Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

I Johannes dager...

Publisert nesten 10 år siden

Visste dere at Johannes hadde to mødre? Den ene var Elisabet, den andre var Maria.

Johannes blir født

57 Tiden kom da Elisabet skulle føde, og hun fikk en sønn.58 Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne.
59 På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Sakarja etter faren, 60 men moren svarte: «Nei, han skal hete Johannes.» 61 «Men det er jo ingen i din slekt som har det navnet,» svarte de. 62 Da ga de tegn til faren for å få vite hva han ville at barnet skulle hete. 63 Han ba om en tavle og skrev: «Hans navn er Johannes.»

Dette er hva Luk.1. skriver om Johannes fødsel, og hans mor var Elisabet. Derimot har Apg.12. noe annet å fortelle om Johannes mor.

Apg.12.11-12: Peter kom til seg selv igjen og sa: «Nå vet jeg virkelig at Herren har sendt sin engel og fridd meg ut av Herodes’ hånd og fra alt det som jødefolket nå går og venter på.» Da dette var blitt klart for ham, gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange samlet i bønn.

Johannes vet vi var i trøbbel med Herodes, men her går faktisk Peter til huset der Maria bodde, hun var mor til Johannes?  Johannes hadde her tilnavnet Markus.

Spørsmålet om hvilken tid Johannes ble født på er enda et tegn for når Jesus ble født! Etter at Elisabet var i den 6 mnd fikk jomfru Maria beskjed om at hun skulle føde Jesus.

Men om Johannes kommer det oppsiktsvekkende opplysninger:  Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner; men den minste i himlenes rike er større enn han.12 Men fra døperen Johannes' dager inntil nå trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn, river det til seg. 13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, 14 og om dere vil ta imot det: Han er den Elias som skal komme.

Opplysningene om at Johannes hadde to mødre er ikke noe å forundret over, selv om det ikke var noen som var større enn ham som var født av kvinner, for Jesus skulle jo bli født av en kvinne han også? Nei, det ble feil, han var født av en jomfru. Historiene er som eventyr, enten blir en født av to kvinner eller så blir en født av en jomfru, eller kan en si uten mann? Hosea 3.3-4 har en kommentar til akkurat dette:

 Og jeg sa til henne: I mange dager skal du få sitte alene, uten å drive hor og uten å ha med nogen mann å gjøre; og jeg skal bære meg likedan at mot deg.  4 For i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og husguder.

Men at Johannes også er Elias bør få konsekvenser for tidsregningen for Jesu fødsel, for det første var himlenes rike noe fremtidig som skulle komme, ikke noe som skjedde for 2000 år siden. For det andre hadde profetene bare sin tid inntil Johannes.

En oppsiktsvekkende opplysning kommer fra Luk.4.25: Og i sannhet sier jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias' dager, den gang da himmelen blev lukket for tre år og seks måneder, da det ble en stor hunger over hele landet.

Dette er en så spesiell hendelse som bare kan vises til i endetidsprofetiene i Åp.11.6: Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noe regn i de dager de er profeter, og de har makt over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med allslags plage, så ofte de vil.

Videre sier teksten i samme kapittel v2-3: forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad i to og førti måneder.  Og jeg vil gi mine to vitner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk.

Nok en uttalelse om hvor lenge profetene skal få lov til å holde på kommer i Luk.16.16:  

Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes; fra den tid forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt

Gå til innlegget

Bokbrenning

Publisert nesten 10 år siden

Det er helt utrolig hva folk finner på for å skape ufred. Nå settes Natoliv i fare på grunn av at Dove World Outreach Centre med sine 50 medlemmer (idioter?) har bestemt seg for lage et bokbål av Koraner som markering for 11. september. Hva skal en si om slikt?

Har amerikanerne fått for lite å gjøre etter hjemsendelsen av soldatene fra Irak?

Gå til innlegget

Ompa krakkel

Publisert nesten 10 år siden

Ompa krakkel

For et speetakkel!

No har eig aldrigen høyrd på makken!

Husfrua dundra i bakken av krakken!

Utover lia fær blakken, skremd opp utav suset

Lengre nede gikk mann utav huset

Fryktlause skreik av komprimert læven!

Eg høyrd det av hanan og ræven!

Fytte grisen, det var stræven!

Då hønshuset flaug over trammen!

Og havna i dammen!

Gå til innlegget

La alderen tale

Publisert rundt 10 år siden

Et skriftsted hos Predikeren (Forkynneren) forteller at alt har sin faste tid. Når vi tenker over dette, har vi lett for å danne oss vårt eget bilde i hodene våre av hva vi leser og hvilken erfaring vi har gjennom dette at alt har sin tid, og tenker på våre egne liv når Predikeren forteller at det er en tid til å fødes, og en til å dø. Det er forståelig at en tenker på at det gjelder hvert enkelts menneskes liv og det er jo en riktig analyse over det som er skrevet i liten målestokk.

Men skriftene har et annet og mye større og omfattende perspektiv enn hvert enkelts individs liv, de omfatter hele jordens livssyklus, i det Predikeren avslutter med ordene: en tid til å elske, en til å hate, en til krig og en til fred. (3.1-8)

Når det gjelder fødselen blir det sagt til kvinnen: ”Stor vil jeg gjøre din møye så ofte du er med barn; med smerte skal du føde. Din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over deg.” (1.M.3.16)

Også her setter vi våre tanker til det vi vet, og ikke til det vi ikke vet, vi setter overstående vers i forbindelse med vårt daglige liv, hvis vi tenker større og mer globalt finner en dette verset:

”Mennesket fødes av en kvinne, lever kort og fylles med uro. Det spirer som blomsten – og visner, det flykter som skyggen og blir ikke stående.” (Job 14.1)

Har dette noe med tiden å gjøre?

”Jeg tenkte: La alderen tale og de mange år forkynne visdom!” (Job 32.7) ”Det er ikke alderen som gir visdom, de gamle vet ikke alltid hva som er rett.” (Job.32.9)

Her er det Job som utdyper forholdet mellom alderen i et menneske og dets visdom kontra neste generasjon og viser til at de gamle ikke alltid vet hva som er rett. (eksempel; jorden var flat påsto de eldre, mens de som kom etter (de yngre) beviste at den var rund.) Job viser altså til at det ikke er alderen i mennesket som gir den visdom skriften mener, men den totale alderdom for alle generasjoner (den fullmodne alder for jorden) i og med at skriften vet hva fremtiden bringer.

Derved taler ikke skriften som sådan om en vanlig kvinnes fødsel av et barn, siden skriften må forstås ”i sin helhet” som en beskrivelse av jordens syklus, den beskriver også ”kvinnen” som den store byen som har herredømme ”over kongene på jorden”, (i denne betydning ligger også det overordnede ordet ”kongenes konge” med i forståelsen). Jerusalem og Sion er ofte med i denne beskrivelsen (Gal-4.22-26) og er også benevnt som ”vår mor” (v26) og i Salm.87.5: Og om Sion skal det bli sagt: ”Hver og en er født der, og han den Høyeste gjør det fast for hun er mor til alle som lever”, 1.M.3.20.                                                                                              (Eva er også med i den samme beskrivelse: Adam kalte sin hustru for Eva (som betyr evig? liv/lev, ) Esek.16.6 om Jerusalem: du som ligger der i ditt blod, lev! Ja, jeg sa til deg, lev! – eller Eva?)

Siden Gal.4.26 nevner Jerusalem som vår mor der opp (i himmelen) og det Jerusalem som er i dag befinner seg nede på jorden, er det altså snakk om et fremtidig Jerusalem i himmelen som er befridd fra sin trelldom nede på jorden: Åp.21.2: Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud, pyntet for sin brudgom.

Kvinnen som føder sine barn med smerte er altså Jerusalem som skal bli til en mor for oss alle, men det er fremtiden det er snakk om, og barna som fødes med smerte er den yngste og gjenlevende generasjon som er igjen på jorden, en rest av Jakob som skal omvende seg til den store Gud. (Immanuel er i sin beretning ond før han skjønner å velge det gode, Jes.7.14-15) De er restene av en ætt født gjennom Abraham, og denne ene ætt er Kristus (Gal.3.16) (Kristus betyr Gud frelser) Det er derfor nødvendig at det blir igjen en rest, ellers ville ingen bli frelst slik at kan se frem til et nytt og annerledes og evig liv.

I følge Åpenbaringsboken som er en apokalyptisk beretning, skulle kvinnen føde sin sønn i smerter og fødselsveer akkurat som 1.M.3.16 beretter, og Åp.12 forteller dette som ”et stort tegn fra himmelen” hvor kvinnen var ”fruktsommelig”, men det var også et annet stort tegn i himmelen, en stor ildrød drage – kort fortalt som djevelen og Satan (v9) ble kastet ned på jorden slik at han stod klar til å sluke barnet kvinnen skulle føde. Det ble et guttebarn som skal styre alle hedningene med jernstav. (Jesus) Så ble barnet bortrykket til Gud og hans trone, mens kvinnen flydde ut i ørkenen hvor hun hadde et sted gjort i stand av Gud for 1260 dager. Slangen sprutet vann av sin munn etter kvinnen, men jorden kom kvinnen til hjelp og slukte vannet som slangen sprutet av sin munn. Da ble slangen vred på kvinnen og forfulgte de andre av hennes ætt, de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.

Ja, sannelig, her er det jordens alder det snakkes om.

Gå til innlegget

En rest

Publisert rundt 10 år siden

Under tråden "Hva kan Jesus brukes til" ble mitt innlegg til et svar til Roger Aak slettet på grunn av feil svar til trådstarter. Håper han da holder seg til Filosofien istedenfor. Nå hadde jeg heldigvis lagret mitt innlegg og starter med dette egen tråd.

Roger Aak skrev:

"Jeg kan ikke for det, men Jesus sier at Han knapt vil finne noen troende på jorden når Han kommer. Hvordan kan Han si det når det finnes flere milliarder kristne på jorda i dag? Er det noe disse milliarder av kristne har gått glipp av, noe de ikke har oppfattet?  "

Mitt svar kommer her:

Hei Roger!

Jeg kan ikke noe for det jeg heller, men nå har det blitt altfor mange baller i lufta til å fange opp alle, men jeg kan ta denne ene. Du har sikkert lagt merke til forskjellige utsagn i Bibelen, men uten å knytte dem opp mot hverandre, det lar seg bl.a gjøre ved enten å søke etter nøkkelordene i den teksten en diskuterer, eller man kan følge bibelhenvisninger under versene – de får hele Bibelen til å henge sammen på en forunderlig måte.

Det som du nevner om milliarder av kristne på jorden i dag og det Bibelen snakker om er to vidt forskjellige ting. Dessverre oppfattet du sikkert det jeg sist skrev til deg feil, jeg henviste til hedningene – de skulle bli medarvinger og høre med til Jesu legeme – og så viste jeg til 2.Pet.2.4, om de ugudelige som ble tatt av vannflommen mens Noah reddet seg og Sodoma og Gomorra ble lagt i aske hvor de ugudelige så ble satt til et forbilde på de ugudelige i fremtiden. Aner du en viss sammenheng i dette hvis jeg nevner Matt.24.37: Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være - ?

Egentlig skulle overstående tekst si nok til ditt kritiske spørsmål, men jeg er usikker på om ordlyden blir riktig oppfattet, så jeg tar det et skritt videre. Som du skjønner så var det ikke mange som overlevde vannflommen som vi jo tidligere har diskutert, og vi kan kalle de overlevende for en rest. Det samme vil skje mot slutten, men nå er det snakk om hedningene som menneskesønnen var godvenner med? Tollere og synderes venn - Jes.10.21: En rest skal omvende seg, en rest av Jakob, til den veldige Gud. – Eller: For om ditt folk Israel, er som havets sand, skal bare en rest av det omvende seg. Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet. (Jes.10.22) For fra Jerusalem skal det komme fram en levning, og fra Sions berg en rest som har sluppet unna. Herren, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. (Jes.37.32) De skal unngå sverdet der ute blant folkene. (Esek.6.8) Det var 7000 mann som ikke hadde bøyd kne for Ba’al (Rom.11.4) Rom.11.5: På samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse.

Hvis det bare blir igjen en rest av Israel, hvor tror du de andre har blitt av? Rykket opp i himmelen? Nå har jeg illustrert vannflommen mange ganger før gjennom Åp.17.15, og at det er menneskers sammensvergelser mot hverandre (Salm.31.21) Jer.28.8: De profeter som har vært før meg og før deg fra gammel tid, de profeterte mot mange land og mot store riker om krig og ulykker og pest. – Jer.24.6: Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker igjen.

Nå er det ikke akkurat den likeste delen som er blitt igjen, for de var med på ødeleggelsene og må bære straffen: Jer.53.5: Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle få fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er altså de som ødelegger jorden som også skal redde den, en rest av Jakob skal omvende seg til den store Gud – altså hedningene skal bli ”Kristus” som betyr ”Gud frelser”

Hvordan det går til? Jeg nevnte jo sammensvergelsene i Salm.31.21, der gjemmer de seg i en hytte, denne hytten er ikke hvilken som helst hytte, men Bibelen nevner aldri moderne ord som røper tingenes virkelige betydning, men taler heller gjennom billedspråk, hytten er egentlig et tilfluktsrom under krig, et atomsikkert rom, Salm.27.5: For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. – Jes.4.6: Det skal være en hytte til skygge mot heten om dagen og et skjul mot vannskyll og regn.

Her er det billedspråket som taler: skyggen er atomstrålingen, solen er selve våpenet – bombene, vannskyll er krig / storm, Klag.2.6: Han har plyndret sin hytte som om det var en hage. Han har ødelagt sitt forsamlingssted. Herren har latt høytid og sabbat bli glemt i Sion. I sin vrede og harme har han vanæret både konge og prest.

Vi kan også følge utviklingen til denne rest som skal bli til en frelse for alle de som nå har lidd døden i en grusom krig hvor bare denne ene rest befinner seg på vår jord: 2.Kor.5.4: Vi som er i denne hytte, sukker under byrden. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet. – (her får vi inntrykk av at denne rest jobber intensivt i hytten for å finne en løsning på dødens mysterier, altså en forskning på død og liv) – v2-3: Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen, for så sant vi er ikledd den, skal vi ikke bli funnet nakne.

Da er altså denne rest også ”førstegrøden” som igjen skal vekke opp de andre døde. Versene (2.Kor.5.2-4) har også henvisninger Rom.8.23:… vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker for oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. – Og til Rom.8.11 og 1.Kor.15. 52-54 – altså er Jesu oppstandelse likt med den siste basun, hvor alle de andre oppreises fra døden i v52/ Rom.8.11

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1455 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
30 dager siden / 1282 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1280 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 814 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 795 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 551 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere