Sindre Rudshaug

Alder: 49
  RSS

Om Sindre

Objektivist, avviser alle typer tvang og vold(fascisme). Kritisk til "forpliktelse" og tvangsinnkreving av "solidaritet". Ekte solidaritet må trenes og være frivillig. Motstander av den norske tvangssosialismen. Motstander av politisk islam.

Mennesket skal aldri krenkes, fordi vi alle er like mye menneske. Det eneste som skiller oss er ideene våre. Ideer kan og skal krenkes, fordi ideer har ingen egenverdi.

Følgere

Velferdsstaten skal endelig avskaffes

Publisert over 6 år siden

Gode nyheter for liberalister. Politikere i Nederland innser at alle politikere er udugelige og at de nå må avskaffe seg selv og politikk. Hurra!!!

Politikerne innser det liberalister alltid har sagt: At velferdsstaten ikke er bærekraftig.

http://kureren.no/artikler/40774

Måtte andre vestlige stater raskt følge etter i tur og orden

I retten får en tiltalt oppnevnt forsvarer og får forsvare seg mot staten og tiltalen, så overgrep ikke skal kunne skje. Under velferdsstaten får ingen tiltalte som blir utsatt for skatter, avgifter og reguleringer noen mulighet til å forsvare seg mot overgrep. Advokat får de ikke, noen rettssak får de ikke - bare trusler om å underkaste seg eller bli kastet i fengsel.

http://onarki.no/blogg/2013/09/udemokratiske-trekk-ved-norge/

Det er en stor dag for liberalister hvis politikere og de som stemmer på dem må krype foran en dommer hver gang de forsøker å påtvinge fredelige folk diverse onder. Da har vi en ekte rettsstat, der voldsutøveren I ALLE TILFELLER har bevisbyrden.

Norge holder antagelig ut litt lenger fordi vi vant i oljelotto.

God aften:)

Mvh Sindre

Gå til innlegget

Norge for nordmenn?

Publisert nesten 7 år siden

Den nasjonalsosialistiske velferdsstaten vår jager fredelige mennesker ut av landet. Om de er gravide og snart venter barn, om de har kjøpt hus og har giftet seg er uvesentlig for fascistene(definert nederst) som lager og tvinger gjennom reglene.

På tvers av virkeligheten har politikere og byråkrater bestemt seg for at bare de med høyskoleutdannelse kan få unntak fra regelen om tidligere inntekt. Logikken må være at høyskoleutdannede får jobb etter utdannelse og en elektriker får ikke jobb.

http://www.na24.no/article3667099.ece

"Landets største fagforbund for elektrikere, El & IT-forbundet, har liten sans for behandlingen av Bjørn Olav:

-Dette er meningsløst regelrytteri. Hvert år innvilges godkjenning for 3.000 elektrikere fra ulike EØS-land. Det er skrikende mangel på fagfolk i denne bransjen og en lærling vil være nærmest garantert jobb etter endt læretid. Han får da en stilling som gir en årslønn mellom 360 00 og 600 000 kroner.

Bjørn Olav var klar over inntektskravet, men hadde merket seg uttalelser fra justisminister Grete Faremo tidligere i 2012 om at det skal være større mulighet for å gjøre unntak der inntektskravet fra tidligere år ikke er tilstrekkelig, men der det fremtidige inntektskravet er oppfylt."

Vi husker at de priviligerte som kan få unntak fra regelen om tidligere inntekt er de med høyskoleutdannelse. De andre velger den fascistiske staten å diskriminere mot. Det skal IKKE være likhet for loven under de rødgrønne. Likhet for loven? Hva er det? Noe liberalistisk tullprat?

Virkeligheten forteller oss at Bjørn Olav får jobb, politikere og byråkrater lever ikke i virkeligheten - de forsøker å skape den gjennom å ødelegge liv. Hvis noen gidder å bry seg om deres ødeleggelser og slår det stort opp kan de skylde på at det tar så lang tid for dem å lage de livsdestruerende reglene sine at de ikke klarer å henge med på utviklingen - forøvrig et problem man alltid vil ha i store, tungrodde systemer. De kan skylde på at "...det skal jo ikke være slik.." - en vanlig politikerunnskyldning. Eller de kan si hva som helst som faller dem inn. Det eneste vi aldri får høre dem si er sannheten:

"Vi har blitt for fascistiske og detaljstyrende. Vi er ikke allmektige, så vi kan ikke forutse fremtiden og derfor bør vi begrense antallet lover og regler vi lager basert på følelsene våre. Det er systemet det er noe galt med."

Den eneste muligheten man som individ har i Norge når man oppdager at en gruppe mennesker vilkårlig ødelegger utallige menneskers liv er å motarbeide dem ved å arbeide for å ødelegge systemet de benytter seg av. I Norge kan man stemme på et bittelite parti som heter DLF. Dette er det eneste partiet i Norge som forakter politikere og politikk like mye som individene som får ødelagt livene sine. Naturlig nok blir DLF boikottet av media - de er jo ekstremister, ekstremt opptatt av individets selvråderett.

DLF er et mikroparti, MEN det er heldigvis ikke nødvendig med mer enn en eneste DLFer på Stortinget for å begynne på den nødvendige oppgaven med å slanke antallet fascistiske lover. Liberalister trenger ikke flertall for å nå ut med ideer som kan sette standarder vi trenger. Det holder at de driter ut de andre politikernes manglende fundament for alle påfunnene sine. Det etiske grunnlaget. Vi må ha standarder som:

Likhet for loven
Bevisbyrde for politikere
Prinsipper fremfor følelser
Fred fremfor trusler, tvang og vold mot fredelige
Frivillighet - ikke tvang som ideal
Færrest mulig fascistiske lover
Forståelige lover som ikke trenger advokater(prester) for å bli tolket
Liten mulighet for naboen din for å sette kloa i pengene DINE
Betale for egne valg, ikke velte ansvar over på andre(jfr: JEG skal ha barn, DU må betale. Osv

Stem DLF, som er et diametralt motsatt alternativ. Der alle de andre partiene er skjønt enige om at SYSTEMET er bra, sier DLF at det er systemet som er problemet. Et system som ingen grenser kjenner for seg selv. Et system hvis endelige konsekvens er beskrevet i boka "1984".

Les http://www.reddit.com/r/ektenyheter som samler på de få artiklene som blir slått opp i media, der ressurssterke mennesker som plages av "velferds"staten klarer å nå ut. Og ha sympati med de hundretusenvis av mennesker som lider i stillhet - de som ikke er ressurssterke nok - som lider på sykehus, på NAV, på sykehjem eller som slåss mot reguleringsmyndigheter der de feks i realiteten nektes å bygge sitt eget hus, fordi staten hele tiden skal "hjelpe" oss med et utall reguleringer. Si nei til fascismen - si nei til politikere som tror de vet bedre enn deg hvordan du bør leve livet ditt.

Stem DLF, så det kan bli stilt prinsipielle spørsmål til politikere som ødelegger for så mange. Stem DLF så selvgode politikere må stå med bøyd nakke. Stem DLF så mennesker kan VELGE om de ønsker å samle seg eller om økonomiske fellesløsninger eller om de ønsker å stå alene. Stem DLF!

Ideologisk overbeviste fascister og nasjonalsosialister får ikke svar. Jeg ønsker utelukkende å inspirere fredelige mennesker som synes systemet har vokst seg for stort og ødeleggende.

Mvh Sindre
--------------------

Definisjon av fascisme/fascister
Jeg bruker ordet fascisme om det politiske systemet der staten blander seg tungt inn i økonomi og regulering av fredelige mennesker som ikke trenger staten. Alle SKAL med, INGEN får slippe unna. En fascist er en som liker å tvinge med andre mot deres vilje. Fascismen er en kollektivistisk, anti-individualistisk ide, der målet er individets fulle underkastelse under staten. I tillegg har vi alt det ordinære: Sammenblanding av staten og fagorganisasjoner, staten og media, staten og akademia, staten og kultureliten - kort sagt statens innblanding i alle elementer av det som bør være det sivile liv, men der staten ser sin mulighet til å påvirke i sin favør gjennom pengene den har tilranet seg. La pengene drysse over hoffet sitt. Staten ønsker å leve og gjør det den kan for å sikre sin egen eksistens.

Gå til innlegget

LO - den nasjonalsosialistiske mafiaen

Publisert nesten 7 år siden

Filosofen Onar Åm er en av den norske velferdsstatens skarpeste kritikere. For de fleste liberalister er "velferdsstaten" et skjellsord som rommer mye ondskap og mange overgrep mot fredelige mennesker.

Som Objektivist forsøker Åm å lære mennesker å tenke korrekt, fremfor å leve på løgner vi fores med av media, Jens Stoltenberg og andre politikere via politikerspråket - det Goebbels kalte propaganda. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels

Når Stoltenberg og hans medsammensvorne mange nok ganger presenterer løgnen om "spleiselaget" - at skatter er frivillige og ikke tvungne - så har han lært leksa si av sånne som Goebbels, som "arbeidet etter prinsippet om at en løgn til sist blir en sannhet dersom den gjentas ofte nok."

Norge har en korporativistisk økonomi, akkurat som det fascistiske Italia - den tredje vei mellom kommunismen og kapitalismen. Det kan synes som det går mer i kommunistisk enn kapitalistisk retning akkurat nå, hvis vi ser på skattetrykk og antall reguleringer - det enormt voksende antallet lover, som fascistiske politikere tenker er det beste for alle.

Objektivismen skiller seg fra alle andre filosofier ved at den påstår at filosofi MÅ være så uadskillelig som mulig fra virkeligheten. At metafysikk, begrepsdannelse, språk, kunnskap, etikk, politikk - kort sagt hele filosofiens virkeområde må samsvare med virkeligheten. Ulikt Stoltenberg og hans propaganda, som har til hensikt å føre folk bak lyset med retorikk. Røde og blå sosialister er samme ulla, selv om de blå har marginalt mer fokus på individet, som nesten har forsvunnet i den røde kollektivismen.

Om man ikke er liberalist, så skader det ikke å bli minnet på at dess lenger vi fjerner oss fra individet, jo mer falsk er filosofien, fordi individet er den eneste eksistenten. Den ytterste antitenkning er de totalitære kollektivistiske filosofiene kommunisme/marxisme og nazisme. Liberalismen kan heldigvis mer enn å lære bort moral - den kan eksemplifisere med logiske eksempler som gjør filosofien selvinnlysende for den åpne tenkeren. Alle mennesker har en filosofi, men svært mange glemmer eller har aldri lært at livsfilosofien i størst mulig grad bør samsvare med virkeligheten. At man må sjekke sin egen tenkning og luke ut alle feilene man har integrert pga manglende bevissthet og manglende kritisk sans. Kulturell osmose gjør at man ubevisst integrerer utallige tankefeil i sin egen livsfilosofi og man har ofte ikke engang klare ideer om hva ens filosofi består i eller er fundamentert på.

Åm skriver stort sett glimrende og i dag igjen skriver han glimrende om LO-mafiaen. Det er derfor jeg har dedikert overskriften til denne treffende beskrivelsen på denne viktige delen av et nasjonalsosialistisk korporatistisk regime som vi har i Norge i dag. Velferdsstaten har lært av fascistene/korporatistene og er avhengig av LO-mafiaen, media og akademia. Når man har et kraftig grep på forskning, utdanning, filosofi, organisasjonene på begge sider av bordet og media, så har det fascistiske politiske systemet nådd sin fullendelse. Mussolini hadde vært enormt stolt over sin norske arvtager, som har nådd tilnærmet perfeksjon i en maktovertagelse som har skjedd totalt uten blod i gatene. Totalitarisme versjon 2.0 er på vei mot sin fullendelse. Du er fullstendig kontrollert og du bidrar selv ivrig hvert andre eller fjerde år.

http://onarki.no/blogg/2013/08/de-uforutsette-konsekvensene-av-politikk/

Arbeidstagerorganisasjoner er bærebjelken i ethvert korporatistisk system, fordi man må skape konflikt mellom det store antallet arbeidstagere og arbeidsgiver, der arbeidstagerne læres opp til tankefeilen om at de har rett til noe mer enn lønna si avtalt på fredelig måte med arbeidsgiver. Etter at det første frøet er sådd finnes det ingen grenser for hvor mye en mafia-organisasjon som LO kan inbille sine medlemmer at de har rett på. Roten til ondet er det kriminelle samrøret mellom stat og organisasjon, der staten hjelper mafiaen med lovene sine, backet opp av pistolene sine. Det kulminerer selvsagt når arbeidere har fått så mange og så dyre "rettigheter?" at bedriften ikke lenger er lønnsom og bedriften dermed i realiteten har blitt forbudt virksomhet.

Du trenger ikke å ønske liberalisme i Norge selv om du stemmer på det eneste reelle alternativet som eksisterer - DLF, det eneste du trenger er å ønske et korreks i liberal retning. Fortelle systemet med din stemme at det må begrenses. Systemet består av alle de andre politiske partiene som er skønt enige om at systemet er perfekt, de vil bare bytte kaptein/fører inimellom. 96% av budsjettet er låst fast i lover, så FrP eller SV-staten ville ha vært marginalt forskjellige.

Fordi DLF og liberalister er det eneste intellektuelle og dermed farlige angrepet på norsk velferdsmodells selvgodhet får de aldri plass i media. Lederen for DLF har sendt utallige artikler til media, men de kommer ikke på trykk. "Man" trenger ikke slike angrep på systemet - det er media skjønt enige med politikerne i.

Hvis du har lyst å lære deg å tenke korrekt, fremfor å tenke innenfor paradigmet du har vokst opp i og blitt tvangsforet med, så les noen artikler av filosofen Åm, filosofen Ole Martin Moen eller DLFs Vegard Martinsen

http://onarki.no/blogg/
http://www.olemartinmoen.com/
http://www.vegardmartinsen.com/
http://vegmar.wordpress.com/

Og stem DLF ved valget 9. september uansett om du er liberalist eller ikke - gi individet en mulighet! Si nei til det voksende antallet reguleringer, som skal "hjelpe deg å leve riktig". Hver gang du stemmer på de etablerte partiene sier du direkte at de vet bedre enn deg hvordan du bør leve livet ditt. De sier det rett ut, akkurat som fascistene sa det dengang: "Alle SKAL med, INGEN får slippe unna". Dette er essensen i sosialdemokrati, i velferdsstatsmodellen, akkurat som det var essensen i den klassiske fascismen. Fascistene tapte krigen, men de vant verdikampen.

http://stemdlf.no/

Gå til innlegget

Det er så mange som griner og bærer seg over Fritt Ords tildeling til Fjordman, så jeg får sette skapet der det bør stå.

Det er viktig å huske på at Fjordman stort sett er en mainstream sosialdemokrat, bortsett fra ideen om muslimer i Europa. Dette er en ide han ikke deler med flertallet, kanskje bare med 10-20% av befolkningen, altså mer enn mange småpartier tilsammen.

Fjordman henstiller til flertallet om å endre mening rundt islam og kaste alle muslimer ut av Europa. Han tar med dette IKKE til orde for vold pr sosialdemokratisk definisjon av begrepet vold. Han ønsker simpelthen at flertallet som gir moralen i landet skal samle seg om å kaste alle muslimer ut.

Essensen i sosialdemokratiet er å bruke tvang og vold mot de fredelige menneskene som ikke ønsker å bli tvunget av sosialdemokratiet. Ingen skal slippe unna. Alle skal tvinges med, under trusler om vold. Hvis muslimer motsetter seg flertallets ønske om å kaste dem ut eller andre minoriteter motsetter seg flertallets ønsker i alle andre saker, så blir det vold. Dette er essensen i alt av sosialdemokratisk tenkning. Jeg diskuterer nå ikke intensjon, men viljen til tvang og vold mot fredelige mennesker. Sosialdemokraters intensjon, altså målsetning om hvor de håper å ende når de tvinger alle med er uinteressant i en diskusjon som tar for seg hva som kan skje hvis noen setter seg til motverge mot flertallets ønsker. Fjordman er en annerledes tenkende sosialdemokrat, men godt innenfor rammeverket. Hadde han vært utenfor, så hadde han vært tiltalt for brudd på loven.

For å avverge ad hominem, selv om jeg vet det kommer likevel: Jeg sier i denne teksten intet om mine personlige preferanser rundt tvangsdeportering av alle muslimer. Jeg bare lærer sosialdemokrater å tenke korrekt rundt rammene i sosialdemokratiet versus ideer som ikke er ordinære. Sosialdemokrater må ta inn over seg at Fjordmans ide om tvangsdeportering som overgrep mot en fredelig gruppe muslimer eller sosialdemokratiets utallige overgrep mot større og mindre fredelige grupper er nesten identiske. Hvem som må lide under flertallets sko er det eneste som skiller. Essensen er at sosialdemokratiet/flertallets tyranni kan gjøre som de føler for og endre mening når som helst. Fjordman ønsker simpelthen å påvirke dette tyranniet til å tenke som han gjør. Sosialdemokratiet har INGEN absolutte skranker mot noen som helst form for vold mot fredelige bygget inn noe sted i lovverket.

Gå til innlegget

Sosialdemokratiets dilemma

Publisert rundt 7 år siden

I en annen tråd her på VD: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread399625/?next=0 endte vi opp med et dilemma: Sosialdemokratiets dilemma.

Deretter ble tråden umiddelbart stengt, så ingen fikk mulighet til å løse dilemmaet. Det startet med at Sara Rasmussen utfordret meg til å svare på denne: http://www.verdidebatt.no/debatt/post402041.zrm

Jeg svarte, som liberalisten jeg er: http://www.verdidebatt.no/debatt/post402056.zrm

For de som ikke gidder lese seg opp, skal jeg kjapt lage et annet, liknende dilemma.

En kvinne i feks India er i en svært vanskelig livssituasjon, klarer ikke å fø barna sine på den lille inntekten hun har. Hun ønsker å være surrogatmor, så hun og barna hennes kan spise - der tjener hun nemlig nok. Noen norske(eller indiske) sosialdemokrater med gode intensjoner får viljen sin og får hindret surrogati gjennom lovverket, så den utveien er stengt. Alternativet er verre, så innlysende nok velger sosialdemokratene å forby også det. Og andre alternativer er enda verre, så såklart forbys også disse. Det eneste som gjenstår er sultedøden. Sosialdemokratene har sendt en mor og hennes barn i sultedøden, men de er gode, moralske mennesker, for de har forbudt surrogati og det som verre er. Er det så moralsk både å forby surrogati og alt som er verre, når vi nå vet at det må føre til sultedøden? Dette er et dilemma alle kan forsøke å løse. Jeg klarer ikke.

Problemet oppstår når noen som er i en ille situasjon ønsker å komme seg til en bedre situasjon(mennesker velger seg ikke verre situasjoner frivillig), men der velmenende, sosialdemokratiske formyndere gjennom lovverket hindrer dette. Etter at de først har brukt lovverket for å hindre surrogati, prostitusjon, barnearbeid, farlig arbeid, dårlig lønn eller hva det nå måtte være de hindrer, så MÅ de logisk nok hindre ALLE ALTERNATIVER SOM ER VERRE. Det eneste alternativet sosialdemokratiet har er å ta vare på mennesket som har utfordringen. Dette kan sikkert fungere i Norge mens Norge bader i olje, men det er umulig å frarane mennesker nok penger til å løfte en hel verden opp på sosialdemokratiets minstenivå. Hvordan skal sosialdemokratene løse dette dilemmaet logisk.

Dilemmaet gjelder i alle situasjoner der sosialdemokrater forbyr alle fredelige yrker de ikke liker. Det er akkurat det samme som påbud om minstestandarder. Et påbud om en minstestandard er et forbud mot alt under denne minstestandarden. Narkosalg, prostitusjon, gambling, alkoholsalg, surrogati, lav lønn, farlige arbeidsvilkår, osv. Ikke heng dere opp i detaljer om hva som skal forbys, men forsøk å si noe generelt om utfordringen som oppstår når man feks i et fattig land hindrer potensielle surrogatimødre et levebrød, samt hindrer dem alle andre mulige, dårligere alternativer som sosialdemokratene klarer å hindre. Er ikke dette det samme som en dødsdom fra mennesker som tror de er gode mennesker, som vil "hjelpe" andre med sine gode intensjoner(som ofte brolegger veien til helvete)?

I fangens dilemma har fangen to alternativer: Tillit og mistillit. Begge har hver sin løsning. I sosialdemokratiets dilemma er det også to løsninger, slik jeg ser det: Avvise sosialdemokratiets fundament eller erkjenne moralsk konkurs - ok at noen dør, bare du føler deg vel. Det må være noe jeg ikke har tenkt på. Det kan ikke være så lett å motbevise sosialdemokratiet logisk sett?

Lykke til med løsningsforslag

Jeg vet at liberalister som meg er en minoritet i landet, at jeg befinner meg i løvens hule, men jeg tenkte dette kunne bli morsomt likevel:)

Mvh Sindre Rudshaug

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2986 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1658 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1447 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1404 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1086 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 660 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere