Sigurd Eikaas

Alder: 54
  RSS

Om Sigurd

Mail: sig-eik@online.no. Medlem i kreasjonistforeningen Origo (www.origonorge.no).
Har skrevet "Skapt for at Gud skulle dø", som med sine nyeste redigeringer alltid vil være å finne på: http://www.skaptforatgud.blogspot.no/

Følgere

Hva med noe mer offensivt enn flykutt?

Publisert 12 måneder siden

Halldorf og Malm kutter flyturer. For eventuelle norske kristenledere vil jeg heller foreslå at de tar seg en liten flytur. Til feks Israel. Og at de der planter tolv trær hver.

Nei, det er ikke Israels tolv stammer eller Jesu tolv disipler jeg tenker på. Men hvert av de trærne vil i løpet av sin levetid absorbere 1,5 tonn CO2. Tilsammen vil de altså absorbere 18 tonn CO2. Dermed er ikke bare flyturen blitt klimanøytral, men hver av dem er blitt klimanøytrale for et helt år!

Nå produserer riktignok gjennomsnittsnordmannen bare 12 tonn CO2 i løpet av et år, men man kan jo legge inn litt margin.

De norske kristenlederne kan selvfølgelig velge å gjøre det enda enklere for seg. De kan bare sende 1200 kroner til Jewish National Fond (jnf.no), og la dem plante de 12 trærne. JNF bruker nemlig treplanting til også å drive ørkenen tilbake og gjøre stadig nye områder levelige for folk og fe igjen.

Og skulle kristenlederne over tid sende så mye som 75000 kroner, så vil JNF plante 1000 trær for dem. De er da blitt klimanøytrale for hele livet! (12 trær gange 83 år er 996 trær)

Ellers er det nok av andre feriedestinasjoner og andre steder som sårt kunne trenge nyplanting av skog. Hvis det bare blir organisert og lagt til rette for det. Da vil den CO2-en som produseres fra fossilt brensel komme tilbake der den en gang kom fra, - de veldige skogene som fantes der det nå bare er ørken.

Er det noen kristenledere som tar utfordringen? Eller kanskje rett og slett noen helt vanlige nordmenn?

Gå til innlegget

Kjære politikere!

Publisert rundt 1 år siden

Poenget er selvfølgelig å få regjeringen til å betale, - potensielt 25 mrd skattekroner. Med andre ord, masse penger for Equinor, samtidig som de kan eksponere seg i et skinn av klima- og miljø-vennlighet.

Jeg ser at Equinor, tidligere Statoil, driver kampanje i bl.a Aftenposten og Adresseavisen for å skape velvilje i befolkningen for sitt prosjekt om å pumpe ned og lagre CO2 under Nordsjøen. Poenget er selvfølgelig å få regjeringen til å betale, - potensielt 25 mrd skattekroner. Med andre ord, - masse penger for Equinor, samtidig som de kan eksponere seg i et skinn av klima- og miljø-vennlighet.

Jeg for min del kan ikke fatte og begripe hvorfor vi skal bruke milliarder på å deponere CO2 i Nordsjøen! Hvorfor ikke heller plante gedigne deponier i ørkenen?

Et stort tre har absorbert og lagret karbon tilsvarende 1,5 tonn CO2, i stammen alene. I tillegg kommer greiner, røtter og lauv. Samt opphopning av humus på bakken. Til sammenligning produserer vi i Norge i gjennomsnitt 12 tonn CO2 hver, hvert år.

Planter man store skoger i ørkenen, så vil man ikke bare lagre CO2, men man vil også kjøle ned klimaet lokalt. For det første vil sola ikke lenger stå å steike rett på bakken, og slik magasinere opp store mengder varme før natten. Og for det andre bruker fotosyntesen store mengder solenergi på å produsere cellulose. Tenk bare hvor mye varme det er i ei vedskie! Denne nedkjølingen av klimaet vil dermed kunne medføre mere regn.

Verden har enorme ørkenområder der det vokser og lever lite av både planter, dyr og mennesker. Ved massiv skogplanting kan man «erobre» disse områdene tilbake. 25 mrd kroner i skogplanting i Sahara eller Kalahari, vil ikke bare trekke mrd av tonn CO2 ut av luften, - det vil i tillegg også gjøre store områder beboelige igjen, og samtidig skape mange arbeidsplasser, og dermed økonomisk vekst. Og dermed bedre levevilkår for millioner av mennesker. Og dermed mindre hunger og nød, og følgelig mindre konflikt- og flyktninge-katastrofer.

Å bruke milliarder av kroner på å pumpe CO2 ned under Nordsjøen, er bortkastet bruk av penger. Det produserer absolutt ingenting. Tvert imot, - man trekker i stedet oksygen ut av sin normale sirkulasjon, og deponerer det sammen med karbonet under Nordsjøen. Jeg mener at vi trenger både oksygenet og karbonet her, - i sirkulasjon, - over bakken! Oksygenet til å puste med, og karbonet til å fylle ørkenen med trær!

Gå til innlegget

Naturfaget i skolen, - et livssynsfag.

Publisert over 1 år siden

Gi meg én god grunn til at naturfaget ikke skal redegjøre overfor elevene om dets premisser og begrensninger, - én god grunn hvorfor faget ikke skal inneholde et slikt minstemål av faglig integritet!

Naturvitenskapen kan bare undersøke og si noe om det som befinner seg innenfor sitt domene, dvs innenfor den fysiske verden, - vårt univers av tid og rom. Den har imidlertid forlengst funnet ut at Universet har en begynnelse, og at verden derfor kan ha sin årsak i noe eller noen som er utenfor eller over den. Det er med andre ord fullt mulig å argumentere for at det er rasjonelt å tro på Gud. Det er også, vitenskapelig sett, fullt mulig at denne eventuelle «Noen» er virksom i vår verden i dag.

Likevel presenteres naturfaget i skolen og all annen offentlig utdannelse, innenfor en ramme av det naturalistiske verdensbildet, - dvs innenfor et livssyn der alt som eksisterer, er den fysiske verden. Og at alt derfor i prinsippet kan undersøkes og ultimo gis forklaring på, av vitenskapen. Mennesket blir redusert til et dyr og intet annet, og religiøs tro blir per definisjon overtro, noe irrasjonelt. Alle historier med overnaturlige elementer blir kategorisk avvist som myter og eventyr, og den religiøse eleven blir, på grunn av alt dette, automatisk framstilt som litt enfoldig og dum. (Så handler da også mange mobbehistorier fra skolen, nettopp om dette.)

Elevene gis med andre ord det inntrykket at det derfor er naturvitenskapen som til syvende og sist kan gi de objektive, sanne og rasjonelle svarene på alle ting i tilværelsen. Men dermed har faget også fått et skjult læringsinnhold: Det indoktrinerer i realiteten elevene i det naturalistiske livssynet. Naturfaget fungerer med andre ord også som et livssynsfag!

Og siden det i tillegg er blitt et livssynsfag, så svikter det i realiteten noe av sin oppgave, - å gi elevene en helhetlig og objektiv, vitenskapelig forståelse av den verden vi lever i. For det må jo også innebefatte å gi elevene en forståelse av denne verdens begrensninger, - at den kanskje bare er et svært avgrenset domene av virkeligheten! Det er rett og slett uredelig av faget at det ikke redegjør overfor elevene om verdens, og dermed også naturvitenskapens, begrensninger. At den framstiller det som om vitenskapens domene, vår fysiske verden, - og dermed vitenskapens betraktninger og konklusjoner, - er mer absolutte, enn det de er.

I skolens læreplan står det dessuten at et av kompetansemålene etter 10. klasse, er at elevene skal kunne "reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap». Men dette må jo være et tverrfaglig prosjekt! Krle sin undervisning om religioner og livssyn er ikke alene tilstrekkelig. Naturfaget må gjøre sin del av jobben. Elevene vil generelt ikke kunne få en sann kompetanse til slik refleksjon hvis de ikke også forstår den fysiske verdens og vitenskapens begrensninger, - at de ikke er absolutte, - og at vitenskapen selv åpner opp for at det kan finnes noe mer enn det fysiske.

Jeg kritiserer med andre ord dagens naturfag i skolen for to ting: 

- For det første at den fysiske verden og naturvitenskapen blir framstilt som absolutte, og at faget dermed i realiteten i det skjulte indoktrinerer elevene i et naturalistisk livssyn. Det har med fagets redelighet og integritet å gjøre, når det ikke tydelig redegjøres overfor elevene om fagets mulige begrensninger mht å beskrive tilværelsen.

- For det andre at faget ikke inkluderes i det kompetansemålet som er gitt i læreplanen, - å gi elevene kompetanse til å reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap. Snarere fungerer faget motarbeidende til et slikt kompetansemål: En indoktrinert elev har ingen egentlig evne til slik refleksjon.

Det er derfor nødvendig at det spesifiseres i læreplanen at naturfaget også skal gi elevene en tydelig forståelse av fagets premisser og begrensninger. At elevene skal få en klar forståelse av at den fysiske verden ikke er absolutt, og at heller ikke naturvitenskapen derfor er det. At naturfaget skal formidle elevene en helhetlig og objektiv, virkelighetsoppfatning, - vitenskapelig sett.

For det finnes ingen grunn for at faget ikke skal gjøre det. Det har som sagt tvert imot med fagets redelighet og integritet å gjøre.

Gå til innlegget

25 mrd til CO2-fangst

Publisert over 1 år siden

Stoltenberg kastet, som vi husker, bort mer enn 7 mrd kroner av vår felles formue på sitt totalt mislykkede månelandings-prosjekt. Nå leser jeg på vg.no at den nåværende regjeringens karbonfangst og lagrings-prosjekt kan komme til å koste 25 mrd kroner.

Det blir opp mot 5000 kroner pr nordmann. På noe det er høyst usikkert om kommer til å lykkes. Og som uansett bare lagrer relativt små mengder CO2 i forhold til pengebruken.

For man får så uendelig mye mer resultat ved å plante skog. Og da mener jeg naturligvis i områder der skogen har forsvunnet, som feks ørken og halvørken. Ett stort tre inneholder iflg Cicero karbon tilsvarende 1,5 tonn CO2 i stammen alene. I tillegg kommer rot, greiner og løv samt humus som hoper seg opp på bakken.

I ørkenen blir det fryktelig varmt. Der står solen og steiker rett på bakken, som derfor absorberer og magasinerer opp store mengder varme. Noe som naturligvis påvirker hele klimaet i området. Beplanter man derimot hele området med trær, så vil trærne skjerme bakken, samtidig som mye av solenergien blir brukt i fotosyntesen til å bygge opp cellulose. Bare tenk hvor mye (sol)varme det er i ei vedskie!

Skogplanting gjort over store nok områder, vil derfor kunne kjøle ned hele klimaet der. Noe som potensielt kan gjøre at det faller mer nedbør over området. De skyene som tidligere bare drev forbi over himmelen, blir nå kjølt så mye ned at de slipper fra seg regn

Og der det vokser trær og skog, der vil annen flora komme etter. Og der det vokser flora, vil det også komme fauna, alt fra biller og maur til små og større pattedyr. Området blir kort sagt levelig igjen.

Israel har drevet med skogplanting i ørkenen siden lenge før staten ble gjenopprettet. Der det før var øde ørken er det nå både jordbruk og byer. Jewish National Fund (JNF) ble opprettet for over hundre år siden, og har således mer enn hundre års erfaring med hvordan treplanting i ørken og halvørken kan lykkes.

Gjennom JNF kan man plante trær i Israel for kr 100 pr tre. Og siden hver nordmann i snitt produserer 12 tonn CO2 i året, så kan man enkelt regne seg fram til at hvis man planter 8 trær, så er man klimanøytral det året. Legger man inn litt slingringsmånn, og sier at hvert tre bare absorberer ett tonn CO2, så må man plante 12 trær.

Dvs at for 1200 kroner pr år kan man bli klimanøytral. Planter man 1000 trær, så blir man klimanøytral for hele livet. Så enkelt kan det gjøres!

Men det var ikke det som var poenget her. Poenget her er at regjeringen istedet for å kaste nye 25 milliarder kroner i havet, kan bruke pengene på massiv skogplanting i ørkenen. Feks i Kalahari-ørkenen, nærmere bestemt i Botswana, som er et så velstyrt og lavkorrupt land at man kunne tenke seg at et slikt klimasamarbeid kunne fungere. Det vil ikke bare gjøre hele den norske befolkningen klimanøytrale i fire år eller mer, men det vil i tillegg virke til å drive ørkenen og ørkenspredningen tilbake, og på sikt gjøre store områder levelige igjen både for dyr og for mennesker. Foruten, selvfølgelig, alle de arbeidsplassene og all den utviklingen som ville kommet ut av de 25 milliardene.

Så i stedet for å mislykkes med å lagre CO2-en under havbunnen, - der den allikevel ikke vil gjøre noen nytte for seg, - så er min oppfordring å heller plante et gedigent CO2-deponi i ørkenen! 

(https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a2agQ2/sjokktall-om-karbonfangst-og-lagring-kan-koste-25-milliarder)

Gå til innlegget

Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.

Publisert nesten 2 år siden

Kan det tenkes en kjærlighetshandling som Gud aldri i evighet selv kom til å utføre?


1) Kan det tenkes en kjærlighetshandling som Gud aldri i evighet selv kom til å utføre? Nei.

I forsoningen ble Guds kjærlighet fullbrakt. Gud utførte selv den kjærlighetshandlingen som han selv karakteriserer som den største. Det finnes ikke lenger noen kjærlighetshandling som han selv ikke har utført. Kjærligheten er realisert, den er blitt fullt ut virkeliggjort. 

Også vi kan nå elske, fordi han elsket oss først.

 

2) Helvete innebærer de samme opplevelser av syndens følger som vi kjenner til her på Jorden.

Feks opplever vi skyld og skam over å ha gjort noe galt. Slik bærer synden straffen i seg.

Og her kommer dobbeltheten mellom Guds natur og Gud som Person fram:

a) Opplevelsen av feks skyld og skam kommer av at vår synd blir eksponert og kontrastert av Guds velde, lys og hellighet. For av natur, så er Gud å ligne med solen. En fortærende ild, - et veldig, et brennende, et hellig og rent lys som brenner alt som er urent. Bare det som er rent kan tåle å være i hans nærhet. 

Ikke fordi han er sint, hevngjerrig og ond, men fordi han av natur er hellig og ren, og som en fortærende ild. Det kan ikke forandres, like lite som solen kan forandre sin natur. Og i så fall ville den ikke lenger være sol.

Derfor tok Jesus på seg, og bar, all vår synd. For at Guds hellighets-natur skulle ramme ham, og ikke oss. Han måtte selv bli synden personifisert hvis vi skulle bli frelst.

b) I Jesus viser dermed Gud oss sin personlighet. Gud er kjærlighet og ofrer seg selv for å frelse til og med sine fiender.

"Den som har sett meg, har sett Faderen», sa Jesus.

Jesus kom altså for å frelse oss fra seg selv. Gud som Person frelser oss fra og rammes av hans egen natur.

 

3) Likedan måtte Jesus dø, - likesom hvetekornet, - for at det fra hans død skulle komme nye "hvetekorn" som er av samme slag.

For bare slik kan vi tåle å leve i hans nærhet, og ikke rammes av hans hellighets-natur. Vi må være like hellige som ham selv, - av samme slag og vesen som ham selv.

Ved at Jesus døde kan vi bli født på nytt. Vi kan få hans liv, og dermed bli av samme slag som ham selv.

 

4) Adam og Gud hadde ikke et overgitt forhold til hverandre. Forholdet var aldri blitt prøvet, og ingen av dem hadde oppgitt noe som helst for den andre. Da Adam ble prøvet, oppgav han ikke muligheten til å «bli Gud lik».

Gjennom Jesu forsoning, så oppga Gud seg selv. Han overgav seg ubetinget til oss. Av kjærlighet overgav han seg ubetinget til oss for at vi skulle få gjøre med ham som vi ville. Og vi drepte ham.

Pga Jesu forsoning kan vi oppgi oss selv, og la vårt selv drepes ved å overgi oss ubetinget tilbake til Gud. 

En fullkommen kjærlighetsrelasjon, uten selviskhet, er blitt skapt. Vi kan nå elske, fordi han elsket oss først. Vi er ikke lenger en Adam eller Eva som lar oss friste av egne ambisjoner og fordeler. Vi er av Kristi vesen. Vi er hans brud!

Gjennom forsoningen skapes det en Jesu brud som er hans like, - av samme slag og vesen som ham selv. Og som derfor er Jesu like i relasjonen. 

 

Bibelen, - og verdenshistorien, - begynner med Adam og Eva i Edens hage. Den fortsetter med at Gud realiserer sin personlighet til fulle i forsoningen. Den avslutter med Lammets bryllup.

Guds plan og hensikt med skapelsen, - og med menneskene, - er snart oppfylt.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
13 dager siden / 1328 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
15 dager siden / 1283 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 887 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
27 dager siden / 856 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
15 dager siden / 816 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere