Kjell G. Kristensen

Alder: 4
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Likestillingsdebatt

Publisert rundt 1 år siden

Vi lovte at Vårt Land ikke ville gi opp før vi har oppnådd likestilling, også i debatten. Og vi gjennomførte en rekke tiltak. Nå erkjenner vi at tiltakene ikke har vært tilstrekkelige. Derfor har vi gjort et nytt grep for å nå målet. Vi har fjernet muligheten til å kommentere innlegg på direkten.

Mens vi venter på Guds rike og den nye jord hvor rettferdighet bor, får vi prøve å forhandle om den vesle rettferdigheten som ennå finnes her på verdidebatt, skjønt nå burde den vel snart skifte navnet sitt til noe mer fengende? Likestillingsinnlegg? Noen debatt er kan dette neppe kalles?

Det finnes liten verdi i å måtte skrive egne innlegg for å kunne besvare andres. Det er ikke demokratisk tankegods engang, så hvor har vd tenkt å ta veien hen?

Det er ingen som har hindret kvinner i å debattere på lik fot med menn her på vd, men man må da ta vekk rusket man har i øyekroken for å se at i virkelighetens verden er det manneblad for menn, og kvinneblad for kvinner - det er jo ikke alltid man diskuterer de samme tingene, for det har med interesse å gjøre? 

Hvis man gjør, så er det nok i lys av en og samme interesse, og dette har lite med likestilling å gjøre, like lite som stengning av åpen debatt har med demokratiske verdier å gjøre. Kvinner diskuterer der innholdet er av interesse, det samme gjør menn, altså er der en fundamental feil i likestillingsprosessen fordi Guds rike ennå savnes hvor Maria skal anses for å være mann.

Gå til innlegget

Advent = ventetid

Publisert 12 måneder siden

Sigmund Svarstad skrev innlegget ”Advent i praksis”, om et tenkt senario ved Jesu gjenkomst og hvordan denne ankomsten vil skje på.


Paulus har skrevet endel om Jesu gjenkomst i 1.Tess.4.fra v14: 

For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.

Disse er beskrevet i 1.Kor.15.22-23 som førstegrøden: For slik alle dør pågrunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.

Førstegrøden er videre beskrevet i Åp.14.1-5 ved at Jesus stiller seg opp på Sions fjell hvor også de 144000 som er frikjøpt fra jorden befinner seg. Åp.14.1 viser til at dette er det nye Jerusalem som er kommet ned fra himmelen (Åp 14,1 viser til Åp 3,12Åp 5,6+)

Den neste oppstandelsen skjer under dommen, da havet og dødsriket gir fra seg sine døde. Noen tidsforståelse får man ikke ut av dette, men Guds tidsregning består i at en dag er som tusen som år. Jesus er jo Guds mysterium, og skal være fullført ved den 7.basun, også nevnt som Herrens dag. (Åp.1.9-10) Jesus nevner at det som er noe, er å være en ny skapning, ikke å være omskåret eller uomskåret. Han var omskåret etter at åtte dager var gått, og fikk da navnet Jesus. (Luk.2.21)

Paulus bruker ordet ”tidens fylde” både om Jesu fødsel og om fullførelsen av Guds frelsesplan (Gal.4.4 og Ef.1.10) Og dette er jo både en adventstid og en gledestid ved at Guds sønn også står for selve oppvekkelsen og den nye skapning som betegnes som oppstandelsen og livet? Fullførelsen av  frelsesplanen skjer ved å sammenfatte alt i ham, i himmel og på jord.

Født på ny er hva jeg har forstått det samme som oppstandelsen fra de døde, dette forklarer Paulus i 1.Kor.15.49-57 hvor de døde står opp i et nu/nå, altså i løpet av et veldig kort øyeblikk, man blir forvandlet fra forgjengelighet til et uforgjengelig nytt menneske som ikke kan dø. Dette kalles for født av Gud, (1.Joh.3.9, 1 Pet 1,23.) For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende hvem han vil. (Joh.5.21)

Gud er den som reiser opp Jesus fra graven, det er den nye fødselen; Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. (1.Kor.6.14, 1.Kor.15.13)

Guds rike er nok den nye himmel og jord som er lovet, hvor rettferdighet bor? Da alt blir født på nytt? 2.Pet.3.13 Matt 19,27 -28, Joh.5.28.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5646 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1356 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1257 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1228 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1171 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1149 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1136 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere