Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Viktig for forståelsen av klimaendringer

Publisert 3 måneder siden

Antarktis var varmt nok til regnskoger for 90 millioner år siden - Forsker ble overrasket over hvor ekstremt drivhusklimaet var i Antarktis under kritt-tiden. Antarktis hadde regnskoger. Dette hadde nok ingen kunne forestilt seg?

Når du tenker på Antarktis, ser du trolig for deg store, islagte vidder og kanskje noen pingviner. Men da dinosaurene levde var kontinentet dekket av sumpete regnskog.

Nå sier eksperter at de har funnet det sørligste beviset hittil for dette miljøet, i plantemateriale hentet opp fra havbunnen i det vestlige Antarktis.

Forskerne sier den nye oppdagelsen ikke bare viser at sumpete regnskog trivdes nær sydpolen for omkring 90 millioner år siden, men at temperaturen var høyere enn ventet. Slike forhold, legger de til, kan bare ha eksistert om nivået karbondioksid var betydelig høyere enn tidligere antatt og det ikke var isbreer i regionen.

– Vi visste ikke at drivhusklimaet i Kritt-perioden var så ekstremt, sier doktor Johann Klages ved det tyske Alfred Wegener-instituttet, medforfatter av studien. – Det viser oss hva karbondioksid er i stand til å gjøre.

Forskerne fant bevis for mer enn 65 forskjellige planter i materialet, og avslørte at landskapet nær sørpolen en gang var dekket av en sumpete regnskog med bartrær, tilsvarende det man i dag finner på den nordvestlige delen av New Zealands South Island. Materialet er datert til mellom 92 og 83 millioner år gammelt.

Det vil ha vært en årlig gjennomsnittstemperatur på mellom 12 og 13 grader Celsius, som er varmere enn i dagens Tyskland, sier Klages. Han legger til at analyse av kjemikaliene etterlatt av fotosyntetiske organismer kalt blågrønnbakterier viser at overflatevannet, for eksempel i innsjøer, ville ha vært behagelige 20 grader.

Datamodeller viser at et slikt miljø så nær sørpolen, der det er mørke i fire måneder om vinteren, kun ville vært mulig om konsentrasjonen av drivhusgasser var betydelig høyere enn tidligere antatt, og landområdet var dekket med vegetasjon.

Med andre ord var det ingen isbreer, noe Klages forteller var gjenstand for debatt.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/04/02/195665933/antarktis-var-varmt-nok-til-regnskoger-for-90-millioner-ar-siden

Det er utrolig hva moder jord får til av klimaendringer uten bistand av menneskene? Men hva skyltes endringene ved at isbreene overtok og dinosaurene døde ut? 

https://forskning.no/ny-dinosaurer-fossiler/dinosaur-drepende-meteoritt-ga-jorden-heteslag/264487

Flere store meteoritt nedslag har i ettertid holdt temperaturen nede...

https://illvit.no/universet/solsystemet/meteor/gigantisk-meteor-sendte-forfedrene-vaare-i-fryseren

Så hvordan hadde klimaet vært her på jorden i dag uten innblanding fra verdensrommet? Eller kan man forsiktig si at klimaet er på vei tilbake til normalen? - Det er jo fortsatt mye verken vi eller forskerne ennå vet om jordens klima?

Gå til innlegget

Om Gud og Guds rikes tilsynekomst

Publisert 4 måneder siden

Hvordan utgrunne hvem Gud er, og lar han oss få vite det gjennom bibeltekstene? De er i seg selv en skattekiste hvor man kan høste verdifulle opplysninger om hvem og hva han er. Man kan enkelt spørre teksten i Bibelen om hvem han er ved å skrive spørsmålet inn i søk-ord feltet: «Hvem er Gud?»Du vil bli forbløffet over resultatet! Det første resultatet som jeg fikk, handler om en ordveksling mellom Moses og Gud i 2.Mos.3.11.f.:

Moses sa til Gud: «Hvem er jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt?» Hans varte: «Jeg vil være med deg! Dette skal du ha til tegn på at det er jeg som har sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere tjene Gud på dette fjellet.» Da sa Moses til Gud: «Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? »

Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.

Det neste funnet jeg slår opp på er 2.Sam.22.32: For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe om ikke vår Gud?

Noe bedre kan det vel ikke sies? Det er en gradvis tilsynekomst i tittelleringer. (Se Jes.53.2: Han skjøt opp som en spire... Han hadde ingen herlig skikkelse  vi kunne se på)

Han antyder at han er den han er, og at han sender seg selv til israelittene – i sin tidligere skikkelse... sin sønns skikkelse «klippen» fedrenes Gud. Men han er den han er... «Er har sendt meg til dere israelitter »... 

Eller som det fremgår av Joh.8.27-29: De skjønte ikke at det var sin Far han talte om. Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg.  Og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.»

Og på denne måten blir han til på nytt igjen, hentet fra 1.Krøn.17. 

Herren gir David et løfte 

En dag David satt i huset sitt, sa han til profeten Natan: «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens Herrens paktkiste står i et telt.» Natan svarte David: «Gjør alt som ligger deg på hjertet, for Gud er med deg.» Samme natt kom Guds ord til Natan: Gå og si til min tjener David: Så sier Herren: Du skal ikke bygge det huset jeg skal bo i. Jeg har da ikke bodd i noe hus helt fra den tid jeg førte israelittene hit opp, og fram til denne dag. 

Jeg har vandret omkring fra telt til telt, fra bolig til bolig. Jeg vandret omkring med israelittene og dommerne over Israel, som jeg satte til å vokte folket mitt: Sa jeg noen gang til noen av dem: «Hvorfor har ikke dere bygd et hus av sedertre for meg?» Nå skal du si til min tjener David: Så sier Herren over hærskarene: Jeg hentet deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel. Jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Jeg har gjort navnet ditt stort, som navnet til de største på jorden.

Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo der og aldri bli uroet mer. Ugjerningsmenn skal ikke lenger plage dem som i gamle dager. Slik har det vært fra den tid jeg satte dommere over mitt folk Israel og tvang alle fiendene dine under deg. 

Nå kunngjør jeg deg at Herren vil bygge et hus for deg. Det skal skje når dine dager er til ende og du går til dine fedre, at jeg reiser opp din etterkommer, en av sønnene dine, til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Han skal bygge et hus for meg, og jeg vil trygge hans trone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. 

Min godhet vil jeg ikke ta fra ham, slik jeg tok den fra ham som var før deg. Jeg vil for alltid sette ham over mitt hus og mitt rike, og hans trone skal stå støtt til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet bar Natan fram for David.

David takker Herren for sitt løfte

Herre, det er ingen som du, og det finnes ingen Gud foruten deg, etter alt vi har hørt med våre egne ører. Hvem er som ditt folk Israel? Det er det eneste folk på jorden som Gud kom til og fridde ut for å gjøre til sitt eget folk. Med store og skremmende gjerninger skapte du deg et navn da du drev andre folkeslag bort for ditt folk, som du fridde ut av Egypt. Du satte ditt folk Israel til å være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud.

Men slik har det enda ikke blitt, i følge 2.Krøn.15.2-4 forteller teksten der: I lang tid var Israel uten den sanne Gud, uten prester til å undervise dem og uten lov. Men i sin trengsel vendte de om til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne. På den tiden var det ikke trygt, verken for den som dro ut eller for den som kom hjem. For det rådde stor uro blant folkene i alle land. Osv... Refr.: Ef.2.11-22

Bildegjengivelse

Men mye av dette ligger gjemt i gåten og lignelsen for Israels hus i Esek.17.

Sak.12 gir et godt bilde av løftene til David: Herren vil først berge Judas telt, så ikke Davids hus og de som bor i Jerusalem, får større heder enn Juda. Den dagen skal  Herren være skjold for dem som bor i Jerusalem. Den som snubler den dagen, skal være som David, og Davids hus som en gud, som Herrens engel foran dem. 

Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte.


Gå til innlegget

Unntakstilstand og økonomi

Publisert 4 måneder siden

Den verdensomspennende pandemien fører til at land etter land stenges ned. Det fører til svikt for det økonomiske verdensbilde. Hva skjer? Jo, det er unntakstilstand og krise på krise... men børsene har ikke tenkt å stenge ned?

Hvorfor kan man ikke bli enige om å stenge børsene og fryse økonomien til hva den var før pandemien startet, og fortsette etter at den er over? Børsene svinger allikevel bare ved at man hoster litt, så det har lite for seg å holde de åpne? Rykter om krig man tror vil starte, men ikke kommer er nok til å heve oljeprisene flere hakk oppover. Så hva er vitsen med et så svakt måleinstrument for økonomi da det ikke retter seg etter annet enn hva som kan gå galt i forhold til hva som kan gå bra? Forurensningen blir jo mindre og flere land kan jo nå oppfylle miljøkvotene sine, og det er da positivt? Men at en høyreregjering går inn for at staten overtar bedrifter som ikke klarer seg, og som ellers går inn for privatisering, det hadde jeg ikke sett for meg...selv om Ludvik 14. sa at staten det er meg... Men nå er jo det meste i ulage, eller snudd på hodet? Så nå handler om samarbeid og det er det viktigste.

https://www.dagbladet.no/nyheter/staten-hvem-er-det/65772529


Gå til innlegget

Nattverden som mysterium

Publisert 4 måneder siden

Nattverden er et rituelt måltid som utføres som en viktig del av den kristne gudstjenesten. Utgangspunktet er historiene hentet fra evangeliene i NT og forstått rett frem slik det står skrevet, men ikke undersøkt i detalj.

Måltidet er i følge fortellingene et kveldsmåltid, og er i prinsippet en lignelseshistorie som forklares mer detaljert i GT, men også i NT i Johannes evangelium. En lignelse er en bildebeskrivelse på noe annet enn hva det i virkeligheten er. 

Brødet er egentlig et bilde på Jesu kropp, og vinen illustrerer hans blod. Matt.26.26-28 - Joh.6.51,53-54: Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.» - Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 

Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Vers 54 viser så til vintreet og grenene i Joh.15.4-8. Vintreet/ stokken dukker opp og forklares i Esek.17 i ett nytt bilde. 

Forklaring på hele bildet kan det gis mange eksempler på, som hos Salm.53.5 hvor Jesus er et bilde på Guds folk som er Juda: Forstår de da ingen ting, de som gjør urett? De eter opp folket mitt som om de spiser brød, og kaller ikke på Gud.

Som avhandling kan man lese hele Esek.22. (Overskrifter: Dom over blodbyen – Israel i smelteovnen – Alle i landet gjorde urett) Noe for Israel å tenke på når de nå ønsker å annektere mer land.


Gå til innlegget

Talekunst

Publisert 4 måneder siden

Magne Nylenna skriver om babelsk forvirring og synkende bibelkunnskaper. Stort sett handler innlegget om sikringskost og kultur, samt ord og uttrykk.

Som nevnt har Bibelen mange ord og uttrykk, særlig hos Ordsp. kan man finne slike ting som at: Den vise skal lytte og øke sin lærdom, den kloke skal lære å bruke sin tanke, så han forstår vismenns ord og gåter. Men det er i visdommens bok man finner det utlagt som "talekunst" 

Vil du høste rik erfaring? Visdommen kjenner det som har vært og forutser det som skal komme, den forstår talekunsten vendinger og kan løse gåter, den tyder tegn og varsler og vet hvordan det går til slutt med alt som skjer.(Visd.b. 8.8)

Når jeg leser stykket tenkte jeg straks på at det var dette det handlet om, det ordlegges som «talekunst» og «ord og vendinger». Om det vil bidra til babelsk forvirring når det gjelder synkende bibelkunnskaper tror jeg ikke man skal bry seg så mye om, siden det ikke er så lenge siden folk satt i kirkene og ikke skjønte det kvekk da prekenen foregikk på latin. 

Derfor tror jeg at siden den gang har bibelkunnskapen økt betraktelig. Men om den babelske forvirringen av den grunn er blitt klarere forstått, si det er jo et annet spørsmål stilt i betraktning over vismenns ord og tale, eller bildeutlegninger, om det som også kalles for lignelser. 

Eller som det også står skrevet om Babylon i Åp.17.17: For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.

Når det gjelder språk og endring av språk er det tankevekkende å kunne lese i 1.Mos.11.1f. at hele jorden hadde samme språk og samme ord. - Men så skjedde det altså en språkforvirring som førte til forskjellig språk.

Nå hevdes det jo at verden er på vei tilbake til å få samme ord og tale gjennom det engelske språket, så da går vi frem mot en ny språkforvirring? (i Apg.2.5-18)


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 1493 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1084 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
10 dager siden / 983 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 dager siden / 939 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 880 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 506 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
19 dager siden / 449 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere