Vidar Mæland Bakke

Alder: 46
  RSS

Om Vidar Mæland

Prest og daglig leder i ByMenigheten - Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke. Har jobbet med misjon og menighetsplanting i Brasil og Norge.
Har utgitt bøkene «Gi mine øyne lys» (2019) og "DisippelRytmer" (2017) på Luther Forlag. Flere tekster finnes på bloggen SpiresPlass.no.

Følgere

Vær etterrettelig, Tønnesen

Publisert nesten 2 år siden

Tønnesen, det er vel og bra med en diskusjon om lederskap i alle slags menigheter i Norge, det være seg Den norske kirke, organisasjonslivet, frikirker, katolske og pinsekirken, selv om jeg synes du sauser mye sammen her.

 Jeg foretrekker her å uttale meg på vegne av den menigheten der jeg selv er prest. Den heter ByMenigheten - Sandnes, ikke pinsemenigheten Klippen Sandnes som du sier du har besøkt. Vi er en menighet i Den norske kirke, på godt og vondt. Jeg tar gjerne mot kritikk og råd som gjelder den menigheten jeg arbeider i, men synes det er vanskelig å verken forsvare andre eller støtte den, etter min mening, ganske unyanserte beskrivelsen du gir av en lang rekke andre menigheter. 

Diskusjonen om lydbruk og hørselsvern er interesssant og viktig nok, men har da vel lite med den saken å gjøre som beskrives i mitt innlegg.  Besøk oss gjerne. Det er sikkert ett og annet du vil reagere på. Vi er underveis. Men over tid håper jeg du vil oppleve at det er et fokus på korsteologi, syndsforlatelse og omvendelse, så vel som en kontinuerlig samtale om hva det betyr å være en Jesu disippel i vår tid.

Når det er sagt. Det er gode grunner til å sette søkelys på lederidealer i menighetslivet. Så takk for ditt kritiske engasjement i den saken. Jeg forsøker å lytte og lære. 

Jeg vil vel påstå at lederkrisen er like stor i Den norske kirke som den er i pinse- og frikirker. Vi sliter bare med utfordringer på litt ulike fronter. Det blir for enkelt å nærmest si at løsningen er å ikke ha ledere eller ha fokus på å drive ledertrening slik noen her synes å anbefale. 

På sitt beste handler god ledertrening om å anerkjenne behovet for mange og ulike typer ledere som gjensidig utfyller hverandre, slik at det ikke blir en på toppen som i praksis styrer. Det er i alle fall det idealet jeg ønsker å arbeide etter i min sammenheng. 

Gå til kommentaren

Presisering

Publisert nesten 2 år siden

Jeg forstår at innledningen kan forstås slik. La meg presisere. Når jeg snakker om bevissthet tenker jeg på minst to måter: For det første bevissthet  hos den som innehar lederansvar, at vi vil komme i situasjoner der vår sårbarhet på det ene eller andre område (jf makt, penger, sex) settes på prøve, og ikke tro at dette bare gjelder andre. Her har vi nettopp så gode ressurser å hente i vår lutherske teologi og et realistisk menneskesyn  . For det andre, bevissthet i lederes omgivelser. At omgivelsene ikke forledes til å tro at prester og pastorer er hevet over andre, at det finnes mennesker som holder oss ansvarlige, veileder oss i tjenesten, at det finnes forebyggende strukturer. Jeg sier ikke at da går alt bra. At da er faren over. Men det er mye som tyder på at jo mer «alene på toppen» en leder er ( slik trolig David, Salomo og Bill var), jo større er mulighetene for at man har anledning til å operere uten tilstrekkelig innsyn og korreksjon. Som flere her påpeker, dette er ikke noe nytt. Det har sin opprinnelse i syndefallet. Derfor blir vi nok ikke ferdige med denne tematikken med det første. Dessverre. 

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Bård, det tok litt tid før jeg oppdaget ditt innlegg som er adressert til meg. 

Generelt vil jeg takke for at du tar deg så god tid til å begrunne og forsvare NMS sin teologiske profilering i tiden etter Kirkemøtevedtaket. Sannsynligvis representerer du svært mange både ansatte og frivillige i NMS, fordi organisasjonen nok i betydelig grad reflekterer strømningene i Dnk som ledet til flertallsvedtaket på Kirkemøtet. 

Jeg gir kanskje stemme til noen andre i organisasjonen som er urolige, men som heller ikke alltid synes det er så enkelt å gripe ordet i slike spørsmål. 

Du gir en nyttig tolkning av det samlivsetiske dokumentets premisser, et dokument du kjenner bedre enn meg. Jeg tror det er viktig nettopp nå å reflektere over slike teologiske premisser, tolkningsrammer og hvilke konsekvenser det får for liv og lære i organisasjonen. Med forbehold om at jeg ikke lenger sitter sentralt plassert og følger så godt med som før, det er mitt inntrykk at slik prinsipiell teologisk refleksjon trengs mer i NMS, parallelt med viktige og nødvendige omorganiseringsprosesser. . Fra mitt ståsted som mener konklusjonene i det samlivsetiske dokumentet fortsatt er riktige, er jeg ellers redd for at resultatet i praksis blir en stille konformeringsprosess og tilpasning til Dnk´s nye ekteskapslære- og etikk uten reell diskusjon.

 Med de eksemplene du trekker fram, bidrar du jo samtidig til å bekrefte hvor viktige og brennbare samlivsetiske spørsmål fortsatt må være i misjonssamarbeidet og dialogen med samarbeidskirker, både Dnk og andre. De kan ikke være underordnede spørsmål, slik jeg oppfattet at NMS-ledelsen uttrykte med sitt innlegg.

Du refererer fra dokumentet at "samlivsetikk handler om å forholde seg til konkrete personer, situasjoner og handlingsalternativer hvor svarene ikke alltid er like enkle å finne, selv om man mener å finne bestemte idealer i Bibelen". Det er jeg enig i. Mitt håp er at det er mulig å vektlegge både første og andre del av den setningen når NMS for eksempel møter barn og unge på leirer i Norge. Eller når NMS forholder seg til kirkeledere i Afrika. Jeg lever da i troen på at det fortsatt er mulig og viktig å fastholde bestemte bibelske idealer i samlivsspørsmål (ikke senke dem), samtidig som vi erkjenner at ingen av oss makter å leve fullt og helt etter disse idealene. Her representerer selve omdefineringen av ekteskapet noe nytt og annerledes, og fortsatt fremmedartet i global kristen sammenheng. 

Så vet jeg at hver gang jeg åpner munnen eller skriver om dette, er det sårbare mennesker som berøres, ikke "saker". Og kanskje har jeg fortsatt mye å lære av det du beskriver som "ånden" i NMS sitt samlivsetiske profildokument.

Gå til kommentaren

Svar på Jordells spørsmål

Publisert over 2 år siden

Takk til Jordell for gode kommentarer på Frimodig kirkes høringsuttalelse.
Vårt svar er publisert her:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11710337-kirkelige-valg-og-ny-trossamfunnslov

Gå til kommentaren

Taushet og hovmod

Publisert over 2 år siden

Bare en kommentar til at du oppfatter oss som "tause". Jeg har gjort ærlige forsøk på å være både saklig og svare på spørsmål, senest overfor Utgård som savnet konkret kommentar angående "unge skeive". Jeg beklaget at ikke det ble tett med i hovedinnlegget. At svaret vårt skulle være godt nok for henne (eller deg) er kanskje ikke et mål for en samtale her? Registrerer forøvrig at det svaret mitt senere ble oversett som om det ikke kvalifiserte som svar. Da synes jeg ikke det behøver å være uttrykk for hovmod eller taushet fra vår side å slutte av mens tonen fortsatt er sånn noenlunde konstruktiv. Det er nok slik at i noen grad vil alltid Frimodig kirke og Åpen Folkekirke snakke forbi hverandre, for virkelighetsoppfatningen og historiefortellingene er ganske forskjellige. Men tause, nei, det synes jeg det blir trollete av deg å påstå at vi er. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere