Sindre Rudshaug

Alder: 49
  RSS

Om Sindre

Objektivist, avviser alle typer tvang og vold(fascisme). Kritisk til "forpliktelse" og tvangsinnkreving av "solidaritet". Ekte solidaritet må trenes og være frivillig. Motstander av den norske tvangssosialismen. Motstander av politisk islam.

Mennesket skal aldri krenkes, fordi vi alle er like mye menneske. Det eneste som skiller oss er ideene våre. Ideer kan og skal krenkes, fordi ideer har ingen egenverdi.

Følgere

Detroit viser veien

Publisert over 6 år siden

En av USA tidligere industrimotorer - bilbyen Detroit viser oss hvordan det går når sosialdemokrater vinner valg ved å love bort - og gi bort - andres penger. http://www.frontpagemag.com/2013/arnold-ahlert/how-the-democrats-destroyed-detroit/

"Now one might think that those living in the epicenter of Democrat-inflicted misery for fifty years might consider changing course. One would be completely wrong. On Nov. 6, Barack Obama received 98 percent of the vote. On the same night Detroit voters elected a convicted felon, Brian Banks, to serve in the state legislature. Other election results show verwhelming margins of victories for Detroit Democrats as well."

Når sosialdemokrater har krasjet økonomien til stater i hele den vestlige verden vil vi likevel fortsette å våkne til nye forsøk på sosialdemokrati, mer av den samme dritten som ødela de første gangene. Mennesket evner ikke å lære - sosialdemokrati er den nye guden.

Jeg skulle ønske jeg ihvertfall kunne kose meg over å ha rett, men jeg koser meg like lite som når et barn pga dumhet skader seg selv. Det er bare trist. Men det er ihvertfall store muligheter for at barnet vil lære ihvertfall noen enkle sammenhenger mellom årsak og virkning, selv om det aldri vil forstå at det er både moralsk OG økonomisk galt å stjele fra andre.

I andre nyheter:

New York har valgt seg en marxist til ordfører og ønsker å gå samme veien som Detroit:

http://www.discoverthenetworks.org/individualProfile.asp?indid=2592

Gå til innlegget

Hege Storhaug og politikk

Publisert over 6 år siden

Hege Storhaug er en kvinne hvis integritet, mot og kunnskap jeg har meget stor respekt for. Det er vanskelig å finne lovord nok til å beskrive henne rettferdig. Når hun endelig har en ide jeg kan stille spørsmål ved, velger jeg å benytte muligheten.

http://www.vl.no/samfunn/hrs-regjeringen-kaster-penger-etter-oss/#cxrecs_s

"Storhaug er kritisk til hvordan støtten til HRS og annen frivillig virksomhet fordeles."

Og hun kommenterer:

"Statsråden sitter og fordeler støtte til dem de liker, etter nærmest eget forgodtbefinnende, mener Storhaug."

Ikke nærmest etter eget forgodtbefinnende, men faktisk etter eget forgodtbefinnende, Storhaug.

Dette er dagens politikk i sin essens. De politiske partier kjemper om å kontrollere statsbudsjettet og lovverket og kunnskapen de benytter for å styre skuta er sine egne følelser og personlige overbevisninger. Det er derfor vi har mer enn ett politisk parti - de er uenige om hva som er rett og hva som er galt. 

Politikk er det motsatte av prinsipper. Først etablerer man en misantropisk og pragmatisk holdning. Man påstår at mennesket ikke er istand til å styre seg selv og at det må styres ved at man fratar det store deler av dets ressurser, slik at man bedre kan forvalte dets liv og handlingsrom. Politikere er de som påtar seg oppgaven med å være bedrevitere. Hvis noen skal kontrolleres, så må noen nødvendigvis kontrollere og kontrollantene må nødvendigvis hevde at de vet bedre enn oss hva som er best for oss, ellers hadde det vært litt rart at de skulle kontrollere oss. Hvis verken ideen om at du trenger å bli kontrollert eller at noen vet bedre enn deg imponerer, så hevder politikere i tillegg ideen om god intensjon/god moral som rettferdiggjøring. Politikere tar jo ofte katastrofale valg for en stats økonomi og ruinerer hele folket, som i Hellas nylig og resten av Europa snart, men de berger seg med "god intensjon". Så lenge man har god intensjon, altså ønsker å gjøre noe godt, så kan man gjøre nesten hva man vil. Hver gang man oppdager fæle konsekvenser av politikk sier politikerne: "Slik skal det jo ikke være" - de mente det annerledes og nå ble de tatt i å ikke klare å få det slik de ville, selv om de hadde all makten og alle pengene. Men nå er de klar over problemet, så NÅ skal de fikse det. Jepp - de ble tatt med buksa nede - de brydde seg simpelthen ikke. Skulle du fortsatt være uenig, så har du flertallet mot deg, for nå er flertallet allerede overbevist. Flertallet er makten, du har altså makten mot deg og da spiller det ikke lenger noen rolle om dine argumnter er vektige. Makten gjør det den mener er nødvendig og makten gir moralen og rettighetene. Hvor skulle man ellers kunne finne moral og rettigheter? Tilbake til Storhaug.

"Vi trenger ikke en gang å søke om støtte. Vi får bare pengene slengt etter oss, sier Storhaug til Aftenposten. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) øker bevilgningen til HRS med 80 prosent, fra 500.000 kroner til 900.000 kroner.

For at HRS skal kunne motta kr 900 000,- må noen betale. Politikere liker å bruke andres penger på sine egne, private ideer. Vi kan kalle ideen om problematisk innvandring privat, siden en SVer kan være rivende uenig i ideen. Politikerne må altså skaffe seg penger. Den eneste måten for en politiker å skaffe seg penger på er ved å vinne valget, så han kan frata velgerne pengene deres. Hvordan blir politikere valgt? Jo, de lover bort en hel haug av pengene DINE, før de kommer og tar dem og du stemmer på de som lover å gi DEG eller dine saker mer enn naboen eller hans saker. De auksjonerer bort ransbyttet før de har foretatt ranet - det heter politikk. De kan ikke gi bort pengene før de har dem - det heter korrupsjon. Et kjent sitat:

"Hvis politikere gir deg penger mot stemmer før valget heter det korrupsjon, når de lover deg penger mot stemmer før valget heter det politikk."

Som Objektivist liker jeg å benytte begreper som viser tilbake til virkeligheten. Skatt er ran, simpelthen fordi det overhodet ikke skiller seg prinsipielt fra en ordinær ranshandling der noen truer deg til å betale dem pengene dine. På vegne av flertallet truer staten alle til å betale skatt. Det er ran, men politikere har sin egen sjargong som får det til å høres litt bedre ut. Politikere har altså brutt ethvert prinsipp om individets rettigheter for å frata individet selvråderett, så de skal kunne styre basert på sine egne følelser og pengene dine. Og så synes Hege Storhaug det er rart at det ikke finnes prinsipper for tildeling? Det høres liksom ikke så statsmannaktig ut når vi vet hvor simpel styring som ligger bak det store ordet "politikk". Det er en kompis som gir penger til en annen kompis eller til noen de liker. Sånn holdt den forrige regjeringen på også, bare at Støres kompiser var private omgangsvenner i tillegg. Sammenblandingen er humor for en systemkritiker som meg. 

Politikere har samme grunnholdning - de avviser prinsipper. Det må man gjøre hvis man skal frata individer deres ressurser og rettigheter generelt. Det gir ingen mening å fravike prinsipper på det helt grunnleggende planet der man fratar individet noen av dets sentrale rettigheter, for så å skulle gå tilbake til prinsipper igjen senere når man skal begynne å lage lover og dele ut penger. Årsaken ligger i begrepet prinsipp - det betyr første årsak og "brukes i betydningen grunnsetning, som i en overordnet eller grunnleggende setning for tenkning eller handling." Man har altså helt til å begynne med forlatt det overordnete i tenkningen, da gir det ingen mening å returnere dit senere ved underordnet tenkning. Når man har forlatt prinsipper har man bare ett alternativ - pragmatisme. Prinsippets diametrale motsetning. Pragmatisme betyr å kompromisse rundt det man vet er riktig. Og her kommer begrepet statsmannaktig inn. 

Politikere forsøker å opptre statsmannaktige. FrP er ikke så nøye på det - de er mer folkelige av seg. Det så vi på Jensens "morna Jens". Retorikk er politikerens viktigste verktøy. Med retorikk kan han lyve på direkten og ikke bli tatt. I politikkens verden er løgn noe annet enn i virkelighetens verden. Vi aksepterer at politikere lyver, for vi har blitt opplært til å tenke at de må lyve for å få gjort det de ønsker. Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg lyver på en mer statsmannaktig måte enn FrP. Det er dette Storhaug synes er litt kleint. Storhaug skulle ønske at FrP ikke var så tydelige på hvordan politikk foregår. Selv har Storhaug prinsipper for individers rettigheter under islam, men ikke for individers rettigheter under demokratiet. Demokrati er nemlig et eksempel på fravær av rettigheter som ikke er gitt deg av makten - altså det samme som Storhaug normalt jobber for å bekjempe. Hun vil at muslimer under islam skal få styre seg selv på tvers av hva et flertall muslimer måtte mene, men hun har en annen holdning når det gjelder individer under demokrati. Det er derfor jeg nå måtte arrestere en kvinne jeg har stor beundring for - fordi hennes tenkning mangler grunnprinsipper. Noe hun kanskje selv aner når hun påpeker det åpenbart problematiske i at politikere sitter og fordeler pengene VÅRE slik DE føler for. Og så helt uten å tilsløre hvordan det foregår, da gitt...

Jeg så en herlig film om hykling,  dobbeltmoral og statsmannaktighet i går: "The Conspirator" fra 2010 om Mary Surratt som urettmessig ble hengt på tvers av konstitusjonen for drapet på Abraham Lincoln. De fikk ikke tak i sønnen hennes, som senere ble frikjent og noen måtte jo henges, for å hevne Lincoln og feire konstitusjonen som de underminerte. Den samme Lincoln gikk til krig mot utbryterstatene, fordi de ikke ville være kontrollert av Nordstatene. Offisielt gikk han til krig for å frigi slavene. Han ville altså frigi de sorte slavene samtidig som han ville ha sørstatene til å underkaste seg. Sånn er politikk.

Mvh Sindre Rudshaug

Gå til innlegget

Gode grunner til å lese Politicalislam.com om dagen. En rabbiner reagerte på en artikkel om politisk islam, slik at en dialog mellom lederen for Politicalislam.com - Bill Warner og rabbineren kom igang.

Rabineren FØLER svært mye rundt islam, mens Warner DOKUMENTERER, slik at tredjepart hele veien kan sjekke alle FAKTAENE han presenterer, slik at tvilere kan forsøke å imøtegå hans kritikk. Rabbineren påstår han har jobbet svært mye mot islamhat i mange år, men det hjelper han ikke i møte med en mann som har enorme kunnskaper om islam.

Også i Norge har vi mennesker som føler svært mye rundt islam - følelser som ikke stemmer overens med hvordan de islamske kildene ber muslimer leve eller med hvordan vi islamkritikere observerer politisk islams fremferd i verden idag med massemyrderier av kristne, ekstrem kvinneundertrykkelse, lovlige ekteskap med småjenter, slaveri i islamske land(sanksjonert i islam, i motsetning til kriminalisert i siviliserte stater), utbredelse av islams avskyelige menneskesyn oi vestlige land, osv.  

Artikkelen som igangsatte dialogen var denne:

http://www.politicalislam.com/blog/separating-the-kafirs-from-the-muslims/

Rabbineren fikk svar på sine spørsmål i denne artikkelen:

http://www.politicalislam.com/blog/fundamental-errors/

Han fulgte opp og fikk nytt svar i denne artikkelen:

http://www.politicalislam.com/blog/subjective-fundamental-errors/

Det spennende er at man hele veien ser hvor de to mennene henter sine fakta eller sin "kunnskap" fra.

Noen smakebiter:

" Actually, most of the Koran is not about how to lead a good life, or a least not a life that is not harmful to others. Here are three examples:
1. About 24% of the Koran written in Medina is about jihad
2. About 17% of the Medinan Koran is devoted to Jew hatred.
3. 71% of all mentions of women in the Koran subjugate women."

Og så vil noen islamapologeter innvende at Jihad for det meste består av selvutvikling. Neida, Bill Warner dokumenterer i sine bøker og kan vise til at det man "lærer" om islam fra politikere, media, akademia, kultureliten, prester, rabbinere, Lars Gule og andre apologeter er feil:

"Jihad is NOT primarily about personal struggle. Bukhari contains 645,745 words and he devotes 132,315 words to jihad. Of these words devoted to jihad, 2347 words can be interpreted as spiritual jihad. Only1.7% of all jihad hadiths (2347 / 132,315 = 0.017, 1.7%) are devoted to spiritual jihad. According to Bukhari, 98.3% of all jihad hadiths are about killing Kafirs and 1.7% of them are about spiritual struggle. The jihadists and the “Islamophobes” (and I am an Islamo-critic) have it correct and you, sir, are wrong. So says Bukhari."

Les http://www.politicalislam.com/, kjøp bøker på http://cspipublishing.com/ og stå bedre skodd i møte med apologetene.

Og bli minnet på hva alle muslimer vet: Muhammed var en katastrofe som profet, der han brukte 13 år som profet på å skaffe seg 150 følgere. Som politiker og voldsmann/kriger var han ekstremt mye mer effektiv, der han skaffet seg 150 000 mann og underla seg hele Arabia i løpet av de neste 9 år. Politikk og vold var 1000 ganger mer effektivt enn fredelig forkynnelse. Muslimer har plikt til å spre dette ondet. Ikke rart at de innenfor dualistisk islam velger den effektive veien og hvis man spør Allah, Muhammed, koranen, Sira, Hadith eller de skriftlærde siden Muhammed om hvilken vei som er anbefalt, så får man et tydelig svar. Du lurer kanskje ikke på hva svaret er? Finn det ut selv, sjekk de islamske grunntekstene og ikke bekymre deg for å studere islam separat fra enhver analogi. Islam er hva det er i sin essens - som du finner i grunntekstene. Vi snakker altså om islam og ikke om muslimologi - studiet av muslimer. Det er noe ganske annet.

Og favorittlenken min med tungt dokumentert informasjon om pedofili i islam:

http://www.islam-watch.org/Amarkhan/pedophilia-in-islam/pedophilia-islam.htm

Sett i forhold til dette ENE fenomenet - hvordan kan en far, en mor, en bror, en onkel, et familiemedlem eller et medmenneske i det hele tatt velge islam? Og pedofili er bare en av mange skremmende kvaliteter ved islam. Hver dag blir vi bedre kjent med islam og det man trenger å gjøre når man endelig innser at islam er uforenlig med vestlige verdier er å kreve av sine politiske representanter at de stanser importen eller så finner man seg et islamkritisk parti å stemme på. Politikere har ingen prinsipper og kjøpes med stemmer, så fortell dem hva du krever i retur for stemmen din.

Mvh Sindre

Gå til innlegget

Test som avslører oljesjeiker

Publisert over 6 år siden

Gulf-statene skal utvikle test for å oppdage homser

Det er på tide at stater som lever i den siviliserte del av verden utvikler medisinske tester som kan avsløre oljesjeiker, tyranner, islamister og andre sykdommer, så vi kan hindre bærerne i å komme inn i landet vårt og smitte oss med galskapen sin.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2449051/Gulf-states-introduce-medical-testing-travellers-detect-gay-people-stop-entering-country.html

Alternativt kan vi forby innreise til vesten fra Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Saudi-Arabia og Forente Arabiske Idioter. Eller simpelthen bare boikotte disse landene. Jeg skal ALDRI reise til noen av disse landene - pengene mine skal de ikke få til å undertrykke mennesker.

Mvh Sindre

Gå til innlegget

Politikere og media lever av å lyve

Publisert over 6 år siden

Det er vel ikke et ukjent fenomen for folk flest at politikere lever av å lyve. Mange vil vel kalle meg overtydelig når jeg bruker ordet lyve, men jeg liker tydelighet.

Mange vil kanskje ikke være enige i at det - å omskrive, omdefinere ord, arbeide med konnotasjon(følelsessammenhenger) istedet for denotasjon(objektivt beskrivende sammenhenger) forvrenge fakta, peke på uvesentligheter istedet for essens eller simpelthen lyve på meningsmotstandere meninger de ikke har - er å lyve. Politikere har altså sine mange måter å omskrive sannheten på(lyve).

Media går grundigere til verks når de lyver. Media er kjøpt og betalt av staten og får hvert år 1500 millioner for å vinkle statens offisielle politikk i statens favør. De bygger altså opp under politikernes løgner og de er heldigvis like lette å avsløre som politikerne. Problemet er at svært mange mennesker stoler på politikere og media - stoler på at disse to gruppene ikke lever av å lyve. De sjekker derfor ikke om medias påstander er etterrettelige. Nå er det heldigvis noen som har påtatt seg jobben med å ferdigtygge medias løgner og vise dem for de som er interessert. Svært mange vil antagelig, selv om de VET at media lyver, fortsette å stole på media, bare fordi media sier det de ønsker å høre. Antagelig samme grunn til at de fortsetter å stemme på politikere som lyver. De liker løgnene de får servert og er ideologisk enige med løgnerne, så da er det ikke så farlig for dem om politikere - og media - er simple løgnere.

Jeg representerer ikke mange i dette samfunnet med mine ideer om styreform - at individet har rett til å bestemme over seg selv - men jeg håper jeg representerer mange flere med ideen min om at vi bør basere politikk og samfunnsdebatten på virkelighet, ikke på ideologi, uansett hvilken ideologi det måtte være

Jeg presenterer derfor nå en mediekritisk blogg med USA som interessefelt, som tar for seg løgnene til store medier som NTB, NRK, m.fl. George Gooding og Jan Arild Snoen fra Minerva m.fl går kildekritisk gjennom "nyhetsartikler" - altså medievinklede løgner her: http://www.monticello.no/ Man kan altså slå to fluer i ett smekk: Lære om hvordan media opererer og er politikernes medløpere og samtidig lære om USAS innen- og utenrikspolitikk, som påvirker verden i nokså stor grad.

Så kan de som ønsker å fortsette å basere "kunnskapen" sin på løgner gjøre det og noen få andre kan utvide sin reelle kunnskap om hva som faktisk skjer i virkeligheten, istedet for i eventyrenes/løgnenes verden.

Mvh Sindre Rudshaug

PS: Jeg burde kanskje være tydeligere rundt min påstand om at media lever av å lyve.

Bevis 1: De hater det eneste partiet som er tydelig på at media ikke bør ha statsstøtte: FrP.
Bevis 2: De mottar kr 1 500 000 000,- hvert år i bestikkelse fra staten, som i 40 år har bestått av alle de andre partiene unntatt FrP.
Bevis 3: De avsløres i sine løgner overalt i bloggverden - denne gangen av http://www.monticello.no/

I en verden uten mediestøtte ville markedet fortsatt etterspurt løgner, men andelen ville ha sunket drastisk, fordi mennesker ville ha hatt en stor arena der politikere ikke hadde mulighet til å hjernevaske dem - nemlig media. Staten når alle via barnehage, skole, høyere utdanning, 8-900 000 offentlige arbeidsplasser, ransbyttet sitt som de lar deg stemme over, osv OG ... media. Det er ikke ukjent at media i stor grad påvirker befolkningen, så hvis vi kunne få mennesker mer ut av politikernes klør ved å kutte mediestøtte, så ville debatten i mye større grad blitt basert på virkelighet fremfor ideologi. De aviser, nettaviser, blogger, magasiner og radio- og TV-stasjoner som folk anså som troverdige ville i større grad faktisk ha vært troverdige og ikke bare fremstilt seg som troverdige - som feks NRK. NRK lever av tvang, ikke av etterspørsel. Få mennesker hadde frivillig betalt tusenvis av kroner for å la seg hjernevaske av NRK dersom NRK ikke hadde tvangsapparatet sitt i aktivitet. 

Du hater altså den eneste som kan frata deg bestikkelsene du mottar, du lever omtrent utelukkende av bestikkelsene(Morgenbladet, Klassekampen, m.fl), det dokumenteres at du lyver en hel masse - du lever altså av å lyve.

Men... er man positivt innstilt til politikernes og medias løgner kan man sikkert se det på en helt annen måte.

PS2: Ikke tro at politikere vil deg vel eller at de er bedre egnet enn deg til å bestemme over deg. Politikere er akkurat som deg: Smålige, egoistiske kjeltringer som benytter muligheten til å skaffe seg selv fordeler. Ikke tro at de ofrer seg ved å kontrollere deg - de får alt de vil ha - det er derfor de ble politikere.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2987 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1675 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1519 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1290 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 663 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere