Kjell G. Kristensen

Alder: 4
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Klage over Jerusalem

Publisert rundt 3 år siden

Jerusalem som historisk by har alltid vært interessant, ikke bare historisk men også i profetisk sammenheng. Emnet "klage over Jerusalem" er hentet fra Matt.23.37-39:

Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ‘ Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’»

Jeg tror dette emnet kan ha interesse både som trostema og som teologisk forskning? Ordene sier litt om Kristi tilbakekomst, men også om hans forutgående virksomhet? - "Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier..."

Vi kan faktisk se at Jesus blir tittelert som Israels konge før korsfestelsen i Matt.23.42, men da man legger Jesu virke til starten på den gregorianske tidsregningen stemmer det ikke med fakta, og heller ikke med Guds egen kalender som styres av månen?

Salm.104.19: Han skapte månen til å vise tidene, og solen, som vet når den skal gå ned.

Når utførte Jerusalem slike drastiske tiltak? Om man ser oss tilbake nesten to tusen år tilbake i tid står det ingenting om det der - ser man hos etter i Bibelen, i Åpenbaringsboken står alt sammen der? (Åp.11?)

-  Matt.23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige og sier: ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.’ 

Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene. Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by.

Og slik skal straffen komme over dere for alt uskyldig blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekten.

Skjedde virkelig alt dette for snart 2000 år siden? La oss se litt på Jerusalem under Jesu tid.

Matt.21.5: Si til datter Sion: Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole.

Hvem er "datter" Sion? I en note fra oversetteren står det: "datter Sion: billedlig uttrykk for Jerusalem og folket der."

Her har oversetterne glemt å se på profeten Esekiels ord om Jerusalem kap.16. hvor "hun" blir omtalt som en "kvinne" som i Gal.4.22f. - En kvinne som bryter ekteskapet, tar fremmede menn i stedet for sin ektemann. - her er ordet pakt omtalt som ekteskap i en billedlig fremstilling.

Jeg pyntet deg med smykker, ga deg armbånd rundt hånden og kjede om halsen. Jeg ga deg nesering og øreringer og en vakker krone på hodet. (se Åp.12) Så pyntet du deg med gull og sølv og kledde deg i lin, silke og fargerike klær. Du fikk fint mel, honning og olje til mat. Du ble strålende vakker, du var verdig til å være dronning...

Når har Jerusalem vært så staselig pyntet?

Jeg overgir deg i elskernes hender, og de skal bryte ned din forhøyning og ødelegge dine hauger. De river av deg klærne, tar dine fine smykker og lar deg ligge der naken og avkledd. Så reiser de opp en flokk mot deg, steiner deg og hugger deg ned med sverd.

Så bruker jeg opp min harme på deg, min sjalusi viker fra deg, jeg tier og er ikke lenger sint. Fordi du glemte din ungdomstid og terget meg med alt dette, skal jeg la gjerningene dine komme over ditt eget hode, sier Herren Gud. Har du ikke også gjort andre skammelige ting i tillegg til alt det avskyelige?  (Det tveeggede sverd som slår tilbake)

Legg så merke til denne bemerkningen:

Se, alle som bruker ordtak, skal bruke dette ordtaket om deg: «Som mor, så datter.» Du er datter av din mor, som ikke brydde seg om mann og barn. Og du er søster av dine søstre, som ikke brydde seg om mennene og barna sine. Moren deres var hetitt og faren amoritt. (se v3,- mor og datter er et bilder på minst to byer med samme navn - Heb.12 Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på - Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by)

Det finnes andre overganger til "datter" Sion som ikke eksisterte for 2000 år siden, det er sikkert. En merkelig formulering er gitt hos Sak.2.11: Ve deg, Sion, berg deg, du som bor hos datter Babel!
Og hvem er "datter Babel"? - Mon det ikke er det Babel som omtales i Åp.17?

Datter Sion fremstår i Mika 4 under fredsriket og antakelig som "det nye Jerusalem"?

I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal folkeslag strømme.

Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. For lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.»

Han skal dømme mellom mange folk, skifte rett for mektige folkeslag, også for dem som er langt borte. De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig, men enhver skal sitte under sin vinstokk og sitt fikentre,  ingen skal skremme dem. For Herren over hærskarene har talt. -

7 De haltende gjør jeg til en rest, de bortdrevne til et mektig folk. Herren skal være konge over dem på Sions berg fra nå og til evig tid. Og du gjetertårn, du datter Sions vakthaug, til deg skal det komme, herreveldet du en gang hadde, Jerusalems datters kongsmakt. 

Men nå, hvorfor skriker du så høyt? Er det ingen konge hos deg? Er rådgiveren din forsvunnet siden rier tar deg som hos en kvinne som skal føde?

Skrik ut i rier som en fødende kvinne, datter Sion! For nå må du forlate byen og bo ute på marken. Du skal komme til Babel, men der blir du berget.
Der vil Herren løse deg ut av dine fienders hånd....

Vel, tilbake til den kristne lærdommen om Kristi fødsel for 2000 år siden, som det forøvrig ikke står noe om i skriften, hvordan passer dette sammen? Har man bare klippet og limt og glemt å se på sammenhengene?

Var det ikke mens gjeterne var ut på marken at Jesus skulle bli født? Luk.2.8,11: Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin... (flokk- se Esek.16 lengre opp, og Mika 4.7 "rest") - I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren...

Siden det handler om klage over Jerusalem, passer det vel å gå til Klagesangene? 2.1:  I vrede dekker Herren datter Sion med mørke skyer!
Han har kastet Israels pryd fra himmelen ned på jorden. Han tenkte ikke på sin fotskammel på sin vredes dag... resten til v13 kan jo dere lese selv om det er interesse for det.

v13-14 Hva skal jeg si til deg, hva ligner du, datter Jerusalem? Hva skal jeg ligne deg med, datter Sion, for å trøste deg, unge jente? Skaden din er stor som havet, hvem kan helbrede deg? Det profetene dine så, var bare løgn og blendverk. De viste deg ikke din skyld, vendte ikke din skjebne. Budskapet deres kom fra falske, forførende syner. osv.

Men Jer. 30 er optimistisk: Ve! Stor er denne dagen, den har ikke sin like.
Det er en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst fra den. - For så sier Herren: Ubotelig er bruddet ditt, uhelbredelig er slaget. Ingen fører saken din. Det finnes ikke legemiddel som får såret ditt til å gro.

Alle elskerne dine har glemt deg, de spør ikke lenger etter deg. Som en fiende har jeg slått deg, og nådeløst har jeg tuktet deg for skylden din var stor og syndene mange.

Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk, sier Herren,  du som ble kalt Hun som er drevet bort, Sion, som ingen spør etter.

Dette er noe å ta tak i her for de aller fleste, Jesus skulle frelse sitt folk- ikke drive det ut. Han er frelseren for sitt folk og det sikter til en fjern fremtid. Oppfyllelsen av hele Bibelen (Luk.24.25-27, 44-45).

Så hvorfor er det så liten interesse for hva profeten har forutsagt? For det henger jo også sammen med det som NT profeterer om?

 

 

Gå til innlegget

Gud's begynnelse må assosieres med gudene?

Publisert over 3 år siden

Det heter hos Joh.1.1:I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Gud er i stand til å gjenskape verden flere ganger. (Pred.1.9-11, 3.15, Salm.12.7, Ordsp.24.16) Et program for renselse.

Hver gang verden skapes på ny, begynner det hele med at Ordet var hos Gud, Ordet var Gud, Ordet var (å bli) Gud, og begynnelsen er begynnelsen på enden slik han har sagt det hos Jes.46.10 :Fra begynnelsen forteller jeg slutten...

Hvorfor starter begynnelsen med gudene? Jo, det hele starter med "LOVEN" hvor Jesus skulle være med på tempelinnvielsen som skjedde på vinteren - både "såtid" (vår) "veksttid" (sommer) og "innhøsting" (høst) hadde gått. Og Jesus som gikk omkring i Salomos søylehall på tempelplassen ble anklaget av jødene: Jødene flokket seg om ham og spurte: «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut!» Jesus svarte: «Jeg har sagt det til dere, men dere tror meg ikke. De gjerningene jeg gjør i min Fars navn, vitner om meg. Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer.

Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Jeg og Far er ett.»

Da tok jødene igjen opp steiner for å steine ham. Jesus sa til dem: «Jeg har vist dere mange gode gjerninger fra Far. Hvilken av dem vil dere steine meg for?» Jødene svarte: «Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud.»  Jesus svarte: «Står det ikke skrevet i deres egen lov: Jeg har sagt: ‘Dere er guder’?

De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft. Hvorfor sier dere da om ham som Far har helliget og sendt til verden: ‘Du spotter Gud’ når han sier: ‘Jeg er Guds Sønn’?

Når jødene blir betraktet som guder, da vet vi at begynnelsen har kommet... (Johannes blir sendt til verden for å vitne om lyset; Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.)

Paulus har omsorg for Galaterne: Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke er virkelige guder. (Tolk det dit en vil? Var Gud guder da de ikke hadde kjennskap til hvem han virkelig var? -Men nå når dere kjenner Gud – ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud – hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen? - (gudene))

Er det ikke tydelig at når man er slaver under grunnkreftene (naturkrefter, særlig de fire grunnelementene jord, vann, luft og ild, og med himmellegemer. Jf. Kol 2,8.20) kjenner man ikke Gud, han er gudene:

Folkemassen så hva Paulus hadde gjort, og satte i å rope på lykaonisk: «Gudene er blitt som mennesker og er kommet ned til oss!»  Og de kalte Barnabas for Zevs og Paulus for Hermes(Apg.14.11-12 - Barnabas = Josef Apg.4.36 som også ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus, Apg.1.23 som også var tilnavnet Jesus fikk, Kol.4.11, og Barsabbas var også Judas, Apg.15.22 for dere som er stive i bildetolkning.)

Kor.8: Når det gjelder kjøtt som har vært ofret til avgudene, er det nok slik at vi alle har kunnskap. Men kunnskap gjør hovmodig; det er kjærligheten som bygger opp. Om noen mener å ha forstått noe, da har han ennå ikke forstått det slik han burde.  Men den som elsker Gud, er kjent av ham. Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én.   Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

Men for oss er det én Gud, vår Far.  Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

Som en forstår av skriftene er det av denne årsak at det utbrøt krig i himmelen - den sterkeste av gudene var de som seiret og vant over alle de andre. (Tomasev.30: Jesus sa: Der det er tre guder, er det guder. Der det er to eller én, er jeg sammen med ham.)

Moses forkastes, Apg.7: Men fedrene våre ville ikke adlyde ham. De avviste ham, og i sitt hjerte vendte de tilbake til Egypt og sa til Aron: ‘ Lag guder til oss som kan gå foran oss. For vi vet ikke hva som har hendt med denne Moses som førte oss ut av Egypt.

I ørkenen hadde fedrene våre vitnesbyrdets telt, som Moses skulle lage etter det forbildet han fikk se, slik han fikk befaling om fra Gud, som talte til ham. Fedrene våre overtok det, og under Josva førte de det med seg inn i landet de fikk i eie etter de hedningfolkene som Gud drev bort foran dem. Slik var det helt til Davids dager. Han fant nåde hos Gud, og han ba om å få finne en bolig for Jakobs hus. Men det ble Salomo som bygde et hus for Gud. Likevel bor ikke Den høyeste i noe som er bygd av menneskehånd. For slik taler profeten:

Himmelen er min trone,og jorden er min fotskammel. Hva slags hus kan dere bygge for meg, sier Herren,eller hvor er stedet der jeg kan hvile?

Gå til innlegget

Bibelens uoppfylte profetier

Publisert nesten 4 år siden

Mange regner GT i Bibelen for å være historisk/ historie. Nå lurer jeg på hvordan man kan få dette til, all den tid teksten i GT ikke stemmer historisk? Det er jo ikke bare meg som hevder dette, men mange bibelforskere som også har peiling på hva historien hittil har kunnet frembringe. Her er noen vurderinger av uoppfylte profetier. Noe å bryne takene på?

DET GAMLE TESTAMENTE 

(Muld skal være slangers føde:)
På buken skal du krype og muld skal du ete alle dine dager.
1.Mos.3:14

Og du (Abram) skal gå bort i fred til dine fedre; i en god alderdom skal du gå i grav. I det fjerde slektsledd skal de komme hit igjen; for amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål.
1.Mos.15:15-16
(Josef hørte til 4. generasjon etter Abraham, og det var enda lenge til Moses førte folket ut...)

Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: "Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat,..."
1.Mos.15:18
(Israelittenes territorium har aldri vært så stort.)

Gud sa til Abraham: "Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai; Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Ja, jeg vil velsigne henne så hun blir mor til mange folk; konger over folkeslag skal gå ut fra henne."
1.Mos.17:15-16
(Sara ble kun "mor til ett folk"; Israelittene.)

Så sa Herren: "Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide. Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Der bor kanaaneerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene."
2.Mos.3:7-9
(Særlig vidstrakt var ikke Kanaan; et goldt og ufruktbart område... for det meste...)

Om Naftali sa han:
Naftali er mettet med Herrens velvilje og fylt av hans velsignelse. Han tar land i vest og sør.
 5.Mos.33:23

(Natali fikk et område i den nordlige delen av Kanaan; ikke i sør eller vest...se kart s.351 i N.T. 1978-utg)

Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo i sitt land og aldri bli uroet mer.
Voldsmenn skal ikke lenger plage dem som i gamle dager.
2.Sam.7:10
(Historien har vist at det stikk motsatte skjedde.)

Se, nå er det ute med Damaskus! Byen skal bli en ruinhaug.
Jes.17:1
(Det er nå gått mer enn 2500 år siden denne profetien så dagens lys, og Damaskus eksisterer fortsatt...)

Se, Herren farer på lette sky og kommer til Egypt. Egypternes guder skjelver for ham, og egypterne mister motet.
...
Da tørker vannet i Nilen bort, elven blir tom og tørr.
Elvefarene ligger og stinker, Nilens armer minker og tørker ut, rør og siv blir svarte og visner.
...
For egypterne skal ingenting lykkes, enten det er hode eller hale, palmegren eller siv som gjør det.
Jes.19:1,5-6,15
(Historiebøkene har enda til gode å berette om at disse plager er blitt egypterne til del....)

For det folk og det kongerike som ikke vil tjene deg (Jerusalem), det skal gå til grunne, og folkeslag skal ryddes ut.
Jes.60:12
(Det drøyer stadig. "Hedninge"- kulturer har blomstret like til i dag...)

Derfor sier Herren om Juda-kongen Jojakim: Han skal ikke ha noen ætling som får sitte på Davids trone....
Jer.36:30
(I 2.Kong. står det likevel å lese: Jojakim gikk til hvile hos sine fedre, og hans sønn Jojakin ble konge etter ham. 2.Kong.24:6. I 1.Krøn.3:16 het sønnen Jekonja, og i følge Matt.1:11 nedstammer bl.a. Jesus fra ham....og i følge en del profetier så skulle altså Messias (Jesus?) sitte på Davids trone...)

Derfor sier Herren Gud:
Se, jeg kommer imot deg, Tyrus. Jeg fører mange folkeslag mot deg, likesom havet lar bølgene velte fram.
...
Ja, så sier Herren Gud:
Jeg lar Babels konge, Nebukadnesar, han som er konge over konger, dra mot Tyrus fra nord, med hester og vogner og ryttere og med en veldig hær.
...
Jeg gjør deg til et nakent berg, du blir en tørkeplass for garn. Aldri skal du bygges opp igjen. Det er jeg som har talt, lyder ordet fra Herren Gud.
...
Jeg gjør deg til et skremmende sted, du skal ikke mer være til. Folk skal lete, men aldri mer finne deg, lyder ordet fra Herren Gud.
Esek.26:3,7,14,21
(Historiske kilder vet å fortelle at kongen av Babylonia, Nebukanesar, beleiret Tyrus i 13 år, men klarte aldri å innta byen. Det klarte imidlertid Aleksander den store 240 år senere. Tyrus ble bygget opp igjen (den er omtalt i N.T.;Luk.10:13 og Apgj.12:20) og eksisterer den dag i dag...)

Menneske, vend deg mot farao, kongen i Egypt! Tal profetord mot ham og mot hele Egypt!...
Egypt skal bli en øde ørken, og folket skal sanne at jeg er Herren.
Fordi du har sagt: "Nilen er min,det er jeg som har skapt den", derfor går jeg både mot deg og mot Nilen og gjør Egypt til en øde ørken, uhyggelig øde fra Migdol til Syene, ja, til grensen mot Nubia. Der skal ikke et menneske sette sin fot, ikke et dyr skal fare omkring; landet skal være ubebodd i førti år.
...
Derfor sier Herren så: Se, nå gir jeg Egypt til babylonerkongen
Nebukadnesar. Han skal føre bort rikdommen der, røve, rane og ta bytte, og det skal hæren få som lønn. Esek.29:2,9-11,19
(Verken under Nebukadnesar eller på noe senere historisk tidspunkt har Egypt ligget øde...)

Og fra NT er det jo også en god del å hente av uoppfylte profetier:

DET NYE TESTAMENTE

Men når de forfølger dere (disiplene) i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.
Matt.10:23

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.
Matt.16:27-28

Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de:
"Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?"....  Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.
Matt.24:3,34
(Sannelig, jeg sier dere: Jesus tok feil...)

Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.
Joh.10:16
(Hadde Jesus fått rett ville nok megen blodsutgytelse blitt stoppet, men dessverre tok han feil; kjetteri og sektsdannelser og ulike trosretninger har preget kristendommen fra første stund...)

Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.
Joh.12:31-32
(I følge Bibelen så ble Jesus løftet opp, men han dro ikke alle mennesker til seg. De fleste kristne av i dag påstår dessuten at Satan fremdeles har stor innflytelse den dag i dag.)

http://www.fagerhus.no/filosofi/Uoppfylte%20profetier.html

Bemerkningen om at Jesus måtte ha tatt feil er gjengs oppfatning for de som mener deler av NT er oppfylt. Jesus har en annen agenda i skriften enn slik mange oppfatter ham som; Joh.13.18-19:

Jeg taler ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette ordet i Skriften må bli oppfylt: Den som spiser mitt brød,  løftet hælen mot meg. (Dette er forutsagt helt fra GT og 1.Mos.3.15) Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at det er meg/ at jeg er. - Joh.14.29-30:  Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg. )

Dette som er interessant med alle disse profetiene er at de sannsynligvis enda står ved lag om man ser på hva 2.Tess.2 bekjentgjør? .....

Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere, søsken...:

La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.....

La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. (Salm.37.35-36 Jeg så en lovløs voldsmann. Han brisket seg som en frodig seder. Siden kom jeg forbi, da var han borte! Jeg lette, han var ikke å finne.) (Esek.17.)

(2 Tess 2,3 viser til Matt 24,10, 1 Tim 4,1, 1 Joh 2,18
Note : den lovløse: Mange håndskrifter har «syndens menneske». fortapelsens sønn: Jf. Jes 57,4; Joh 17,12)

 

Gå til innlegget

Immanueltegnet

Publisert rundt 4 år siden

I anledning av at det har kommet mange tråder/ innlegg om Jesu “komme”, særlig fra Walter Skaug som presenterer seg selv som preterist (av preterium - fortid/historie), vil jeg med denne tråden vise til problematikken ved å tolke skriftens utrolige, men kompliserte fortellinger. Jesus begrunner selv sine fortellinger flere ganger med;

Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

I anledning slik argumentasjon kan det komme med utfyllende replikker som; Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg... Eller: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.»

Eller: Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.»

Haggai blant profetene er en som Herrens ord kommer gjennom, og som sier i 2.8: Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over hærskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over hærskarene. - 15 Men nå, gi akt på det som skjer fra og med i dag! Før stein ble lagt på stein i Herrens tempel

Her må jeg understreke at dette skjer etter en tid som Haggai beskriver forut i dette kapitlet for interesserte.

Haggai beskriver Serubabel på samme måte som Matteus gjør med Immanuel, ”Gud med oss” som navnet betyr, men hos Haggai 2.4: For jeg er med dere, sier Herren over hærskarene.

Så vil jeg nevne en påstand som Werner Skaug kommer med i sitt teologiske innlegg ”Jesu andre komme” hvor han åpner tråden med;

Jesus skal en dag komme synlig til vår jord. Men NT beskriver også Jesu "komme" i 70 e.Kr. (Matt 24, Mark 13, Luk 21 og Johannes' åpenbaring).

********************

Vel, Matt.24 handler om trengselstiden ved verdens ende, og slik han forstår enden er det ikke en ende på verden bokstavelig, men en fortsettelse, men med nye og annerledes forsetter. Her er jeg enig, Paulus skriver om dette i 1.Kor.7.

For det sier jeg, brødre: Det er stadig kortere tid igjen. Fra nå av skal de som har kone, være som om de ingen hadde de gråtende som om de ikke gråt, de glade som om de ikke gledet seg, de som kjøper noe, som om de ikke eide det, og de som bruker verdens goder, som om de ikke brukte dem. For verden slik den nå er, går under.

Det henvises så til 1.Joh.2.15: Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. 16 For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, består til evig tid.

Slik jeg har forstått Skaug i sine preteristiske forklaringer var dette en oppfyllelse som skjedde i år 70 da Jesus visstnok skulle ha kommet på samme måte som Gud "kom" til Egypt i Jes 19:1.

For det første var det IKKE Jesus som skulle komme først innenfor trengselstiden, men ”falske” Messiaser” (4-6) så dersom Jesus kom i år 70, var det i sannhet forløpere til verdens endes falske messiaser. For man hører ingenting fra Skaug om de tegn og under som de skulle utføre, og klageropene som menneskene skulle utføre da de så Menneskesønnen komme med himmelens skyer? For deres forløsningen som Luk.21 nevner i v27-28 (av hva?) skulle stunde til. (skulle la vente på seg)

Her må man nok atskille Jesus og Menneskesønnen, for de har forskjellige oppgaver å løse, Matt.13.31-32: Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Slik jeg ser sitatet fra W. Skaug er ikke 70år nevnt i det hele tatt til de henvisninger han har - men Matt.24.15 har en henvisning til Dan.9.2, (Jf. Dan 11.31; 12.11. - Makk 1.54; 2 Makk 6.2.) - Daniel viser videre til Jeremias 25 og 29, men her henvises det til Kaldea når det snakkes om Babel;Hele dette landet skal bli til ruin og ørken, og disse folkeslagene skal gjøre slavearbeid for kongen av Babel i sytti år. Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier Herren, og jeg vil straffe kaldeernes land; jeg gjør det til ørken for alltid.

Henvisningen til år 70 er helt ute på jordet, det vises til de siste år under fangenskapet i Kaldea (også beskrevet i Esek.17) - Jes.29.10: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet.

Dette er en helt motsatt beskrivelse av hva W.Skaug mener å beskrive i det som skjedde i år 70 - ikke en tilbakeførelse til landet, men tvert imot en utdrivelse… dessuten fanes det vel ikke et Babel etter år 70 som skulle bli til en ørken for alltid?

Da Jesus ble født, viser det seg at han var av DHÅ (Matt.1.18) mens menneskesønnen ikke har denne type ånd, og derfor kan man få tilgivelse om man sier imot ham. Enten er dette en motsigelse, eller så er fortellingene om Jesus delt i to; Joh.8.28: Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at det er meg (Eller: Jeg er (den jeg er) -

Hvorfor forstå man ikke dette før? Forklaringen finner man hos Jes.53., ingen trodde ham, ingen skjønte hvem han var, og han ble foraktet av alle… ja, ja - kanskje burde man ta noen eksempler fra dagliglivet og ikke se på profetier alltid som historie, enda det ikke passer inn?

Det er så mangt mennesker utelater når man skal prøve å forstå skriften, og dette med at Johannes ble født før Jesus, ble halshugget av Herodes som forlangte hodet hans på et fat, men stod visstnok opp fra de døde uten hjelp fra Jesus, enda det står at det er kun han som har kraft/makt til å overgå dødens makt og ingen andre? Man kan gjerne undre seg over at selv Herodes hevdet etter at Johannes hadde stått opp, at dette var Jesus? (Luk.9.7-9, 19-20) Om nå Jesus også var Johannes og Elia, da har man gjort dårlig arbeid med sin forståelse av hvem menneskesønnen opprinnelig er?

Matt.11.: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»

Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott.

Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg.

Hva ser man her da? En Johannes som skal rydde veien for Jesus før han kan komme?: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.»

(Se begynnelsen på tråden: Nå har jeg sagt dere dette før det skjer) Johannes er da sannelig lik den som beskrives som Immanuel? (Gud med oss) Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.

Har man avslørt Immanuel nå? Hva innebærer Immanueltegnet? (Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Gud med oss. (Matt.1.(21)22-23, Jes.7.14.f., 8.8f.)

Er Immanueltegnet noe man må ta i betraktning i påvente av Jesu andre komme? Kan man regne Immanuel som Jesu komme i menneskers skikkelse, hans første komme?

Gå til innlegget

Profetier - hva er det?

Publisert nesten 5 år siden

Profetier er et ord som jeg har vært svært mye opptatt av å forstå. Ordet profeti kommer av ordet “profet” eller som 1.Sam.9.9 selv sier det: Før i tiden sa de i Israel når de skulle søke råd hos Gud; Kom la oss gå til “seeren!” Det de nå kaller profet, kalte de før i tiden seer.

Bibelen ender sin beretning med at når tiden tar slutt, da er nok Guds mysterium fullført i de dager ved at den 7. basun lyder, slik han kunngjorde for sine tjenere... profetene i Åp.10.5-7.

Lukas 1. kaller tjenerne for Guds ord for øyenvitner…(seerne/ profetene) slik at disse som ser hendelser inn i fremtiden, ikke har hatt noen upålitelig drøm. De har sett og skrevet ned opplevelser "live"- som sikkert og visst vil måtte komme til å gjenta seg. De har da en sann beskrivelse av noe som har skjedd før i en fjern fortid (Fork.1.9-11, Daniel beskriver en fjern fremtid, det er akkurat like langt mellom en fjern fortid som en fjern fremtid), men som vil komme til å skje på nytt igjen i opplevelseshorisonten.

Det er nå blitt til en profeti for fremtiden, og profetiene kan gjerne bli fremført i et gåtefullt språk, i bilder og lignelser som vi ser det er gjort i Bibelen. Det blir gjort for å skjule hendelsesforløpet for uinnvidde. Det er ikke noe særlig å lese i dagens avis hva som skjer i morgen? Noen ville også prøve og forsøke å forandre/ forhindre begivenhetens gang. Det har profetiene tatt høyde for hvis noen lurer på hvorfor ikke tekst er tekst rett frem og bokstavelig ment. 

Noen av gåtene i Bibelen handler om folkeslag som gjengis med til dels vanskelige og uforståelige benevnelser, som for eks. Gog og Magog. Jeg skal ikke begi meg inn på noen form for tolkning av disse, for tekstene røper selv hvem dette er om man følger de forskjellige beskrivelsene disse innehar videre med seg inn i andre tekster. Som profetier ofte er, så er de selvforklarende om man finner metoden de er skrevet på. Det samme gjelder tidsangivelser, de kan også være fingert på en slik måte, at man må ha studert en rekke profetiske skrifter for å kunne komme til en forståelse av tiden, som er sammensatt av tidshendelsesforløpet, liksom Forkynneren frembringer budskapet om at alt har sin tid. - Men noen er utålmodige og prøver å fremskynde tiden ved å putte hendelsesforløpet inn i feil tid, og man får en historisk tid med feil i.

Man må altså selv kunne fremstille seg en fremtidshorisont beregnet på verdenshistorie og kunnskap om hvilke kalendere som til en hver tid er i bruk for å forstå tiden det profetiske vil skje i.

Bibelen har sin egen Guds kalender på 7 dager, og som må forståes som årtusen - en dag er i Guds øyne som tusen år… også en nattevakt er tusen år, dette står for den jødiske kalender. Men skriften antyder også at månen har innvirkning på tidene, noe som en også må ta høyde for - for de som forstår slike astronomiske krumspring i tidsavhandling... (Salm.104.19)

Den gregorianske kalender har en helt annen utgangsmetode, den starter ved Guds sønns fødsel, som i år markerer 2015 år etter. Det er i grunnen en håpløs kalender, da oppstandelsen (Kristi førstegrøde, 1.Kor.15.20, Åp.14.1-5, 20.4-6) straks etterpå skulle markeres av et tusenårig rike, deretter av en kort forfølgelsesperiode av antikrist, og så en oppstandelse av alle døde. (Åp.20.7-13) Denne tiden skulle normalt etter profetiske kunngjøringer for lengst ha opphørt?

Som en illustrasjon av en norsk profeti vil jeg gjengi noe av Lebesbymannen som ikke fremstod som noen bedrager, men heller om syner som han fikk, og som han påstår er direkte syner fra Gud. Så vil tiden vise om dette stemmer. Forståelse av tiden er også med her.

Lebesbymannen – eller Anton Johansen – som han egentlig het, ble en meget kjent mann i sin tid. Han var fra Lebesby i Finnmark og virket i tiden rundt den første verdenskrig.

Opprinnelig var han svensk, men bare 9 år gammel utvandret han til Norge sammen med sin familie. Han ble kjent for sine mange syner og forutsigelser om store politiske hendelser, kriger, naturkatastrofer og epidemier. Mest kjent ble han for å ha forutsagt den første verdenskrig.

Lebesbymannen trer frem i offentligheten ved årsskiftet 1913/1914. Da reiser han først til Kristiania og deretter til Stockholm for å berette om sine syner. I Kristiania får han foretrede for forsvarsminister Keilhau, og i Stockholm for prins Bernadotte, oberst Melander i den svenske generalstaben og den norske ambassadør Ludvig Aubert.

Besøkene er godt bevitnet og omtalt i presseoppslag både i Norge og Sverige.
Av yrke var Lebesbymannen fisker og bonde, som folk flest på de trakter. Om sommeren arbeidet han som assistent for offiserer og landmålere tilknyttet Oppmålingsverket, senere Norsk Geografisk Oppmåling. Anton Johansen fikk – ifølge ham selv - flere syner, men det som kom til å bety mest var det store synet som inntraff i november 1907. Det er her han ser for seg utbruddet av første verdenskrig, naturkatastrofer og andre ulykker.

Lebesbymannens ry som profet kom til å stige gjennom krigsårene, og mot slutten avkrigen og de første påfølgende år, var han meget omtalt både i norsk og svensk presse. I 1918 fikk han audiens hos kong Haakon og samme år ble han også mottatt av den svenske erkebiskop Nathan Søderblom. Hans profetier kom ut på flere språk og han ble en stund kjendis i flere europeiske land. Han var en gang hele Europas samtaleemne, skriver en avis. Da han døde 3. januar 1929, stod nekrologen å lese i flere av landets ledende aviser. Også i radioen ble det holdt minnetale over ham.

Lebesbymannen understrekte alltid at alle profetiene var gitt ham av Gud. Budskapet var fra Jesus Kristus, han målbar bare de ord som Ånden hadde gitt ham å si. Han hadde ikke egne ord å tilføye. Lebesbymannen var urokkelig i troen på at han var et Guds redskap. I formidlingen av synene, var det kristne budskapet et kjernepunkt.

Uoppfylte profetier

Vi skal kort nevne på to profetier som i sitt omfang og detaljrikdom klart skiller seg ut fra de øvrige profetiene.

Det første er en profeti om at Norge og Sverige skal bli angrepet av Frankrike og Russland. Russerne faller inn i Finnmark, og i Sør-Norge blir en rekke større byer ødelagte av franske flystyrker. Russerne faller også inn I Nord-Sverige og i traktene sør for Stockholm. Göteborg blir angrepet av franskmennene og fullstendig ødelagt. Utfallet på krigen blir at Sverige må avstå Gottland til russerne og Norge må avstå alt land nord for Lyngenfjorden.

I den andre profetien ser han for seg en stor naturkatastrofe. I Nordsjøen / Norskehavet finner det sted et stort undersjøisk jordskjelv og en tsunami fører til store oversvømmelser i alle Nordsjøstatene. Særlig hårdt rammet blir norskekysten og østkysten av England og Skottland.

( Marcello Haugen har en lignende profeti som går ut på oversvømmelser i de nordiske lands kyststrøk grunnet kollaps i havmantelen pga oljeutvinningen.)

Lebesbymannen la krigsprofetien til året 1953. Dette er ikke å forstå som et vanlig årstall, men som den ytterste tidssone han var i stand til å skue inn i.

http://lyd-i-natten.dk/Tekstfiler/Lb.pdf

Så her nytter det altså ikke å anslå noen tid for hendelsene, men må vite noe om begivenhetenes gang, det også med utgangspunkt i Guds kalender. Det nøyaktige årstall finner man når man har den kalender som stemmer med begivenhetene om man kan kalle det for det?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5646 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1356 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1257 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1228 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1171 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1149 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1136 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere