Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Maktfaktorer

Publisert nesten 3 år siden

Kort om Julien C. H. Andersen: (forkortet versjon)

Jeg er født i Nordsjælland, uddannet i folkeskolen og arbejdede derefter i nogle år på forskellige hospitaler. Da jeg var omkring tredive år gammel ændrede en række åndelige oplevelser mit liv radikalt. De næste tolv år brugte jeg til at forstå, integrerer og søge indad for at nå den åndelige verden.

I 1999 kom den første rejse til Indien, hvilket markerede starten på en intens indre transformation som åbnede yderligere for den åndelige verden. Rejsen til Indien er blevet til mange lignende retræte overalt på jorden, hvor omdrejningspunktet er kærligheden og det åndelige. I mine retræte der spænder lige fra 2 uger til 12 uger, dyrker jeg i nogle berigende og vidunderlige ramme bøn, meditation og stilhed i op til 8 timer dagligt, samtidig med at jeg lever sundt.

I 2008 begyndte jeg at få klienter til clairvoyance, undervise i meditation og lave rejser, hvor hjælpearbejde til de fattige og undervisning i meditation og åndelig udvikling er en del af rejsen.Jeg lever stadig i Nordsjælland og er forfatter til to bøger: ”Profetens dagbog” og ”Guddommelige profetier.” De er begge smukke og unikke kanaliseringer om mennesket, kærligheden, familien og opdragelsen.

Bogen ”Guddommelige profetier” giver et kig ind i fremtiden i verdensdelene og nogle af landene, herunder den magtfulde Vatikanstat. Bogen handler også om filosofien og demokratiet overalt på jorden.

Bøgerne giver især en forståelse for, at vi alle hænger sammen i et stort puslespil, og at vi er på vej til en harmonisk jord i en ikke alt for fjern fremtid.

http://lifeadventure.skysite.dk/?side=297143

 

Forudsigelser lagt ud på Facebook
af
Julien C. H. Anderen  (forkortet versjon)

23. Trump og magt. Den 13. december 2016.  
”Trumps politik er magt. Magt er egoisme, egeninteresser. Magten vil sig selv først, dernæst sig selv igen. De er andre er midlet til at pleje egeninteresserne.
  Når vi taler om politik, taler vi om magt. Taler vi om demokrati, taler vi om næstekærlighed. Det er forskellen på politik og demokrati. Og stop så lidt. Demokratiet havde vind i sejlene. Havde er datid. Demokratiets tog er langt. Hvert land har en vogn koblet til toget.
  Og hvorfor så det?
  Fordi og svaret er ganske enkelt. En forretningsmand og nu en politiker som Trump er med i vognen, USA´s vogn fordi…
  Og nu kommer svaret. Der er andre i USA´s vogn, der udøver demokrati. De har det svært nu. En dag i ikke så fjern fremtid skal de igen have vind i sejlene.”

22. Trump: Konsekvenserne af magt. Den 11. december 2016.
”Himlen bliver mørk. Solen gemt væk.
  Vid at alt står skrevet. Intet er nyt under solen, heller ikke det, der er skjult i mørket.
  Trump og hans lige kendes af Mig. Hvad deres hjerter skjuler, ved de ikke engang selv. Hvad der er åbenbaret af Mig, er skjult for mennesket.
  Trump vil ødelægge det præsident image USA har opbygget. Han er snart historie. Han får en meget kort embedsperiode.
  Det Jeg siger nu gælder: Magt vil have magt. Magt skaber ufred, det har det altid gjort. Endnu har I ikke lært af historien, og det er derfor at I bliver ved med at gentage fortidens fejl. Overalt har I monumenter over magten, men I glemmer omkostningerne ved den og de skade den har påført jer og menneskeheden. Ikke en familie går ramt forbi, hvis I dykker ned i jeres families historie. Alle har I forfædre eller mødre fra fortiden, der har været ramt af magtens svøbe. Spurgte I dem, ville de svare jer, at magten er af det onde, og at der intet godt kommer ud af den.
  Trump i sig selv er ikke ond. Det er magten og konsekvenserne af den, der er ondskaben. Ingen hverken en præsident, en skolelærer eller en familiefar kan skabe et land, en klasse eller en familie med magt. Det kræver kærlighed at skabe et land, en skoleklasse eller en familie. Magt nedbryder, kærlighed opbygger. Det kræver visdom at opbygge et land, en skoleklasse eller en familie. Bare tænk på alle de familier hvor far, mor og børn har måtte skilles. Havde de haft kærlighed og visdom, var de ikke blevet skilt.
  Når vi taler om et land eller en skoleklasse gælder det samme. En præsident eller en skolelærer har samme funktion som en familiefar. Han må holde sammen på familien, ligesom en skolelærer må holde sammen på klassen og en præsident må holde sammen på landet. Uden kærlighed og visdom går det ikke.
  Og hvad er så visdom?
  Visdom er kærlighed. Jo mere kærlighed, jo større er visdommen. Kærligheden er murstenene i præsidentens hus, i lærens klasselokale og i faderens hus. Mørtelen der holder murstenene sammen er visdom. Magt har hverken mursten eller mørtel til at bygge et hus. Magt kan kun rive ned, og det den river ned er kærligheden og visdommen, som tidligere generationer har opbygget. Det er derfor at magt giver lidelser og sorger.
  Lad os igen tale om Trump. USA vil have storhed. De vil være store ikke bare i verdens øjne, også i deres egne øjne. Det er derfor at de har valgt Trump som præsident for at få nogle af deres værdier tilbage.
  Tilbage er et tilbageskridt. Kærlighed og visdom går fremad. I kan ikke gå tilbage. Det er fortid. I kan kun gå fremad og skabe i kærlighed og visdom. Det er det alle demokratiets fædre og mødre har gjort, uanset om de har været præsidenter, skolelærere eller familiefædre eller mødre.
  Glem det ikke. I skaber med kærlighed. I river ned med magt. Det gælder alle, uanset om I er fædre, mødre, lærere eller præsidenter.” 

21. Der bliver krig i verden. Den 14 november 2016.
”Der bliver krig i verden. USA står altid alene. Det gør de også her.
  Flammer vil komme og gå. Røg vil formørke solen. Kvinder vil græde, mænd vil dø og verden vil bestå. Ikke den verden I kender i dag. Den er snart fortid.
  Og af asken som en fugl fønix skal solen oplyse en ny og bedre verden. 
  Hvad der var, er ikke længere. Hvad der kommer, kender I intet til. Demokratiet havde vind i sejlene.
  ’Havde’ er fortid. Det var alt.”

20. Demokratiet til det værre. Den 12 november 2016.
”Trump vil ændre demokratiet til det værre. Han er forretningsmanden ikke en politiker. Forretning og politik hænger uløseligt sammen.
  Politik sætter regler op for forretningsmanden. Forretningsmanden vil og mange forsøger at omgås politikernes regler for forretning. En forretningsmand som præsident er at sætte en ulv ind i en slikbutik. At sætte en politiker ind som præsident, er at sætte en til at bestyre slikbutikken. Verden er en slikbutik for forretningsmænd. Det køber og sælger slikket for at få profit. De fattige har ingen købekraft. Det har de rige.
  Demokratiet tjener de fattige. Det er næstekærlighed. Forretningsmanden tjener sig selv først, dernæst dem der har penge. Politikeren og forretningsmanden trækker i hver sin ende af tovet. Sådan er det. Sådan har det altid været og det er sandheden.
  Verden er rig. Politikernes opgave er at fordele rigdommen. Forretningsmanden samler dem sammen. Ulighed består. Det giver profit.
  En dag i ikke en så fjern fremtid vil demokratiets tog køre stærkt. Der vil ske store landvindinger til menneskehedens velfærd. Velfærd er indre værdier. Velstand er ydre værdier. Mennesket klatre ikke op i demokratiets togvogn, hvis ikke det de indre værdier med sig.”

19. Trumps embedsperiode. Den 12 november 2012.
”Nu skal vi tale om fremtiden. Trumps embedsperiode bliver kort. Mange vil som ham. Mange vil ikke som ham.
  Fremtiden for USA bliver efter Trump en efterrationalisering. Skeletterne skal komme ud af skabet et for et.
  Billedet, det selvbillede USA har af sig selv, er et drømmebillede. Det rige tager fra de fattige, og de fattige vil være rige.
  Hvor vil I hen med det?
  Det var, hvad man gjorde i middelalderen. Uanset om USA vil være med eller ikke, er verden på vej hen mod en global verdensorden. Toget er sat af Sokrates for længe siden. USA er kun en vogn på toget. Den kan kobles fra eller til toget. Lokomotivet er næstekærlighed, og her er USA, selv om mange tror det ikke lokomotivet. Hver eneste land har en vogn, hvis de udøver demokrati spændt efter lokomotivet. Indbyggerne er passagere i det pågældende lands vogn. Politikerne er tjenerne, dem der servicere passagerne.
  Det tog, demokratiets tog vil sejre på jorden, for lokomotivet er næstekærlighed. Det er Min vilje. Den vilje kan I finde i alle de hellige bøger. Den er Min lov, der står nedfældet i de bøger. Den lov er næstekærlighed, og det er, hvad demokratiet handler om.
  Trump er passager i USA´s togvogn på demokratiets tog. Langs jernbanelinjen er der mange grave efter passagerne, der engang var på toget, ligesom der er monumenter over store politikere, der udøvede demokratiet.
  Ingen, hverken passagerne eller politikerne undgår deres egen grav eller det monument de bygger. I fremtiden i en ikke så fjern fremtid vil der komme store politiske monumenter langs den jernbanelinje. Trumps monument eller grav er ikke i blandt dem.”

18. Magtfaktor. Den 12 november 2012.
”Donald Trump er en magtfaktor. Clinton var en magtfaktor. Alligevel er der en forskel. Magt kan bruges i det dårlige tjeneste.
  Og hvad mener Jeg så med det?
  Svaret er enkelt. Det er simpelt. Egeninteresserne, hvis magt bliver brugt til at fremme egeninteresserne er det af det onde.”

17. USA tabte. Den 12 november 2016.
”Clinton var vinderen. Det er en æra i det politiske USA, der er forbi nu.
  Clinton vandt. Clinton tabte, USA tabte. Verden af i går er væk for altid. Trump er af i dag. Han er væk i morgen, en fodnote i historiebøgerne.  
  Lad jer ikke narre af ham, af magtens politikere. De vil det med ord. Handling kniber det med.”

16. Trump er ikke et nyt fænomen. Den 11 november 2016.
”Lyt og forstå! Trump er i verden. Verden er i ham. Han er ikke et nyt fænomen. Han er den amerikanske drøm på godt og ondt. Det er det de færreste, der har gennemskuet. Drømmen lever. Drømme dør. Det vil de altid gøre, også den amerikanske drøm.
  Om tusinde år er Amerika et kontinent, der er helt anderledes end i dag. Indbyggerne har bevæget sig væk fra drømmen, væk fra håbløse fatamorganaer.
  Fremtiden er ikke Trumps eller amerikanernes. Den er Min. Hvad de har sået, vil de høste. Så langt så godt.
  Trump til den tid er en fodnote i historiebøgerne. En nødvendig fodnote, på ingen måder en glorværdig fodnote.
  Og hvad er så en glorværdig fodnote?
  Spørger I Mig så er en glorværdig fodnote en kærlig og fredelig fodnote. Desværre er det, de andre I taler om og husker, fordi de havde drømme der i dag er blevet til støv. Sådan vil det også gå med Trump og andre magtfulde politikere. Deres visioner og drømme bliver til støv.
  Lad Mig give jer et par eksempler: Hitlers tusind år rige er væk. Romerriget er væk. Mægtige civilisationer har før set dagens lys og er, gået i glemslen, trukket ned i tidens støv.”

15. Forretningsmanden Trump. Den 11. november 2016.
”Trump som politiker er forretningsmanden. Med en forretningsmand i det Hvide hus handler det om profit, ikke næstekærlighed eller hvad tjener de fattige, dem der står uden for de rige og velbjærgede.”

14. Trump og politik. Den 9. november 2016.
”Trump vil vende op og ned på politik. Verden af i går er slut. Verden af i dag ser anderledes ud og verden af i morgen ejer ingen.
  Lyt! Clinton ville magten. Det har alle præsidenter ville og de har brugt den.
  Trump er magt.
  Forstå den forskel: En ting er at ville magten, noget andet er at være magten.
  Vil I være store så gør kærlighed. Den gør jer store. Magt gør jer små.
  Clinton er ude. Trump er inde, tror han. Dagen i morgen er ikke hans. Den er Min. Fremtiden er Min.
  Jeres historie bøger er fulde af, at I vil en ting, resultatet blev et andet. Resultatet afhænger af, hvad I har sået, ikke hvad I vil. Det er essensen i Mit budskab.
  Bruger I magt for at opnå fred, får I krig. Fylder I lommerne ved at tage fra andre, skal der tages fra jer. Begår I uretfærdigheder, skal uret blive gjort mod jer. Snakker I falsk, skal I få falskhed igen.
  Forstå at hvad I sår, det høster I. Det gælder også Donald Trump og USA. Politik er magt. Demokrati er næstekærlighed. Den begynder i familien, hos vælgerne. Stop så lidt. Meget få præsidenter har udøvet demokrati. De har udøvet politik.
  Og hvad mener Jeg så med det?
  Politik er magt. En politikere siger en ting og gør noget andet. Eller sagt på en anden måde: Han lover næstekærlighed, men udøver magt.
  Lad Mig give jer et eksempel: Hillary Clinton lovede at skabe vækst hos de fattige, give dem bedre vilkår. Det er et valgløfte. Det samme valgløfte har Trump afgivet. Ingen af dem kan holde disse valgløfter, som skulle være næstekærlighed. I stedet ender de med at udøve magt, at undertrykke dem, de ville hjælpe.
  Og hvorfor så det?
  Svaret er enkelt. Det er simpelt. De har sået magten, selv om de snakker om at hjælpe. I skal kende dem på deres frugter, deres handlinger – ikke på deres ord.”

13. Trump en fælde. Den 9. november 2016.
”Donald Trump er en fælde for USA. Det finder de snart ud af. De gode gamle dage er væk for det amerikanske folk. Trump kan ikke genoplive dem eller den amerikanske drøm. Det var og bliver en drøm.
  Rig er rig. Fattig er fattig. Den der har meget, skal gives meget. Den der intet har, skal fratages det sidste også.
  Og pas så på! Den der har kærlighed, skal gives meget. Den der ingen kærlighed har, skal fratages selv det sidste.
  Lyt! Kærlighed får hjulene til at snurre rundt på hele jorden. Uden kærlighed har I intet. Da er I fattigere end fattig.
  USA I er store på drømme. I er fattige på kærlighed. På dem kan I ikke bygge jeres fremtid. Det vil I finde ud af. De gode gamle dage er for evigt forbi. Jeg vil det sådan. Jorden skal blive én jord for alle, ikke kun for amerikanere med dårlige drømme.
  I har valgt. I har valgt en blind vej. Alt hvad der har med magt og ufred at gøre ender blindt. Den mangler alt det, som kærligheden er rig på. Næstekærlighed er den eneste vej fremad. Den eneste farbare vej fremad.”

12. Trump vil ændre verden til det værre. Den 9. november 2016.
”Lyt! Det Jeg siger nu er vigtigt. Donald Trump vil ændre verden til det værre. Det har Jeg sagt tidligere. 
  Lyt så! Der vil blive krig nu. Det vil trække flammespor hen over jorden. USA skal blive en slem dreng i klassen af demokratiske lande. Ikke mange vil være dets allieret.
  Når det er sagt, skal også siges: Donald Trump vil lære det amerikanske folk en lektie som de aldrig glemmer. Verdens rolle og USA´s rolle bliver nu byttet om. Nok er verden lille i det amerikanske folks øjne. Det ændrer sig nu. De skal få at føle, at de er små i verdens øjne og visa versa.
  Krige kommer og går. Alle skal huske, at krigen foregår i dem selv. Verden er et spejl af jer selv. Det I søger og ser i verden, har I selv. Led og I skal finde.
  Mit budskab i dag er fred. Alligevel taler Jeg krig. Ikke en nødvendig krig. I har valgt det sådan.
  Og hvordan det?
  Mange, alt for mange har støttet Amerika i årenes løb. Det slutter nu. Det skulle have sluttet for år tilbage.”

11. Israel og Trump. Den 9. november 2016.
”Israel vil med Trump som præsident gå gyldne tider i møde, når vi taler om fred. Det Israel har tørstet efter så længe, skal de få, hvis de selv gør arbejdet.
  For Trump er Israel en fjern planet. De koster dyrt på budgettet.
  Trump er magt. Med ham går Israel gyldne tider i møde, hvis de gør som ham. Magt er en sur frugt. Fred er en sød frugt.
  Hvorfor siger Jeg så, at Israel går en gylden fremtid i møde, hvis de gør magten og ikke freden?
  Trump vil magt. Israel vil magt. De er allieret. Alligevel står de milevidt fra hinanden. Det er skidt for mange som vil magten.
  Og hvorfor så det?
  Magt opretholder balancen i Mellemøsten. Uden USA´s bliver Israels balance i området forrykket. Det skal lære at stå alene mere end nu. Dermed har landet to valg: Magt eller krig som hidtil eller fred.
  Vælger de freden er dens fremtid gylden. Vælger de magten og ufreden som hidtil, går de hårde tider i møde.
  Lad os tale om det amerikanske folk. Det er blevet splittet med Donald Trump. Sådan skal det være. Magt splitter. Fred samler.”

10. Verdens skæbne ændre sig. Den 8. november 2016.
”I dag ændre verdens skæbne sig til det værre. Donald Trumps sejr er mørkets sejr. Forstå at mange vil det sådan. De lever i angst; angst for at gøre det godt, angst for at elske dem selv og deres næste.”

9. Trump vinder. Den 8. november 2016.
”Trump vinder i dag. Det er Min vilje, at I høster, hvad I har sået. Det gælder for alle.”

8. Hvis Trump vinder valget. Den 5 november 2016.
”Hvis Trump vinder valget, og det gør han, så ændre verden sig dramatisk til det værre. Det behøver man ikke være profet for at kunne forudse.
  Trump står for magt, er sig selv nok og vil have. Det er en farlig cocktail. Den har intet med næstekærlighed eller hjertets dyder at gøre – og det får verden at mærke.
  Når det er sagt, skal det også siges, at det er det størstedelen af det amerikanske folk vil: De vil have magt og er sig selv nok; vil sig selv først og vil have. I Mine øjne er det et tilbageskridt. Det amerikanske folk er nået et stykke. Med Trump går de tilbage.
Trump er ikke leder: Han er en magtfaktor. En leder er en tjener, en tjener i næstekærlighed og fred. Hvad vil I med en leder, der skaber ufred?
  I ved det ikke!
  Lad Mig give jer svaret. Det er fordi, I vil være store. I tror, at magt; at ville sig selv først, at have, kan I få ved at skabe ufred. Det er forkert. Skab fred og I skal få. Giv og I skal gives.
  Magt og ufred begynder med jer selv. Fred og næstekærlig begynder ikke hos jeres nabo, men hos jer selv. Nu skal verden mærke med Trump, hvad det vil sige, at ville sig selv først. Den lektie kunne det amerikanske folk have været foruden, hvis de havde tænkt på andre end sig selv først.”

7. Eu og briterne ud af EU. Den 17 juli 2016.
”Lyt! Briterne er trådt ud af EU. Det er der årsager til, mange endda. Englands historie går langt tilbage. De er stolte af deres historie og land. At blive underlagt fremmede og i det her tilfælde EU, er den væsentlige årsag til, at de forlader EU.
  Landet, hvis vi taler om England, har stolte traditioner. De har været vant til at herske, og mange vil gerne have den position tilbage. Det er fortid. Den bliver aldrig genoplivet.
  Fremtiden den ser anderledes ud end den, briterne tror og håber på, nu da de er ude af EU. Landet bliver fattigere end nu. De får store problemer at kæmpe med, problemer som var lettere at håndterer, da de var i EU.
  Lad Mig give et eksempel: Arbejdsløsheden. Den har tidligere været et stort problem i England. Mange har levet under fattigdomsgrænsen, selv om de har haft et arbejde, og de der ikke havde arbejde, kunne ikke overleve på understøttelsen eller mangel på samme. England har altid haft problemer med at støtte de dårligst stillede i samfundet. Det har EU hjulpet med at forbedre. Der er dog stadig lang vej i nu.

England dyrker klasseforskelle. Udmeldelsen af EU er et fint eksempel på det.
  Når vi snakker om fremtiden, så er den anderledes end det, Briterne tror og håber på. De bliver aldrig medlem af EU igen. Briterne bliver fattige nu. De bliver selvstændige. EU tabte, da de meldte sig ud. I morgen er EU langt rigere uden briterne. Hvad EU tabte, vinder EU på den lange bane.
England er mere end England. Det er også Skotland og Wales. De vil noget andet end England. Ikke at det er let at være de små sammen med en stor ulv. For England er en ulv. Den vil sig selv først og de andre til sidst. Det vil den være i mange århundrede endnu.

http://www.life-adventure.dk/

Gå til innlegget

Vi har sett stjernen hans gå opp...

Publisert rundt 3 år siden

 

Akkurat nå nærmer det seg juletiden igjen, og mange er opptatt av jule- evangeliet som Mattes 2 forteller om:

 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.

Nå kan det jo tenkes at denne stjernen var forutsett allerede i Mosebøkene? For Matt.2.2 leder oss til 4.Mos.24.17:

Jeg ser ham, men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. Han skal knuse Moabs tinninger og skallen på alle sønner av Set.

Ooops... her har man visst enda et teknisk problem å løse? Enda mer som ikke passer inn i den historiske fortellingen omkring ledestjernen?

Men det stemmer med Guds befaling til Slangen:

Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl. (1.Mos.3.15)

Har man misforstått hele Bibelen?

 

Gå til innlegget

Klage over Jerusalem

Publisert rundt 3 år siden

Jerusalem som historisk by har alltid vært interessant, ikke bare historisk men også i profetisk sammenheng. Emnet "klage over Jerusalem" er hentet fra Matt.23.37-39:

Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ‘ Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’»

Jeg tror dette emnet kan ha interesse både som trostema og som teologisk forskning? Ordene sier litt om Kristi tilbakekomst, men også om hans forutgående virksomhet? - "Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier..."

Vi kan faktisk se at Jesus blir tittelert som Israels konge før korsfestelsen i Matt.23.42, men da man legger Jesu virke til starten på den gregorianske tidsregningen stemmer det ikke med fakta, og heller ikke med Guds egen kalender som styres av månen?

Salm.104.19: Han skapte månen til å vise tidene, og solen, som vet når den skal gå ned.

Når utførte Jerusalem slike drastiske tiltak? Om man ser oss tilbake nesten to tusen år tilbake i tid står det ingenting om det der - ser man hos etter i Bibelen, i Åpenbaringsboken står alt sammen der? (Åp.11?)

-  Matt.23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige og sier: ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.’ 

Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene. Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by.

Og slik skal straffen komme over dere for alt uskyldig blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekten.

Skjedde virkelig alt dette for snart 2000 år siden? La oss se litt på Jerusalem under Jesu tid.

Matt.21.5: Si til datter Sion: Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole.

Hvem er "datter" Sion? I en note fra oversetteren står det: "datter Sion: billedlig uttrykk for Jerusalem og folket der."

Her har oversetterne glemt å se på profeten Esekiels ord om Jerusalem kap.16. hvor "hun" blir omtalt som en "kvinne" som i Gal.4.22f. - En kvinne som bryter ekteskapet, tar fremmede menn i stedet for sin ektemann. - her er ordet pakt omtalt som ekteskap i en billedlig fremstilling.

Jeg pyntet deg med smykker, ga deg armbånd rundt hånden og kjede om halsen. Jeg ga deg nesering og øreringer og en vakker krone på hodet. (se Åp.12) Så pyntet du deg med gull og sølv og kledde deg i lin, silke og fargerike klær. Du fikk fint mel, honning og olje til mat. Du ble strålende vakker, du var verdig til å være dronning...

Når har Jerusalem vært så staselig pyntet?

Jeg overgir deg i elskernes hender, og de skal bryte ned din forhøyning og ødelegge dine hauger. De river av deg klærne, tar dine fine smykker og lar deg ligge der naken og avkledd. Så reiser de opp en flokk mot deg, steiner deg og hugger deg ned med sverd.

Så bruker jeg opp min harme på deg, min sjalusi viker fra deg, jeg tier og er ikke lenger sint. Fordi du glemte din ungdomstid og terget meg med alt dette, skal jeg la gjerningene dine komme over ditt eget hode, sier Herren Gud. Har du ikke også gjort andre skammelige ting i tillegg til alt det avskyelige?  (Det tveeggede sverd som slår tilbake)

Legg så merke til denne bemerkningen:

Se, alle som bruker ordtak, skal bruke dette ordtaket om deg: «Som mor, så datter.» Du er datter av din mor, som ikke brydde seg om mann og barn. Og du er søster av dine søstre, som ikke brydde seg om mennene og barna sine. Moren deres var hetitt og faren amoritt. (se v3,- mor og datter er et bilder på minst to byer med samme navn - Heb.12 Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på - Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by)

Det finnes andre overganger til "datter" Sion som ikke eksisterte for 2000 år siden, det er sikkert. En merkelig formulering er gitt hos Sak.2.11: Ve deg, Sion, berg deg, du som bor hos datter Babel!
Og hvem er "datter Babel"? - Mon det ikke er det Babel som omtales i Åp.17?

Datter Sion fremstår i Mika 4 under fredsriket og antakelig som "det nye Jerusalem"?

I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal folkeslag strømme.

Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. For lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.»

Han skal dømme mellom mange folk, skifte rett for mektige folkeslag, også for dem som er langt borte. De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig, men enhver skal sitte under sin vinstokk og sitt fikentre,  ingen skal skremme dem. For Herren over hærskarene har talt. -

7 De haltende gjør jeg til en rest, de bortdrevne til et mektig folk. Herren skal være konge over dem på Sions berg fra nå og til evig tid. Og du gjetertårn, du datter Sions vakthaug, til deg skal det komme, herreveldet du en gang hadde, Jerusalems datters kongsmakt. 

Men nå, hvorfor skriker du så høyt? Er det ingen konge hos deg? Er rådgiveren din forsvunnet siden rier tar deg som hos en kvinne som skal føde?

Skrik ut i rier som en fødende kvinne, datter Sion! For nå må du forlate byen og bo ute på marken. Du skal komme til Babel, men der blir du berget.
Der vil Herren løse deg ut av dine fienders hånd....

Vel, tilbake til den kristne lærdommen om Kristi fødsel for 2000 år siden, som det forøvrig ikke står noe om i skriften, hvordan passer dette sammen? Har man bare klippet og limt og glemt å se på sammenhengene?

Var det ikke mens gjeterne var ut på marken at Jesus skulle bli født? Luk.2.8,11: Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin... (flokk- se Esek.16 lengre opp, og Mika 4.7 "rest") - I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren...

Siden det handler om klage over Jerusalem, passer det vel å gå til Klagesangene? 2.1:  I vrede dekker Herren datter Sion med mørke skyer!
Han har kastet Israels pryd fra himmelen ned på jorden. Han tenkte ikke på sin fotskammel på sin vredes dag... resten til v13 kan jo dere lese selv om det er interesse for det.

v13-14 Hva skal jeg si til deg, hva ligner du, datter Jerusalem? Hva skal jeg ligne deg med, datter Sion, for å trøste deg, unge jente? Skaden din er stor som havet, hvem kan helbrede deg? Det profetene dine så, var bare løgn og blendverk. De viste deg ikke din skyld, vendte ikke din skjebne. Budskapet deres kom fra falske, forførende syner. osv.

Men Jer. 30 er optimistisk: Ve! Stor er denne dagen, den har ikke sin like.
Det er en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst fra den. - For så sier Herren: Ubotelig er bruddet ditt, uhelbredelig er slaget. Ingen fører saken din. Det finnes ikke legemiddel som får såret ditt til å gro.

Alle elskerne dine har glemt deg, de spør ikke lenger etter deg. Som en fiende har jeg slått deg, og nådeløst har jeg tuktet deg for skylden din var stor og syndene mange.

Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk, sier Herren,  du som ble kalt Hun som er drevet bort, Sion, som ingen spør etter.

Dette er noe å ta tak i her for de aller fleste, Jesus skulle frelse sitt folk- ikke drive det ut. Han er frelseren for sitt folk og det sikter til en fjern fremtid. Oppfyllelsen av hele Bibelen (Luk.24.25-27, 44-45).

Så hvorfor er det så liten interesse for hva profeten har forutsagt? For det henger jo også sammen med det som NT profeterer om?

 

 

Gå til innlegget

Gud's begynnelse må assosieres med gudene?

Publisert over 3 år siden

Det heter hos Joh.1.1:I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Gud er i stand til å gjenskape verden flere ganger. (Pred.1.9-11, 3.15, Salm.12.7, Ordsp.24.16) Et program for renselse.

Hver gang verden skapes på ny, begynner det hele med at Ordet var hos Gud, Ordet var Gud, Ordet var (å bli) Gud, og begynnelsen er begynnelsen på enden slik han har sagt det hos Jes.46.10 :Fra begynnelsen forteller jeg slutten...

Hvorfor starter begynnelsen med gudene? Jo, det hele starter med "LOVEN" hvor Jesus skulle være med på tempelinnvielsen som skjedde på vinteren - både "såtid" (vår) "veksttid" (sommer) og "innhøsting" (høst) hadde gått. Og Jesus som gikk omkring i Salomos søylehall på tempelplassen ble anklaget av jødene: Jødene flokket seg om ham og spurte: «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut!» Jesus svarte: «Jeg har sagt det til dere, men dere tror meg ikke. De gjerningene jeg gjør i min Fars navn, vitner om meg. Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer.

Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Jeg og Far er ett.»

Da tok jødene igjen opp steiner for å steine ham. Jesus sa til dem: «Jeg har vist dere mange gode gjerninger fra Far. Hvilken av dem vil dere steine meg for?» Jødene svarte: «Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud.»  Jesus svarte: «Står det ikke skrevet i deres egen lov: Jeg har sagt: ‘Dere er guder’?

De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft. Hvorfor sier dere da om ham som Far har helliget og sendt til verden: ‘Du spotter Gud’ når han sier: ‘Jeg er Guds Sønn’?

Når jødene blir betraktet som guder, da vet vi at begynnelsen har kommet... (Johannes blir sendt til verden for å vitne om lyset; Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.)

Paulus har omsorg for Galaterne: Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke er virkelige guder. (Tolk det dit en vil? Var Gud guder da de ikke hadde kjennskap til hvem han virkelig var? -Men nå når dere kjenner Gud – ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud – hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen? - (gudene))

Er det ikke tydelig at når man er slaver under grunnkreftene (naturkrefter, særlig de fire grunnelementene jord, vann, luft og ild, og med himmellegemer. Jf. Kol 2,8.20) kjenner man ikke Gud, han er gudene:

Folkemassen så hva Paulus hadde gjort, og satte i å rope på lykaonisk: «Gudene er blitt som mennesker og er kommet ned til oss!»  Og de kalte Barnabas for Zevs og Paulus for Hermes(Apg.14.11-12 - Barnabas = Josef Apg.4.36 som også ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus, Apg.1.23 som også var tilnavnet Jesus fikk, Kol.4.11, og Barsabbas var også Judas, Apg.15.22 for dere som er stive i bildetolkning.)

Kor.8: Når det gjelder kjøtt som har vært ofret til avgudene, er det nok slik at vi alle har kunnskap. Men kunnskap gjør hovmodig; det er kjærligheten som bygger opp. Om noen mener å ha forstått noe, da har han ennå ikke forstått det slik han burde.  Men den som elsker Gud, er kjent av ham. Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én.   Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

Men for oss er det én Gud, vår Far.  Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

Som en forstår av skriftene er det av denne årsak at det utbrøt krig i himmelen - den sterkeste av gudene var de som seiret og vant over alle de andre. (Tomasev.30: Jesus sa: Der det er tre guder, er det guder. Der det er to eller én, er jeg sammen med ham.)

Moses forkastes, Apg.7: Men fedrene våre ville ikke adlyde ham. De avviste ham, og i sitt hjerte vendte de tilbake til Egypt og sa til Aron: ‘ Lag guder til oss som kan gå foran oss. For vi vet ikke hva som har hendt med denne Moses som førte oss ut av Egypt.

I ørkenen hadde fedrene våre vitnesbyrdets telt, som Moses skulle lage etter det forbildet han fikk se, slik han fikk befaling om fra Gud, som talte til ham. Fedrene våre overtok det, og under Josva førte de det med seg inn i landet de fikk i eie etter de hedningfolkene som Gud drev bort foran dem. Slik var det helt til Davids dager. Han fant nåde hos Gud, og han ba om å få finne en bolig for Jakobs hus. Men det ble Salomo som bygde et hus for Gud. Likevel bor ikke Den høyeste i noe som er bygd av menneskehånd. For slik taler profeten:

Himmelen er min trone,og jorden er min fotskammel. Hva slags hus kan dere bygge for meg, sier Herren,eller hvor er stedet der jeg kan hvile?

Gå til innlegget

Bibelens uoppfylte profetier

Publisert nesten 4 år siden

Mange regner GT i Bibelen for å være historisk/ historie. Nå lurer jeg på hvordan man kan få dette til, all den tid teksten i GT ikke stemmer historisk? Det er jo ikke bare meg som hevder dette, men mange bibelforskere som også har peiling på hva historien hittil har kunnet frembringe. Her er noen vurderinger av uoppfylte profetier. Noe å bryne takene på?

DET GAMLE TESTAMENTE 

(Muld skal være slangers føde:)
På buken skal du krype og muld skal du ete alle dine dager.
1.Mos.3:14

Og du (Abram) skal gå bort i fred til dine fedre; i en god alderdom skal du gå i grav. I det fjerde slektsledd skal de komme hit igjen; for amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål.
1.Mos.15:15-16
(Josef hørte til 4. generasjon etter Abraham, og det var enda lenge til Moses førte folket ut...)

Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: "Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat,..."
1.Mos.15:18
(Israelittenes territorium har aldri vært så stort.)

Gud sa til Abraham: "Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai; Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Ja, jeg vil velsigne henne så hun blir mor til mange folk; konger over folkeslag skal gå ut fra henne."
1.Mos.17:15-16
(Sara ble kun "mor til ett folk"; Israelittene.)

Så sa Herren: "Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide. Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Der bor kanaaneerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene."
2.Mos.3:7-9
(Særlig vidstrakt var ikke Kanaan; et goldt og ufruktbart område... for det meste...)

Om Naftali sa han:
Naftali er mettet med Herrens velvilje og fylt av hans velsignelse. Han tar land i vest og sør.
 5.Mos.33:23

(Natali fikk et område i den nordlige delen av Kanaan; ikke i sør eller vest...se kart s.351 i N.T. 1978-utg)

Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo i sitt land og aldri bli uroet mer.
Voldsmenn skal ikke lenger plage dem som i gamle dager.
2.Sam.7:10
(Historien har vist at det stikk motsatte skjedde.)

Se, nå er det ute med Damaskus! Byen skal bli en ruinhaug.
Jes.17:1
(Det er nå gått mer enn 2500 år siden denne profetien så dagens lys, og Damaskus eksisterer fortsatt...)

Se, Herren farer på lette sky og kommer til Egypt. Egypternes guder skjelver for ham, og egypterne mister motet.
...
Da tørker vannet i Nilen bort, elven blir tom og tørr.
Elvefarene ligger og stinker, Nilens armer minker og tørker ut, rør og siv blir svarte og visner.
...
For egypterne skal ingenting lykkes, enten det er hode eller hale, palmegren eller siv som gjør det.
Jes.19:1,5-6,15
(Historiebøkene har enda til gode å berette om at disse plager er blitt egypterne til del....)

For det folk og det kongerike som ikke vil tjene deg (Jerusalem), det skal gå til grunne, og folkeslag skal ryddes ut.
Jes.60:12
(Det drøyer stadig. "Hedninge"- kulturer har blomstret like til i dag...)

Derfor sier Herren om Juda-kongen Jojakim: Han skal ikke ha noen ætling som får sitte på Davids trone....
Jer.36:30
(I 2.Kong. står det likevel å lese: Jojakim gikk til hvile hos sine fedre, og hans sønn Jojakin ble konge etter ham. 2.Kong.24:6. I 1.Krøn.3:16 het sønnen Jekonja, og i følge Matt.1:11 nedstammer bl.a. Jesus fra ham....og i følge en del profetier så skulle altså Messias (Jesus?) sitte på Davids trone...)

Derfor sier Herren Gud:
Se, jeg kommer imot deg, Tyrus. Jeg fører mange folkeslag mot deg, likesom havet lar bølgene velte fram.
...
Ja, så sier Herren Gud:
Jeg lar Babels konge, Nebukadnesar, han som er konge over konger, dra mot Tyrus fra nord, med hester og vogner og ryttere og med en veldig hær.
...
Jeg gjør deg til et nakent berg, du blir en tørkeplass for garn. Aldri skal du bygges opp igjen. Det er jeg som har talt, lyder ordet fra Herren Gud.
...
Jeg gjør deg til et skremmende sted, du skal ikke mer være til. Folk skal lete, men aldri mer finne deg, lyder ordet fra Herren Gud.
Esek.26:3,7,14,21
(Historiske kilder vet å fortelle at kongen av Babylonia, Nebukanesar, beleiret Tyrus i 13 år, men klarte aldri å innta byen. Det klarte imidlertid Aleksander den store 240 år senere. Tyrus ble bygget opp igjen (den er omtalt i N.T.;Luk.10:13 og Apgj.12:20) og eksisterer den dag i dag...)

Menneske, vend deg mot farao, kongen i Egypt! Tal profetord mot ham og mot hele Egypt!...
Egypt skal bli en øde ørken, og folket skal sanne at jeg er Herren.
Fordi du har sagt: "Nilen er min,det er jeg som har skapt den", derfor går jeg både mot deg og mot Nilen og gjør Egypt til en øde ørken, uhyggelig øde fra Migdol til Syene, ja, til grensen mot Nubia. Der skal ikke et menneske sette sin fot, ikke et dyr skal fare omkring; landet skal være ubebodd i førti år.
...
Derfor sier Herren så: Se, nå gir jeg Egypt til babylonerkongen
Nebukadnesar. Han skal føre bort rikdommen der, røve, rane og ta bytte, og det skal hæren få som lønn. Esek.29:2,9-11,19
(Verken under Nebukadnesar eller på noe senere historisk tidspunkt har Egypt ligget øde...)

Og fra NT er det jo også en god del å hente av uoppfylte profetier:

DET NYE TESTAMENTE

Men når de forfølger dere (disiplene) i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.
Matt.10:23

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.
Matt.16:27-28

Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de:
"Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?"....  Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.
Matt.24:3,34
(Sannelig, jeg sier dere: Jesus tok feil...)

Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.
Joh.10:16
(Hadde Jesus fått rett ville nok megen blodsutgytelse blitt stoppet, men dessverre tok han feil; kjetteri og sektsdannelser og ulike trosretninger har preget kristendommen fra første stund...)

Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.
Joh.12:31-32
(I følge Bibelen så ble Jesus løftet opp, men han dro ikke alle mennesker til seg. De fleste kristne av i dag påstår dessuten at Satan fremdeles har stor innflytelse den dag i dag.)

http://www.fagerhus.no/filosofi/Uoppfylte%20profetier.html

Bemerkningen om at Jesus måtte ha tatt feil er gjengs oppfatning for de som mener deler av NT er oppfylt. Jesus har en annen agenda i skriften enn slik mange oppfatter ham som; Joh.13.18-19:

Jeg taler ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette ordet i Skriften må bli oppfylt: Den som spiser mitt brød,  løftet hælen mot meg. (Dette er forutsagt helt fra GT og 1.Mos.3.15) Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at det er meg/ at jeg er. - Joh.14.29-30:  Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg. )

Dette som er interessant med alle disse profetiene er at de sannsynligvis enda står ved lag om man ser på hva 2.Tess.2 bekjentgjør? .....

Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere, søsken...:

La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.....

La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. (Salm.37.35-36 Jeg så en lovløs voldsmann. Han brisket seg som en frodig seder. Siden kom jeg forbi, da var han borte! Jeg lette, han var ikke å finne.) (Esek.17.)

(2 Tess 2,3 viser til Matt 24,10, 1 Tim 4,1, 1 Joh 2,18
Note : den lovløse: Mange håndskrifter har «syndens menneske». fortapelsens sønn: Jf. Jes 57,4; Joh 17,12)

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 1783 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
30 dager siden / 1386 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
18 dager siden / 1137 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
22 dager siden / 1076 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
12 dager siden / 811 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 1 måned siden / 806 visninger
Selvgodt norsk snobberi
av
Espen Ottosen
rundt 1 måned siden / 765 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere