Sindre Stranden Tollefsen

Alder: 40
  RSS

Om Sindre

Leder i seksjon for media og kampanje i Kirkens Nødhjelp

Følgere

De største bommertene

Publisert over 1 år siden

Det var en gang at 100.000 nordmenn signerte kampanjen for å slette gjelden til fattige land. Alt dette virker nå som en fjern fortid. Hva gikk galt?

I år er det 20 år siden jeg flyttet til Oslo. Det er en fin anledning til å ta en kikk på NGO-bransjen, hvor jeg har brukt mesteparten av tiden.

En annen tid. 

Det var en gang i en fjern fortid, da vi kunne mobilisere tusenvis av mennesker til en demonstrasjon mot Verdensbanken og IMF. Det var stor optimisme til ideen om overnasjonal styring, men også betydelig motstand mot måten den ble gjort på, med rene gatekamper mot WTO i Seattle i 1999.

I samme periode signerte 100.000 nordmenn kampanjen for å slette gjelden til fattige land. I 2002 gikk 10.000 i demonstrasjon mot Verdensbanken. Attac ble startet året i forveien, og flere tusen meldte seg inn i løpet av kort tid.

Alt dette er nå en virkelighet som virker som en fjern fortid. Vi kan åpenbart skylde på en del eksterne faktorer. Terrorangrepene mot USA ødela mye av den positive energien rundt globaliseringsspørsmålene. Dette forplantet seg med kriger og terror, og virker sammen med enda lengre utviklingstrekk, da spesielt den stadig mer groteske utviklingen i økonomisk ulikhet og voksende populisme.

Forenklet. 

I bistandsbransjen sammenfalt det globale og strukturelle arbeidet med en stadig mer kommersiell tenking i markedsavdelingene. Fadderkonseptene vokste enormt i omfang, og hele kommunikasjonen rundt enkeltmennesker i fattige land ble stadig mer forenklet, strømlinjeformet og tilført enorme ressurser.

Det er liten tvil om at denne kommunikasjonsformen, hvor den hvite giveren var subjekt og det svarte barnet objekt, stod i et direkte motsetningsforhold til kommunikasjonen av større strukturer. Dette falt sin tur sammen med et politisk regime som i økende grad har premiert de humanitære organisasjonene som klarer å måle det meste i kvantitative, men kortsiktige størrelser

De største bommertene. 

Samtidig har vi som har vært mest opptatt av strukturelle forhold og politiske sammenhenger, åpenbart gjort noen dårlige grep. Her er en liste over noen av de største bommertene:

1. De av oss som ønsket en politisering av arbeidet med solidaritetsspørsmål, ble flinke og effektive. Det er liten tvil om at det politisk vinklede arbeidet er langt mer målbart enn informasjonskampanjer og det holdningsskapende arbeidet som var hovedresepten i tiårene i forveien. Vi har hatt klare politiske resultater på utviklingsfeltet, men vi har ikke klart å vise nødvendig raushet. De som ønsket å drive med softere strategier, for eksempel holdningsskapende arbeid, fikk en kald skulder. Dermed fikk vi en litt ekskluderende og lite mangfoldig kultur.

2. Vi valgte tema med for lite folkelig appell. Vesentlighetskriteriet har alltid stått høyt, men det må være en viss overlapp mellom nordmenns hverdag og temaene du jobber med, hvis det skal fungere. Opportunisme har aldri vært globalungdommens sterkeste side.

3. En for svak interesse for økonomisk og medlemsmessig vekst. En ting er helt sikkert: Uten at du er opptatt av å vokse og nå flere mennesker, kommer du aldri til å vokse og nå flere mennesker. Det betyr rett og slett at noen i organisasjonen (du) må brenne genuint for å nå bredere ut. Det handler om dedikasjon og kompetanse.

Viktigere enn noen gang. 

Når grensene stenges, menneskerettighetene settes på gangen og populismen vokser i omfang, er lærdommene viktigere enn noen gang. For de av oss som mener at folk over hele kloden skal få oppfylt sine menneskerettigheter fordi de har rett til det, og ikke fordi hvite mennesker finner det for godt å dele ut milde gaver, er det ekstra viktig å starte denne samtalen.


Trykket i Vårt land 25. april 2018

Gå til innlegget

Blir kondomer årets julegave?

Publisert nesten 10 år siden

Kirkens Nødhjelp håper at alle ønsker seg kondomer til jul.

I kampen mot hiv og aids er kondomet ett av de aller viktigste verktøyene. I dag lever om lag 33 millioner mennesker med hiv-viruset. Om lag to millioner dør hvert eneste år. Det er imidlertid tegn til håp. Tall fra UNAIDS viser at flere og flere bruker kondom. Samtidig ser vi andre positive atferdsendringer, ved at seksuell omgang for dem under 15 år går ned. Det samme gjelder for antall seksualpartnere.

I Laos deler Kirkens Nødhjelp ut 65.000 kondomer i løpet av 2009. Prosjektet er støttet av det globale fondet som koordinerer innsats mot aids, malaria og tuberkulose. Hittil har vi selv kjøpt våre kondomer til en stykkpris på 6 øre per kondom.

Da presten James Matarazzo, fikk vite at han var hiv-positiv, spurte han Gud: "Hvorfor meg?" Svaret han fikk var: "Hvorfor ikke?".

Religiøse aktører har en spesielt viktig rolle i kampen mot pandemien. Ikke bare er religiøse ledere en viktig inngangsport for å kunne snakke om hiv og aids i religiøse miljøer, men de har også en spesielt sterk posisjon i samfunnet. Når en religiøs leder sier at kondom redder liv, betyr det mye mer enn når en bistandsarbeider sier det samme.

Hiv-smittede har gjennom historien i stor grad blitt stigmatisert og utestengt fra samfunnet. Mangel på åpenhet om sykdommen har ført til at flere har blitt smittet Kirken og religiøse miljøer har tidvis medvirket til stigmatisering og hindring av forebyggende arbeid, eksempelvis ved å fremholde avholdenhet fra sex som erstatning for å bruke kondom.


"I Zambia har kirken tradisjonelt sett på hiv-smittede personer som syndige. Medlemmer av menigheten har ofte ikke fortalt noen om sin status og dødd i stillhet, heller enn å tåle stigmatiseringen og skammen som smitten medfører. Jeg bestemte meg for å bryte stillheten og stå frem. Og gjennom mitt arbeid som psykososial sykepleier i menigheten, kan jeg hjelpe andre til å gjøre det samme". Dette sier Freda Inonge Mutemwa fra Western Province i Zambia.

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med hiv og aids siden slutten av 1980-tallet. I Kenya har vi siden 1989 samarbeidet med partnere fra kirker og organisasjoner. Arbeidet består av forebyggende opplysningsarbeid, pleie og omsorg for syke, rådgivning og opplæring av frivillige i lokalsamfunnet som kan hjelpe mennesker berørt av hiv/aids. Samtidig lanserer vi alternative inntektsmuligheter for hiv-positive som har mistet sitt levebrød. Vi driver også ulike prosjekt for å gi en fremtid til foreldreløse barn.

Fordi Kirkens Nødhjelp alltid har en helhetlig tilnærming til hindrene mot utvikling, arbeider vi også med å påvirke myndigheter og andre beslutningstakere. For eksempel har vi arbeidet i en årrekke for å gjøre viktige medisiner tilgjengelig, ved å utfordre legemiddelindustrien.

Den store spredningen av viruset har samtidig en bred rekke av årsaker, blant annet overgrep i forbindelse med krig, manglende utdanning og fattigdom. Hiv og aids er en katastrofe for all utvikling og er nært knyttet til skjevfordelingen av ressurser vi ser i verden i dag.

Nå sender vi utfordringen videre til deg. Vil du å ønske deg Kirkens Nødhjelps kondomer til jul? Via våre nettsider kan du bidra til å gi utsatte grupper en tryggere julehøytid.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 3566 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
18 dager siden / 2537 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 2483 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1863 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
3 dager siden / 1802 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
15 dager siden / 1703 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
3 dager siden / 1577 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
12 dager siden / 1410 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere