Kjell G. Kristensen

Alder: 4
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Ja til grønn energi

Publisert 11 dager siden

Vindmøller på land synes nå å være i ferd med å bli faset ut som Norges neste store «grønne» energikilde.

Elektrisk energi fra vindmøller til havs vil nødvendigvis bli dyrere enn fra vindmøller på land leste jeg et sted. Det vil komme flere regninger på slik type energi i etterkant ved endt levealder.

I løpet av 20 år må USA håndtere restene etter den første generasjonens vindkraftverk. Da beregnes bare materialene fra de kasserte turbinbladene å utgjøre cirka 630.000 tonn skrap – utenverdi.

I USA har man nå begynt å diskutere hva som kommer til å skje i løpet av et par årtier, når en stor mengde av vindturbinene har nådd livslengden sin.

Problematiske turbinbladet

Rob Van Vleet har hatt ansvar for skrotingen av Kimball, som var Nebraskas første vindkraftspark. Han konstaterer at 90 prosent av delene i kraftverkene kan gjenvinnes, men turbinbladene utgjør et problem siden disse ikke har noen verdi.

Bladene kan gjenvinnes, men alternativene er få og veldig kostbare. I følge beregninger kommer turbinbladene alene i løpet av 20 år til å utgjøre 630.000 tonn skrap – og det er et tall hvor det ikke er regnet inn nyere og høyere vindkraftverk med en større kapasitet.

Verden vil alltid kunne bedras om hva som er den beste løsning på vårt energibehov mens man venter på morgendagens løsning som man kanskje ikke vet så mye om ennå? Den grønneste energien i dag ser ut til å være vannkraftverk og solcellepaneler, samt noen bølge og tidevannskraftverk.

Ambisiøst prosjekt

Det virkelig store som det arbeides på, er et såkalt fusjonsenergikraftverk, som er en etterligning av den energien sola produserer. Til nå er det kun prøveprosjekter i gang for å finne ut hvordan man skal kunne utvinne den rene energien. Prosjektet er internasjonalt og bygges i Nederland og er hittil verdens største og skal prøves til neste høst (2020). 

Noen ren energiproduksjon fra dette kraftverket ventes ikke før i 2060 hvis alt lykkes. Det er jo et veldig ambisiøst prosjekt, Imens får vi leve med all den grønne energien vi i dag har, selv om det blir litt besværlig med alt skrotet etter endt tjeneste på vindkraftverk som fuglene våre får hodeverk av.

Kilder

https://www.msn.com/nb-no/okonomi/virksomhet/utbrukte-vindkraftverk-kommer-til-å-bli-«verdiløse»-søppelberg/ar-AAIcXGU?ocid=spartandhp

https://snl.no/ITER_-_fusjonsreaktor

https://forskning.no/alternativ-energi-fysikk-partner/fusjonsenergi--det-blir-som-a-putte-sola-i-en-boks/1262344

Gå til innlegget

Stiger virkelig havet?

Publisert 11 dager siden

Forskere er uenige om hvor mye havnivået vil stige i årene fremover, hovedsaklig grunnet de klimaendringer som nå skjer. Skrekkscenarioet er flere titalls meter høyere havnivå, noe som naturlig nok fører med seg elendighet for mennesker rundt omkring i verden. På den annen side hører vi forskere som mener noe helt annet.

Havekspert Svein Sundby ramser opp 10 ting han mener mange ikke vet om havet.

De fleste går ikke rundt å vet en masse om alt mulig, men de som konfronterer en havnivåøkning bør kunne vite en del om de ting Sundby nevner, som at havstrømmer ikke stopper opp eller kan snu seg, da ville jorden måtte begynt å rotere den andre veien. Men klimaet kan redusere havstrømmenes hastighet.

Det er heller ikke slik at havet stiger på grunn av issmelting forteller han, 

Når kloden blir varmere, stiger havene. Det vet de fleste. Men dette skjer ikke fordi is smelter. I hvert fall ikke foreløpig.

Til nå har det omtrent ikke handlet om is som smelter i det hele tatt. Det handler om vann som utvider seg fordi det blir varmere, akkurat som et termometer, sier Sundby.

Dessuten er det bare is på land som smelter som bidrar til å øke havnivået. Isen som er i havet, den flyter jo oppå. Så den bidrar ikke til havnivåøkning i det hele tatt, legger han til.

Smelting av Grønlandsisen og isen i Antarktis vil imidlertid bidra til at havnivået øker.

Hvis hele Grønlandsisen smeltet, ville det bidratt til cirka sju meters havstigning, så det er enorme mengder is. Men det er bare småtteri som har smeltet der foreløpig, sier Sundby.

Hvis Antarktisisen hadde smeltet, ville havet steget opp mot 70 meter. Men at Antarktisisen vil smelte, regner man jo ikke med vil skje, selv under fremtidige klimaendringer. For der er det så kaldt, sier havforskeren.

https://forskning.no/havforskning-partner-havforskningsinstituttet/10-ting-du-ikke-visste-om-havet/273768

Klimaendringer vil altså ikke umiddelbart sørge for økninger av havvannstanden som mange hevder. Men det vil kunne stige en del pga soloppvarming og varme fra undersjøisk vulkanaktivitet, men langt fra slike enorme høyder som blir forespeilet. 

Stiger virkelig havet?

Gjennomsnittlig stigning i havnivået var større i første halvdel (1904-1953) av forrige århundre (2.03 ± 0.35 mm/år), sammenlignet med siste halvdel (1954-2003), da den var 1.45 ± 0.34 mm/år. Rapporten sier også at de to høyeste hastighetene på havnivåendringene ble målt i 1980 (5.31 mm/år) og 1939 (4.68 mm/år). Havnivåendringen i 1980 var 5 ganger dagens verdi!

Her kan man se at havnivåstigningen er 5 ganger lavere nå enn i 1980, som regnes for den varmeste perioden hittil. Dagens verdier stemmer altså ikke overens med at det er en sammenheng med havnivåstigning og varmerekorder eller en CO2 økning for den del.

Som havekspert Svein Sundby også er inne på er det innlandsisen på Grønland og på Sydpolen som i hovedsak kan tilføre havet en stigning, men de er for ingenting å regne.

Fjeldskaar mener at havnivåendringer er ganske komplisert. Både på grunn av endringer i gravitasjon og på grunn av at havbunnen presses ned ved økt vann i havene. 

Vi kan derfor observere store variasjoner i havnivåendringene globalt. Vi observerer i dag både stigning og fall i havnivået på jorda, sier han.

Vi ser på TV og leser i media at isbreene smelter i rekordfart. Dette står i sterk kontrast til nyere forskningsresultater som viser at Sydpolisen vokser, avslutter han.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2007/12/09/57063/stiger-virkelig-havet?gclid=EAIaIQobChMI9M63x-2I5QIVDcayCh1LCgY0EAAYASAAEgKz7PD_BwE

Vi kan i alle fall regne med de geologiske kreftene når det gjelder havbunnen, like så mye under vann som over vann der vulkanisme er en aktiv del i den forstand? 

En isbre som brekker av fra havisen på Sydpolen bidrar altså ikke til en havstigning fordi den allerede er et objekt i havet som fortrenger havet (vannfortrengning) uansett hvor det befinner seg i havet (og ikke på land), eller hvilken tilstand det er i (is eller smeltet is). Se havekspert Svein Sundby's punkt 9.

Det gjør heller ikke Arktis fordi det også er havis. Prøv å fryse vann i et vannglass og så tine det opp igjen og se om det har blitt mer vann i glasset? 

Man kan altså roe det hele ned lite grann, for alle kan da ikke ha rett i sine påstander. Det er faktaene som er riktigst og viktigst å følge.

Gå til innlegget

Jan Hanvold, sjef og TV-pastor i den kristne kanalen Visjon Norge, går ut og advarer mot klimahysteriet. Det gjør han etter en uke hvor den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg har skapt overskrifter etter sin harmdirrende tale i FN.

«La oss ta til fornuft, å beskytte våre barn imot dette hysteriet. Så de skal slippe, å vokse opp i frykt og angst for fremtiden. En ting som er sikkert, verden vil bedras. La oss heller fylle våre barn med tro, håp og kjærlighet. Og tro på en fantastisk fremtid. Verden går ikke under, men Jesus er på vei, for å opprette sitt tusenårige freds rike.»

Han langer ut: - Vi skal jo ikke tilbake til steinalderen! « ...de tror at nå går planeten vår under. Noe den ikke gjør.

«Bibelen sier at snart kommer Jesus, å oppretter sitt 1000 årige fredsrike. Så det er de gode nyhetene, verden går ikke under. Det skjer først etter 1000 års rike. Da vil vi få en ny himmel og en ny jord, etter at denne jorda har blitt brent opp. Så ikke vær bekymret for klima.

https://www.nettavisen.no/nyheter/tv-pastor-advarer-mot-klimahysteriverden-gar-ikke-under/3423855135.html


Dette er noe av det Hanevold har lagt ut om til Nettavisen. Kunne man bare bruke Bibelen til oppklaring om klimakrisen, som er en krise menneskene selv har ideer om hvordan blir skapt, de samstemmer og glemmer av at jorden faktisk har hatt mange klimakriser gjennom sine sykluser, så det kan man nok ikke, eller kan man?

Jordens klima kunne i dag hatt et enda varmere klima hadde det ikke vært for ting menneskene ikke har styring over, og som enda ikke er tatt med i klimaregnestykket. 

Jeg mener selvsagt det nyoppdagede Hiawaha krateret på nordvestre del av Grønland – omtalt i iIllustrert Vitenskap nr.12 2019. (Meteor avbrøt klodens opptining, stanset de varme havstrømmene og kastet kloden tilbake i kulden. Det kan ha sendt menneskeheten inn i tusen år med kulde på slutten av steinalderen.)

https://illvit.no/universet/solsystemet/meteor/gigantisk-meteor-sendte-forfedrene-vaare-i-fryseren

Funnet vil vi nok få høre mer om, for sommeren nå i år var forskere i gang med å skaffe seg større lærdommer om denne katastrofen som inntraff. Mer om dette her; Enormt krater oppdaget: Meteoritt rammet Grønland med kraft som 47 millioner Hiroshima-bomber.

https://forskning.no/geologi-gronland-istiden/enormt-krater-oppdaget-meteoritt-rammet-gronland-med-kraft-som-47-millioner-hiroshima-bomber/1262576

https://www.dagbladet.no/nyheter/forskerne-ble-sjokkerte-da-de-sa-hva-som-gjemte-seg-under-gronlandsisen/70463917

Greta Thunberg i sin tur mener at vi ikke har tid til å vente på at forskerne skal bli enige, de som kanskje vil finne frem til de riktige svarene på klimaendringer når de engang blir enige, ( eller oppfyllelsen av 1.Mos.11? ). Da vil man kanskje kunne komme i den situasjonen  at det man i dag tror skal monne, ikke utgjøre noe til eller fra. 

Naturens egne utslipp er så uendelig mye større enn menneskenes når de utfolder seg. Det igjen betyr jo ikke at vi skal utvikle oss til å bli mer miljøvennlige, men det bør skje gjennom forsknings og fremskrittsbasert teknologi, og ikke gjennom dumme forhastede tiltak. 

Jeg så tv programmet Skavland hvor Greta Thunberg var gjest, det også kom inn en annen gjest som konfronterte  Thunberg med at han nettopp var i ferd med å overrekke sine arvtakere av jorden, med at den nå var litt mer fredelig enn gjennom sin egen oppvekst, og siktet til 2. verdenskrig... - godt poengtert!

Ja, så selvopptatt kan man altså bli, at en glemmer at menneskeheten har mer å kjempe mot enn bare å kunne overrekke sine barn en jord som har et perfekt paradisisk utseende for dem. Her lønner det seg å sette seg inn i mer enn bare å bekjempe CO2 utslipp – for da burde vel enhver forholde seg rolig? Unngå å hisse seg  unødig opp? 

Et forbruk av luft skaper hele tiden slike utslipp, og jo hardere man jobber, sykler eller trener, jo mer utslipp blir det. Så la oss koble inn Hanevold og gudsprinsippet igjen? Legg jorden under dere å bli mange! - Eller: Når menneskene lærer seg å samarbeide kan de klare hva som helst... (Fritt oversatt fra 1.Mos.11.1: Hele jorden hadde samme språk og samme ord...6 Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.)

Nåvel... da vet man da ut i fra disse ordene at det ordner seg til slutt når man samordner alles kunnskaper og ikke hyller enkeltstående individer alt for mye, selv om de mener det går for sakte og vil gjøre så mye for klimaet, så vil de få lov til å prøve seg de også? Det som skal til er ikke mer driv eller fart... men en langsom og gjennomtenkt og bærekraftig utvikling.  Man skal jo ikke returnere til steinalderen og sende fornødenheter med seilskip igjen?

Gå til innlegget

Geologene har prøvd å finne en forklaring på den forsterkede drivhuseffekten, som fikk stor betydning for livet på jorden. - Nå har norske forskere kanskje klart dette. Noen geologer har framholdt at den globale oppvarmingen kan forklares med undersjøiske vulkanutbrudd. Magma fra vulkanene kan nemlig ha varmet opp avleiringer av mikroorganismer på bunnen av havet.

Sterkere solinnstråling kan gi varmere klima, men også jordens dynamiske forhold til sol, måne og planetenes samlede tiltrekningskraft på jordens magma i sin spesielle vuggende ferd gjennom himmelrommet, (hellningsvinkelen) sammen med sin varierende elliptiske bane kan gi undersjøiske vulkanutbrudd. Det innvirker på havtemperatur og issmelting, gir CO2 utslipp og store mengder metan slippes ut (se linkene under).

Nå har noen forskere endelig fått øynene opp for hva klimaet handler om.
Magmaen i sin tur påvirker jordens geologi, platetektonikk, vulkanutbrudd, lavastrømmer og jordskjelv. Alt har sammenheng med hverandre, man kan ikke bare skylde på vår industrielle utvikling som påvirker, for da vil man aldri få noen gode svar.

Her er en oversikt over Milankovic syklusene som er gode å forholde seg til, og stemmer godt med de linkene jeg under henviser til.
https://forskning.no/kina-klima-miljo/k ... den/505641

Her er hva en rekke forskere har funnet frem til, og viktig å se i sammenheng med hva som skjer med jordens klima. Les gjerne alt i linkene. (Jeg har bare gjengitt noe av innholdet)

1. DNA avslører et grønt Grønland
Forskere har boret seg to kilometer ned igjennom den grønlandske isen, og hentet opp over 450 000 år gammelt DNA. Arvestoffet inneholdt både spor etter frodige barskoger og tegn på at grønlandsisen ikke er så ustabil som antatt.

Analyser av verdens eldste DNA tyder på at Grønland virkelig fortjente navnet sitt i perioden rundt 450 000 og 800 000 år siden.
Det eldgamle arvestoffet forteller nemlig at det en gang vaiet frodige barskoger på sørsida av øya som nå er dekt av is.

- Vi har for første gang vist at den sørlige delen av Grønland, som i dag er gjemt under to kilometer med is, var svært annerledes enn i dag. Den gangen var den bebodd av et variert utvalg av bartrær og insekter, sier Eske Willerslev fra Universitetet i København.

Funnene gir imidlertid ingen støtte til tidligere antagelser om at Grønland var isfritt i den siste mellomistida, for 130 000 til 116 000 år siden. Da var jordas snittemperatur fem grader høyere enn i dag, og havet stod fem-seks meter over dagens nivå.
https://forskning.no/klima-geofag/dna-a ... nd/1009095

2. Forskeren forteller: For 10 000 år siden var det seks grader varmere på Svalbard enn det er i dag
Geologene bruker blåskjell* for å utforske forhistoriens klima. (*se Milankovic syklusen over -: Klimaet gjemt i kinesiske fjell. Fjellformasjonen er dannet av urgammel havbunn, med lag av forskjellige mineraler og organisk materiale.)
https://forskning.no/klima-forskeren-fo ... dag/329878

3. Ny studie: Sjøisen i Arktis vokser raskere enn før
Det betyr likevel at sjøisen er på retrett…
https://www.nrk.no/nordland/sjoisen-i-a ... 1.14354746

4. De varme 1930-årene er manipulert bort fra debatten
De varme 1930-årene var blitt et begrep som generelt ble omtalt som klimaforbedring. Den lille istid med sine klimaproblemer hadde virkelig sluppet taket. Oppvarmingen var så markant at da det ble kaldere i 1945–75 var det i 1960–70-årene offentlig frykt for en ny istid.
http://www.klimarealistene.com/2018/05/ ... -debatten/

5. Geologiske virkninger
Økning av vulkanutbrudd, særlig undersjøiske bidrar til å øke temperaturen i havet, og dermed øke smelting av havis. Det hele skjer grunnet jordens fysiske dynamikk, jordplatebevegelsen.

Denne innsikten gir grunnlag for å tolke overflatemiljøet med endringer i hav, atmosfære, klimatiske forhold.
http://geoforskning.no/nyheter/grunnfor ... s-dynamikk

6. Undersjøiske vulkaner som global oppvarming (se også punkt 7)
Aktive undersjøiske vulkaner: Vulkaner på størrelse med Fujiyama https://natgeo.no/natur/vulkaner/enorme ... ner-funnet

Fant flere hundre vulkaner i havet utenfor Norge (2013) Han bekrefter at det er aktive vulkaner, og at de har registrert at det kommer Co2-gass ut av dem. Han regner med at vulkanen kan bryte havoverflaten ved neste vulkanutbrudd.
https://www.dagbladet.no/nyheter/fant-f ... e/62713169

Forskningsobjekt?:
Norges aktive vulkaner kan danne nytt land.
Nesten alle vulkanutbrudd skjer i havet. En av de store, uløste gåtene er hvor store utbruddene er, og hvor ofte de forekommer.
https://www.aftenposten.no/viten/i/mRvj ... -nytt-land

7. Vulkanutbrudd ga global oppvarming
Geologene har prøvd å finne en forklaring på den forsterkede drivhuseffekten, som fikk stor betydning for livet på jorden. - Nå har norske forskere kanskje klart dette. Noen geologer har framholdt at den globale oppvarmingen kan forklares med undersjøiske vulkanutbrudd. Magma fra vulkanene kan nemlig ha varmet opp avleiringer av mikroorganismer på bunnen av havet.
Teorien er at varmen fra vulkanene har gjort om døde organismer til drivhusgasser – særlig metan – som er blitt frigitt til atmosfæren.
https://forskning.no/vulkaner-geofag/vu ... ing/851911

Gigantiske gassutblåsninger på bunnen av Barentshavet
https://forskning.no/gass/gigantiske-ga ... et/1223659

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
27 dager siden / 1906 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
19 dager siden / 1636 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 1616 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
27 dager siden / 1592 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
18 dager siden / 1453 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
16 dager siden / 1370 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
20 dager siden / 1369 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 921 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere