Sofie Nordvik

Alder: 23
  RSS

Om Sofie

Følgere

Erna tek ikkje ansvar

Publisert 14 dager siden - 1414 visninger

Eg kan ikkje støtte ei regjering som ikkje støttar mi framtid.

Eg køyrer 3.000 ­kilometer for å delta på FNs klima­toppmøte i Polen. I ­staden for å sitte to ­timar på eit fly, brukar eg timar på lade­stasjonar saman med representantar frå Spire og landsrådet for ungdomsorganisasjonar i ­Noreg og Sverige. Eg gjer dette for å vise at unge ynskjer å strekke seg langt for klima. Vi gjer meir enn gjerne vår del, som å pusse med bambus, kutte flyreiser, ete vegetarmat eller ta bussen. No er vi lei av at våre folkevalde ikkje tek sin del av ansvaret. Regjeringa må stille med politisk vilje og realistisk klimapolitikk for å nå måla våre, i staden for å legge alt ansvaret over på oss. Eg kan ikkje støtte ei regjering som ikkje støttar mi framtid.   

Ei global rørsle. 

Gjennom Göteborg, Malmö, København og Berlin har vi møtt unge som kjemper for klima. Mange er oppgitt over kor lite ­politikarar gjer. På ein ladestasjon mot ­Polen møtte vi Greta Thunberg, den 15 år gamle aktivisten som har streika frå skulen. I 15 veker har ho haldt demonstrasjonar for at politikarane skal ta klima på ­alvor. Engasjementet har vakse til ei global rørsle der tusenvis av menneske over heile verda demonstrer for handling i klimasaka. Det er tydlegare enn nokon gong at folk er klare for endring.  

Det er urettferdig å legge ­ansvaret på enkeltpersonar å­leine. I møte med eit system som favoriserer det fossile ­gullet, er det vanskeleg å leve klima­venleg. På veg til Polen møtte vi fleire utfordringar. Vi ­stoppa meir enn elleve gonger for å lade i løp av to døgn. Nokre ­defekte ladestasjonar gjorde ­nesten at vi ikkje kom oss ­lenger enn til Tyskland, då vi nesten gjekk tom for straum. Skrekken ­blussa opp då ­naudnummeret ­svarte ­something is terrible 
wrong, før linja braut. Om vi ­heller hadde køyrd fossilbil eller tatt fly, ville reisa vore ­raskare, enklare og billigare. Å velje klimaløysingar er ikkje noko alle forbrukarar har råd til. Vi klarte å reise Oslo – Katowice med el-bil fordi vi er fire privilegerte jenter i ein lånt tesla. Det er ikkje realistisk at andre kan ­gjere det same som oss. Vi kan ikkje belage oss på at forbrukarmakta skal løyse våre tids største utfordring. Politikar må ta ansvar.

Tent oss søkkrike. 

Erna Sol­berg er ansvarleg for Noregs klima­politikk. Ho ­bestemmer kor langt Noreg skal strekke seg. Det er opp til Erna å løyve dei store ­pengane for å nå måla i Parisavtalen. Vi har tent oss søkkrike på fossile brensel. No er vi ­avhengige av å kutte utslepp ­heime og ­betale for utslepps­kutt og tilpassing inter­nasjonalt. ­Berre slik kan vi møte vårt ­historiske ansvar. I Polen ­betyr dette at 
Noreg må vise politisk ­vilje 
gjennom å auke ­ambisjonsnivået radikalt. Norways Fair ­Share-
rapporten viser at ­Noregs ­årlege ansvar er 50 ­milliardar til ­utsleppskutt og 15 milliardar til klimatilpassing  i­ ­utviklings-
land. Erna tek ikkje Noregs 
ansvar for klima på ­alvor. ­Pengane må på bordet. Vis oss handling, Erna.

Eg gjer framleis alt eg kan for å hindre millionar av ­menneske å bli sendt på flukt, som konsekvens av klimaendringar. Sam­tidig brukar Erna oljepengar på alt anna enn å støtte meg. 1,5-gradersrapporten frå FNs klimapanel viser at det vert vanskeleg å skifte kurs, men at det er mogeleg, og at det må skje no. Eg forventar at Noreg strekk seg så langt som mogeleg for vår framtid.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77590 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43573 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34898 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27892 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22467 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22168 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20079 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19083 visninger

Lesetips

Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 17 timer siden / 86 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 17 timer siden / 135 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 17 timer siden / 126 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
1 dag siden / 195 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
1 dag siden / 136 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
1 dag siden / 194 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
3 dager siden / 196 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
4 dager siden / 422 visninger
Les flere

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 14 timer siden / 91 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 14 timer siden / 161 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 14 timer siden / 167 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 14 timer siden / 54 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 14 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 288 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 17 timer siden / 336 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 17 timer siden / 86 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 17 timer siden / 135 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 17 timer siden / 126 visninger
Les flere