Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Gud vs vitenskap

Publisert 3 måneder siden

Martin Jensen skriver om hvorfor Gud vs vitenskap – Svaret ligger antakelig i skriften om hvorfor det er slik det er, og må være det: 1.Kor.2.4-7, 1.Kor.3.18-20, Jak.3.13-18, 1.Kor.1.18-31 og 1.Kor.13.som handler om når det fullkomne kommer, og som gjerne har en sammenheng med Fork.3? Alt har sin tid...

Gå til innlegget

Havet som mange er opptatt av

Publisert 4 måneder siden

Hmmm...? Noen som har prøvd å finne ut hvor mange m3 (kubikkmeter) med masse (fjell, stein, sand, jord, søppel, kloakk, etc., etc.) som havner i havet? Hva skjer når man dumper ting i havet, noen som vet? Selv kråkefugler har skjønt at mat som ligger i et glass med vann de ikke får tak i, kan gjøres tilgjengelig ved å putte steiner opp i glasset, da stiger nemlig vannstanden. Og vips så er maten tilgjengelig!

Men å finne noen som har regnet på fortrengning av havvann på grunn arealgjenvinning fra havet står det svært lite om, for det meste er det Nederland som står for den største enkelt-gjenvinningen. Men de har ikke fylt opp så mye, stort sett har de bygget demninger (diker) hvor de så pumper ut havvannet slik at de egentlig bor på sjøbunn. Det er jo en fortrengning dette også, noe som gjør at havet utenfor får mindre plass å boltre seg på.

Bevares, det har da nok plass i høyden, men der bor det folk som stadig finner ut at havet stiger? Men om det gjør det, så er det jo flere grunner til det? Nå er jo havet ganske svært i forhold til landmassene, så det synes nok ikke i det hele tatt når en lager en molo eller setter pilarer til broer her og der, men det gjøres nå over hele verden da. Noen får lov til å drive gruvevirksomhet nær kysten, og dumpe avfallsmassene i sjøen, mens andre igjen bygger jernbanetunneller og veitunneller hvor massene ender som fyllinger i sjøkanten, overskuddsmasse blir det visst også kalt for. 

Man ser ikke at havet stiger i det hele tatt der det dumpes, for det er så lite i den store sammenhengen, og når man fyller opp for en vei eller annet, sørger en jo for at en fyllingen er høy nok, om havet skulle flø eller stige litt?

Men for de som bor på et annet sted i verden hvor man ikke kan løse problemene på denne måten, merker de nok verdens erobringer av havbunn som fylles igjen sånn litt etter litt? Det blir vel som å sitte på kanten av vannglasset å vente på at det renner over?

En viss dynamikk er det nok også mellom landhevning og havbunn som synker. https://www.ngu.no/nyheter/her-kan-du-se-hvor-norge-synker

http://www.klimakommune.no/kulturarv/Havnivokning.shtml

En enkel liten fylling et eller annet sted er jo for småtteri å regne, så det er jo i den store sammenhengen det vil vise seg noe? Har man prøvd å regnet på hva som ender ut i havet som kan regnes for menneskeskapt? Jordras får man jo ikke gjort noe særlig med, men hva med alt det andre? 

Når jeg søker etter ut/fyllinger i havet, later søkemotoren å være stokk dum, og tar for seg emner som plastavfall og gjenvinning av det. Nå vet jeg at det finnes enormt mye plast i havet, (ca. 15 tonn pr minutt ender der), men det som flyter oppå fortrenger ikke mye, men det forurenser og skader fisk og fugleliv. Søker man på sjøfyllinger blir det mer fart på sakene... hva med et isflak bygd av stein som når helt til bunnen? 

https://www.youtube.com/watch?v=A7L8Ngp-ViE - På denne måten kan man nok også fint regne seg til hvor mye CO2 som trengs for å få flyttet havet til et annet sted? Man er vel bekymret for at den er synderen for en eventuell havstigning?

Til gjengjeld var et gigantisk isflak som rev seg løs fra Grønland i 2010 på 260 km2:  https://www.nrk.no/urix/enormt-isflak-pa-vei-fra-gronland-1.7239878 - Men dette er mer en naturlig hendelse, enn en sjøfylling som det skal bygges boliger på.

Sterke vinder fører med seg mye sand fra land ut i havet, El Ninjo er kjent for å føre sand fra Sahara og ut i, og over Stillehavet. Men også undersjøiske vulkanutbrudd fortrenger like mye hav som kubikkinnholdet dets. Så det er mange regnestykker hvor svaret er N= ukjent. Men i mange regnestykker er svaret kjent, som at Sifjorbrua som skal bygges over til Senja trengs det steinfyllinger i sjøen som brua skal bygges på, og er beregnet til 520 000 kubikkmeter – og ja, det er bare for en bru. 

Men slike regnestykker er nok ikke med i beregninger om hvor mye vann som fortrenges, bare på mengde vann som renner ut i havet fra breer som smelter og senere blir til regn og snø? For når lufttemperaturen stiger, så stiger også fordampningsevnen og vil gi økt nedbør. Det er en naturlig årsak. Det er ikke sjøfyllinger i havet som ikke vil forsvinne i luften som damp og som senere kan legge seg som snø på fjellet og danne nye isbreer?

https://www.regnmakerne.no/laringsressurser/klima-/is-som-smelter/

Gå til innlegget

Guds og menneskers visdom

Publisert 4 måneder siden

Det stilles spørsmålstegn om alle diskusjoner tjener kirkens trossamfunn, men det er det vel ingen garanti for, så lenge den selv styrer hva som skal forkynnes og ikke? Dersom kirken er oppstått på grunn av Guds ord, er der vel ingen grunn for å utelate ord, setninger, skriftsteder eller hele bøker for den del, som evangelistene selv henviser til hvor det skulle være. Man oppfatter forkynnelse som kirkens oppdrag, men hvem kaller skriften kirken for?

Når man først og fremst vil forsvare kirken i diskusjonene for det kristnes fellesskap for kirkens skyld, og så bruker henvisninger for samholdet som det skrives om i Rom.14 og 15, samt 2.Tim.2., så må det jo sies at kirkens troende selv ville trengt å blitt med i diskusjonene, da 2.Tim.2. tar opp nettopp temaet om vranglære, dette har jeg tatt utgangspunkt i mange ganger før – men fortsatt forkynnes akkurat de samme ordene som Hymenos og Filetos forkynte. De hadde forvillet seg og trodde Kristus var oppstanden. 

Kanskje er det Paulus ord om Guds og menneskers ord om visdom som oppfylles? (i 1.Kor.1.20-21,23, 1.Kor.15.13 -23.) Noen gleder seg over noen få utplukkede ord, så hvorfor denne redselen for lyset? ( Joh.8.12, Joh.3.19 ) Når man på forhånd vet alt dette som står i Joh.12.20- 33? (Jesus taler om sin død) - Kol.1.18.

Gå til innlegget

Hjernens plass i Bibelen

Publisert 4 måneder siden

Marianne Solli etterlyser hjernens plass i Bibelen:"I Bibelens mange bøker er hjertet nevnt utallige ganger, men jeg har hittil ikke kommet over skriftsteder der hjernen blir nevnt."

Jeg kan heller ikke se at ordet hjerne er nevnt, men derimot ord som tanker, sjel, ånd og sinn nevnes ofte. I Salm.49.4 står det at min munn taler visdom, det hjertet tenker er forstand. (?) Men... det finnes bestandig, og i hvert fall to betydninger av samme ord (i visdommens hemmeligheter, Job 11.6, Heb.4.12 + hele Salm.103?)

I Salme 102.5 står det at hjertet er som gress... mens det hos Jes.66.14 står at «Dere skal se det, hjertet skal glede seg, kroppen skal gro som gress – hvis man drar slutning av dette og leter videre, finner man løsningen i 1.Pet.1.24 hvor det står at alle mennesker er som gress... så Bibelen er ingen lett bok å lese sånn forståelsesmessig fordi en masse ord betyr noe annet enn hva som står i den betydningsmessig, den er satt opp i gåtefulle vendinger og ligninger. For å finne de riktige meningene bør man skrive ned hva ordene betyr når man finner dem, så det er komplisert ja. Hjertet har selvfølgelig en annen løsning det også –det er som å løse kryssord, bare at de riktige løsningene er oppført i skriften sammen blant gåter og ligninger – som i Esek.17.1-2 - Eks.: 1.Mos.1.9-10 = Åp.17.15 /1.Joh.5.8 (let så skal du finne?)

Jeg tror kanskje at ordet blod/ blodet kan forklare sammenhengen mellom de forskjellige organene i sammenhengen? Hjerne er jo ikke nevnt som sagt, her tror jeg i stedet at den er nevnt eller oversatt som hode, eller hodet? 

Kol.1.18: Han er hodet for kroppen, som er kirken.
                 Han er opphavet,
                 den førstefødte fra de døde,
                 så han i ett og alt kan være den fremste.

Men man leser jo skriften som man selv vil, for oss har det liten betydning for hvordan vi forstår eller misforstår ordet, for det står det mer om i 2.Tim.3.16-17, og så kommer det jo an på hvordan hver enkelt oppfatter v17 om hvilket menneske som tilhører Gud? – for meg er det bestandig hans enbårne sønn fordi det i 1.Tim.2.5 nevnes at det skal være en mellommann mellom Gud og mennesker og at det er Kristus, hvilket også Paulus skriver om hvordan vil foregå (1.Kor.15. 22-28). 

Trøstende ord til de bortførte... Esek.11.19-20:  Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet, slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast ved mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. 

(Refr. Esek.37)

https://forskning.no/religion/teologien-oppsto-da-bibelen-ble-uforstaelig/833476

Noe mer håndgripelig blir det kanskje når man begynner å se tegn som minner om det som står i skriften, denne er virkelig interessant og handler kanskje også til slutt om hjernekapasitet? Men en smart måte å lære oss mennesker til å utnytte teknologien som har kommet på en bedre måte til å gi oss matauk i form av større avlinger?

https://www.youtube.com/watch?v=bqEZFtrCt8I

Gå til innlegget

Klimautslipp... hva er det?

Publisert 4 måneder siden

Det er jo ikke helt enkelt å stå imot 99,99% av de som mener at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Det krever blant annet litt innsikt i hva som egentlig foregår. Skjønt mengden av alle innrapporteringer til overbevisning om status er visstnok ikke helt nøyaktige? Og noen må vel ta seg på jobb på en eller annen måte - hvordan?

Jeg stod for noen år siden klar til å kjøpe meg ny hydrogenbil fordi den slipper kun ut rent vann, og jeg leste at hydrogenstasjoner skulle komme opp i tur og orden, så jeg gledet meg til å anskaffe meg en virkelig «miljøbil» uten rekkeviddeangst. Men så kom det et regjeringsskifte som heller ville satse på ren batteridrift! Den gang hadde de jo ikke kapasitet verken til sykkelstativ eller hengerfeste, så da ble det en «fossilbil»  igjen da, som den nå benevnes med... Men litt mindre fossil ble den jo, siden det er en hybrid som lader batteriene i nedoverbakker, ved oppbremsing og under kjøring. Forbruket av drivstoff ble i alle fall minimalt i forhold til den som ble skiftet ut.

Batteriene varer ut bilens livstid. Det tviler jeg at det gjør på helelektriske biler. I så fall er det et ekstra miljøtrykk ved å skifte det ut før bilen er oppbrukt, og må erstattes med nye som igjen krever mer produksjon av nye og dyrere batterier. Nå bugner ikke jorden av kobolt akkurat som disse batteriene inneholder enn så lenge, så da blir det enda et påtrykk på naturressursene som heller ikke varer evig. Man har bare flyttet på et problem over på et nytt.

Det er påstått, blant annet fra Volvo, i et svensk radioprogram (P4) at produksjon av et elbilbatteri hadde et CO2 utslipp som en fossilbil kunne kjøre 3 ganger rundt jorden for å komme opp i samme CO2 utslipp. Da jeg regnet på dette etter min kjørelengde ville bilen min kunne feiret 17 årsdagen, og antakelig vært moden for utskifting av nyere teknologiske løsninger... kanskje med en hyperloop? 

Nå er jeg ikke negativ til elbiler, men de er ikke så miljøvennlige som det skrytes av, men de er bra for bruk i bymiljøer da de ikke slipper ut avgasser. Det er forurensning, og den må man forsøke å få ned. Men hva hjelper det med elbiler for bybruk når MDG vil ha bilfrie bygater?

Nå blir det kanskje også så smått håp for hydrogenstasjoner igjen, da store vogntog ikke kan basere seg på batteriteknologi, så da kommer det i hvert fall opp noen i anledning disse, men det ble for sent for meg gitt! Jeg valgte en fossilbil på nytt fordi jeg neppe slipper ut mer CO2 enn en elbil på hyttetur gjør med min kjøring til butikken en gang i uken, eller til leger noen ganger i året? Men nå synes jeg klimahysteriet har gått litt for langt når bankene nekter å gi billån til de som vil kjøpe seg en fossilbil. Ikke at det betyr noe for meg som har ventet på hydrogenbilen jeg ikke fikk kjøpt.  

Apropos CO2 utslipp og global oppvarming... det er lett å tro at den må være menneskeskapt med sååå mange forstå seg påere, men skal tro om det kalde været som vi har nå skyldes nedstegninger av hele samfunn verden over på grunn av koronapandemien? I så fall reagerer naturen ganske kjapt uten at målerne har klart å registre noe som helst, unntatt termometrene? Så her kan det fort  bli en ny istid! Med rekord-mye snø i fjellet fra i vinter av, og det har visst ikke gitt seg enda heller?

Her er det et par linker angående klimaendringer og CO2 påstander som ikke er støttet av oljenæringen...  så får vi krysse fingrene for at de 99,99% enige tar en smule feil da... isbreene smelter fra undersiden, og ikke fra oversiden... det er vel en viktig obsevasjon? Endringer av havstrømmer og geologisk aktivitet? Tsunamien i Thailand ble utløst av et undervannsskjelv og forflytninger av havbunnen. Men pytt pytt! Har det noe å si?

https://www.dagsavisen.no/debatt/hva-om-klimaendringer-ikke-er-menneskeskapte-1.1193091

https://enerwe.no/co2-energi-fornybar-energi/co2-kan-ikke-vaere-hovedarsaken-til-klimaendringene/127482

https://www.dagbladet.no/nyheter/trusselen-under-isen/71165771

https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2020/07/06/195689050/bank-slutter-a-gi-lan-til-bensin-og-dieselbiler

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/her-faller-sn%c3%b8en-fortsetter-med-kj%c3%b8lig-juli-v%c3%a6r/ar-BB16qdII?ocid=msedgdhp

https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/klimautslipp/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere