Rune Staven

Alder: 9
  RSS

Om Rune

Beskriv deg selv her
Hei
Jeg søker sannheten og elsker Jesus.intet annet navn frelse kan. jeg liker å spre det gode budskapet om Jesus, og hva Han har gjort i mitt liv.ble født på nytt.ble frelst for mange år siden, men levde som lunken i mange år før Gud satte meg fri fra mine avhenigheter. min takknemmelighet over dette er uendelig. for


Jesus er sannheten veien og livet ingen kommer til Faderen uten ved Han. Blodet er den rensende kraft om gir oss frihet til å leve livet i kristus uten å bli dømt. Vandre i sannhet og tro i Kristi sanne lære.være søsken i samme legeme, drikke av den levende kilde som gir oss liv. løft blikket og jag mot målet. vi har en evighet i vente.

Følgere

Hei

 

Denne lignelsen kom jesus med i matteus 25 1-13

Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.2Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke.3De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje.4Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene sine.5Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
6 Men ved midnatt lød et rop: 'Brudgommen kommer! Gå og møt ham!' 7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: 'Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.' 9 'Nei,' svarte de kloke, 'det blir ikke nok både til oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!'
10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt.11 Senere kom også de andre brudepikene og sa: 'Herre, herre, lukk opp for oss!'12 Men han svarte: 'Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.'
13Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen

 

Denne lignelsen er veldig aktuel i dag, hvis man ser på de ti jomfruer så er de alle i utgangs punktet frelst. alle hadde tatt i mot jesus, alle hadde olje lamper med seg for å møte brudgommen.og hva er betydningen oljelampe, er det ikke vårt tempel det er snakk om.men på veien er det noe som skjer med de 5 uforstandige jomfruer. Selv om de hadde tatt i mot frelsen, så begynte det å lekke ut olje på veien, de begynte å gå tom.og til slutt så hadde de gått helt tom, da brudgommen hadde meldt sin annkomst, så spurte om de kunne få litt olje fra de forstandige, men de hadde bare nok til seg selv. frelsen kunne ikke kjøpes tilbake. de hadde levd et liv i nåden på synd med viten og vilje.de hadde tilatt synder i sitt liv, de hadde falt i en åndelig søvn. så deres hjerter ble forherdet på veien.de hadde gjerne tenkt at det vil drøye til Jesus kommer, så vi kan like godt leve livet ut i verden som er så fristende. Det er ofte det som er problemet hos mange kristne i dag. man er kristne i navnet.  de verken leser bibelen de lovsynger ikke men ber av og til  og går i kirken for å vise seg fram. men hvis man ikke omvender seg i fra sin synd så vil den føre til død. slik det står i Guds ord.Har man sin sak i orden. kan man be Gud ransake hvert enkelt av oss og se om vi er på den rette vei. jeg tillot mange ting i mitt liv. jeg tillott porno i 18 år jeg tilott avguder med å bli avhenige av spil.l store avguder ble dette i mitt liv, jeg levde i synd som kunne føre til død for meg. dette er svært alvårlig situvasjon for frelste mennesker Gud tåler ikke synd. Gud forandret mit liv ved å åpne opp mine søvnige øyne og et hjerte som var forherdet ble knust og bygget opp igjen. la ikke synden som så lett henger seg på oss få tak på deg, om det er bægjær om det er avhenighet, eller andre som tin i livet har blitt en avgud, Gud elsker oss så høyt og Han bryr seg om oss ver enkelt av oss. vær da våkne sier Jesus klart og tydelig, og det sier Han flere ganger, omvend dere for himmelriket er nær. bær da frukt som svarer til omvendelsen. Det å vende seg bort fra sin synd som har hengt seg på oss er viktig. da tar med et steg i sitt nye liv man skal arbeide på sin frelses vei. kan man synde selv om man har blitt født på nytt. selvfølgelig. man faller, men da har man blodets kraft som renser oss fra all synd.det er stor forskjell på å leve i synden, og ha vendt seg bort i fra det gamle, og vandre i på det nye livet i Kristus vær da ikke som de uforstandige som ikke var klar når jesus kom igjen. la dee ikke lure av det som blir sådd av denne verden, da blir man et ugress.

 

linelsen om ugresset

"Himmelens rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk så bort. Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til syne. Eierens tjener kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra? Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi skal gå og samle det sammen? Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere samler sammen ugresset. La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min."

Denne lignelsen handler også om at alle i utgangs punktet er kristne som vokser opp i samme åker .men ugresst fører vranglære og forgifter sitt hjerte og andre med sitt budskap

I lignelsen sa Jesus også at de to kornslagene skulle vokse sammen til høsten og at høstarbeiderne ikke er mennesker men engler. Det betyr neppe at "det gode kornet" ikke opplever et ansvar for å vise og forkynne forskjellen mellom de to gruppenes ideologi. Når den endelige konsekvensen av "anomia" troen er det Jesus sa; "sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det," vers 30, betyr jo det fortapelse. Ingen sann kristen kan rolig være vitne til at mennesker går på fortapelsens vei uten å engasjere seg. Kjærlighet til og fra Gud skaper alltid kjærlighet til mennesker. De vil selvfølgelig forkynne sannhet og advare mot den falske "anomia" læren slik alle profetene, Jesus og disiplene gjorde. Men siden fienden er djevelen og det er han som har sådd denne livsfarlige “ugress” teologien, må de regne med motstand og kamp. Bibelen sier at djevelen vet høsten nærmer seg og at han har liten tid igjen, men han er rasende og slår ennå godt fra seg.

Hvis du med denne lignelsen i tankene prøver å forstå det som kommer til å skje på jorden like før Jesus kommer igjen, er det mange biter av puslespillet som faller på plass. Det gode kornets største problem blir da ikke rå hedenskap men noe som på utsiden ligner det gode kornet, men på innsiden er giftig og farlig. Ja, det er så farlig og vanskelig å oppdage at mennesker ikke er gitt oppgaven å luke det bort.Det er et arbeid bare Guds engler kan utføre. Men hvorfor forteller da Jesus oss rett ut hva som skiller de to fra hverandre? Hvis vi holder oss til lignelsens konklusjon og prinsippenes overføring til vår egen tid, kommer mange kristne til å skifte ståsted i den siste tid. Mange vil bli oppmerksomme på at forkynnere har ført dem vill og de vil "gå ut fra" religiøse systemer som fortsetter å lære "anomia" teologi. Samtidig ser vi at mange også lar seg lure av "fienden" og flørter iherdig med den lettvinte kristendommen ugresset lanserer. Siden ingen av oss med sikkerhet vet hvor andre er i sin kristne vandring, må vi alle trå varsomt. Selv om vi ikke kjenner andres innerste tanker, kan vi godt registrere om de har rett eller gal holdning til temaet her omtalt. Vi må alltid være villige til å advare mot det falske og påvise alternativet, men vi skal elske de som er ført vill. Det er jo nettopp denne kjærligheten som motiverer til å advare og hjelpe andre på rett vei. Skulle noen påstå at en kristen ikke skal advare mot falsk forkynnelse, bør du invitere vedkommende til å blåse støvet av sin bibel og bli korrigert av hva som står skrevet i den.

en liten vekker blant troende som har latt seg forgifte med det budskap som er så lett å like. Det behagelige.Jesus har aldri lovt at veien er bred. men smal og få er de som finner den.

så vær da våkne og la ikke den åndelige søvnen få tak på deres hjerter.

 

Guds fred

 

mvh

Rune

 

 

Gå til innlegget

Vår Far i Himmelen hører våre bønner

Publisert over 8 år siden

Hei

 

 

Jeg har lyst til å dele min historie med dere, til Ære til for  vår far i Himmelen, Jeg vokste opp i et ikke kristent hjem, men gikk på søndags skolen, og i tilegg hadde vi tre nonner som bodde i nabolaget om vi besøkte av og til, jeg og noen kammerater, der fikk vi se lysbilder i fra deres reiser i det store utland.Der fikk vi både saft og kaker, det fasinerte meg at de hadde et eget bønnerom,som de kunne be stille for seg selv. alt var nytt og spendende, men jeg fikk ikke helt tak på skapelse beretningen. så det gikk mange år før jeg kjente at jeg søkte noe mer i mitt liv,jeg traff min Kone da jeg solgte bøker og vervet henne, der hun ble med oss og solgte rundt i norge, vi var 18 og 21 år. og det gjorde vi i ca et års tid til vi flyttet til trondheim. etter et halvt år med i tondheim følte begge at vi manglet noe vesentlig i vårt liv, så vi gikk til bethel pinsemenighet og tok i mot Jesus i vårt hjerte. livet ble forandret for begge to. vi gikk i bibel lære i småe grupper og ble godt kjent med andre brødre og søstre i troen, vi døpte oss ca et halvt år etterpå. jeg hadde ingen aha opplevelser rundt dette.men en morgen så våknet jeg og satt i sengen. så rullet det ned et film lerret foran mine øyne jeg var våken og kunne se en film som ble åpenbart for meg, der jeg så Jesus sto ved siden av en brønn, og bak Han sto det en mur og i muren var den en smal port, jeg og min kone gikk i mot Jesus og jeg så meg tilbake og der sto det en hel del mennesker bak en glassvegg som ikke kom inn, men som kunne se dit vi gikk, og der fikk jeg se min familie stå, jeg gråt mine tårer og bænnfalt jesus, at sa at jeg hadde opplevd så my fint med Han at jeg kunne gi mitt liv for familien min.  så ble film rullen tatt vekk. og jeg gråt over det jeg hadde sett. jeg viste ikke tydningen i det jeg så. så jeg levde nær Jesus i over et år.min frue savnet sin hjemmby, så vi flyttet dit i 1991 og vi fant oss et godt kristent miljø i denne byen, fikk jobb ganske kjapt etter at vi bad om dette. etter noen mnd begynte jeg og falle tilbake til noe jeg hadde begynt på når jeg var 12 år gammel og spille på hester og tipping og en del andre ting. etter 6 år så begynte jeg og spille hver dag det ble en besttelse vi fikk barn og livet mitt ble som i en tunnel, mitt hjerte ble mer og mer egoistisk, og forherdet, etter ca 5 år med min frue så hadde jeg også blitt porno avhenige. så det var to ting som styrte mitt liv. jeg gikk i meningeten på møter og dugnader, men det eneste som sto i mitt hodet var spill og porno. jeg var likegyldig, begynte og få innkasso brev i hundretusen klassen og i million klassen namsmannen og byfogden og tvangsalg var på den dagelige menyen. de tok strømmen et par ganger, men på en elle annen måtte så greide jeg og beholde huset. Takk Gud. Fruen begynte for alvor å bli sint og frustrert over mitt liv så jeg lovte mange ganger at jeg skulle slutte med og spille, jeg begynte og spille i smug, og gjømte på bonger, så hun aldri fant disse. dette holdt jeg på i 5år år,men  i 30 år som spilleavhenige og 18 år som porno avhenige, livet ble et mareritt for min fru hun torde ikke åpne døren hjemme, hun turde ikke åpne brevene som vi fikk hjemme, mistet natte søvnen, etter vert så sluttet vi å gå i menighetne også. så jeg var langt fra Gud. og min fru mistet da sin bror,som tok sitt liv opp i alt dette. hun ville bare forsvinne fra jordens overflate.men vist ikke hvor hun skulle ta veien, var for avhenige av meg, men en uke etter broren døde så kom han til meg i en veldig levende drøm, og viste meg at han hadde fred. og fått tilgivelse. og det sa jeg til min frue, men hun ble bare sint, for at hun ikke fikk denne drømmen, fodi jeg hadde løyet om så mye at hun trodde ikke på noen ting av det jeg sa. men så skjedde de for ca 3 år siden den dagen står som limt fast i mitt hjerte, jeg sto ut på min arbeids plass helt alene og Gud talte til mitt hjerte høyt og tydelig. og Han sa at hvis jeg ikke sluttet og spille så ville hun gå i fra meg, og jeg svarte at jeg kunne ikke slutte jeg har prøvd alt men greier ikke å slutte, da sa Han at Han skulle hjelpe meg og jeg sa ok greit, selv om jeg hadde mine tvil, jeg smilte inni meg og tenkte no skal vi se, jeg våknet dagen etter på og det var som om å slå av ei lyspære, jeg hadde ikke lyst til å spille på verken hest eller fotball, men etter 3 uker så kunne jeg selvfølgelig ikke dy meg og sa at jeg skulle prøve en ti ukers lotto kupong, men nei etter noen ukker ble dette rene marerittet for meg ble kvalm og uvel, når ti uker hadde gått så følte jeg meg endelig fri fra alt spill, og da viste jeg at Gud hadde satt meg fri, og jeg sa til Ham ta vekk porno avheigheten samtidlig, og det fosvant også med en gang. men jeg sa ingen ting til min frue at Han hadde satt meg fri, for jeg ville at hun skulle se dette med egne øyne, etter 7 mnd så sa hun til meg at hun hadde noe viktig å snakke med meg om, og hun sa at hun ville gå i fra meg, og da stdfestet Gud sitt ord, og jeg vart sjokkert og redd, og sa det kan du ikke no, for Gud har løst meg i fra spillegalskapen og pornoavhenighteten. hun skulle tenke på dette, og etter 14 dager sa hun ja med munnen etter et år ja med hjertet, for hun trodde aldri at en så radikal forandring jeg hadde fått, skulle bli så radikal, at no tror jeg virkelig at det finnes en Gud sa min frue. det var så godt å høre dette. jeg gråt en skvett. men det hadde vært en kamp i bønn hver dag, og hun sa at hun hadde følt en underlig kraft rund seg, i det året, fordi hun hadde prøvd å gå flere ganger, men greide det ikke. men det har ikke bare vært fryd og glede etterpå, Gud tok jo fra meg det jeg hadde elsket mest, og jeg ville egentlig gjøre slutt på livet mitt, men Gud sa fyll deg med lovsang hver dag, og bli fornyet i ditt sinn. og siden har jeg hadd stor glede og nytte av dette. fyll hjerte med lovsang, og forandringen lot ikke vente på seg. etter ca et år etter møte med Gud, våknet jeg om morgen og Gud sa til meg at jeg møtte spørre min 10 år gamle sønn om lim, og jeg spurte hvorfor, og Han sa bare spør, jeg spurte min sønn om han sniffet lim og han ble veldig rar i ansiktetog sa ja det er det bare jeg og en til som vet, hvem har sagt dette til deg, Og jeg svarte Gud, og da falt han ned på gulvet og gråt, og lovte at han aldri skulle gjøre dette igjen. og siden har han aldri rørt dette, Gud er God.men jeg hadde også bygget opp en gigantisk gjeld på huset og hundrevis av innkassoer og hadde ubetalt lån på huset på kr 60000 tusen Jeg la fram dette til Gud og Han sa se jeg gjør alle ting nye, og vi har levd fra hånd til munn begrunn av mitt spille problm aldri unnet oss noen ting, hvordan kunne det skje, vi var jo svarteliste over alt. etter et og et halvt år så var alt slettet, spør ikke meg om hvordan dette forgikk, fikk masse ettergitt. så denne historien er et bevis på at Gud virker. bønn har stor kraft og forandrer vår framtid, så jeg er takknemmlige fordi som har bedt for meg og mine. og jeg avslutter med en hendelse som jeg fikk for noen år siden. jeg kom kjørende i stor fart og i mot kom en liten fugl i stor fart og traff fronten og ble kast flere hundre meter bakover, og jeg fikk nød for denne fuglen og gikk tilbake og fant fuglen vridd i en unaturlig stilling tok han opp og ba kjær Gud etter noen sekunder reist den seg opp i hånden min og så på meg med de fineste øyne jeg har sett og fløy av gårde som ingen ting hadde hendt. Gud bryr seg om alle, hvis Han bryr seg om en liten fugl, hvor mye mer vil Han da ikke bry seg om oss. og ville ta med en ting til i min periode med spilleavhenighet så solgt jeg et 100 år gammelt fotoalbum på ei antikk butikk, til stor sorg for min frue, for hun viste ikke at jeg hadde solgt for å få penger til spill og jeg nektet for dette, etter at Gud hadde forandret meg, da hadde det gått over 2 år siden jeg hadde solgt det til antikk butikken, og jeg spurte etter dette, og han sa det har lugget og ventt på deg, og jeg ble overasket og glad, og fikk kjøpe det tilbake. min fru ble så glad over å få tilbake albumet, og kunne nesten ikke tro dette. enda et Guds mirakel. Jeg ville bare dele dette med dere fordi selv om alt ser håpløst ut så er det håpløst for oss, men ikke For vår Far i himmelen. for Han er alt mulig.Og jeg er i sto beundring for min frues tålmodighet.og elsker henne og barna så høyt.Jeg er tilgitt og satt frihet. og fruen har aldri hatt det bedre i kjærligheten og økonomisk. og jeg er takknemelig til vår Fr i himmelen. uten Ham ingen vi hadde hatt.

Guds fred

 

 

 

mvh

Rune

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
17 dager siden / 1202 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
23 dager siden / 1201 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
9 dager siden / 845 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 805 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 620 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 580 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere