Kjell G. Kristensen

Alder: 4
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Den dag i dag eller til denne tid.

Publisert nesten 5 år siden

Det som er fint med dagens Bibel og forhold til eldre tiders Bibel er at nå er den på data og med stikkordregister hvor det er mye lettere å søke sammenhenger med likt ordforråd. Man hadde jo tilleggsutstyr til Bibelen før også som en bibelordbok, men alle som hadde Bibel før hadde ikke en slik. Nå har alle elektronisk utstyr som gjør det lettvindt å slå opp i en fei på hva det måtte være, altså en opplysningens tid.

Det som er greit er at man kan mane frem beviser fra Skriften som ikke finnes eller finnes. Jeg kan bekrefte dette ved å søke alle steder i Skriften hvor det står at; slik er det til denne dag, eller; det eller den ligger/ står/ eller er der til denne dag.

Ropekilden

Derfor kalte de kilden Roperkilden. Den er i Lehi den dag i dag.

Jeg blir nysgjerrig og søker på nettet, Roperkilden finnes det ikke et eneste resultat for, men kanskje er ordet for moderne oversatt? - Jeg prøver å søke opp Lehi:

Lehi referert ofte til i engelsk som Stern Gang, som var en militant sionistisk gruppe grunnlagt av Avraham ("Yair") Stern i det britiske mandatet over Palestina.

Et slags napp altså, men refererer Bibelen opp mot vår tid? Jeg trodde først dette var en skrivefeil for Abraham, men neida, det fantes en gruppe som kalte seg Stern- gjengen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Stern-gjengen

Stern-gjengen

var en jødisk militant organisasjon, oppkalt etter grunnleggeren Avraham Stern. Den kalte seg selv Lehi, hebraisk akronym for Lohamei Herut Israel(krigere for Israels frihet). Organisasjonen anså seg selv som en terrororganisasjon.

Det er helt utrolig at skriften kan peke på kilder som finnes den dag i dag.

Gjengen ble grunnlagt av Stern i

1940 som en utbrytergruppe fra en annen organisasjon, Irgun. Den ble først kalt Irgun Zvai Leumi be-Yisrael. Da Stern døde i 1942 og mange av medlemmene ble arrestert, lå gruppen nede frem til den ble reformert som Lehi under Israel Eldad, Natan Yellin-Mor og Yitzhak Shamir

. Shamir ble Israels statsminister førti år senere.

Bortsett fra et antall høyprofilerte aksjoner, utførte Stern-gjengen stort sett mindre angrep, som likvidering av britiske soldater og politimenn, og av og til også jødiske kollaboratører. I 1947 sendte de brevbomber til mange britiske politikere. De saboterte også infrastruktur som broer, jernbaner og oljeraffinerier. De finansierte sine aksjoner ved donasjoner fra private (ikke alltid frivillig) og bankran.

Stern-gjengen opphørte formelt å eksistere da Israel ble opprettet, men fortsatte å operere særlig i Jerusalem, inntil den ble knust etter drapet på Folke Bernadotte.

Finnes denne kilden den dag i dag eller finnes den ikke? Det hele dreier seg vel om ett opprop for et fritt Israel: Lehi, hebraisk akronym for Lohamei Herut Israel (krigere for Israels frihet). Man kan vel fritt oversatt påstå at ”Roperkilden” finnes i Israel også i dag, etter at Israel fikk sitt land ble kanskje gruppen som kalte seg dette navnet ”formelt” å eksistere, men uformelt da? Israel er fortsatt en krigsnasjon som hevder sin rett for frihet med våpen i hånd. Er de fortsatt en terroristgjeng?

Utdrag fra Dom.15.14-20:

Da han kom til Lehi, sprang filisterne mot ham med høye rop. Da kom Herrens ånd over ham. Da var det som reipene om armene hans var brent lintråd, båndene løste seg opp i trevler og falt ned fra hendene hans. Så fant han et friskt kjevebein av et esel; det grep han og slo i hjel tusen mann med det. Da sa Samson:
«Med kjeven av et esel slo jeg en flokk, ja, to, med kjeven av et esel slo jeg tusen mann.» Da han hadde sagt dette, slengte han kjevebeinet fra seg. Siden kalte de dette stedet Kjevebeinhaugen

Nå ble han brennende tørst, og han ropte til Herren: «Du har gitt din tjener denne store seieren. Skal jeg nå dø av tørst og falle i hendene på de uomskårne?» Da åpnet Gud den hulen som er i Lehi, og det rant vann ut av den. Samson fikk drikke, livskraften vendte tilbake, og han kviknet til. Derfor kalte de kilden Roperkilden. Den er i Lehi den dag i dag.
Samson var dommer i Israel i tjue år.

Dette var i filistertiden.

Gå til innlegget

Stykket og motstykket i lærekunsten...

Her er en liten illustrasjon over det Bibelen nevner som frafallet i 2.Tess.2.3, motstykket til det lovløse rådet som er destruktivt, Rom.5.14: Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme. (Det er Kristus)

Om motstykket heter det i Jes.9.6 Fredsfyrste:

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.

Fra Salme 1.
Salig er den som ikke følger lovløses råd,
ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

men har sin glede i Herrens lov
og grunner på hans lov dag og natt.                         (Joh.15.25)

Han er lik et tre plantet ved rennende vann.            (Viser til Jer.17.1-8, og Salm.92.13)
Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.                (1.Mos.49.3, Rom.8.23)
Alt han gjør, skal lykkes. (Dan.8.23-25)

Slik er det ikke med de lovløse.
De er lik agner som spres for vinden.                         (Hos.13.3)

Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen,
ingen syndere i flokken av rettferdige.

For Herren kjenner veien de rettferdige går,
men de urettferdiges vei fører vill.                              (Ordsp.28.15)

__________________________________________

Jer.17. 1-8:

Judas synd er skrevet opp med jerngriffel
og risset inn med diamantstift
på deres hjertetavle
og på alterhornene,

mens barna deres minnes
altrene og Asjera-stolpene de hadde
under frodige trær
og på høye hauger,                                                       (Jer.3.6-7)

fjellene på marken.

Din rikdom, alle dine skatter                                          (Jer.15.13)
og offerhaugene dine
gir jeg til plyndring
på grunn av synden overalt i landet ditt.

Av deg selv må du gi avkall på
den eiendommen jeg ga deg.
Jeg gjør deg til slave for fiendene dine

i landet du ikke kjenner.                                                 (Jer.5.19)
For dere har satt fyr på min vrede,
den skal brenne for alltid.                                               (Jer.15.14)
___________________________________________

Salm.92.13:

De rettferdige skyter opp som palmer,
de vokser seg høye som sedrer på Libanon. (viser til Job 40. 10-12-14- Behemot, Guds fremste verk - det er Guds herlighet, Esek.1.1-28, ) - Sederen, et av de symboliserte trær i Bibelen; Luk.21.29-31: Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet* og alle andre trær! (Dom.9.8-15) Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær.

Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. (*Fikentreet - se også Mark.11.21: Peter husket Jesu ord og sa: «Rabbi! Se, fikentreet som du forbannet, er visnet.)

Et annet utsagn er fra 2.Kong.17.13-14: Herren advarte Israel og Juda gjennom alle sine profeter og seere. Han sa: «Vend om fra deres onde veier! Hold mine bud og forskrifter i samsvar med hele den loven jeg påla deres fedre og sendte dere gjennom mine tjenere profetene.» 14 Men de ville ikke høre. De var stivnakkede som sine fedre, de som ikke trodde på Herren sin Gud. De forkastet hans forskrifter og den pakten han hadde sluttet med deres fedre, og de advarslene han hadde gitt dem. De fulgte tomhet og endte i tomhet. De gjorde som folkeslagene omkring dem, enda Herren hadde befalt dem: «Dere skal ikke gjøre som de!»

De forlot alle de budene som Herren deres Gud hadde gitt dem. De laget seg to støpte kalver og reiste en Asjera-stolpe. De bøyde seg og tilba hele himmelens hær og dyrket Baal. De lot sønnene og døtrene sine gå gjennom ilden, tok varsler og drev med spådomskunster. De solgte seg selv til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, og dermed gjorde de ham rasende.

Herren ble rasende på israelittene og viste dem bort fra sitt ansikt. Bare Judas stamme ble igjen. 19 Men heller ikke Juda holdt de bud som Herren deres Gud hadde gitt. De fulgte de skikker som israelittene hadde innført. 20 Derfor forkastet Herren hele Israels ætt. Han ydmyket dem, ga dem i hendene på ransmenn og støtte dem til slutt bort fra sitt ansikt. - Til slutt viste Herren dem bort fra sitt ansikt, slik han hadde varslet gjennom alle sine tjenere profetene. Israelittene* ble ført bort fra sitt land til Assur, der de er den dag i dag. (*Det er fikentreet, Hosea 9.10)

Har vi egentlig Peters ord på at fikentreet som Jesus forbannet er dødt?

Gå til innlegget

Bibelen er profetisk

Publisert over 5 år siden

Tiden begynner å nærme seg da de bibelske profetiene begynner sin oppfyllelse. Hva som er den direkte utløseren er noe uklar da begynnelsen av Bibelen ikke er lokalisert til noe bestemt sted da den er nedtegnet uten sammenheng (Luk.1.1-2) og siden Jes.46.10 hevder at hele Bibelen handler om endetiden. Men sikkert er det at alt startes opp pga en ugjerning, vi vet at NT skriver om at slik som det var i Noahs dager, slik skal det bli da de hadde vært ulydige. Handlingen er ødeleggelsen av byene Sodoma og Gomorra. (1.Mos.19) Der begynte det med at to engler kom til Sodoma om kvelden og ville overnatte på torget, men Lot ville helst at de skulle ta inn hos ham og klarte å overtale dem. Men før de fikk lagt seg kom alle mennene i Sodoma og omringet Lots hus og lurte på hvor de to mennene var som kom til ham denne natten, de sa:

Før dem ut til oss! Vi vil ha vår vilje med dem!»

Da gikk Lot ut til dem i døråpningen, stengte døren etter seg 7 og sa: «Brødre, gjør ikke en slik ugjerning! 8 Hør nå! Jeg har to døtre som ikke har vært sammen med noen mann. La meg føre dem ut til dere, så kan dere gjøre med dem som dere vil. Men mot disse mennene må dere ikke gjøre noe, for de har funnet ly under mitt tak.» 9 Men de ropte: «Flytt deg!» Og de sa: «Her kommer det en innflytter for å bo hos oss, og så vil han gjøre seg til dommer! Nå skal vi gjøre verre ugjerninger mot deg enn mot dem.» De trengte seg voldsomt inn på mannen Lot og holdt på å slå inn døren. 10 Da strakte de to mennene ut hånden, tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. 11 Mennene som var utenfor huset, både små og store, slo de med blindhet. De strevde forgjeves for å finne døren.
12 Da sa mennene til Lot: «Har du ellers noen her, en svigersønn, sønner eller døtre eller andre som tilhører deg i byen, så før dem bort herfra. 13 For nå skal vi ødelegge dette stedet. Klageropet for Herrens ansikt er blitt så stort at Herren har sendt oss for å ødelegge byen.»

Om Noah heter det i 2.Pet.2.5: Heller ikke skånte han den gamle verden. Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudeliges verden. 6 Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.

Og hos Jer.23.14: Hos profetene i Jerusalem har jeg sett grufulle ting. De bryter ekteskapet og farer med løgn, de styrker hendene til ugjerningsmenn så ingen vil vende om fra sin ondskap. For meg er de alle blitt som Sodoma, de som bor der, er blitt som Gomorra.

Dette er veldig tydelig tale, men går det an å stadfeste denne tiden noe mer eksakt? Jerusalem er lovet å gå til grunne for sin ondskap.

2.Kong.21.12: Derfor sier Herren, Israels Gud: Nå fører jeg en ulykke over Jerusalem og Juda som skal få det til å ringe for ørene på alle som hører om det. 13 Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria og bruke samme vektlodd som mot Ahabs hus. Jeg vil tørke Jerusalem bort som når en tørker av et fat og snur det opp ned. 14 Jeg forkaster den siste rest av mitt eget folk. Jeg gir dem over i hendene på fiendene deres, så de alle kan røve og plyndre dem. 15 Dette skal skje fordi de har gjort det som er ondt i mine øyne. De har gjort meg rasende fra den dag deres fedre gikk ut av Egypt, og til denne dag. (Jefr. Jer.19.3-6)

Nå skal jeg ikke gå videre i noen domfellelse av det som skjer der nede i Midtøsten, men det er en farlig utvikling og vei å gå for Israel med det de holder på med. Se nyhetene i dag:

Statsminister Benjamin Netanyahu har bestemt at de vil øke antall luftangrep mot Gazastripa, men har hittil ikke avgjort om det skal iverksettes en offensiv på bakken, ifølge Reuters

http://www.dagbladet.no/2014/07/07/nyheter/utenriks/krig_og_konflikter/israel/gaza/34239040/

Dom over nabofolkene Amos 1.6-7

Så sier Herren: Tre ugjerninger av Gaza, ja, fire – jeg holder det ikke tilbake! For de drev alle i eksil og overga dem til Edom.
Jeg sender ild mot muren rundt Gaza, den skal fortære borgene hennes.

Jer.47.5: Gaza er raket snau, Asjkalon er brakt til taushet. Du som er igjen i dalen, hvor lenge vil du rispe deg opp?

Jer.47.5 er et direkte bilde på Job: Så gikk Anklageren bort fra Herren og slo Job med vonde byller fra hode til fot. 8 Job tok et potteskår og skrapte seg med det, der han satt i asken. (Job 2.7)

Jeg sier ikke at dette er i ferd med å skje akkurat nå, men dette er hendelser som leder til dette. Det er en farlig dialog å snakke sammen med våpen, det skaper bare mer og mer splid. Jeg vil minne på om Esau som ble nødt til å selge førstefødelsesretten sin til Jakob for en tallerken linsesuppe og noe brød. (1.Mos.25.32-35) De er bilder på Israel (Jakob) og Juda (Esau) som Herren hadde motvilje (uvilje) mot.

Herren sa til henne (Rakel):
«To folkeslag er i ditt morsliv,
to folk skal skilles før de blir født.
Det ene blir sterkere enn det andre,
den eldste skal tjene den yngste.»

Rom.9.11-13: Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast 12 og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. 13 For det står skrevet: Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot.

Gå til innlegget

I profeten Daniel 7. får Daniel se syner for noe skriften kaller for "natten". Det ble gitt ham å se fire store dyr, forklart som riker som steg opp av havet. (folkehavet) De hadde alle fire forskjellig symbolsk utseende. Det siste var forferdelig og hadde enorm styrke og slukte naturligvis de andre rikene. Det var av jern.

Da det 4. riket skulle oppstå, skulle det med det oppstå 10 konger som skulle styre dette riket. Etter bibelsk regnskap er en konges dager bestemt som en periode på 70 år, men her er det snakk om 10 konger som skal regjere etter hverandre, altså i en tid tilsvarende 700 år. Etter de 10 kongers dager skulle det oppstå en 11 konge som skulle være annerledes enn de foregående og ydmyke 3 andre konger.

Denne 11. kongen er beskrevet som et lite "horn" (Paulus betyr lite horn) som oppstår etter at de 10 andre kongene har falt i tur og orden. De 3 kongene som ydmykes er beskrevet også som 3 horn som ble rykket opp for det ene "lille hornet's" skyld. Det hadde menneskeøyne og talte store ord.

Så kommer Gud og setter en standard gjennom en strøm av ild, og med bøker som blir åpnet - han beskrives som den gamle av dager, hans klædebon var hvit som snø, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild.

Mens Daniel så på dette, blev dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets kropp blev tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes.De andre dyrs herredømme blev tatt fra dem; for deres levetid var fastsatt til tid og stund. (I Åpenbaringsboken kalles ilden for dødsriket eller helvete - ildsjøen, 19.19-20)

Fremdeles fikk Daniel i sine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer; han gikk bort til den gamle av dager og blev ført frem for ham. Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Han så hvorledes dette horn førte krig mot de hellige og fikk overhånd over dem,inntil den gamle av dager kom og fikk den Høyestes rett, og at dette var den tiden som skulle komme da de hellige skulle ta riket i eie.

Daniel ble urolig da han hadde sett disse synene og ville gjerne ha en forklaring, og den lød slik:

Det fjerde dyr betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike, som skal være anderledes enn alle de andre riker, og det skal sluke hele jorden og søndertrede og knuse den. 24 Og de ti horn betyr at det av dette rike skal opstå ti konger, og efter dem skal det opstå en annen konge, som skal være anderledes enn de foregående, og som skal ydmyke tre konger,25 og han skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke den Høyestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid. /26 Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.27 Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høiestes hellige; dets rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det.

Vi finner igjen noe av det samme i 2.Tess.2.4 under beskrivelsen fortapelsens sønn som skal komme: "Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud."

Dette mener jeg kanskje kunne skape en liten diskusjon om hvorvidt riket som det tales om her allerede er oppstått, noen hevder i alle fall det for å redegjøre for sin tro, sin type syn, utregninger av oppfylte profetier som ikke kan redegjøres for osv. Her er det en god anledning for å utprøve noen av påstandene?

Gå til innlegget

Jesu fødsel

Publisert rundt 6 år siden

Her er garantert et innlegg de kristne bør gi akt på og stille sin interesse bak? Jeg er vel ikke det mest troverdigste vitne her inne til å gi de kristne sann informasjon om tidens mysterium? Men skriften kan gi dere veldig gode argumentasjon. Nå nærmer det seg jul igjen og vi trenger å minnes Jesu fødsel igjen. Kirken klarer ikke å formidle et sant budskap, og jødene selv klarer ikke å styre den kristne tro som nært sagt styrer seg selv i en generasjonstro. Altså arvelig tro uten vitner.

I følge den vestlige kristne verden ble Jesus født for omlag 2013 år siden +/- noen år for ingen har notert seg ned verken dato eller årstall. Men født er han i følge troen. Slik gikk det til i følge Matt.1.18: Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd.

Nok en informasjon får vi fra Lukas 1.26: Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne:
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.

32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Men slik ble det nå altså ikke i følge den vestlige kirkes grunnsyn, eller skal vi kalle det vitneutsagn? I følge Matt.13.39 var Guds engler (deriblant Gabriel) høstfolk, og høsten var verdens ende. Altså hadde kirkens menn satt verdens ende til år 0, ikke verst bibelforståelse det? Mangfoldige århundrer har gått siden Bibelen ble dannet, og folk har begynt å fått den på egne språk så de har kunnet gå inn i bibeltekstene selv og sett kirkens menn i kortene om de forkynner sannhet…, men ennå henger det noe åndelig og usynlig noe over gudstroen, slik at de som kommer med ubeviselige sannheter har rett likevel, slik at de som oppdager usannsynligheter stiller seg nærmest opp til spott for sin gudstro. De kristne hevder jo blant annet at også nåden er innført siden verdens siste tid har kommet, om ikke annet, så for dem?

Vel, nåden kom i alle fall til Maria som fant nåde hos Gud og skulle få en sønn som fortsatt sitter og styrer kongerikene? Siden den gang har vi hatt de største og mest alvorlige kriger verden har sett og hatt, men kristendommen fornekter seg ikke, Fredsfyrsten er født og har usynlig makt til å skape fred og kjærlighet med krig? Nei, her vil nok de kristne hevde at de som kriger har mistet troen på Kristus. Så hva bruker man en fredsfyrste til?

I følge Apg.2.17 skulle alle mennesker få DHÅ i de siste dager, men siden kristendommen er kommet så langt i å sette grensene for den siste pinsedagen alt har vært, er det bare de som frelser seg selv og klarer å finne Jesus på en eller annen måte som øyner håp?

Har dette noe med tidens fylde å gjøre?

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5646 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1356 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1257 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1228 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1171 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1149 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1136 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere