Kjell G. Kristensen

Alder: 5
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Navn, er det noen sak?

Publisert nesten 9 år siden

Er det noen som ønsker en navnedebatt?

Jeg har tenkt lenge på dette hvor vanskelig det kan være å diskutere hvem Jesus egentlig er i bred forstand. Når vi debatterer har vi kanskje lett for å være for ensporet, og henger oss kanskje lett opp i bare dette ene navnet? Noen tar navnet for et navn, mens andre synes kanskje å se at der ligger et budskap i selve navnet?

Hva er så årsaken til at Menneskesønnen er Jesus, han sier selv at når dere har løftet opp Menneskesønnen, skal dere forstå at jeg er ham, som om han prater om seg selv og fremtiden. Hvorfor deles betydninger av navn opp på denne måten? ( Joh 8,28, Joh 12,32 )

Det står også skrevet at den som taler ord mot menneskesønnen skal få tilgivelse, men den som taler ord mot DHÅ skal ikke få tilgivelse. ( Luk 12,10 ) Kan vi derved se på menneskesønnen som en som ikke hadde DHÅ, og på Jesus som at han hadde DHÅ? I så fall er de to vidt forskjellige figurer å forholde seg til, selv om Jesus sier at når dere får løftet ham opp skal dere forstå at jeg er ham. ( Luk 3,22 )

Er vi litt trangsynte når vi skal prøve på å forstå Jesus natur, som sier at jeg er vintreet, dere er grenene? Hvilken gren sitter han i så fall selv på? (Joh 15,5)

Om Messias hører vi dette blir diskutert i Joh 12,34: Noen i mengden sa da: «Vi har hørt i loven at Messias skal leve for alltid. Hvordan kan du da si at Menneskesønnen må bli løftet opp? Hvem er denne Menneskesønnen?»

Om Menneskesønnen står det at han skal bli opphøyet på samme vis som Moses opphøyde slangen i ørkenen. Var Menneskesønnen å betrakte som en slange? (Joh 3,14)

 

Da Maria fikk beskjed om at hun skulle føde en Sønn og gi ham navnet Jesus, var det fordi han skulle frelse sitt folk Israel fra deres synder, som navnet Jesus tilsier, betyr det: ”Gud frelser”. Men da jomfruen endelig fødte som et tegn fra Gud selv, kalte de ham for Immanuel som ikke betyr at han frelser, men bare at ”Gud er med oss”. Flertallsformen later ikke til å være godkjent diskusjonsemne blant de mest troende, fordi de ser en personifisering av Jesus, da oversetterne har karakterisert ham som ET menneske, selv om fortellingene om dette later til å være motstridende. Gal.3.16 hevder at EN ætt fra Abraham utgår for å være ham – Dette er Kristus. Det samme sier Jesus om seg selv i Åp.22.16… jeg er Davids rotskudd og ætt – altså må han være roten til treet?

Jesus er også nevnt ved navnet Justus i Kol.4.11 – noen fra jv kom og fortalte meg at dette var en annen Jesus, for der var mange som hette Jesus på den tiden??? Da begynner det å bli problematisk med å forstå Guds ord om hvorfor han absolutt skal dra inn andre ved navnet Jesus, som ikke har noe med historien om Jesus å gjøre?

Navnet Justus er av italiensk opprinnelse med en betydning av ”oppreist” og en tidlig Kristi disippel som en erstatning av Judas Iskariot som en av de 12 apostlene. – En variant av betydningen er en ”sjørett” og kan også forstås som justice – rettferdighet.

Jeg lar dette innlegget stå som et diskusjonstema for de som er interessert i en debatt om forståelsen om Kristi mange navn, og i hvilken betydning navnene er ment å ha, for det er åpenbart at navn skal ha en betydning slik det er vist gjennom store deler av GT. Diskuter gjerne dere imellom.

Gå til innlegget

Langtidskalenderen og været

Publisert nesten 9 år siden

Innledning til innlegget

Jeg ble noe i tvil om hvor jeg skulle poste dette innlegget, dette med været kunne godt hørt hjemme inn under Miljø og Klima, men siden innlegget også berører tegn og undere på himmelen, Mayakalenderen og sagnhistoriske riker på jorden, valgte jeg å legge dette inn under det filosofiske hvor det antakelig best hører hjemme.

Langtidskalenderen og været

Hvorfor ikke snakke litt om været i stedet for religiøsitet? Været er for så vidt også et religiøst tema. Det var jo om tegn fra himmelen som det fortelles om i Matt.16., hvor de inkluderte ba Jesus om gi dem tegn fra himmelen, og som svarte dem med å si: Om kvelden sier dere: ”Det blir godvær, for himmelen er rød”,  og om morgenen: ”I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk”. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Det som det menes med dette er vel at der er en sammenheng mellom snakk om været og tidens tegn, en må nok først prøve seg på og forstå seg på været før en kan forstå seg på tiden, det opplyses allerede i 5.Mos.11.17 at ved Herrens harmende flamme mot dere vil han lukke himmelen så det ikke faller regn slik at jorden ikke gir avling. Dette gjentas i Åp.11.6: De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

Været var en viktig faktor i tegnene viser det seg her, det er det ingen tvil om så la oss snakke litt om været. Mange ser på menneskenes forurensning som årsak for klimaforandring, og det kan en nok heller ikke se bort fra at det kan ha en medvirkende årsak, men mens noen babler i vei med ”omvend dere for tiden er nær”, må vi heller sette mer fokus på været. Vi får ingen hjelp fra Gud dersom vi ikke gjør noe med det selv. Men der er også en annen forståelse av og tyde himmelen og været, nemlig tiden; ”Men tidens tegn kan dere ikke tyde”– Kan vi ikke i det minste prøve litt på det da?

Eksentrisitetssyklusen

Jordas kretsløp rundt sola varierer fra en sirkel til en ellipse.

Når den er på sitt mest ovale så kan temperaturene variere med hele 20 til 30 prosent. Lengden på en slik syklus er på rundt 100.000 år.

Hvor ofte vil en istid kunne gjentar seg? Ved hvert 100.000 år. Mange mener vi står ovenfor en ny istid mens vitenskapen mener det vil gå enda 50.000 år før det skjer. Global oppvarming hevdes å være et tegn på en kommende istid. Når isen på polene smelter så blir verdenshavene kjølt ned. På global skala medfører dette betydelige endringer i klima og man kan være på vei inn i en kortvarig istid.

Jordas kretsløp rundt sola varierer fra en sirkel til en ellipse.

 

Hva sier Bibelen om dette? Skulle det komme hete eller kulde ved tidens utløp? Job 37 forteller om Guds komme; ”Lytt til braket av hans røst, hør hvordan det drønner fra hans munn!” Han lar lyn fare rundt hele himmelen,sender dem til jordens ender. Etterpå ruller tordenen, det er hans mektige røst som runger. Han holder ikke lynene tilbake når hans stemme høres. Gud gjør under med sin tordenrøst,gjør storverk vi ikke fatter.

Til snøen sier han: «Fall ned på jorden», likedan til regnet, det kraftige øsregnet.Han setter segl på hver menneskehånd,så alle mennesker skal kjenne hans gjerning.Villdyrene går til hulene sine, må holde seg i hi. Stormen farer ut av sitt kammer, nordavinden kommer med kulde. Når Gud puster, blir det frost,vannflaten fryser til

Dette tegn fra himmelen tyder vel på at det vil gå mot en ny istid? Se hvordan jordens vandring med solen i verdensrommet forteller om ”tiden”

 

Eksentrisitetssyklusen beskriver endringer i jordens kretsløp.

Skjevhetssyklusen

Et annet avvik med jordkloden er dens akse. Den går ikke loddrett gjennom kloden i forhold til kretsløpet rundt sola.

Jordas helling varierer fra 22,1 til 24,5 grader.

Jordas helling varierer fra 22,1 til 24,5 grader.

Planeten heller ikke alltid i like stor grad. Gjennom en syklus på 41.000 år så endrer hellingen seg fra 22,1 til 24,5 grader. Dagens helling er på 23,5 grader. Det betyr at det er større forskjell på årstidene nå enn når hellingen var på 22,1 grader.

Så hva skjer når skjevhetssyklusen sammenfaller med den mest solnære eksentrisitetssyklusen? Ekstremiteter av varme og kulde.

En hel vaklende runde tar trolig 25.630 år, som Mayaenes

En hel vaklende runde tar trolig 25.630 år, som Mayaenes "Long Count"-kalender.

Roterende som en vaklende snurrebass lager aksen på jordkloden et omriss av en liten sirkel i himmelen som kalles for presesjonen. I løpet av tiden det tar å rotere hele veien gjennom sirkelen, beveger jorden seg gjennom alle stjernebildene på himmelen. (Presisjonen er også benevnt som ”dyrekretsens stjernebilde” eller ”Zodiaken” som tegner en baklengs sirkel av dyrekrets bildet)

Presesjonen på jevndøgnene er en av de mer dramatiske syklusene som Mayaene forsto. Det er enda et resultat av hellingen på jordas akse. Hvis jordas rotasjon var helt stabil så ville hver dag være like lang, men det gjør den ikke. Den vakler. Følgelig har vi lengre dager om sommeren og kortere dager om vinteren.

Bibelen forteller at dette ikke skal vedvare, jorden skal en gang bli fast og stabil, Sak.14.5: Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med ham.  Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost.  Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. – 1.Mos.8.21: Og Herren kjente den behagelige duften. Da sa Herren i sitt hjerte: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt.» - Og endelig finner vi i Salm.75.4: Jorden og alle som bor der, kan vakle, men jeg har gjort jordens søyler faste.»

Vaklingen betyr også at Nordstjernen ikke alltid er den samme. Det endrer seg gjennom presesjonen. Akkurat nå er det Polaris som er Nordstjernen. Rundt tiden Homer (ikke Simpson) skrev Iliad og Odyssey, var nordstjernen Kochab. De gamle egypterne i 2700 f.Kr. hadde Thuban som Nordstjernen.

Mayaene har også en myte om tiden som nordstjerneguden falt fra himmelen. Beskrev de da en endring av Nordstjernen? Kanskje via et akseskifte?

Solen og dens aktivitet skaper liv, og aktiviteter på solas overflate påvirker jordkloden i stor grad.

En kraftig solstorm. Foto: SOHO

En solflekk er et mørkt område som kan observeres på solas overflate. Det er essensielt en magnet på størrelse med en planet skapt av konsentrasjoner av magnetisk fluks på overflaten. Solflekker oppstår alltid som et par med motsatt polaritet med nord og sydpoler. De er koblet sammen i løkker med magnetisk energi som går i en bue på overflaten av sola.

Levetiden på en solflekk kan vare fra en time, en dag eller flere måneder. Aktiviteten på solflekker stiger og synker i faser på 11 år. Aktiviteten på disse solflekkene genererer nok elektromagnetisk energi til å påvirke elektromagnetismen på jordkloden.

En solstorm er en plutselig og dramatisk frigivelse av energi nære eller i en solflekk. Et utbrudd kan vare i noen minutter til noen timer. Under en solstorm øker ionisasjonen i jordklodens atmosfære. Dette forårsaker en økning i nordlys (aurora borealis) og magnetiske stormer over jordkloden som kan medføre forstyrrelser i elektronikk.

 

Magnetisk påvirkning på været

De magnetiske stormene som medfører endringer i aurora borealis påvirker også været. Når jordas magnetiske felt endres, endres også jetstrømmene som medfører endringer i værmønstre. Magnetiske stormer øser enorme mengder med energi inn i magnetosfæren som skaper voldsomme værmønstre.

Solmaksimum i 2012?

Ifølge NASA så når vi en solmaksimum i 2012 som antydes å bli den kraftigste siden 1957. Sola forventes å produsere alvorlige stormer og elektromagnetiske sammenbrudd. Spesielt utsatt er elektronisk utstyr som kan bli slått ut. Det kan innebære at du kan bli uten strøm til varme, kjøleskap og fryser, uten mobiltelefon, tv, radio, internett, banksystemer og kjøretøy som ikke har status som veteranbil og dermed er fri for elektronikk.

Sola vil få sitt maksimum med solstormer i 2012. All elektronikk har en tøff fremtid.

Sola vil få sitt maksimum med solstormer i 2012. All elektronikk går en tøff fremtid i møte.

Den galaktiske ekvator

Vårt solsystem befinner seg i galaksen Melkeveien i ytterkant av en av spiralarmene rundt 26.000 lysår unna sentrum av galaksen. Galakser holdes sammen av gravitasjon og i sentrum av de fleste galakser finner man mørk materie som ofte består av sorte hull hvor selv lys ikke greier å unnslippe.

Vårt solsystem kretser rundt sentrum av galaksen sammen med 200 til 400 milliarder andre stjerner, men kretsløpet er ikke bare en vanlig sirkel. Etter hvert som galaksen roterer så ser vårt solsystem ut som en sinuskurve som krysser over og under galaksens ekvator. Dette er en syklus som skjer over 30 millioner år. Ifølge noen astronomer så krysser vi ytre kant av galaksens ekvator nå.

Det er estimert å ta solsystemet rundt 225 og 250 millioner år å rotere en gang rundt galaksen. Basert på at vårt solsystem er antatt å være 4,5 milliarder år gammelt så har dette i så fall skjedd 18 ganger.

Vårt solsystem krysser over og under galaksens ekvator som en sinuskurve.

Vårt solsystem krysser over og under galaksens ekvator som en sinuskurve

Fotonbeltet

Et foton er den minste enhet med lys eller elektronisk stråling som vi kan måle. Mange er klar over at det eksisterer noe som heter fotonbelte, men de fleste av oss er ikke klar over hva dette er.

Tidlig på 1960-tallet begynte ulike satellitter å plukke opp bevis på et belte med fotonisk energi som hadde sin opprinnelse i sentrum av vår galakse. Dette har siden blitt kjent som fotonbeltet. Hele vårt solsystem er nå på vei inn i dette energibeltet. Jorden gikk først inn i det i 1987, solen gikk inn i det ved vintersolverv i 1998 og hele vårt solsystem vil være midt inne i energibeltet ved vintersolverv i 2012.

Illustrasjonen viser hvordan belter med energi stråler ut fra senter av galaksen og danner en sirkel. Det er et av disse beltene som vi nå går inn i.

Illustrasjonen viser hvordan belter med energi stråler ut fra senter av galaksen og danner en sirkel. Det er et av disse beltene som vi nå går inn i.

Dette sammenfaller også med slutten av Long Count-kalenderen til Mayaene. Når solsystemet er i dette energibeltet vil vi på grunn av tykkelsen på beltet forbli i det i 2000 år før vi igjen begir oss ut i den galaktiske natten.

Ved at vi går inn i dette beltet med fotonisk energi, forårsaker det en økning av hastigheten på atomene i vårt solsystem. Dette i sin tur forårsaker at cellene i kroppen din akselererer og frigir lagret energi. Det er blitt bevist av forskere at våre celler lagrer energien i traumer vi opplever. Faktisk er kreftceller så overlesset med følelsesmessige traumer at de muterer og mister forbindelse med verten sin, det vil si din bevissthet, og begynner å utvikle seg og vokse i et kaotisk mønster.

Over hele verden opplever menneskene virkningene av denne renselsen. Dette er sår hals og influensalignende symptomer uten influensa, hodepine bak pannen eller over ett eller begge øynene, hjertebank eller uregelmessig hjerterytme på grunn av en aktivering av thymuskjertelen, ekstremt sliten uten noen åpenbar grunn, leddsmerter og diaré.

Langtidskalenderen

Langtidskalenderens syklus avsluttes 21. desember 2012. Klokken 11:11 UTC etter utregning. Susan Milbrath, kurator for latinamerikansk kunst og arkeologi ved Museum of Natural History i Florida uttalte at: «Vi, det arkeologiske fellesskapet, har ingen kunnskap om at verden vil gå under i 2012». Sandra Noble, administrerende direktør ved Museum of Natural History, uttaler at: «Å gjengi 21. desember 2012 som en dommedag eller at det skal skje en kosmisk forandring, er fullstendig fabrikasjon».
I Palenque er følgende langtidsdato funnet: 9.8.9.13.0 8. Ahau 13 Pop. 24. Mars 603 i den gregorianske kalenderen, med en avstands dato for 10.11.10.5.8. Den resulterende dato er gitt som 1.0.0.0.0.8 5 Lamat 1 Mol, eller 21. oktober 4772. Nesten 3000 år inn i fremtiden. http://no.wikipedia.org/wiki/Mayakalender

Atlantis forbindelsen
Osmanagić, har også publisert under navnet Sam Osmanagich, er forfatteren av boken The World of the Maya som presenterer en global pseudohistorie som involverer Atlantis og Lemuria, og konkluderer: Maya indianerne arvet kunnskapen fra deres forfedre i Atlantis og Lemuria (Mu). Byer ble planlagt og bygget rundt et hovedtorg som alle pyramidene og templene ble vendt mot. De kommuniserte med bevegelsene til solen og banene til andre himmelske legemer… Mange kulturer rundt om i verden, fra India, Sumeria, Egypt, Peru, indianerne i Nord- og Mellom-Amerika, Inkaene og Maya indianerne, kaller seg alle 'Barn av Solen' eller 'Lysets Barn.' Deres forfedre, sivilisasjonene Atlantis og Lemuria, reiste de første templene på energi kraftige punkt på Jorden. Deres viktigste funksjon var å tjene som porter til andre verdener og dimensjoner.

 

Gå til innlegget

Da solene stod opp

Publisert rundt 9 år siden

Hm… kom til å lese litt fra Matt.12. – om Jesu makt over de onde åndene - til hans navn skal folkeslagene sette sin lit til (v24) Er dette noe alle folkeslag gjør i dag? Sammenligning mellom menneskene blir her illustrert med et tre, v33: Ta et tre – enten det er godt eller dårlig kjennes frukten på treet, er treet godt er frukten det også, er det dårlig får en også dårlig frukt. Derfor sa Jesus: Omeyngel, hvordan kan dere si frem noe godt, dere som er onde? For det som hjertet er fullt av, det sier munnen.

Noen skriftlærde og fariseere ville gjerne se sin Mester gjøre tegn, men Jesus svarte dem at en ond og utro slekt krever tegn, men de skal ikke få annet tegn en Jona -tegnet. Profeten Jona var i storfiskens buk i tre dager og tre netter, slik skulle menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og netter. Hva menes egentlig med dette?

Jona skulle forkynne sitt budskap – men her var det mer enn bare Jona – Dronningen fra syden skal stå frem i dommen sammen med denne slekt og dømme den. For hun kom helt fra jordens ytterste grense for å lytte til Salomos visdom. – Men her var det mer enn bare Salomo…

Hva menes her? Hvem var Dronningen fra syden? Har dommen over denne onde slekt som krevde tegn vært? Hvordan reiste dronningen fra syden og fra jordens ytterste grense? Og hvilken storfisk var det Jona var i?

Men når den urene ånden farer ut av denne onde slekt, farer den hvileløst omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke, da bestemmer den seg for å dra tilbake til stedet det forlot og finner huset ledig, feiet og ferdig pyntet – da drar den av sted og får med seg sju andre ånder som er verre enn den selv. De flytter inn og slår seg til der. Dette blir værre enn det første. Slik skal det gå denne onde slekt.

Hvem var denne onde slekt og når skjedde dette? Og Dronningen fra jordens ytterste grense var med?

Mens Jesus ennå stod og fortalte om dette til folkemengden, kom moren og søsknene hans. De stod utenfor og ville gjerne snakke med ham – dette var det en som fortalte Jesus som svarte ham: Hvem er min mor, og hvem er mine søsken? Så rakte han hånden ut mot en av disiplene og sa: Se, her er min mor og mine søsken, for den som gjør min himmelske fars vilje, er min bror, søster og mor.

Så brydde Jesus seg ikke om sin mor, men hadde sin trøst i en av disiplene som gjorde hva Faren ville? Og hvordan stod moren utenfor? Vi vet at samme dagen gikk Jesus ut av huset (om det var samme huset som de onde åndene holdt til vites ikke), men det samlet seg så alvorlig mye folk omkring ham at han måtte gå i båten (Matt.13.1-2). Da begynte han plutselig å fortelle om en såmann som skulle så korn… men det var bare lignelser om den onde slekt… noen falt på veien, noen i grøften, noe på steingrunn med skrinn jord. Fuglene spiste de som ikke fikk fotfeste. Og da solen steg opp svidde den resten av frøene som ikke hadde slått rot, og det som falt blant tornebuskene det kvalte disse.

Ja, men da oppfylles vel det som Moses har sagt at det skal stå opp en profet som ham blant dere av deres egne brødre, og ham (såmannen) skal dere høre på i alt han sier til dere. Og hver og en som ikke hører denne profeten skal utryddes av folket (Apg.3.22-23) Når levde så denne såmannen som sår ordet (mark.4.14) og utrydder sitt eget folk som ikke hører på ham?

Gå til innlegget

Bedring i sikte?

Publisert rundt 9 år siden

http://www.verdidebatt.no/ (Forside)

Debatt / Samfunn/Verden / Politikk

Debatt / Religion/Livssyn / Kristenliv & kirke

Debatt / Kultur / Film, bok & musikk

Debatt / Familie/Fritid / Hobby

Debatt / Kultur / Natur

Debatt / Respons / Spør redaktørene

 

Jeg opplever at jeg ikke får opp de forskjellige oversiktene over debattene når jeg klikker på:

·         Forside

·         Samfunn & verden

·         Religion & livssyn

·         Familie & fritid

·         Kultur

·         Respons

Da får jeg bare opp følgende beskjed:

·         Beklager

·        Vi finner ikke denne brukeren

Hva er problemet?

Eneste respons er fra Lars Randby som har de samme problemer, da ingen løsning er i sikte legger jeg inn dette i håp om bedring?

Gå til innlegget

Åndsbudskapet og Jesu komme

Publisert over 9 år siden

Alle forsøk på og forklare at Jesus kommer snart har strandet, og kristne forstå seg på’ere klarer ikke å forklare hvorfor  Matt.1.20 -23 gjør fortellingen så pass uklar at de vegrer seg for en videre undersøkelse av saken i frykt for at de da skal tape troen på Jesus?

Er det noen vits i å ha en tro som bygger på løgn og direkte manipulering med Guds Ord?

I Matt.1.20 kommer en engel og forteller Josef i en drøm at han ikke skal engste seg for å ta Maria til seg, og at det som er avlet i henne er av den hellige ånd.*

 Det som alle leser i en Bibel må forstå, er at Bibelen ikke er en vanlig bok en kan lese fra perm til perm , men at dette er profetier fortalt stykkevis, og på en underlig måte som gjør at man må studere tekstene i stedet for å lese dem.

Jeg skal ta for meg alt som står i de 3 versene nevnt ovenfor, bit for bit, så kan eventuelle motargumenter diskuteres ut fra dette. Vers 20 forteller at det kom en engel til Josef, - nå er ikke engler forklart i dette kapitlet til Matteus i det hele tatt. Det finnes visst en engleskole som skal prøve og forklare hva en engel er for noe, men ellers er Bibelen en ypperlig kandidat til dette formålet. Matt.13.39 forklarer at englene egentlig er høstfolket, og at de tilhører høsten som er enden på denne verdensalder – noe vi ennå ikke er kommet til heldigvis. Så hvordan enden kunne ha kommet for 2000 år siden er en uløst gåte? Og det hele var vel bare en drøm for fremtiden som Josef hadde?

 Hvis Josef fikk en drøm om noe som skulle skje i endens aller siste tid, hvordan forstår vi da dette med hva som er avlet i Maria og som er av den hellige ånd? Hellig ånd står heller ikke forklart her, men i Apg.2.17 ff, som forteller at det skal skje i de siste dager med tegn i jorden og på himmelen. Åp.1.10 bekjentgjør så hvilken dag den hellige ånd kommer – På Herrens dag.

*2.Tess.2.2 advarer oss mot å tro på at Herrens dag alt har kommet sammen med åndsbudskapet – for Herrens dag kommer som en tyv, og himmelen skal forgå med veldige drønn , og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyst. (2.Pet.3.10) Og før Herrens dag kommer skulle sol og måne sortne – en grei beskjed til kristne som mener den hellige ånd alt har kommet, for den skulle vel utgytes over alle på samme tid (over alt kjød /alle mennesker – Apg.2.17) som i Åp.1.10 er Herrens dag.

 Da blir det noe alvorlig feil å hevde Jesu fødsel for 2000 år siden, for det sier skriften ingenting om, men det står i v21 at hun (Maria) skulle føde en sønn som hun skulle kalle Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra sine synder. Ingen er i dag frelst fra sine synder, nettopp fordi de fortsatt lever i sine synder – det var nettopp dette Jesus talte om da han sa til han som var blind (fordi han ikke kunne se eller forstå noen ting) – hva er lettest å si (for å forstå hva han mener) : Dine synder er deg forlatt, eller stå opp og gå? – Han mente selvfølgelig oppstandelsen fra de døde etter den siste basun, den 7. hadde lydt.

Forklaringen til at Jesus skulle frelse sitt folk fra sine synder ligger altså i v21 som en dobbel forklaring – han skulle frelse sitt folk fra deres synder (ved at han skulle reise dem opp fra døden) og i at navnet Jesus rett og slett betyr: Gud frelser.

 Matt.1.22  prøver og forklare for leserne at fødselen av Jesus skjedde for at profetiene, det som er talt ved profeten som forteller i v 23 at en jomfru skulle føde en sønn og at han skulle kalles Immanuel – utlagt betyr navnet at Gud  er med oss. (ikke med ham, som en bekreftelse på Gal.3.16 at dette er snakk om en ætt.) Immanuel er heller ikke videre forklart under dette kapitlet, men henviser til Jes. 7.14-16 som forteller at Immanuel ikke sluttet med sine onde gjerninger før de to kongene man fryktet for og hvis land skulle ligge øde på den tiden. Hendelsene skulle være så store fortelles det om i v 17, - at historiebøkene ikke kunne ha latt en slik hendelse være ufortalt i historiebøkene, - at dager som kommer over ham (Immanuel) og hans fars hus, - Jakob (Israel)  - dager som det ikke har vært maken til siden da Eifraim skilte seg fra Juda som var Assurs konge? Du og du! Og dette skjedde for 2000 år siden, eller før - noen som vet?

 Når folk som kaller seg kristne begynner å vente på Jesu gjenkomst på grunn av dette som vi har fått vite her, så er det jeg etterspør, hvor ligger logikken? Kan Jesus komme snart igjen, da det beviselig ut fra skriftene ikke vises noe tegn på at han er født enda? Hvordan kan Jesus bli født før den hellige ånds tilstedeværelse på Herrens dag? Og hvorfor skulle kvinnen i Åp.12.4-5 føde Jesus nok engang (han som skulle styre hedningene med jernstav) midt foran dragen? Eller skjedde dette også for 2000 år siden?

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere