Sindre Rudshaug

Alder: 49
  RSS

Om Sindre

Objektivist, avviser alle typer tvang og vold(fascisme). Kritisk til "forpliktelse" og tvangsinnkreving av "solidaritet". Ekte solidaritet må trenes og være frivillig. Motstander av den norske tvangssosialismen. Motstander av politisk islam.

Mennesket skal aldri krenkes, fordi vi alle er like mye menneske. Det eneste som skiller oss er ideene våre. Ideer kan og skal krenkes, fordi ideer har ingen egenverdi.

Følgere

Publisert over 3 år siden

Da har jeg skriftlig informert Skolesjefen i Fredrikstad og rektor ved Fredrik II VGS om potensielt brudd på taushetsplikten.

God jul!

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Logiske mennesker, de som ikke er drevet av følelser og følerier, kan bare ha en tanke rundt håndtering av kriminalitet. En skal oppnå mindre kriminalitet i fremtiden. En skal få færre ofre for kriminalitet.

Straff virker dårlig, fengsel fungerer dårlig. Påføre mennesker smerte, skam, lidelse fungerer dårlig. Dette er noe man har forsket på. 

Når man for mindre kriminalitet forsøker fotlenker og oppnår mindre kriminalitet så er det en god ting. Å legge vekt på ofres behov for hevn, slik at det blir flere ofre i fremtiden, er føleri. 

Vi skal beskytte samfunnet, da er hovedinnleggget knakende godt skrevet. Så kan man ha en debatt rundt hva en gjør med de som utgjør så stor fare at det ikke er realistisk håp om endret atferd. For resten så bør rehabilitering med påvist gode resultater være "straffen". De skal ut igjen. De skal i snitt utgjøre en mindre fare for samfunnet enn ved nåværende "behandling". 

Kunne du vært mer åpenbar etter å få igang en diskusjon med meg, Morten:-)

Skal du klare det må du argumentere utover hva du føler vil virke. Jeg tar utgangspunkt i fysiske realiteter, som at man ikke får begått ny kriminalitet mens man soner(mange kriminelle er gjengangere, fordi de ikke vet/klarer bedre – vi snakker om enkle mennesker som gang på gang tar dårlige valg for seg selv). Jeg tar utgangspunkt i menneskets behov for hevn – en meget sterk drivkraft. Jeg tar utgangspunkt i rettferdighet, en sterk kraft hos mennesket. Ansvarliggjøring, avskrekking, folks rettsfølelse - alle sterke behov eller antagonister. Pugg det første innspillet mitt en gang til, så forstår du mer av mennesket.

Hvis det finnes undersøkelser som forteller oss at fotlenke fungerer meget godt på en spesiell type kriminalitet versus å sitte i fengsel, så er det det eneste du har levert i innlegget ditt av kvalitet. Uinteressant å ha en debatt rundt hva en skal gjøre med voldskriminelle – de har tatt sitt valg, vi skal stå klare og ønske dem velkommen akkurat der de hører hjemme.

Jeg er knakende opptatt av individ- og samfunnsbeskyttelse og påviser hvordan man skal nå det – ved å sperre alle voldskriminelle inne i lang tid og se på alternativer for vinningsforbrytere. Den kriminelles utvikling, følelser, etikk, lidelse er nokså uinteressant, det er alle de uskyldige i samfunnet og ofrene for overgrep vi skal ta hensyn til. Politisk korrekt svada om å hensynta voldskriminelle er på vei ut sammen med resten av det politisk korrekte. Zeitgeist/tidsånden er tapt tro på staten og politikken, det inkluderer troen på et rettferdig rettsvesen som tar mer hensyn til uskyldige og ofre enn forbryteren/overgriperen. Alle etiske forbrytelser er i varierende grad overgrep mot noen.

Fengsel er det desidert beste og mest fungerende vi har for å beskytte oss mot avvikere, fordi avvikerne er gjentagere. Det er ikke fengsel som skaper gjentagelse, det viser ingen undersøkelser, det er forbryterne som er gjentagere. Les deg opp på korrelasjon versus kausalitet. Smarte kriminelle slutter med kriminalitet eller blir smartere, der fungerer straff, dumme kriminelle fortsetter ufortrødent, og også der fungerer straff. Bare alvorlig psykisk syke som ikke evner å se forskjell på rett og galt skal vi ta hensyn til. De bør ha samme straff som alle andre, i rettferdighetens navn, men motta behandling, ikke fengsel. Siden de er for syke til å vite forskjell på rett og galt er det helt naturlig at vi for en periode sperrer dem inne for å beskytte samfunnet, gjerne akkurat like lenge som de som vet forskjell på rett og galt.

Jeg diskuterer som vanlig ikke med deg, Morten, jeg belærer deg, noe annet er uinteressant, fordi ideene dine stort sett er uinteressante.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Man glemmer at 70 % av kriminelle er psykopater, dysfunksjonelle, med sterke psykopatiske trekk.

Hvor har du det fra? Det høres lite troverdig ut. Psykopater er ofte smarte nok til ikke å havne særlig lenge i fengsel. De er beregnende. Jeg vil anta at majoriteten av kriminelle holder på i vinnings hensikt, enten det er sex de ønsker og har lite empati(voldtekt), penger de er på jakt etter(narkotika, ran, tyveri) eller de begår vold eller myrder mens de er sinte, langt inne i følelsene sine. Man opererer med fire sentrale, alvorlige personlighetsforstyrrelser. Borderline, hysteri, antisosial(psykopati) og narcissisme: http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/psykisk-helse/personlighetsforstyrrelser-3087.html?page=3

Her kan man lese om likheter og forskjeller mellom psykopater og narcissister:

http://frilanser.tjenester.org/forskjeller-pa-psykopater-og-narsissister/

70% høres veldig lite troverdig ut og burde presenteres sammen med kilde.

"Man glemmer" henleder meg straks til å tenke manipulasjon/hersketeknikk. Det fungerer alltid dårlig:-)


Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Magnus Husøy – gå til den siterte teksten.
Selv om du har mye fornuftig å komme med i kommentaren ovenfor, så synes jeg dette blir urimelig, Rudshaug. Ofre for prostitusjon kan f.eks. være mange av de prostituerte som enten fanges av halliker eller som av andre grunner lures eller presses inn i yrket. Ofre for gambling kan være psykisk ustabile eller uselvstendige personer som lures inn i gambling. Ofre for narkotika er mange, både misbrukere, deres pårørende, folk som tvinges til å arbeide med produksjonen osv.

Vi må skille mellom de som frivillig velger å bli prostituerte og de som presses inn, altså slaver. Hvis man blir et offer for gambling, så har man selv valgt det. Ingen har tvunget deg til noe som helst. Det samme med narkotika. Min prinsipielle påstand som liberalist er at så lenge du selv har valgt å sette deg i en situasjon hvor ingen utøver tvang mot deg, dvs truer deg eller begår vold mot deg, så skal de ikke straffes for dine avgjørelser. Man kan idag straffes for produksjon og salg av alkohol, til og med konsum, men staten bevilger seg selv retten til å produsere og selge alkohol. Det er hyklersk, altså irrasjonelt. Bare i saker hvor man har ofre for tvang og vold skal noen søkes straffet. Alt annet er ikke kriminalitet, bare uetiske, administrative regler. 

Forresten - takk for skrytet:-)

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Kriminelle skal sitte i fengsel, fordi

1 Mens de er i fengsel får de ikke begått ny kriminalitet

2 Offeret har krav på rettferdighet, oppreisning, hevn - staten må ordne dette eller så har vi faktisk krav på selvtekt etisk sett og selvtekt er ingen tjent med i et moderne samfunn.

3 Avskrekking fungerer, selv om det ikke fungerer på alle.

4 Individene i samfunnet har krav på at de som ikke overholder lovene straffes, ellers gir det mindre mening å overholde lovene.

5 Det er rettferdig å bli straffet, man vet om det på forhånd og velger å gjøre ting man blir straffet for

6 Straff handler om å ta folk på alvor og ansvarliggjøre dem, motsatt er å frata dem ansvaret for sine egne handlinger. Vi trenger ikke å fordømme forbrytere, bare ta deres handlinger på alvor - de ber om å bli straffet når de begår kriminalitet.

7 Voldsforbrytere MÅ i fengsel, fordi alt annet strider mot rettfsfølelsen til majoriteten av befolkningen.

8 Det er relativt uinteressant om kriminelle får dårligere psykisk eller fysisk helse eller dårligere etikk av fengsel. Fengsel dreier seg ikke om den kriminelles helse og lite om den kriminelles etikk. Fengsel dreier seg hovedsakelig om punktene over.

Prostitusjon, gambling og narkotika bør aldri straffes, da det ikke eksisterer ofre. Vinning og vold skal straffes, vold skal straffes med fengsel, gjerne ekstremt lange straffer for ekstreme forbrytelser. Overgrep mot barn bør straffes med faktisk livstid uten mulighet for benådning. Det er helt uproblematisk å avlive de som forgriper seg på barn, og det ville skjedd i alle rasjonelle småsamfunn, men siden mange ikke har mage til denne typen rasjonelle straff kan de som alternativ sone livstid. Om den fengslede lider intenst hver dag, så sover jeg meget godt hver dag, jeg har ingen som helst medfølelse med overgrepsdømte.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 1488 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1122 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
13 dager siden / 1079 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
9 dager siden / 969 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 539 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
18 dager siden / 438 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere