten i Rom.8.23 ... ånd og liv.

Gå til innlegget

Muslimer stopper juletradisjon

Publisert rundt 7 år siden

I følge Berlingske Tidene sørget et muslimsk flertall og sette en stopper på å bruke noen tusenlapper på et juletre etter at det var enstemmig vedtatt å bruke 60 000 kroner på en stor fest i forbindelse med den muslimske høytiden Eid.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/11/08/borettslag-muslimsk-flertall-satte-stopper-juletre

Er dette en begynnelse på islamisering i vestlige land?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5646 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1356 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1257 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1228 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1171 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1149 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1136 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere