Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Klimaflyktninger

Publisert 5 måneder siden

Jo, det går an å skrive om klimaflykninger og hva man synes om dem, en annen ting er å reflektere over hva klima er for noe, eller hva det i hovedsak beror på. Jorden har alltid hatt klimaflyktninger, det har bare ikke blitt opplyst om det i skikkelig grad, eller man er for opptatt av det som skjer i vår egen generasjon som årsak.

Når jeg hevder at jorden alltid har hatt klimaflyktninger, så er det en helt grei påstand, man har vulkaner som brer ut seg i sine utbrudd, der hvor folk har vært nødt til å bosette seg i nærheten av, fordi jorden der er svært fruktbar. 

Det samme gjelder lavereliggende landområder som jevnlig blir overflommet av vann i monsun og regntider – at det kan variere i mengde gjennom årtier er naturlig ettersom vår Jord har varierende værmønstre.

 Mennesker har det med å bosette seg på steder som over tid kan bli utsatt for naturens «vrede». Her i lille Norge er det rasfarlige steder (fjell) og leire. Langs kystområder kan farer alltids stille opp, tsunamier har blitt langt mer oftere enn før. Det er naturen selv som spiller oss et puss.

Vi har også på verdensbasis to store ørkenområder som er blitt ubeboelige over tid, Sahara og Gobiørkenen. Sahara vet man har blitt 10% større i løpet av 100 år, altså i gjennomsnitt 0,1% i året, og man legger skylden på menneskeskapte klimaendringer, kanskje er det menneskene som er skyld i at ørkenområder i det hele tatt finnes? Men de er jo i så måte med på å danne værsystemer (klima).

https://natgeo.no/natur/varet/hvorfor-regner-det-ikke-i-orkenen

Det har bodd folk i Sahara lenge før den ble til ørken, og lenge før man kan sette skylden på industrialisering og menneskeskapte klimaendringer:

Det vitenskapsmennene ikke diskuterer er hvor forbløffende fort dagens Sahara ble ørken denne siste gangen. Den forandret seg fra grønn savanne til ødemark med bekymringsverdig hastighet: Langsomme forskyvninger i Jordens bane og akse samlet seg opp helt til de plutselig utløste feedback-spiraler i hav, land, vegetasjon og atmosfære. I løpet av knappe tre hundre år var alt det grønne erstattet av den ørkenen vi kjenner i dag.

https://dyade.no/acem_sites/dyade_no/tidsskrift/dyade_2009_04_sahara_trussel_og_moeteplass/saharas_historie_politikk_og_geologi_i_planetens_stoerste_oerken

Som man ser av denne linken rettes ikke dannelsen av Sahara direkte menneskeskapt aktivitet, men er blitt til fra naturens egen side.

Selv om Sahara utvider seg pga menneskenes utarming av jord, og trær som må hugges til brensel, er den ikke menneskeskapt. 

Sitat fra linken: 

Komplisert samspill
I noen tusen år hadde endringen i helningsgrad ingen målbare konsekvenser. Enkeltvis var de forandringene som foregikk for små til å påvirke livet i Sahara. Men de bygget opp momentum. Klimaforskeren Martin Claussen og hans team ved Potsdam Institute for Climate Impact anslår at forandringen fra savanne til ørken foregikk i to adskilte «episoder». 

Den første inntraff for rundt seks tusen år siden, den andre, tre-hundre-års-rykket, skjedde for nærmere fire tusen år siden. Den siste, skremmende kort i et geologisk perspektiv, tippet klimasystemene i Sahara opp ned, med ødeleggende konsekvenser for livet der. Sommertemperaturene steg dramatisk, regnet sluttet nesten helt å falle, elver og sjøer tørket ut og vannspeilene begynte å synke. 
Denne teorien viser at lite av den siste kataklysmiske forandringen i Sahara kan tillegges endringer i havtemperatur, og enda mindre menneskelig manipulasjon av miljøet. Konklusjonen til Claussen er at atmosfære- og vegetasjons-feedbackløkker har skylden.

Den menneskelige aktiviteten gjør ørkenen verre. Sahara i sin nåværende form er ung. Klimaendringer kan igjen forandre den til noe annet. Men her, som alle andre steder, er menneskenes herjinger uten betydning i det store perspektivet. Planeten gjør det den alltid har gjort: Forandrer seg. Blir vi for plagsomme, reiser den seg og børster oss bort som maur fra stakken.


Gå til innlegget

30 år med klimapolitikk - 0 effekt

Publisert 5 måneder siden

Man hører og leser om klimaet og klimahysteriet nesten hver dag som går nå, og det brer om seg i nyhetsbildet og skaper uro og frykt, og det vil ingen ende ta. Det har forankret seg godt i politikken. Har den noe å tjene på dette? Taperne er jo alltids velgerne som må betale gildet politikerne krever oppslutning for?

Er vi de verste skapningene Jorden noen sinne har avlet frem? Er vi i ferd med å ødelegger dens klimatiske system? Vet vi det nå helt sikkert? I følge statistikker som er populært å bruke som måleinstrument, er det forskerne vi må høre på, oppblandet med politikk, de har en masse slike, og de er jo alle enige om at vi forandrer klimaet, og ikke klimaet som endrer seg selv, mens forskerne samler inn flere og flere data... Men de fordeler seg bare over noen få årtier/århundrer? Er forskningen troverdig i det den hevder? Hele 97% av forskerne er enige om at jorden er flat, eller at klimaendringene er menneskeskapte, også innenfor politikken. Likevel er det noen få forskere igjen (3% ?) som ikke får virkelighetens verden til å stemme med klimamodellene.

https://www.nrk.no/norge/rotevatn_-_-klimaendringer-slutter-ikke-fordi-du-melder-deg-inn-i-en-facebook-gruppe-1.14912314

Hvordan endrer menneskene et klima? - Jo, vi slipper ut for mye CO2, og andre farlige forbindelser, såkalte drivhusgasser som gjør at temperaturen på jorden stiger, både i havet og på land. Det forrykker værsystemer slik at noen blir snøfaste på fjellet, mens andre ferierende blir sandfaste på ferieøyer. Det foregående faste forholdet vi kan se tilbake på, var da reisende opplevde å bli askefaste på Island ved et vulkanutbrudd der. Men det er ikke med i statistikken over hva som er menneskeskapt naturligvis.

Se: https://www.geoforskning.no/blogg/item/den-virkelige-verden-avviker-fra-klimamodellene

Men at havet på jorden er blitt så oppvarmet at det smelter isen nedenfra i løpe av den tiden siden industrialiseringen begynte og frem til nå, er jo mildt sagt tankevekkende?

Slipper menneskene ut så mye varmt badevann i havet, at de dypeste havstrømmene er blitt så opphetet at de smelter isen nedenfra både i Arktis og Antarktis? Da har man jo en jobb å gjøre med tanke på å omskape dette til fornybar energi? Det som mangler er kanskje dialog mellom klimaforskere og andre forskere så som geologer med henhold til jordens geologi og påvirkninger?

https://forskning.no/miljo-klima-miljoovervakning/havis-kan-smelte-nedenfra-i-antarktis/525929

https://forskning.no/miljo-hav-og-fiske-klima/fant-varmt-vann-i-antarktis/402880

Ikke noe hokus pokus ved dette, for dette stemmer overens med Milankovic syklusen i linken nedenfor: Mer vind fører til opprørt hav... det var som nå og mer vind fører også med seg varmere vann inn under isbreene i havet. 

En annen hypotetisk fremstilling

Leste for ikke så lenge siden hva som ville skje dersom månen plutselig skulle forsvinne fra sin bane rundt jorden. Da kommer man inn på det som har med jordens rotasjonsakse og betydningen av den, og den ville blitt mer ustabil enn hva den er i dag, hvor den varierer mellom 22-24 grader i løpet av 40 000 år... noe som klimaforskere ikke behøver å ta stilling til, siden denne tiden går så uendelig smått for dem, men der er flere sykluser som griper inn i hverandre som gjør ting vanskeligere å beregne... også kalt for Milankovic syklusen, den kaster lys over både umålte historiske statistikker og fremtidige. 

https://forskning.no/kina-klima-miljo/klimaet-endrer-seg-som-for-14-milliarder-ar-siden/505641

Månens antatte påvirkning på jordens klima om den skulle bli borte: 

Sterkere klimatiske påvirkninger

Mørkere netter

Jorden ville rotere raskere, hvilket ville bety kortere dager (mellom 4-6 timer kortere)

Ingen sol eller måneformørkelser

Dyr som er avhengig avmånen ville blitt forvirret

Endring av dyrearters utvikling

Mindre forskjell på flo og fjære sjø, solen ville styrt flo og fjære

Endring av havnivået, hele verden ville blitt påvirket

Havstanden ved ekvator ville beveget seg mot polene med store konsekvenser for klimaet.

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/teknologiogvitenskap/hva-ville-skjedd-hvis-månen-ikke-eksisterte/ss-BBVZ8Uw?ocid=spartandhp&fullscreen=true#image=9

Klimamålene skrus opp, mens klimaet gjør som det selv vil... når skal man innse at altet er mye større enn menneskenes rare innfall og redsler for naturen? Hvorfor starte et kappløp på jordens eget klima, når man allerede nå må innrømme at det er fånyttes? 

Uendrede klimamål etter 30år

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xPpjjQ/norge-naar-ikke-klimamaalet-for-2020-naa-maa-farten-kraftig-opp

 Klimapolitikken som føres ser ikke ut til å ramme andre enn oss.


Gå til innlegget

Guds forklaring på skapelsen

Publisert 5 måneder siden

Dersom Guds forklaring på skapelsen i Jes.46.10 godkjennes som sannhet, så handler ikke skapelsen om «det gamle mennesket» - men «det nye mennesket» som er kjent fra Ef.4.25: «Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.» - og i Kol.3.1-10.

Det gamle mennesket er da forklart i Ef.4.22: «Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene.» - som støttes opp av Kol.3.9f.

Det gamle mennesket støttes da opp av Jak.3.7:  «Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen.» Alt i naturen er da det samme som «evolusjon» 

Det er mulig at man kan bli lik Gud gjennom evolusjon, eller bruk av tid, som det fortelles om i 1.Mos.3.22: Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Man kan jo forstå dette dersom Gud plantet noe i våre gener eller dna for å endre det gjennom evolusjon som man kan lese om fra de aller siste nyhetene? Forskere har oppdaget et hittil ukjent «spøkelses-folkeslag»

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/02/14/195649248/forskere-har-oppdaget-et-hittil-ukjent-spokelses-folkeslag

Ved at menneskene bruker alle vitenskaper til stadig å bli bedre, kan man kanskje også oppnå å bli udødelig, som er varemerket til Guds bilde i sin usynlighet, hvor det skiller mellom forgjengelighet og uforgjengelighet.

Et viktig poeng å ta med seg, er oppdagelsen av Bibelkoden av Michael Drosnin, hvor han oppdaget at menneskets dna ble brakt til jorden i et luftfartøy av jern. Det var genet for inteligens og språk, funnet i Daniels bok.

Skapelsesberetning som tilhører både GT og NT, handler entydig om en ny himmel og en ny jord (Jes.65.7, Jes.66.22, 2.Pet.3.13, Åp.21.1-4)

 Å se skapelsen i nytt lys, handler om å finne begynnelsen, siden Lukas 1.1-3 beskriver Ordet for ute av sammenheng, også skapelsen, siden de også kunne beskrive den som en kommende verden?  (Heb.2.5: For det er ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om.)

Vi leser fra Joh.1.14:» Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

Men denne herligheten er vel en beskrives av den kommende verden? Det forklares i alle fall slik i Rom.8.18.f.: Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.  

For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. - (Her vises det til 2.Kor.4.17-18 - det synlige tar slutt, det usynlige er evig. - refr.: Joh.17.24, Joh.14.3, 1.Tess.4.16-17)

Det skapte beskrives like gjerne om det gamle mennesket av kjøtt og blod.(Døde knokler blir levende i Esek.37, og Heb.11.35, Kvinner fikk tilbake sine døde som ble torturert og avslo fra å bli kjøpt fri, og ville heller nå frem til en bedre oppstandelse –  se 1.Mos.6.3: Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120år.») 

Gud er ikke av kjøtt og blod, og derfor er vi ikke skapt i Guds bilde enda. Se; født av Gud: 1.Joh.5.18: «Vi vet at hver den som er født av Gud, ikke synder. For han som er født av Gud, bevarer ham, så den onde ikke kan røre ham.» - Dessverre er denne ikke tidsmessig fjernet enda, hvis ikke Herrens dag allerede har feiet forbi? (1.Kor.5.4-5) 

Det er en klar forskjell mellom det gamle og det nye mennesket. For her i ligger også motsigelsesproblemet i det Rom.3.23 sier at alle har syndet og mangler Guds herlighet.

Altså fortsatt ingen likhet med Gud. Jeg påstår at skapelsen ikke er ferdig før man får se Guds herlighet i stedet for bare å kunne lese litt om den?  Heb.8.11: Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store.»

Det er en vesentlig forskjell fra å lese fra 1.Joh.4.12: 

Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. 

Altså først da er det blitt ensbetydende med Guds bilde? (se 1.Kor.15.26-28)


Gå til innlegget

Det vil nok skape forbauselse og mistro blant mange å lese slik ord, de fleste har jo laget seg sitt eget bilde av ham, og ser ikke at skriften prøver å skjule «hans» identitet. Han har jo så mange navn, og navnene betyr jo noe spesielt hver for seg?

Som jeg ofte er inne på er skriften en usammenhengende bildeforestilling som tegner et bilde av noe annet enn man har lett for å forestille seg. Hos Heb.6. kan man lese at vi (hebreerne) skal gå videre fra det første (barnelærdommen) vi lærte om Kristus, mot full modenhet. Legge vekk grunnvollen (et tankebilde på trosbildet/ lærdommen) om omvendelse fra døde gjerninger ved å tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom. Slik skal vi gå videre om Gud vil.

Ja, det er nok en læreprosess om humane forhold, og ikke noe annet. Lærdom om å elske hverandre i stedet for hat. Det er en inngripen for å kunne gå videre? Modenheten er direkte linket fra Heb.6.1 til Fil.3. (15) som handler om å vinne Kristus (v1-11) og frem mot målet (v12-21). Og borgerretten er ikke lengre i Israel, (som de var utestengt fra i Ef.2,12) men i himmelen. Derfra venter de på frelseren, Jesus Kristus som skal forvandle den skrøpelige kroppen de har, og gjøre den lik den han har i herligheten.

 Dette smelter jo sammen med Kol.3.2-4: La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. 

Men det er hos Efes.2. man lærer om selve overgangen til å kjenne ham, og begynner fortellingen med «Fra død til liv» v1-10 (refr.1.Kor.15.19-23) – og «Kristus forener hedninger og jøder» - v11-22. i v14 kan man lese om hvordan han forener hedninger og jøder ved å utslette fiendskapet; 

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. - (refr. Luk.12.49-53?)

Men enda er ikke dette utført, det er fortsatt både murer og fiendskap i Israel, dessverre, både fysisk og psykisk, det er fortsatt ingen frelse for sitt folk, eller en sammensmelting av hedninger og jøder til en kropp som lovet. (Matt.1.21-22) Jakob er fortsatt luringen som lurer fra seg ting fra Esau,

For Abraham ble ikke lovet sitt land før de var blitt barnløse (det er Esaus etterkommere, 5.Mos.2.4-5 og Apg.7.1-7) - Jakob narret til seg førstefødselsretten, derfor er det uenighet om hvem landet tilhører. Men skriften er helt klar på det punktet. (Ovenfor og: 1.Mos.36.1, 1.Mos.27.38-45, Rom.9.13, Heb.11.17- 19* - 21 Jakob dør, - Luk.21.22 viser til Hos.9.7)

Leser man fra Jes.53 får man et bedre innblikk i trosforhold og om tidsanskuelse, her virker det ikke som at tro og identifisering stemmer overens? Man tror på et navn, men bildet blekner når de får se hvem det er?

Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på og glede oss over, men han ble foraktet og forlatt av mennesker. - Ja, ja, slik er nå engang religion - misvisende så lenge det bare skal handle om å tro på et eneste navn og ikke om gjerninger?

Men budskapet der er mye bedre og tydeligere her enn hva man får høre i noen menighet, og bedre forståelig enn fra noen av evangelistene som jo er bildefremvisninger. Men de viser tross alt tilbake til profetene. De har klarere bilder.:

Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land fordi mitt folks lovbrudd rammet ham? Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold og det ikke fantes svik i hans munn. 

Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil. Etter sin nød skal han se*lys•, han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige, han har båret deres skyld.

Hvert eneste vers her har henvisninger til NT, om ikke direkte, så indirekte gjennom de henvisninger de viser videre til... eks.: Jes.53.2: Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord (ørken). Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. - Verset viser til Jes.11.1-10, Jes.11.1 viser til Rom.15.12, Jes.53.3 viser direkte til Mark.9.12 - Dette er da flott barnelærdom å sette seg inn i? Man får NT inn i nytt lys ved å lese det fra GT?


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 1496 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 dager siden / 1100 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1086 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
10 dager siden / 985 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 880 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 514 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
19 dager siden / 449 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere