Kjell G. Kristensen

Alder: 3
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Likestillingsdebatt

Publisert 3 dager siden - 190 visninger

Vi lovte at Vårt Land ikke ville gi opp før vi har oppnådd likestilling, også i debatten. Og vi gjennomførte en rekke tiltak. Nå erkjenner vi at tiltakene ikke har vært tilstrekkelige. Derfor har vi gjort et nytt grep for å nå målet. Vi har fjernet muligheten til å kommentere innlegg på direkten.

Mens vi venter på Guds rike og den nye jord hvor rettferdighet bor, får vi prøve å forhandle om den vesle rettferdigheten som ennå finnes her på verdidebatt, skjønt nå burde den vel snart skifte navnet sitt til noe mer fengende? Likestillingsinnlegg? Noen debatt er kan dette neppe kalles?

Det finnes liten verdi i å måtte skrive egne innlegg for å kunne besvare andres. Det er ikke demokratisk tankegods engang, så hvor har vd tenkt å ta veien hen?

Det er ingen som har hindret kvinner i å debattere på lik fot med menn her på vd, men man må da ta vekk rusket man har i øyekroken for å se at i virkelighetens verden er det manneblad for menn, og kvinneblad for kvinner - det er jo ikke alltid man diskuterer de samme tingene, for det har med interesse å gjøre? 

Hvis man gjør, så er det nok i lys av en og samme interesse, og dette har lite med likestilling å gjøre, like lite som stengning av åpen debatt har med demokratiske verdier å gjøre. Kvinner diskuterer der innholdet er av interesse, det samme gjør menn, altså er der en fundamental feil i likestillingsprosessen fordi Guds rike ennå savnes hvor Maria skal anses for å være mann.

Gå til innlegget

Advent = ventetid

Publisert 3 dager siden - 83 visninger

Sigmund Svarstad skrev innlegget ”Advent i praksis”, om et tenkt senario ved Jesu gjenkomst og hvordan denne ankomsten vil skje på.


Paulus har skrevet endel om Jesu gjenkomst i 1.Tess.4.fra v14: 

For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.

Disse er beskrevet i 1.Kor.15.22-23 som førstegrøden: For slik alle dør pågrunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.

Førstegrøden er videre beskrevet i Åp.14.1-5 ved at Jesus stiller seg opp på Sions fjell hvor også de 144000 som er frikjøpt fra jorden befinner seg. Åp.14.1 viser til at dette er det nye Jerusalem som er kommet ned fra himmelen (Åp 14,1 viser til Åp 3,12Åp 5,6+)

Den neste oppstandelsen skjer under dommen, da havet og dødsriket gir fra seg sine døde. Noen tidsforståelse får man ikke ut av dette, men Guds tidsregning består i at en dag er som tusen som år. Jesus er jo Guds mysterium, og skal være fullført ved den 7.basun, også nevnt som Herrens dag. (Åp.1.9-10) Jesus nevner at det som er noe, er å være en ny skapning, ikke å være omskåret eller uomskåret. Han var omskåret etter at åtte dager var gått, og fikk da navnet Jesus. (Luk.2.21)

Paulus bruker ordet ”tidens fylde” både om Jesu fødsel og om fullførelsen av Guds frelsesplan (Gal.4.4 og Ef.1.10) Og dette er jo både en adventstid og en gledestid ved at Guds sønn også står for selve oppvekkelsen og den nye skapning som betegnes som oppstandelsen og livet? Fullførelsen av  frelsesplanen skjer ved å sammenfatte alt i ham, i himmel og på jord.

Født på ny er hva jeg har forstått det samme som oppstandelsen fra de døde, dette forklarer Paulus i 1.Kor.15.49-57 hvor de døde står opp i et nu/nå, altså i løpet av et veldig kort øyeblikk, man blir forvandlet fra forgjengelighet til et uforgjengelig nytt menneske som ikke kan dø. Dette kalles for født av Gud, (1.Joh.3.9, 1 Pet 1,23.) For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende hvem han vil. (Joh.5.21)

Gud er den som reiser opp Jesus fra graven, det er den nye fødselen; Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. (1.Kor.6.14, 1.Kor.15.13)

Guds rike er nok den nye himmel og jord som er lovet, hvor rettferdighet bor? Da alt blir født på nytt? 2.Pet.3.13 Matt 19,27 -28, Joh.5.28.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77408 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43453 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34841 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27801 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22442 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22150 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20053 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19055 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
1 dag siden / 161 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
2 dager siden / 359 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
2 dager siden / 136 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
2 dager siden / 123 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 178 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
3 dager siden / 232 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
4 dager siden / 273 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
4 dager siden / 161 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
4 dager siden / 113 visninger
Les flere

Siste innlegg

Les flere