Sindre Rudshaug

Alder: 49
  RSS

Om Sindre

Objektivist, avviser alle typer tvang og vold(fascisme). Kritisk til "forpliktelse" og tvangsinnkreving av "solidaritet". Ekte solidaritet må trenes og være frivillig. Motstander av den norske tvangssosialismen. Motstander av politisk islam.

Mennesket skal aldri krenkes, fordi vi alle er like mye menneske. Det eneste som skiller oss er ideene våre. Ideer kan og skal krenkes, fordi ideer har ingen egenverdi.

Følgere

Objektiv versus Rød virkelighetsforståelse

Publisert rundt 4 år siden

Når Rød virkelighet frontkolliderer med objektiv virkelighet blir det svært synlig at Rød virkelighet = ideologi. Det SKAL være slik og slik, men det blir aldri som de tror eller ønsker at det skal bli. Venezuela er et godt eksempel fra Virkeligheten

Det kan være lurt å skille de to svært ulike virkelighetene med feks stor og liten bokstav foran, så man raskt vet om man snakker om Rød virkelighet eller mer objektiv Virkelighet. Objektiv betyr virkelighetsnær.

Det er vel sånn passe kjent for de som ikke leser norsk media at Venezuale er i dyp krise. Typisk når et sosialistisk land er i dyp krise pga sosialisme, så blir det mer stille fra media - det kalles vel

Gå til innlegget

Fredelige kristne versus voldelige ateister

Publisert rundt 4 år siden

Stefan Molyneux har laget en deilig video som minner oss på at ateister dypest sett avviser en gud, men har laget seg en like virkelighetsfjern(ikke testbar) guddom, nemlig staten.

Der kristne finner mange av eller alle sine svar hos gud finner ateister mange eller alle sine svar hos staten.

Vi minnes på at kristne opp gjennom historien har slaktet 40-100 000, mens staten har slaktet 250 000 000 mennesker i det 20 århundre alene.

I tillegg til at kristne i liten skala og sjelden driver med massemyrderier, så skal de ikke hele tiden påtvinge sin moral på andre mennesker. De vil gjerne ha deg med i klubben, men de bruker ikke vold for å få deg dit. Ateister derimot elsker å tvinge deg til å være med i klubben, fordi de føler seg moralsk overlegne. Hver gang de har et problem løper de til staten og får staten til å tvinge noen til et eller annet, enten det er nye reguleringer eller nye skatter.

Men jeg sa vold? Er staten voldelig? Er naboen min voldelig? Ateister ser ikke på seg selv som voldelige, for de slår jo ingen og de ønsker ikke at staten skal drive og banke opp folk heller. Men likevel er de voldelige hver eneste en. Hvordan kan det ha seg?

Jo, akkurat som når den iranske staten lar alle som underordner seg dens regler leve i fred og driver vold mot de som ikke underordner seg, på NØYAKTIG samme måte er den norske staten voldelig hvis noen ikke underordner seg og så er den fredelig med alle som underordner seg. Alt er altså ok, så lenge man underordner seg. Og hvis det er noe nordmenn og europeere og vesterlendinger kan, så er det å underordne seg statens og din moral. DERFOR ser vi ikke at staten banker opp folk i gatene eller kaster dem i fengsel  fordi de underordner seg. Hvis alle bare underordnet seg den iranske staten, så ville det blitt null vold fra statens side og da hadde alt vært bra, eller?

Er det ok å påtvinge sine moralske ideer om hvordan ANDRE skal leve livet sitt, enten det dreier seg om at man selv underkaster seg gud eller guddommen kalt staten? Hvor får man retten til å tvinge andre til å følge guds eller statens leveregler? Fra mobben/makten/flertallet? Akkurat.

Se videoen hvis du ikke er sikker på at du elsker å tvinge andre med på DIN moral mot deres vilje. Kanskje tar du steget fullt ut og avviser tvang basert på ditt eget moralske ståsted. Hvis du drømmer deg tilbake til den gang gud styrte og alle ikke-troende hadde det vondt eller elsker å tvinge alle med på sosialdemokratiet, så vil nok det Molyneux sier ikke gi noen mening for deg. Det gir antagelig bare mening for fredelige mennesker som ikke er så glad i å tvinge andre mot deres vilje.

https://www.youtube.com/watch?v=vqQdc0mX1_c

PS: Mens jeg har deg på tråden: Reflekter over alle de ulike fascistene som har så utrolig mange gode ideer for hvordan de skal styre livet ditt og faktisk klarer å styre livet ditt. Grønne, røde og blå, ja, men fascister er de alle sammen, fordi de liker å tvinge deg med i kollektivet sitt. Kanskje skal de tvinge mor og far til å besøke barnet sitt i samme bolig, kanskje skal de bestemme når du skal ta ut permisjon, kanskje kaster de bort mesteparten av pengene DINE på absurde ting som masseimport av fremmede som ikke fungerer i landet ditt, slik at samfunnet ditt egentlig begår sakte selvmord, osv. Det finnes antagelig ikke et øvre tall for hvor mange absurde og velmenende ideer disse fascistene har og kommer til å tenke frem for å kontrollere deg og dine ressurser. De vet jo bedre enn deg hva som er bra for deg. Hvorfor skulle de ikke ha rett til å tvinge deg med på noe som er bra for deg?

Gå til innlegget

Hvordan løse polariseringen i samfunnet?

Publisert over 4 år siden

Filosofen Onar Åm har en genial løsning på hvordan vi kan løse polariseringen i samfunnet.http://onarki.no/blogg/2016/02/hvordan-lose-polarisering-i-samfunnet/

Vi har jo et nokså klart skille mellom de røde(mer kollektivistiske) og de blå(mer individualistiske) i samfunnet.

Domstolene kan dømme overgripere mot røde mennesker til lave straffer og så kan domstolene dømme overgripere mot blå mennesker til høye straffer. De røde vil jo at overgripere skal ha lave straffer og de blå vil at overgripere skal ha høye straffer.

De røde kan skatte røde mennesker mye høyere, og så får selvsagt bare de røde nyte godt av ekstrabeskatningen. De blå kan ha langt lavere skatter, slik at de blå i større grad må klare seg selv.

Røde folk vil ha inn lassevis med flyktninger og innvandrere. De kan importere så mange de ønsker, men det blir selvsagt ekstraskatt mot de røde som betaler for gildet. Blå folk vil bare slippe inn de som stort sett kan klare seg selv, så ingen ekstraskatt der.

Denne likte jeg godt, så den siterer jeg+at jeg har omdøpt demokratiske til røde og republikanske til blå:

«Det er også fullt mulig å ha forskjellige regler for kvotering av minoriteter og kvinner. Røde universiteter og andre lignende institusjoner kan være påkrevd å gi kvinner, LGBT og svarte(muslimer:Sindres kommentar) fortrinnsrett på bekostning av menn, heterofile, hvite/asiater og kristne. Blå universiteter derimot kan ha likebehandling uavhengig av kjønn, rase og seksuell legning og utelukkende se på hvor flinke folk er.»

Hvis ikke dette er et ekte flerkulturelt samfunn, der man får påvirke sin egen kultur direkte, men også må ta ansvar for sine valg underveis, så vet ikke jeg. Hvorfor skal man på død og liv presse sine egne ideer på andre, når man kan la andre leve ut sine ideer i fred?

Som Onar konkluderer: Problemet er at de røde antagelig ikke ønsker å ta ansvaret for sin egen politikk, de vil at andre skal ta ansvaret også for DERES politikk. Jeg tror landet hadde blitt blått veldig fort hvis de som ønsket å lesse de problematiske konsekvensene av ideene sine over på andre, brått selv måtte ta ansvar. Det er ett av problemene med kollektivisme – det insentiverer ikke ansvar, fordi man lesser ansvaret over på andre. Hvem der ute hadde vært like skjødesløse som politikerne våre med sine egne penger? Ingen! Ikke engang de røde. På individnivå begynner de små grå faktisk å fungere.

Gå til innlegget

Marxismen er døden

Publisert over 4 år siden

Noen har fullstendig misforstått det etiske fundamentet til kapitalisme og dermed hva etisk kapitalisme er.

Objektivisme er en filosofi som tar utgangspunkt i virkeligheten og ender i kapitalisme. Virkeligheten viser oss at konkurranse fungerer svært godt og at alle vesener er iboende egoistiske - definert som at de arbeider for egen eksistens. Definisjonen på et etisk bevisst egoistisk menneske er et individ som tenker og handler langsiktig og rasjonelt i sin egen interesse. Individer tjener ofte på å samarbeide med andre, så innenfor den egoistiske etikken er det selvinnlysende at man samarbeider med andre og hjelper andre, fordi det tjener en selv og skaper et fredelig samfunn uten for mye lidelse. Ingen ønsker å vasse rundt i sultende barn i gata.

Hva er så Objektivismens øverste verdi? Det er noe så enkelt som livet. I stedet for å forsøke å undertrykke det mest grunnleggende i dette universet - nemlig konkurranse i form av evolusjon og veseners evige arbeid for sin egen eksistens - altså livet, så har Objektivismen basert en filosofi på livet som øverste verdi. Objektivismen forteller oss at det er skadelig for andre vesener om vi griper inn i deres fredelige aktivitet for å begrense dem, på områder der dette ikke skader oss selv. Altså å gripe inn mot dem ved, under trusler om vold eller vold, å frata dem deres eiendeler, landet de bor på eller å regulere dem på noen som helst måte. Merk at man selvsagt har rett til å gripe inn mot noen dersom deres livsførsel skader andre, da er de ikke lenger fredelige. Fredelig er definert som å ikke initiere vold eller true.

Dette tar oss til et etisk system som er basert på å samle seg i en mobb/makt for å rane fra andre, regulere andre og deres eiendom og drepe andre - ifølge Objektivisme en etikk som har skade eller døden som øverste verdi - uansett om denne etikken selv innser dette eller ikke. Etikken jeg snakker om heter selvsagt marxisme. Å benytte trusler om vold eller vold for å rane andre begrenser deres evne til å opprettholde sin egen eksistens - man skader dem. Som kjent fra marxismens/kommunismens utallige forsøk på å få etablert sitt system har vi observert nærmere hundre millioner mennesker drept av utsulting, nedslakting eller andre former for massemyrderier. Marxismen er en dødens etikk. Selv vil den åpenbart hevde noe annet og forstå seg selv annerledes. Dette er det målbare, kvantifiserbare, verifiserbare utenfraperspektivet.

Dette er de to ekstremformene som ligger i hver sin ende av en logisk inndeling med maksimal tvang og kontroll mot individer versus minimal tvang og kontroll mot individer. Akkurat som at islamistisk fred handler om at alle underkaster seg islam, handler marxistisk fred om at alle underkaster seg marxismen. Islam og marxisme må drepe mange for å ende i sin "fredelige" tilstand, der ingen opponerer. Fred i islamistisk eller marxistisk definisjon er altså at absolutt alle underkaster seg systemet. Objektivistisk fred betyr at ingen trenger å underkaste seg noe annet enn en eneste ting: Å frasi seg retten til å initiere - altså starte med vold mot andre, fredelige mennesker eller forsøke å true dem til noe.

Den tredje vei mellom ytterpunktene marxisme og Objektivisme er korporativisme. Den tredje vei ble sterkt frontet under nazismen av Hitler, som foraktet både den rendyrkete kapitalismen og kommunismen/marxismen. Mussolini og den klassiske fascismen søkte også korporativisme. Begge systemer og ideen om den tredje vei fikk umiddelbart stor tilhørighet og ble gradvis videreutviklet til det system vi alle lever under i Vesten i dag, nemlig sosial-/liberaldemokratiet, med blandingsøkonomi der staten, på vegne av folket regulerer og skattlegger og vi har et sosialt sikkerhetsnett, pensjoner, trygder, offentlige skoler, mål om arbeid for alle, arbeidstagerorganisasjoner, osv.

Ifølge Objektivismen er den tredje vei mellom den etiske kapitalismen(det frie marked) og marxismen(staten eier alt) skadelig. Den er likevel ikke i nærheten av så skadelig som marxismen. Vi har mange historiske beskrivelser av hva marxismen har gjort og vi kan observere i dag der marxismen forsøker å ødelegge velfungerende vestlige samfunn med masseinnvandring fra inkompatible kulturer og parallellt overta media for å spre sine løgner og få gjennomført sine prosjekter mens mange sover. Politisk korrekthet, som betyr å ikke tråkke på andres følelser, er som mange har forstått - bare et annet ord for å lyve om tingenes tilstand, fordi man har en skjult agenda. Man holder på løgnen, selv om man er avslørt.

Målet mitt med å skrive dette innlegget er å bevisstgjøre sosial-/liberaldemokrater på deres ansvar for å demme opp mot marxismen. For hver ny skatt, for hver ny lov, for hver ny regulering beveger vi oss ett skritt i retning marxisme. Jeg er ingen tilhenger av et demokrati, der man i flertall kan stemme til seg andres verdier, slik 68-generasjonen har gjort. Det tar lang tid før man ser konsekvensene av 68-ernes handlinger, men vi vet allerede nå at fremtidens velferdssystem, kjøpekraft og pensjoner ikke kan sammenliknes med dagens. Vi skal langt ned i levestandard og verre blir det med masseinnvandring av mennesker som ønsker et bedre liv hos oss og som får fulle rettigheter fra første øyeblikk. Jeg innser at etisk kapitalisme er et system som antagelig aldri vil se dagens lys, fordi vi som søker det er for få. Vi har levd med blandingsøkonomi/korporatisme i Vesten i lang tid og jeg håper vi fortsetter med det fremfor å slippe marxismen til igjen, så den kan ødelegge, slik den har gjort i så mange land så mange ganger før.

Det kryr av marxister i media, i akademia, blant kultureliten og delvis i politikken. Etter krigen fordømte vi nazismen og den klassiske fascismen, slik at den for alltid har tapt sitt ansikt. Vi fikk ikke gjort dette med kommunismen, selv om den myrdet utallig flere enn nazismen. I dag har den sneket seg tilbake under navnet marxisme. Marxister får utrolig nok lov å stå med rett rygg blant oss uten at vi påtaler deres feiltenkning, slik vi ville gjort med enhver nazist eller klassisk fascist. Vi fordømmer uten å tenke på det enhver nazist/fascist - en såkalt "høyreekstrem", men de "venstreekstreme" og minst like voldelige marxistene får lovord. Forstå det den som kan. Fordi marxismen er en rendyrket ødeleggelsens og dødens ideologi burde ethvert menneske i vesten som hører inn under den sosial-/liberaldemokratiske paraply benytte enhver anledning til å grave opp og fordømme marxismens stygge ideer. Korporatismen er et barn av både dødens og livets etikk, men jeg vil anbefale å holde seg nærmere livet enn døden. Selv om politisk islam er over oss, godt hjulpet av marxismen, betyr ikke det at vi ikke hele tiden skal føre en kamp også mot marxismen. De som bygget landet visste utmerket godt hva kommunisme var og hadde bare en knyttet neve å tilby dem, som rett var, som rett er og som rett alltid vil være.

Det marxister er aller mest dyktige på er å forvirre og tåkelegge. Fremfor å ta tak i og diskutere detaljer med dere, går de etter mannen eller de benekter uten argumenter og sper på med mye følelser - konnotativ "argumentasjon". Ikke la dere lure, bare hold fast på de enkle sannhetene deres. Ikke for mye marxisme, ikke for mye kapitalisme. Våre foreldre og deres foreldre har bygget opp velfungerende, demokratiske samfunn med mye individuell frihet. Det du intuitivt forstår er riktig for å beskytte disse samfunnene - det ER riktig. Ikke la smarte marxister lure deg med sine lange utledninger om rett og galt. Det som er moralsk rett er at barna dine slipper å vokse opp i et nytt marxistisk eksperiment/mareritt.

Marxisme----------------------------sosial-/liberaldemokrati-----------------------------kapitalisme

Hold marxismen lengst mulig unna.

De som straks sterkt motsetter seg kritikk av marxismen er antagelig marxister.
De som intuitivt forstår at marxismen må holdes unna gode mennesker kan undres over detaljer.

Ha en god, sosial-/liberaldemokratisk søndag!

Gå til innlegget

Forstå pengesystemet i verden idag

Publisert over 6 år siden

Mange aner at det er noe galt med dagens pengesystem. Via fem lærerike halvtimes videoer kan man enkelt forstå akkurat hva som er galt og hvor vanvittig galt det egentlig er. Har du hørt uttrykket FIAT-penger/Monopol-penger? Gode beskrivelser!

Hvis du ikke orker å se alt, men ønsker å vekke din egen interesse, så start med episode # 4, så du kjapt forstår hvor uvirkelig absurd dagens pengesystem er.

Den første episoden starter med å forklare deg forskjellen mellom valuta og penger. Valuta er avansert dopapir (valutasedler, normalt omtalt som pengesedler) som er avhengig av tillit. Penger har en varig verdi - man kan spare i penger uten at staten klarer å frata deg pengene gjennom inflasjon. De kan selvsagt alltids sende skattemannen hjem til deg for å rane deg. Det er jo essensen i sosialdemokrati. Men her er videoene for de som ønsker å forstå dette:

# 1 http://www.youtube.com/watch?v=DyV0OfU3-FU

# 2 http://www.youtube.com/watch?v=EdSq5H7awi8

# 3 http://www.youtube.com/watch?v=y-IemeM-Ado

# 4 som jeg tror jeg har postet før: http://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0

# 5 http://www.youtube.com/watch?v=OQWMd_NPSBA

Ikke hold private pengetrykkere mest ansvarlig. Det er politikere som sitter med alle pistolene i verden og som bestemmer OM noen får lov å trykke og HVEM som får lov å trykke. Politikere (og de som stemmer på dem=dere)er ALLTID de endelig ansvarlige, fordi de/dere sitter med pistolene og fordi de/dere lager lovene.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1193 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1087 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 988 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 471 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 452 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere