Kjell G. Kristensen

Alder: 4
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Pleiadene - Syvstjernen

Publisert over 10 år siden

I anledning av min forrige tråd “Plutos sceneskifte” kom jeg inn på bibelens skriftsteder angående stjernetegn/ stjerne bilder. Et interessant tema som jeg tar opp her er Job 38.22’s spørsmål om å kunne føre Dyrekretsens stjernebilder frem i rett tid.

Og i forbindelsen av stjernebilder nevnes spesielt to stjernebilder ved navn at de har Herren skap liksom han nevner andre steder at han også har skapt Jorden, disse stjernebildene er Bjørnen og Orion og Sjustjernen - nå er Orion tre av stjernene i Sjustjernen, så jeg regner ikke Orion som eget stjernebilde, selv om den har sin egen mytologiske fortelling, skal jeg komme tilbake til det senere.

Nå er Sjustjernen det samme som Pleiadene eller “De syv søstre”

http://no.wikipedia.org/wiki/Pleiadene

Pleiadene (astromytologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gå til:

navigasjon, søk

Foto av Pleiadene fra Hubble-teleskopet

Kan du knytte Sjustjernens bånd
eller løse Orions lenker?
Lar du kveldsstjernen gå opp i rette tid,
leder du Løven og dens unger?
Jobs Bok 38, 31-32

   

Stjernehopen pleiadene har vært kjent i mange kulturer over hele verden. Hulemalerier og kulturgjenstander vitner om menneskers kjennskap til

pleiadene i europeisk steinalder og bronsealder. Stjernehopen er svært synlig på nattehimmelen, og har ført til mange astromytologiske

forestillinger i ulike kulturer og religioner under mange himmelstrøk.

Noe helt spesielt er Karen Sofie Thorstensen’s UFO kontakt med Alfa Centauri nederst, og sin kontakt med Pleiadene:

http://www.galactic.to/rune/kstmskip.html

Ved å klikke på nedre del kan dere lese om historier fortalt som gjerne stemmer overens med bibelske utsagn.

Kontakt med Pleiadene:

KST

"Et Pleiadeskip bygges"

mottatt av

En varm desemberdag i 2000 mottok jeg (Karen S. Thorstensen) uventet telepatisk kontakt fra et Pleiadeskip. De sendte informasjon om hvordan et romskip fra Pleiadene ble bygget. Det dreide seg om et femdimensjonelt skip, og således utenfor vår frekvens. Jeg vil også minne om at det i Pleiadesystemet er langt flere planeter og stjerner enn vi kan oppfatte gjennom jordens teleskoper.

Dette var uventet informasjon. Jeg har et dårlig ordforåd for denne type budskap så jeg puttet jeg alt sammen bak i hodet.

Så fjorten dager senere, da jeg spaserte en tur, kom den samme informasjonen tilbake, denne gangen mer utfyllende og detaljert. Jeg ble oppmuntret, men igjen innså jeg min begrensede forståelse av slike begreper. De fortalte meg at jeg ved mitt begrensede ordforåd kunne beskrive forløpet i konstruksjonen slik at vanlige mennesker ville forstå. Jeg sendte en tanke til Tore Alfstad som vil kunne beskrive dette meget bedre enn meg. Vel her er informasjonen jeg fikk. Jeg kan bare "oversette" etter beste evne:

"Skipene vi skal beskrive, blir bygget over planeter som befinner seg i den femte dimensjonen - (slik dere ser det fra jordisk perspektiv), og de har derved en høyere frekvens enn tredimensjonelle skip. Vi ber dere huske dette gjonnom vår forklaring på hvorledes skipene bygges. Det bygges forskjellige skip til forskjellige formål. Transportskip blir konstruert på en annen måte enn skip som reiser på forskningsferder eller frakter personell fra en base til en annen. Det vi vil beskrive er et typisk "moderskip" slik det oppfattes på jorden.

Første trinn er å frakte løse deler opp fra planetoverflaten til rommet utenfor planetens atmosfære. Store deler blir lett løftet ut og satt sammen idet gravitasjonen på planetentene sjeldent er så stor som på jorden. Disse delene blir satt sammen som et puslespill. De fraktes opp og dyttes inn i hverandre. De blir ikke "sveiset" sammen, men kun festet sammen ved utbygg. Når dette er gjort, vil skipet se ut slik dere ser det, men dette er kun det første steget i en lang og komplisert byggeperiode. Vi snakker her om de cigarformede skipene som ofte sees i jordens nærhet.

Som sagt er delene er ikke festet, men "flyter" i rommet kun med utspring som er skjøvet inn i hverandre. Dette er det ytre skroget. Deretter blir en tynn hinne strukket over hele det ytre skrog. Denne hinnen er mindre enn en centimeter tykk, men har en utrolig styrke. Intet kjent jordisk instrument eller våpen kan skjære igjennom, eller bryte det istykker. Ikke engang en rakett vil gå igjennom det tynne "nettet" som holder det ytre skroget sammen. Ved at det ytre skrog er bevegelig vil skipet "flyte" bedre på sine reiser. Det vil ikke være stivt og ubevegeligt, men mykt og smidig, med muligheter til å skifte (til en viss grad) form.

Når skipet har fått sin ytre form, vil det indre skrog bygges. Dette skroget er massivt og ubevegelig. Det er dobbelt med ca. en halv meter mellom det ytre og indre. I tomrommet mellom det ytre og indre skrog ligger skipets "energibaner", som er av ikke-fysisk natur, samt "ledninger" som fører energi gjennom hele skipets lengde, fra kontrollrommet til de forskjellige delene av det indre skip. De ikke-fysiske energibaner er på et vis "skipets" blod, eller skipets "bevissthet" som løper som menneskenes meridianer gjennom skipet. Ved fullbyrdelse av skipet vil disse meridianene gjøre skipet til "nærmest" et levende vesen med en viss bevissthet.

Når de to indre skrog er på plass begynner den viktigste oppgaven. Dette er det første som utføres i byggingen av ethvert skip av høyfrekvent natur. Skipet må nå få opprettet sin egen gravitasjon. Dette blir gjort slik at mannskapet ikke svever rundt inne i skipet slik jordens astronauter gjør. Ved å opprette en magnetisk minus/pluss (sic) på hver side av skipet - kontrollert av en magnestisk "stang" i midten, vil den magnetiske kraften omslutte skipet med sitt eget gravitasjonfelt slik at det blir en uavhengig gjenstand i forhold til rommet rundt. Skipet blir ved dette et selvstendig objekt - som kan sammenlignes med en "planet" - med sin egen tiltrekning/frastøtningskraft, sitt magnestiske felt som gjør det selvstendig og upåvirket av de atmosfæriske forhold skipet måtte befinne seg i. Denne kraften omslutter skipet totalt og vil (i de fleste tilfelle) gå noen meter utenfor skipets fysiske kropp. Før mennesken får dette systemet på plass i sine romfartøyer vil de ikke kunne reise langt i universet. Menneskenes fysiske kropper vil ikke tåle å sveve rundt i mange år, og så lenge dere ikke har løst prinsippet om å overstige lysets hastighet og forstå rommets krumning og "snarveier", vil dere ikke kunne forlate deres eget nære rom med bemannede skip. Dere vil heller ikke (bli tilatt å) forlate deres eget solsystem før dere har integrert de universelle prinsipper som er ubrytelige lover i universet. Først når den universelle kjærlighet er forstått vil menneskeheten bli medlem av det Galaktiske Forbund. (som mange kaller Ashtar) Informasjon om disse tingene vil derfor holdes tilbake til menneskene er klare, først når det skjer vil informasjonen telepatisk overføres til menneskenes underbevisste og i drømmebilder.

Når moderskipet skal nærme seg en planet vil det magnetiske gravitasjonsfeltet bli stilt i fase med den gjeldende planetens egen gravitasjon. Hele skipet får den samme gravitasjonen som planeten har, (med motsatt fortegn - frastøtning) og dette blir utnyttet slik at vi bruker tiltrekningskraften og motkraften til å surfe på inne i planetens atomsfære. Vi er fremdeles upåvirket av ytre forhold inne i skipet, men selve skipet surfer på tiltrekning, frastøtningskraften som oppstår mellom skipet og planeten. Vi kan derved bevege oss ut og inn av atmosfæren og holde den farten vi ønsker uavhengig av ytre forhold.

Skipet kan bevege seg på forskjellige frekvenser (eller i forskjellige dimensjoner) Ved å senke og heve den atomære frekvensen kan vi gå ned eller opp og skifte dimensjoner ettersom det er påkrevet. Dette høres komplisert ut, men med den viten vi har om kontroll av energier er dette ikke trolldomskunst. Vi har full kontroll over våre kropper og cellene i den. Vi kan heve og senke atomenes svingningstall med vår egen tankekraft. Det er ikke behagelig for oss å senke vår energi til den tredimensjnelle frekvensen, og vi kan ikke holde den lenge, men vi kan gjøre det. Skipet vil automatisk forandre frekvens etter mannskapets ønske. Dereved kan vi, om det er ønskelig vise oss - hva dere kaller - fysisk for menneskene på jorden. Dette vil dere også lære når rasen når et høyere utviklingstrinn. Det finnes et fåtall mennesker på jorden i dag som kan heve og senke energiene i deler av kroppen - en arm for eksempel - slik at den blir nærmest usynlig og lett lysende.

Ved reisens begynnelse stilles skipet inn på målet. Alt legges inn i skipets "nervesystem", og skipet selv regner ut strålingen fra rommet, atmosfæriske forhold, solstormer, astroider og til og med mindre metoritter som måtte komme i vår vei. Skipet regner selv ut i god tid forholdene vi vil møte og justerer kursen slik at vi unngår objekter eller sterk stråling. En liten meteor vil ikke skade oss, den vil bli kastet vekk fra skipets ytre av det magnetiske feltet som ligger rund skipet. Skipet kan regne ut den minste partikkel og styre klar når den nærmer seg. Vi har utrolig utviklede radarer. De regner ikke bare ut gjenstandens størrelse ned til den minste vektenhet, men analyserer også gjenstandens sammensetning helt ned på

Vi kan ikke nærme oss bebodde planeter uten å minske den sterke strålingen rundt skipet. Inne i planetenes atomsfærer vil vi kun bruke antigravitasjonskraften til å surfe på planetens egen (mot)gravitasjon - derved den vippende bevegelsen som ofte observeres. Hadde vi landet på jorden med skipets fulle kraft ville vi ødelegge store områder med stråling. Det er meget sjeldent vi går inn i atomsfærene med skipet. Vi sender ut mindre fartøyer som rekognoserer. Noen av disse er bemannet, men de aller fleste er forskningobjekter som kalles disker. Disse er flyvende, kompakte datamaskiner som kan lese alt om både luft, jord og vann.

(Så vidt jeg nå forstår er "Det Galaktiske Forbund "et forbund som er knyttet til galaxen Melkeveien.) atomnivå. disk reiser ned til jorden vil det bli sendt tanker fra flere mennesker som ser den og søker kontakt

et spesielt type moderskip som Erra-siviliasasjonen rundt stjernen

. (jeg har selv opplevd et slik møte, og ble meget skuffet da den lysende, gyldne, runde gjenstanden ikke svarte eller forandret kurs. Det var skikkelig nedtur for meg.)

"Kan diskene høre tanker som blir sendt til dem"?

"Nei, ikke som sådan, men tankene blir registrert i skipets datamaskin og senere analysert. Hver gang en

Vi hører tankene som blir sendt ut til oss. Føl ikke at tankene forsvinner uten å bli registrert. Moderskipet plukker opp alle tanker på jorden, spesielt dem som sendes til oss. Disse har en sterkere energi enn tanker som tenkes uten mål. Ved å lese tankene kan våre datamaskiner analysere jordens "massebevissthet" og undersøke hvordan utviklingen går når det gjelder menneskenes aksept av at det finnes utenomjordisk liv.

Vi kan ikke ta noen form for åpen kontakt før menneskene erkjenner oss. Det vil si at flesteparten av menneskeheten er klare til å møte oss, ellers vil det bli et enormt sjokk for dem som benekter vår eksistens. Vi hører fremdeles ikke inn i deres verdensbilde. Flere og flere ser nå mot universet og føler at de virkelig ikke er alene. Foreløpig må vi nøye oss med tankeoverføringer til mennesker som har åpnet opp for sine evner til å lese tanker. Dette blir også i en stor utstrekning mistrodd, noe du sikkert vet. Vi minner også på at det er menneskets utviklingsnivå som viser hvordan tankene blir mottatt og tolket av vedkommende telepat.

All telepati går igjennom personens eget filter av forståelse og utvikling. Vi minner dere her innstendig på

Vi ønsker ikke å øke byrden for menneskene ved å sende budskaper om død og ødeleggelse. Vær også oppmerksom på at dere selv må skape den jorden dere ønsker. Dere har i dag en jord som speiler gjennomsnittet av massebevisstheten. Det kan forandres raskere enn dere er klar over, ved at hvert og ett menneske ønsker harmoni vil dette skje utrolig raskt, men dere er så vant til at ting tar tid at dere simpelthen ikke greier å forstille dere at det virkelig er slik. Å skape i materie tar tid - å skape i energi skjer umiddelbart.

Vi hilser dere!

fra "Pleiadene"

Fordi vi er deres fedre og mødre

Og som foreldre vil vi vise tålmodighet

Og alltid kjærlighet.

Pleiadeskipet ARIANA

at intet dommedagsprofeti noensinne er gitt til jorden fraoss!
Det er frykt(energien) på jorden - i det enkelte mennesket som speiles i slike budskaper.

TAYGETA i pleiadene utv. på sent 70tall jf. info fra Meier

 

De som kjenner tore alfstad vet at han har helt spesielle tekniske "nattlige drømmer" - som muligvis er delopplevelser/erindringer fra under-/nattbevisstheten. Her en "gammel mail" jeg fant intr. og han forteler om

"katastrofe på en annen planet"

Jeg får informasjon om at dette
ikke gjelder Pleiadene men en koloni dannet av den samme lyranske
undergruppe som blant annet var ansvarlig for kolonialiseringen av
Erra. På planeten var det pent vær og solskinn. Planeten må være ca på
størrelse med Jorden, men ligge noe nærmere systemets sol, da det ikke
forekom is eller sne noen steder på planeten. Det var ikke årstider
her, men jevnt sommerklima hele året. Denne delen av drømmen beskriver
en katastrofe som rammet sivilisasjonen på planeten. Innbyggeren på
planeten så ut som oss, men gjennomsnittshøyden var ca 1,85. De var
hvite i huden, med lyst eller rødt hår. Planeten hadde et stort hav.
Kontinentene var mere samlet på den ene siden av planeten, mens havet
dominerte den andre siden med unntak av 2 relativt store øyer.tore skrev: "Sender en beskrivelse av den drømmen jeg hadde angående en katastrofe på en annen planet:..."Rapport fra drøm om morgenen 26/4-2001
-----------------------------------------

Drømmen var nok en del av en større drøm, men det er denne delen jeg
husker. Scenariet utspilte seg på en annen planet i et annet solsystem
til høyre for oss, hvis du betrakter vår galakse utenfra og ser rett
mot vår plassering. (Det er mulig at dette gjelder en koloni som ble
dannet ved den andre lyranske utvandring til Hyadene). Følgelig vil da
planeten befinne seg et sted i Hyadene.

Det var
ikke så mange skyer som på Jorden, og regnevær var mere sjeldent.
Fargen på himmelen var mere gråhvit enn blå, og en form for lett dis
skjermet for det sterkeste sollyset. Solen var mindre kraftig enn
Jordens sol. Sivilisasjonen på planeten var langt mere avansert enn den
er på Jorden. Planeten var ikke oppdelt i forskjellige land, men hele
planeten utgjorde en sivilisasjon som brukte samme språk. Husene var
bygget i et slags sølvblankt metallisk materiale. Husene var ikke
runde, og noen av dem kunne i formen minne om jordisk bybebyggelse. Det
forekom byer, men disse var primært bygget i skråninger etter et slags
rekke og terassehussystem som fulgte skråningen naturlig. Slike byer
kunne være store med flere tusen hus oppetter store skråninger, gjerne
langs kanten av gamle utdødde vulkankratere på innsiden av krateret. I
midten av en slik by var det da et stort åpent rom. Innbyggernes
filosofi angående naturen var lik


All energi ble skaffet tilveie ved hjelp av

De
var istand til å besøke det meste av melkeveigalaksen med akseptable
reisetider. Det er mulig at denne sivilisasjonen hadde kontakt med
planeten Erra samt andre kolonier med gammellyransk opprinnelse. Det
var ikke krig eller ufred på planeten. De hadde heller ikke noe
pengesystem. Planetens innbyggere hadde teknologi for teleportering og
atomkopiering. Det forekom også spesielle "drakter" folk kunne ha på
som satte dem istand til å fly ved hjelp av antigravitasjon. Biler og
veier forekom ikke. Foranledningen til katastrofen var en ubalanse som
oppstod i planetens solsystem. (Kan sammenlignes med

Denne dimensjonsbroen overførte noe av
tyngdeenergien fra den andre dimensjonen til et område i dette
solsystemet en kort stund. Dette var imidelrtid nok til å forstyrre den
gravitasjonsmessige balansen i solsystemet. Det kom som lyn fra klar
himmel da en ikke kunne se åraken direkte. Følgene for denne planeten
ble at det oppstod en forskyving av planetes rotasjonsakse (delvis
polvending). Dette medførte at det dannet seg en bølge i planetens hav.
Det var ingen rask polvending så en så ikke noen tegn på dette i første
omgang. Bølgen begynte som en uskyldig bølge som vokste gradvis i løpet
av en uke. Den sise delen av bølgens vekst skjedde imidlertid
eksponentialt. Planetens befolkning var dermed klar over den, men ikke
at den ville bli så stor som den bled. Bølgen hadde en høyde på ca 50
meter, da den iløpet av et par timer plutselig vokste til en høyde på
ca 500 meter. Dette var likefør den nådde øya med kraftstasjonen.
Bølgen fosset innover øya og knuste kraftstasjonen. Følgende skjedde
så.:

Alle antigravitasjonsfartøyer som fikk kraft fra mellomfeltet og
det var de fleste falt ned som døde fluer. Flere tusen mennesker ble
drept på grunn av dette. Alle teleporteringsmaskiner sviktet og
tilslutt gikk alt lys samt alle komputere stoppet å virke.


Dette skjedde straks. Bare sambandet mellom noen viktige deler av
planeten fungerte da dette hadde et slags batteribackup. Folk kom ikke
inn i husene sine da dørene ble åpnet ved at husets komputer gjenkjente
beboerne. Da energien forvant virket ikke disse komputerne lenger. De
store stjerneskipene virket da de hadde sitt eget energisystem. Det var
derfor om å gjøre å få tak i et eller flere av disse romskipene like
etter katastrofen. En kunne da muligens midlertidig gjennopprette noe
av energiforsyningen til befolkningen ved at en kunne generere
mellomfeltet ved hjelp av romskipenes energisystem, og på den måten
midlertidig få kraft til teknologien på bakken. Det var også frykt at
bølgen skulle vokse ytterligere slik at en var nødt til å evakuere.
Jeg voknet før jeg fikk greie på hvordan det gikk tilslutt.

Tore.

Erranernes, slik at de var nøye med
at deres sivilisasjon ikke skulle belaste planetens resurser. All
transport i denne sivilisasjonen foregikk via luftveien, med
forskjellige antigravitasjonsfartøyer. ITM. Det stod en stor
transformator stasjon på en av de 2 øyene i havet. Denne stasjonen tok
ned energi fra energiplan 2 og omformet denne til et mellomfelt som
omga hele planeten. All energi til lys varme, fartøyer også videre ble
skaffet til veie ved å tappe fra dette mellomfeltet. Den store
transformatorstasjonen så ut som en stor sølvfarget firkantet kasse med
avrundete hjørner. Den var ikke kvadratisk men avlang. Den kunne være
ca 500 meter høy, og 1 til 2 km lang. Denne sivilisasjonen hadde
interstellar romfart, og de bygde store romskip (avlange i formen).destroyerkometens
inntreden i vårt). Årasken var at det oppstod en dimensjonsbro mellom
et område i dette solsystemet og en tung gjenstand
på en annen prubunsisk frekvens som passerte nær solsystemet (et sort
hull eller en nøytronstjerne).link

*******************************************************************

kommentar fra rune: har på følelsen at mange slike katastrofer virkelig har skjedd i denne galaksen. Og det er logisk, ettersom denne galaksen jf. de "innvidde"/ex.Martinus - er et makrovesen tilhørende et utv.trinn som i likhet med oss selv- jordmennesker nettopp nå - altså tilhører DYRERIKETS OVERGANG TIL ET BALANSERT OG HARMONISK RIKTIG MENNESKERIKE. Så lenge vi er tidvise disharmoniske "dyr" med aggresjonsutbrudd og antipatier og delvis hat, så skaper dette rene katastrofer i vårt eget indre - altså vårt mikrokosmos,- og resultatet blir grader av sykdommer.

Skjebnemessig er vi da også nå inkarnert i et makro-system av tilsv. tidvise disharmonk karakter. Dette medfører tilsvarende katastorfer i hele systemet slik tores drøm forteller og slik jorden har gjennomlevd i fortiden - slik det bl.a fortelles i boken JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS -

tores historie her passer også godt med det som romkontakten

THAO fortalte om ur-fjerne katastrofer som ramte jorden. Noen utdrag fra: Alfa Centauri forbindelsen av Karen Sofie Thorstensen

 

http://karensofie.galactic.to/kstbok.html
Gå til innlegget

Himmelbrødet

Publisert over 10 år siden

Manna

Ja, slik står det faktisk beskrevet i Bibelen når Herren sier til Moses i 2.M.16.28-31; Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og mine lover? Kom i hu at Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir hn dere på den sjette dagen brød for to dager (altså både for den sjuende og den åttende dag) Ingen skal forlate sitt sted den sjuende dagen, Israelittene kalte det manna*. Det liknet korianderfrø og var hvitt, og det smakte som honningkake.

Siste vers viser til ordet manna med en forklaring til ordet i min databibel, manna på hebraisk = hva er det? Ja, hva er det? Etter forklaringen på hva ordet betyr på hebraisk henvises det til vers 15, men for å få med seg hele saken var det missnøye i Israels barns leir og de hadde gått en stund og knurret og murret mot Herren fordi de ikke hadde mat så de kunne spise seg mette, men Herren som hadde hørt på dem ba dem si til dem at mellom de to aftenstunder skal der e få kjøtt å ete, og i morgen tidlig skal dere få ete dere mette på brød.

Da det så var blitt kveld, kom det vaktler og dekket leiren. Og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, se da lå det utover ørkeen et fint, kornet lag, som fint rim på jorden.

Det er nå vi kommer til vers 15: Da Israels barn så det, sa de til hverandre: (Manna?) Hva er det? - for de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem: Det er det brød Herren har gitt dere å ete.

Verset henviser til NT og Joh.6.31, men jeg tar med foregående vers også: De (folket på andre siden av Tiberiasjøen) sa til ham (Jesus): Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg?

Dette spurte de om fordi Jesus oppdaget at de søkte ham, ikke fordi de så tegn, men for å spise seg mette, og Jesus sa til dem: Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen Gud satt sitt segl. De spør så: Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarer dem: Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham han har sendt.

Det var etter dette folket spurte etter tegn så de kunne tro på ham og sier videre: Våre fedre åt manna i ørkenen, slik står det skrevet: Brød fra himmelen gav han dem å ete.

Salm.78.24:Han lot mannaregne over dem til føde, og gav dem korn fra himmelen - her er korn fra himmelen forklart som englebrød, Salm.105.40 kaller det himmelbrød.

Men forklaringen Jesus fortsetter å gi folket på den andre siden av Tiberiasjøen er dette: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moses gav dere ikke brødet fra himmelen. Men min Far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.

De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød.

Men hva var det egentlig dette himmelbrødet besto av, og hva mente Jesus da han sa at Moses ikke gav dem himmelbrød, men at det var Faderen som gav dem det sanne brød fra himmlen?

Gå til innlegget

Menneskebud

Publisert over 10 år siden

I Jesaja 29.12-13 kan en lese om hvor håpløs skriftene er i det som kalles boken (Bibelen), den tar for seg ordene i den i v11 som ord som er forseglet, og gir en den til en som skjønner skrift og sier: Les dette! - så sier han: Jeg kan ikke fordi den er forseglet. Eller en rekker boken til en som ikke skjønner skrift og sier: Les dette! - så sier han: Jeg skjønner ikke skrift.

Og Herren sier om dette folket: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud de har lært, vil jeg fremdeles gå underlig fram mot dette folket, underlig og forunderlig...

Men hva mener Jesaja egentlig med dette med menneskebud? Under v13 kan en slå opp på henvisninger til andre skriftsteder som omhandler det samme, og det er på en slik måte en får fram sammenhenger, og får vite årsaksammenheng.

Matt.15.9: Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud.

Hva betyr engentlig dette, og hva er årsaken? Når jeg slår opp i Mark.7.7ff forstår en mer, v8-13: Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter! For Moses har sagt: Du skal hedre din far og din mor! Og: Den som bruker vondord mot far eller mor skal visselig dø. Men dere sier: Dersom en mann sier til far eller mor: Det du skulle hatt til hjelp av meg, skal være en korban - det vil si, en gave til tempelet, da lar dere ham ikke lengre få gjøre noe for far eller mor. Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har gitt videre. Og mange lignende ting gjør dere.

Jeg ser dette er mer i forbindelse med min tråd "Plutos scenskifte" under teologi, hvor jeg nevner finanskrisen og hvilken effekt den kan få for religion.

Er det noen som forstår noe av forklaringen til tilsidesettelsen av budet?

Gå til innlegget

Plutos scenskifte

Publisert over 10 år siden

Plutos seneskifte

I følge astrolog Per Henrik Gullfoss vil Pluto snart flytte seg over i et nytt stjernetegn og skriver følgende:

Når Pluto flytter seg over i et nytt stjernetegn, skjer det en endring i verdens mentalitet, det blir et sceneskifte. Sist den byttet tegn, rundt 1990, skjedde Sovjetunionens sammenbrudd. Alle astrologer visst at det ville skje, hevder Gullfoss.

Samtidig representerer skiftet en ny periode der religiøs fanatisme og konflikter ville dominere verden. I følge verdenshoroskopet blir det snart slutt på det. For nå som Pluto ikke lengre befinner seg i Skytten, men i Steinbukken, kommer religion mer i bakleksa, og det meste vil handle om kamp og makt og ressurser.

Nyorientering mot gammel makt, nådeløst på begge sider. Kina vil få en nøkkelrolle, og det er slett ikke sikkert at demokratiet, slik vi kjenner det i dag, vil overleve. Små nasjoner vil måtte underordne seg større enheter sier stjernene. Det blir en skummel tid, sier Gullfoss, som likevel er optimist, ordet “Krise” kommer av det greske ordet “Krisos” og betyr når alt kommer til alt “mulighet til vekst”

Nå er jeg en ganske nøktern person når det gjelder horoskoper og stjernetydning av ting som skal skje i fremtid, men noen astrologer kan faktisk sine ting rimelig bra, og det er en kjent sak at store menn bruker astrologisk veiledning under dekke av personlig rådgiver. Gullfoss forutså nemlig den økonomiske krisen som kom i fjor allerede i 1998, og hevder at det blir urolige tider fram til 2018.

Jeg lurer derfor på om det er Pluto som skal iverksette det Bibelen beskriver som “frafallet” som omtales i 2.Tess.2.3 og begynnelsen på det: Først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.

Dyret i Åp.13.k. er beskrevet som en drage, og alle vet at Kina er en drake, både kunstnerisk, men også i den store verdenssammenhengen. I denne anledningen nevner Gullfoss at de som ikke er villige til å forandre seg, vil bli presset til det, ellers blir de lik dinosaurene - truet med utrydning.

Hva har vi egentlig i vente? Mulighet for vekst i likhet med treet i Dan.4.20?

Gå til innlegget

Spenning i hverdagen

Publisert over 10 år siden

Spenning i hverdagen

Et emne som flere har spurt seg om, hva har dette med teologi å gjøre, er tråden Obamas fødselssertifikat.

Mange bruker skriftene til å sammenligne aktuelle lands ledere og kandidater for å sannsynliggjøre bibelske profetier, slike innlegg som gjør det hele til spekulasjoner og ryktespredning.

Når kandidater som Bush og Obama blir veid opp mot bibelske profetier, kan en jo spørre seg hvilke andre har tidligere vært på en slik liste, hva med for eksempel Hitler?

Lenge ble det spekulert i at han ikke var død, og at det ikke var ham som de fant liket av, men tanntekniske beviser fastslo at det var ham.

Men enda var det en hard kjerne som mente at han var antikrist og ville komme til makten igjen. Slike ting er med på å sette spenning i hverdagen for slike som driver med spekulasjoner, men er de vel begrunnet av de som setter slikt fram?

Spekulanter finnes det nok av, de lever av sin egen spenning og oppfinnsomhet, men når en skal fremstille et lands leder for antikrist, bør en sette seg inn i hva det er en selv holder på med, og hva skriftene gjennom hele bibelen kan fortelle om antikrist før en lager propaganda om dette emnet.

Antikrist er nevnt med mange navn i skriftene, og skulle være lett å spore ved hjelp av en bibelordliste, eller ved at man har bibelen på data med egen ordliste.

I 1.Joh.2.22 er han identisk med ”Løgneren” og i 2.Joh.7 har han også fått et annet navn, ”Forføreren”, og disse to tileggsopplysningene bringer oss videre i jakten.

Men hvordan skal man få avdekket hvem løgneren er når skriften forteller oss at hvert menneske er en løgner? (Sal.116.11)

Må vi ikke kombinere utsagnene om antikrist som både som løgner og forfører?

Jo visst er det så:

Jer.23.32:

Se, jeg kommer over dem som bærer fram løgndrømmer, sier Herren, som forteller dem og fører mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling, og de gjør ikke dette folk noe gagn, sier Herren.

Og videre finner en dette utsagn i Joh.8.44:

Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnernes far*.

*Henviser til  siste avsnitt. (Det onde* som du spør meg om)

Så har vi fått enda et ord med i avsløringen av antikrist - djevelen, og søker en i ordlisten på djevelen finner en det ut ganske så raskt at:

Den store drage som ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Åp.12.9

Så da vet en jo at Slangen som forførte Eva neppe kan være verken Hitler, Bush eller Obama for den saks skyld?

Men Jesus sier om djevelen:

Joh.8.55: Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som dere. Men jeg kjenner ham og holder hans ord.

Ja, hvorfor skulle ikke Jesus kjenne ham? Han ble jo utfordret av djevelen i 40 døgn i ørkenen, Matt.4.1-2.

Men vi skulle ikke kjenne verken djevelen eller Jesus for den saks skyld, jeg henviser til ovenstående vers: ”Dere kjenner ham ikke”, og til Joh.1,10: ”Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.”

Jeg viser også til Matt.17.12; ”Men jeg sier dere at Elias er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham som de ville. Slik skal også Menneskesønnen lide under dem.”

Og samtidig til Jes.53.5: ”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.”

Vi vil ikke kjenne Jesu første komme fordi:

Han skjøt opp som en kvist* for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Jes.53.2

Nå begynner dette virkelig og engasjere meg også!

Når ble Jesus straffet for våre overtredelser, og freden, hvor ble det av freden? Når fikk Jesus sitt sår for at vi skulle få legedom?

Jo, Jesus døde på korset hevder de fleste, ja, skriften sier så, men hvem forstår skriften hvis en ikke lærer seg å tyde den? For Jesus forkynte jo bare i lignelser til folk. Så hvordan er det da mulig å lese rett frem at han ble korsfestet da dette er en lignelse?

Prater ikke vi også i billedspråk når en faktisk mener noe annet?, jeg nevner bl.a. ordtak som inneholder mye billedtale.

Ifølge teksten ble Jesus hengt på korset og døde, men i teksten ovenfor ble han bare såret - fordi han hadde et botemiddel både for seg selv og andre - legedom for at vi skulle ha fred. Har vi fått fred da?

Nei, slettes ikke, skriftene er Guds egen skrift og indikerer så vel både fortid, nåtid og fremtid, fordi evigheten er alt blitt til, og rom og tid er Gud herre over.

Her er det nok stoff å fundere over.

Apokryfene som er en tidligere del av Bibelen forteller også om antikrist som skal komme til oss i endetiden, her beskrives dette som ”Mannen som kom opp av havdypet”

Som står under sjette syn (4.Esra, kap.12.51 - 13.56)

Denne mannen er identisk med bibelens omtale av morgenrødens sønn, som er falt ned fra himmelen som en stjerne i Jes.14.12, og igjen identisk med den store drage som ble kastet ned på jorden, som satan, djevelen og forføreren antikrist (Åp.12.9)

(Noen hevder dette er G.W. Bush???)

En kan faktisk se at himmelens hær som blir fullført på Guds hviledag, den syvende dag (1.M.2.1) er likt med endetidens satanistiske og forføreriske hær:

Himmelens hær er Satans verk: ”Når du løfter dine øyne til himmelen, og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, må du ikke la deg forføre, så du begynner å tilbe dem og dyrke dem. Det har Herren din Gud overlatt til alle folkene under himmelen.” (5.M.4.19, 17.3)

Når en ser hvilken fantasisk og unik bok Bibelen er, ser en klart og tydelig at det er en bok som opplyser oss om kommende ting og katastrofer, men også samtidig er en bok som oppmuntrer oss om evig frelse, og oppklarer ting like mye som den fordunkler.

En kan jo bare holde seg til temaet for å finne det ut! Og jeg slår opp og leser videre i Apg.7.42:

”Men Gud vende seg bort og overgav dem til å dyrke himmelens hær, som det står skrevet i profetiens bok: Israels hus! Gav dere meg vel slaktoffer og andre offer i førti år i ørkenen?

Mange mener og regner Bibelen som en historiebok, og mener ting fra GT er gammel historie, det er jo på en måte riktig, fordi hele Bibelen forteller om de samme ting som skal komme som også  har hent i tidligere tider, men på helt andre tidspunkt enn historikerne mener og tror.     Pred.1.9-11

Derfor sammensmelter begynnelsen av skapelseshistorien sammen med endetids - profetiene, overrasket?

Dan.8.10 om det lille horn (Guds rike), som vokste seg overmåte stor mot sør, øst, og mot det fagre land (Også Dan.11.16,41) :

”Det skal vokse helt opp til himmelens hær og kaste noen av hæren og av stjernene til jorden og tråkket dem ned.”

Og i vers 13 snakkes der om frafallet at både hær og helligdom overgis til å bli tråkket ned. Dette er det skriftene forteller om som det første som må komme- frafallet.

Er det ikke hedningene det profeteres om, emnet handler om himmelens hær som fullføres på Guds syvende skaperdag/hviledag/sabbat i 1.M.2.1?

Ja, men jord og himmel er jo allerede skapt!

JA! Men hva med å gjenskape det som går fortapt? Med en ny himmel og en ny jord?

Liksom Noah forkastet den gamle verden, skulle det komme en ny? (2.Pet.2.5)

De Apokryfiske skrifter gir mange og gode forklaringer til de hellige skrifter for øvrig, som forteller om Guds hevn over de onde. (Etterskrift, 4.Esra,kap.15-16)

(*fra et sedertre, plantet som et piletre, som ble til et vintre, Esek.17.4-6,22, Joh.15.1,5 - Jesus og det sanne vintre)

4.Esra,15.28: Et fryktelig syn skal vise seg i øst. Horder fra Arabia stormer fram med mange stridsvogner, lik draker. Fra første dag skal lyden av deres pusting og pesing lyde over jorden så alle som hører dem, skal frykte og skjelve….

I 4.Esra (Femte syn),10.60 -12.50 fortelles det om synet av Ørnen. (også i fortellingen om vintreet (Jesus) i Esek.17.kap, (v7)), hvorpå synet tolkes, 4.Esra,12.3-40) og ørnen er da likt med det fjerde verdensrike som skal komme, jevnført med bibelens Åp.4.7: det fjerde livsvesen er likt en ørn i flukt.

Endetidstegn

Hva tegnene angår, skal det komme dager da stor uro skal komme over all jordens folk. Da skal sannheten vei bli skjult, og verden skal være uten gudsfrykt. Ondskapen skal vokse seg sterk, værre enn noe du har sett eller hørt. Det landet som du nå ser styre verden, skal bli til en ødemark der ingen kan bo eller ferdes. Dersom han lar deg leve lenge nok, vil du senere se dette landet styrte i ulykke, brått skal solen skinne om natten og månen om dagen. Blod skal dryppe fra trærne, og steinene skal tale.

Folkeslag skal komme i opprør og stjernenes baner endres. En konge som ingen vil ha, skal herske over jorden. Selv fuglene vil dra bort.

Sodomahavet skal skylle fisk på land. Og en som de mange ikke kjenner (satan og djevelen (Joh.1.10) skal la sin stemme høre om natten. Alle skal høre ham. Mange steder skal jorden slå sprekker og sprute ild uten stans.

Dyrene på marken skal flykte bort; kvinner skal føde vanskapte barn i sin månedlige blødning: ferskvann skal bli salt. Overalt skal venner kjempe mot venner.

Da skal forstanden skjule seg og visdommen trekke seg tilbake til sitt kammer.

Mange skal lete etter den, men ingen skal finne den. Urettferdighet og ondskap skal strømme ut over jorden.

Den rike skal spørre den andre: “Har du sett noe til rettferdighet eller til en som handler rett? Men svaret blir nei. På den tiden skal menneskene håpe, men forgjevest, de skal streve uten at noe lykkes for dem.

Disse tegnene kan jeg la deg få vite. Men dersom du fortsetter å trygle, gråte og be som nå, dersom du faster i sju dager til, da skal du få høre tegn som er større enn disse.

Endetidstegn

Reis deg, sa engelen, så skal du få høre lyden av en kraftig røst.

Dersom stedet hvor du står blir rokket når røsten lyder, skal du ikke bli redd. Den vil tale om verdens ende. Jordens grunnvoller vil forstå at det er dem det tales om. De skal skjelve og ryste, for de vet at de vil rokkes når enden kommer.

Da jeg hørte dette, reiste jeg meg opp for å lytte. Da lød en røst, den hørtes ut som duren av veldige vannmasser.

Røsten sa: Se dager skal komme, og tiden er nær da jeg skal gjeste dem som bor på jorden.

Jeg skal forhøre meg om hvem som har handlet urett. Jeg skal gjøre slutt på Sions fornedrelse, og denne verden som forgår, skal få sitt endelige segl. Da skal jeg gjøre disse tegn: Bøker skal åpnes over hele himmelhvelvingen så alle kan se dem samtidig.

Barn som bare er et år gamle skal tale. Kvinner skal føde etter bare tre og fire måneder, og barna deres skal få leve og løpe omkring. Marker som er sådd til skal brått ligge øde, og fulle låver skal med ett stå tomme. Da skal basunen lyde: alle skal høre den og gripes av frykt. På den tid skal venner kjempe mot venner som fiender, jorden og dens innbyggere skal skjelve. I tre tider skal elvene stanse opp.

De som overlever alt dette som jeg har forutsagt, skal bli frelst.

De skal få se min frelse og verdens ende. De skal få se de mennesker som ble tatt opp til himmelen uten å smake døden.

Da skal de som ennå bor på jorden bli omvendt og få et nytt hjerte. For det onde skal ødelegges og svik utryddes.*

Da skal troen vokse seg sterk, bedrag skal overvinnes, og sannheten, som lenge har vært uten frukt, skal komme for en dag

* Alle ting som nevnes i skriftene har en forklaring andre steder i skriftene, og de onde er beskrevet i 4.Esra,4.10-30, om hvordan, når en ikke kan forstå det en er vokst opp med, skal kunne forstå det som kommer, om dødsriket, himmelfarten, om verdens forgjengelighet og om det uforgjengelige - om da trærne holdt råd for å gå til krig mot havet for å gi trærne større rom (også Dom.9.8ff.), og likedan da havet hadde en lignende plan for å gi bølgene større plass, (også Sal.114.5) men begge planer misslyktes fordi begge tok feil.

Denne verden haster mot sin undergang, og kan ikke bringe det som er lovt av de rettferdige i sin tid, for den er full av elendighet og svakhet.

Det onde* som du spør meg om, er blitt sådd, men høsten for å fjerne det, er ennå ikke kommet (*djevelen og satan, løgneren og forføreren). For dersom det onde som er sådd ikke blir fjernet, da kan ikke den åker (verden,Matt.13.38) komme (den nye) hvor det gode er sådd. Fore fra først av ble en spire til det onde sådd i Adams hjerte.)

Hva har alt dette å gjøre med G.W. Bush og Obamas fødselssertifikat?

.
(4.Esra,5.kap)

Og likheten med fortellingen om antikrist, som  for øvrig blir beskrevet som en løgner og forfører, og som også er djevelen og satan som er den samme som draken som det fortelles om i Åp.12.9 og er virkelighetsfjern fra dagens tema om Bush og Obama, det kan jeg forsikre dere om:

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5646 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1356 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1257 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1228 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1171 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1149 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1136 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere