Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

"La oss skape mennesker i vårt bilde"

Publisert nesten 11 år siden

Etter å ha grunnet litt på hva Gud mente med at han ville skape mennesket i sitt bilde, tror jeg at han mente at han ikke var fornøyd med mennesket slik det var formet gjennom evolusjonen i kjød. - For han begrunner det med at kjød ikke gagner til noe, (Joh.6.63) og at det ikke kan være Gud til behag. (Rom.8.8)

Derfor mener jeg at når Gud skaper mennesker i sitt bilde, så gjør han det etter dommens dag da de døde skal oppstå, og at dette er nærmere beskrevet i 1.Kor.15.ff. og ender opp med oppstandelsen ved den siste basun.

Etter dommen vil Gud gi oss et nytt og annet legeme, et legeme som Gud bygger opp slik han vil.

1.Kor.15.ff.: Men en kunne si: Hvordan oppstår de døde? Hva slags legeme trer de fram med?

Du dåre! Det du sår, får ikke liv uten at det dør. - Og det du sår, er ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn - om det nå er av hvete eller av et annet slag. Men Gud gir det et legeme slik han vil. Hvert frøslag får sitt eget legeme. Ikke alt kjøtt er av samme slag. Ett slag er i mennesker, et annet i fe, et annet i fugl og et annet i fisk.

Det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemer har én glans, de jordiske en annen. Én glans har solen, en annen månen, og en annen stjernene - stjernene skiller seg fra stjernene i glans.

Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det oppstår i kraft.

Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme.

Slik står det skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv.

Med henblikk på denne historien beskriver den også det legemet Jesus skulle få gjennom Adams utvikling, og vi kan betrakte at han også var skrøpelig i sin oppvekst, men fikk kraft i sitt nye legeme som nå har blitt forvandlet - for det som betydde noe for Jesus og senere oss, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. (Gal.6.15) Så derfor, om da noen er i Kristus da er han ikke av kjød, men en ny skapning, det gamle mennesket av kjød er blitt forvandlet til en ny skapning, og det gamle er derfor forbi og alt har da blitt nytt. (2.Kor.5.17)

Det nye legeme er beskrevet at det er likt Guds legeme slik han ble formet i beskrivelsen ovenfor, og i 1.Kor.12.12 ff. forklares dette legemet slik: For liksom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.

Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik han ville. - Han lot de forvandlede menneskers nye kropper bli avhengige av hverandre slik at de hadde bruk for hverandre, et individ kan ikke utfør en gjerning uten at det må ha hjelp av flere andre, og Jesus sier det da også: Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. (Joh.5.30) eller i Joh.8.28: Og av meg selv gjør jeg intet. - Jesus er en ny skapning som ikke kan utfør handlinger uten at hans mange lemmer hjelper ham og 1.Kor.12.27 sier da også: Dere (menneskeheten) er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.

Gå til innlegget

La oss skape mennesker i vårt bilde

Publisert nesten 11 år siden

Etter å ha grunnet litt på hva Gud mente med at han ville skape mennesket i sitt bilde, tror jeg at han mente at han ikke var fornøyd med mennesket slik det var formet gjennom evolusjonen i kjød. - For han begrunner det med at kjød ikke gagner til noe, (Joh.6.63) og at det ikke kan være Gud til behag. (Rom.8.8)

Derfor mener jeg at når Gud skaper mennesker i sitt bilde, så gjør han det etter dommens dag da de døde skal oppstå, og at dette er nærmere beskrevet i 1.Kor.15.ff. og ender opp med oppstandelsen ved den siste basun.

Etter dommen vil Gud gi oss et nytt og annet legeme, et legeme som Gud bygger opp slik han vil.

1.Kor.15.ff.: Men en kunne si: Hvordan oppstår de døde? Hva slags legeme trer de fram med?

Du dåre! Det du sår, får ikke liv uten at det dør. - Og det du sår, er ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn - om det nå er av hvete eller av et annet slag. Men Gud gir det et legeme slik han vil. Hvert frøslag får sitt eget legeme. Ikke alt kjøtt er av samme slag. Ett slag er i mennesker, et annet i fe, et annet i fugl og et annet i fisk.

Det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemer har én glans, de jordiske en annen. Én glans har solen, en annen månen, og en annen stjernene - stjernene skiller seg fra stjernene i glans.

Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det oppstår i kraft.

Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme.

Slik står det skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv.

Med henblikk på denne historien beskriver den også det legemet Jesus skulle få gjennom Adams utvikling, og vi kan betrakte at han også var skrøpelig i sin oppvekst, men fikk kraft i sitt nye legeme som nå har blitt forvandlet - for det som betydde noe for Jesus og senere oss, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. (Gal.6.15) Så derfor, om da noen er i Kristus da er han ikke av kjød, men en ny skapning, det gamle mennesket av kjød er blitt forvandlet til en ny skapning, og det gamle er derfor forbi og alt har da blitt nytt. (2.Kor.5.17)

Det nye legeme er beskrevet at det er likt Guds legeme slik han ble formet i beskrivelsen ovenfor, og i 1.Kor.12.12 ff. forklares dette legemet slik: For liksom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus

Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik han ville. - Han lot de forvandlede menneskers nye kropper bli avhengige av hverandre slik at de hadde bruk for hverandre, et individ kan ikke utfør en gjerning uten at det må ha hjelp av flere andre, og Jesus sier det da også: Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. (Joh.5.30) eller i Joh.8.28: Og av meg selv gjør jeg intet. - Jesus er en ny skapning som ikke kan utføre handlinger uten at hans mange lemmer hjelper ham og 1.Kor.12.27 sier da også: Dere (menneskeheten) er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.

Gå til innlegget

Tidlig pensjonsalder?

Publisert nesten 11 år siden

Loven for levittene

Herren har forordnet lover for levittene (Aron og hans sønner) og han hadde befalt Moses om levittene og sa til ham:

“Dette er loven som gjelder for levittene: Fra han er 25 år gammel skal han komme og gjøre tjeneste med å arbeide ved sammenkomstens telt. Men fra han er 50 år gammel, skal han tre tilbake fra arbeidstjenesten og ikke arbeide mer.” (4.M.8.22-25)

Dette er som musikk i ørene på mange, nå vet jeg ikke hvor lenge det arbeides i Israel før en kan gå av med pensjonen? Men hvis en skulle se historisk på Bibelen lyder ikke dette mye historisk, men mer fremtidig? I gammel tid jobbet man så lenge en levde eller hur?

Gå til innlegget

Ny økonomisk smell i vente?

Publisert nesten 11 år siden

Aftenposten melder at Stagflasjon er på vei og DE GODE DAGENE ER OVER. Den langvarige oppturen for verdensøkonomien kan nærme seg slutten. Inflasjonspress og fare for ytterligere renteøkninger i USA kan gi en ny periode med stigende priser, uten økonomisk vekst.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article2177272.ece

Dette er vel ikke det en håpet på skulle bli en bedring?

Gå til innlegget

To pakter - trell eller fri

Publisert nesten 11 år siden

Det er flere feller å gå i hvis man tror at man kan lese Bibelen rett frem som en bok og regne dens ætter og slekter som bevis for hvilken tid vi befinner oss i.

Da jeg tok for meg kvinnen Sara hadde hun fra før av navnet Sarai, men Gud sa til Abraham: “Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai, men Sara skal være hennes navn.” (En fyrstinne betyr det)

Men Abraham hadde en egyptisk trellkvinne som het Hagar, men siden Sara ikke fødte Abraham noen barn, ble det slik at Hagar fødte Abrahams barn. Hos Galaterne 4.24 forklarer skriftene at det er Jerusalem som det her er snakk om. Men da Hagar oppdaget at hun var blitt med barn ringaktet hun sin frue Sara - riktig oversatt betyr dette at kristendommen ikke kunne føde Jerusalems barn, men ble overlatt til det arabiske folk og islam, men da folk skjønte at de hadde båret frem frukter av å ha erobret Jerusalem, ringaktet de kristendommen, fordi Sara er bildet på den frie kvinnen som er oppe i himmelen og tilsvarer den evige pakt, mens Hagar bare har en pakt som bryr seg om det jordiske.

Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien Sur, og han sa: “Hagar, Sarais trellkvinne! Hvor kommer du fra? Og hvor akter du deg hen? Hun svarte: Jeg har flyktet fra min frue Sarai.”

Nå er det jo slik at både Hagar og Sara er bilder på Jerusalem som to forskjellige pakter, Jerusalem under et kristent vesten, men det gir ingen frukt, så overtar islam, men dets regime er trelldom og tvang, men det gir allikevel frukt - Hagar føder Abrahams sønner som skal bli til det guddommelige. Men de ringakter det kristne vesten, og kristendommen som ikke fant veien mot evig liv.

Da Hagar sa hvor hun kom fra, sa Herrens engel til henne: Gå tilbake til din frue, og bøy deg under hennes hånd - så vil jeg gjøre din ætt så tallrik at den ikke kan telles.

Det Herrens engel her ber Hagar om, det Jerusalem som nå er i trelldom under islam, er å bøye seg for kristendommen og det frie demokrati, og slik kan forene kreftene til evig liv, slik tolker jeg budskapet her.

Det er allikevel kristendommen som skal seire til slutt, for Skriften sier til Farao (betyr det store hus): Nettopp til dette oppreiste jeg deg. At du kunne vise min makt på deg og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden. Rom.9.17

På den dag skal Herren være én og hans navn ett. Sak.14.9

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere