Helge Simonnes

Alder: 64
  RSS

Om Helge

Sjefredaktør i Vårt Land fra 1991 til 30. april 2016. Nå frittstående skribent og konsulent.

Følgere

Pandemifrykten

Publisert over 10 år siden

«Dyresykdommer» som rammer mennesker setter i gang sterke fryktreaksjoner.

Albert Camus roman «Pesten» gir et godt innblikk i hvilke fryktreaksjoner som dannes når de dødelige epidemiene rammer. Nå er det utbruddene av svineinfluensa som skaper frykt, akkurat som fugleinfluensaen gjorde det for noen få år siden.

Det ser ut til at sykdommer som kan relateres til dyr, har en egne evne til å skape engstelse i brede lag av befolkningene. Ekspertene er uenige om det er riktige å kalle de siste dagers utbrudd for svineinfluensa. Verdensorganisasjonen for dyrehelse mener at betegnelsen er misvisende og mener det ville vært mer logisk å kalle den for nordamerikansk influensa.

Uansett hva man kaller det, er reaksjonsmønsteret hos folk godt gjenkjennelige fra tidligere epidemitrusler. Har vi beredskap nok, er det nok medisiner mot viruset og kan det utarte til pandemi? Frykten blir ekstra stor når barn rammes. Akkurat nå er det mistanke om at en to-åring i Revetal i Vestfold er smittet.

Myndighetene kan ikke ta lett på slike spørsmål. Utfordringen er likevel å gi et så mest mulig realistisk bilde av situasjonen slik at frykten ikke får overtaket. Her har spiller også mediene en viktig rolle. Formidling av frykt kan virke salgsfremmede for aviser og lokke seere til tv-apparatene. Men som pressefolk har vi også en oppgave å gi et mest mulig sannferdig bilde av at risikoen for at svineinfluensaen skal ramme Norge og verden i virkelig bred skala.

Gå til innlegget

Lavmælt om homofili?

Publisert nesten 11 år siden

Sprengkraft uten like

Går det an å snakke lavmælt om homofili?

St. Petri kirke i Stavanger var fylt til siste benk i går kveld da det ble invitert til samtale om homofili. Debattmøtet ble arrangert i forbindelse med Arnfinn Nordbøs bokutgivelse.

Tilstrømmingen av folk forteller noe om den sprengkraft og det engasjement som ligger i homofilisaken. På begge sider langs de dype skyttergravene ligger det skadeskutte mennesker med tunge smerter. Mange homofile opplever seg nedvurdert av andre kristne. De som plasserer seg langs en konservativ linje opplever seg karikert av homofiliforkjemperne.

Familien Nordbø er et godt eksempel på hvordan striden kan splitte en familie. På første benk i St. Petri kirke satt faren til Arnfinn Nordbø. Det ble ikke gitt anledning til at folk fra salen kunne ta ordet, men han noterte ivrig under Arnfinn Nordbøs innledning og under debatten. Siste ord er nok ikke sagt i denne saken.

Det er grunn til å spørre seg hvorfor en konflikt kan gå så langt at en kristen familie på denne måten havner i en voldsom offentlig kryssild. For ledere i kristne menigheter og kirkesamfunn er det all grunn til å ta dette på alvor. I møte med unge homofile som er i ferd med å komme ut av skapet, trengs det undervisning i kommunikasjon, både for foreldre, familie og menighet.

Du må registrere deg for å delta i debatten. Velkommen! 

Gå til innlegget

Savnet: Konservativt parti

Publisert nesten 11 år siden

Vi savner et ekte konservativt parti her i landet. 

Høyre når et nytt lavmål på vår meningsmåling i dag. Det har gått jevnt nedover med partiets oppslutning siden jul, og for første gang siden 1997 noteres oppslutningen nede på ti-tallet.

Høyre er rammet av å ha blitt et mellomparti. Helt siden Fremskrittspartiet begynte å få oppslutning på 90-tallet har Høyre famlet mellom de som mener Frp er et useriøst populistparti man må markere avstand til og de som ser det som et høyreparti man må kunne bygge front mot sosialistene med. Slike dilemmaer skaper lekkasjer.

Men Høyre har et dypere problem: Man har gitt fra seg rollen som konservativt parti. Høyre har vært en drivkraft i arbeidet for ny ekteskapslov, og har også sluttet opp om å redusere kristendommens plass i religionsundervisningen. Som Leif Frode Oanarheim påpeker i Vårt Land i dag: Høyre har hatt velgere med sans for tradisjonelle verdier, og som nå føler seg hjemløse i forhold til partiet.

Høyre er et liberalt parti. Fremskrittspartiet flagger av og til noen konservative saker, men er et liberalistisk parti når det kommer til stykket. Kristelig Folkeparti er utvilsomt verdikonservativt, men vil ikke være noe høyreparti, og oppfattes av en del som et parti for spesielt interesserte. Dermed blir en viktig velgergruppe hjemløs.

Gå til innlegget

Seierherre Zuma

Publisert nesten 11 år siden

Naturligvis hadde det vært fint om en annen enn Jacob Zuma og hans ANC hadde vunnet valget i Sør-Afrika. Men virkeligheten er ikke slik.

Det tar om lag ti timer å fly fra Europa til Sør-Afrika, men avstanden er egentlig mye større. Mange europeere har reagert med forferdelse på at en mann som Jacob Zuma har overtatt det partiet, eller den bevegelsen, som ble ledet av Nelson Mandela.

Jacob Zuma er tilhenger av flerekoneri, har vært tiltalt for voldtekt og tror en varm dusj hindrer HIV-smitte. I våre øyne er han ingen passende leder for et av verdens viktigste land. Men Zuma er også en karismatisk leder, en farløs og fattig mann som arbeidet seg opp og fram. Han er symbolet for hva som kan skje når apartheid-systemet er fjernet, for hvilke muligheter som da åpner seg.

Mange ser på ham som et ideal. Det virker som om ANC er blitt noe svekket ved dette valget, men det er for tidlig å si om landet har fått den effektive opposisjonen som trengs for at demokratiet skal overleve. Med sin fattigdom og store økonomiske forskjeller må Sør-Afrika ha ledere av helt uvanlige format. Vi er ikke sikre på om Jacob Zuma er en slik, men lever i håpet. Slik sett er Sør-Afrikas valg et av verdens viktigste.

Gå til innlegget

Se han snakker!

Publisert nesten 11 år siden

Kjell Inge Røkke har satt regjeringen i forlegenhet. I dag er tid for forsoning og utstrakte hender.

Det forteller litt om Kjell Inge Røkkes status når hele nasjonen venter på at han skal snakke om Aker-saken i dag klokka to. Mye virker avklart allerede. Røkke vil gå med på en lavere pris for transaksjonen når utenlandske aktører har fullført verdivurderingen. Men selve transaksjonen vil bli stående fast.

Røkke kan legge seg på en forsonende linje overfor Jens Stoltbenberg. Regjeringen er taperen, og da kan Røkke koste på seg å være storsinnet. 

Men helt flat kommer Røkke ikke til å være. En fisker fra vestlandskysten vil ikke bli beskyldt for mangel på klar tale. Regjeringen gikk løs på ham med storklubba i påskeuka. Det var en strategi som slo feil. For Røkke er det viktig å få sagt at han ikke er det finansielle udyret som noen hevder han er.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere