Sigrun Tømmerås

Alder: 8
  RSS

Om Sigrun

Mottaker av Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern
Min blogg Facebook

Følgere

Mediespråk om psykiatri

Publisert over 7 år siden - 15 visninger

Det er mye rart å lese i avisene om psykisk helsevern og psykiske lidelser. I Aftenposten sto det å lese: "Nå viser den store befolkningsstudien "Barn i Bergen", at blant 7- 9-åringene oppfyller over seks prosent kravene til en psykiatrisk diagnose." Men kan man snakke om å oppfylle krav til en diagnose? Det å oppfylle kravene til noe er forbundet med noe positivt, som å oppfylle kvalifikasjonskravene til en stilling eller oppfylle kravet til forsvarlig legevirksomhet. Derimot kan jeg ikke se det positive i å oppfylle kravene til en diagnose. Jeg tror faktisk at pasienten ville bli glad om legen sa til henne: "De oppfyller ingen av kravene til schizofreni, fru Hansen." Og var pasienten litt språkbevisst, ville hun også korrigere ham og fortelle at han i denne sammenheng skulle snakke om kriterier, ikke krav.

Ofte skrives det om "psykiske diagnoser", slik forskning.no gjør i dag. Det er imidlertid forskjell på en lidelse og en diagnose, siden sistnevnte er et språklig, ikke et psykisk fenomen. I den grad en diagnose er et psykisk fenomen, må det være inne i diagnostikerens hode. Denne distinksjonen er jo lett å huske om man tenker på at homofili tidligere var en psykiatrisk diagnose, selv om homofile den gangen ikke følte at de feilte noe.

Et dagsaktuelt eksempel på at det ikke er noe en-til-en-forhold mellom tegn (diagnose) og betegnet (fenomen eller tilstand) - et forhold semiotikken er opptatt av - finner man i denne fagartikkelen. Den omhandler en ny diagnose på et urgammelt fenomen - psykiske problemer etter langvarige traumer - og viser at en og samme psykiske tilstand kan få ulike diagnoser, avhengig av hva diagnostikeren "ser" og av hvilke diagnoser som (ikke) er vedtatt av komiteene som lager dem.

Beslektet med "psykiske diagnoser" er "psykiske pasienter", som her i Bergens Tidende. Slike pasienter tror jeg man bør henvise til dertil egnede behandlere. Samme med dem som påstår at det eksisterer psykiske sykehus.

Ganske ofte blandes psykiske lidelser og psykisk utviklingshemming med hverandre. Aftenposten kalte pasienter ved psykiatriske sykehus psykisk utviklingshemmede, en feil jeg fikk gjort dem oppmerksom på. I Dagbladet kunne man lese at det er feil å kalle psykisk utviklingshemmede gale dersom man skal være politisk korrekt. Ganske ironisk med en slik feil fra journalisten i en kommentar som nettopp handler om språk. Det er personer med psykiske lidelser som i vår levetid har blitt kalt gale, ikke utviklingshemmede. Språklig bevissthet er viktig på felt hvor det hersker utstrakt stigmatisering.

Så en litt morsom gjenganger av en feil, denne gang hentet fra et leserinnlegg av en bydelspolitiker i Østkantavisa: "Vi har også mange som sliter med rus og psykiatri." Har du hørt hørt om folk som sliter med pediatri eller kardiologi? Det innsenderen sikkert mente å si var at mange har rusproblemer og psykiske lidelser. Men det han faktisk sier, er at mange sliter med rusproblemer og med psykiatrien. Skjønt han har jo rett, for mange opplever krenkelser fra behandlingsapparatet.

I Aftenposten 27. april 2009 var det en artikkel om kraftig vekst i sosialhjelpen. Om sosialklientene i bydel Sagene i Oslo kunne man lese at "nesten halvparten sliter med psykisk helse". Dersom det hadde stått "psykisk uhelse", hadde setningen gitt mening, eller "dårlig psykisk helse". Det kunne også ha stått at de sliter med "sin psykiske helse" - som da underforstått er dårlig - eller med en ”psykisk lidelse”. Å framstille det å ha en psykisk helse som noe slitsomt, blir i alle fall feil. Mange har jo god psykisk helse, akkurat som de kan ha god fysisk helse. Psykisk helse er noe vi alle har - og ikke bare de som ikke riktig er som alle oss andre.
Gå til innlegget

Å rapportere overgrep

Publisert over 7 år siden - 6 visninger

 

Den katolske kirke får ekstremt mye pepper fordi den ikke har rapportert om overgrep mot barn. Det påfallende er at sekulære institusjoner som jobber med barn, slipper slik oppmerksomhet.
 
Hvorfor reagerte så å si ingen overfor barne- og ungdomspsykiatrien da en studie som ble publisert i 2006, viste at BUP hadde registrert seksuelt misbruk i familien hos 1,6 prosent og misbruk utenfor familien hos 1,9 prosent av barna som var pasienter, mens da et utvalg av barna selv ble intervjuet av forskere, fortalte 28,8 prosent av dem om seksuelle overgrep. Bare 12 prosent av de seksuelt misbrukte barna som fikk behandling, hadde BUP altså identifisert med en slik bakgrunn.

0,4 prosent av BUPs pasienter var registrert med fysisk vold som problem av behandlingsapparatet. Til forskerne i denne studien fortalte imidlertid 33,9 prosent av barna om voldserfaringer. Altså ble én prosent av volden registrert av BUP.

Ved siden av at behandlingen blir feil eller mangelfull, får overgrepene mot barna fortsette, også mens de går i behandling.

Gå til innlegget

Overgrep: Hva få bryr seg om

Publisert over 7 år siden - 5 visninger

Jeg synes det er utrolig provoserende at alle som skriver og snakker om overgrepene i den katolske kirke, fokuserer på mulige årsaker til overgrep og på (manglende) anmeldelse av overgriperprestene, men nesten ingen på hjelp til ofrene. Ikke et eneste sted har jeg sett noen stille spørsmål om hva slags hjelp de har fått eller eventuelt bør få. Ei heller har det vært sagt noe om at overgrep kan ødelegge gudsbildet, og hva slags konsekvenser det kan få for livskvaliteten også i voksenlivet (med unntak av noen få kommentarer av fagfolk her på Verdidebatt). 

Dette får meg til å lure på om journalister og andre folk egentlig bare er opptatt av seg selv, fordi den tanken streifer dem at det kunne jo være deres egne barn som en gang ble utsatt for overgrep, og nettopp derfor vil de for enhver pris forhindre at overgrep skjer. 

De stakkarne som imidlertid har hatt uflaks nok til å bli ofre, anses antakelig som så fortapt at det ikke er bryet verdt å etterspørre hva de nå trenger. Noen av disse er jo også blitt både 50 og 60 år. Derfor "trenger" man ikke spørre om hvordan det står til med den faglige kompetansen på senskader av overgrep i en religiøs setting, verken hos norsk helsepersonell eller hos teologer, og om adekvat hjelp overhodet er tilgjengelig. På den måten kan de som ble ofre for disse eller andre prester, eller andre kristne overgripere, få fortsette å seile sin egen sjø.

Gå til innlegget

Alt for leserne?

Publisert nesten 8 år siden - 362 visninger

Da jeg leste artikkelen Den usynlige om en svært ensom, navngitt manns liv og død i Dagbladet Magasinet 23. januar, stilte jeg meg spørsmålet: Er det etisk riktig å utlevere en vanlig borgers lidelse uten samtykke fra vedkommende, og selv om personen er død?

Det samme spørsmålet måtte jeg stille da A-magasinet i 2008 publiserte artikkelen "I glemselens rike" om yngre demente. Sykdomsforløpet var kommet så langt at de ikke hadde mulighet til å gi sitt samtykke til å bli eksponert i full offentlighet. I dette tilfellet hadde journalisten samarbeidet med kommunen, ledelsen ved sykehjemmet og de pårørende, og sistnevnte hadde godkjent artikkelen, men det fins ingen garanti for at de pårørende og sykehjemsbeboeren hadde felles interesser og ville sett likt på eksponeringen.

På Twitter har jeg opplevd begeistring for Dagbladets artikkel. Kan den skyldes at leserne synes de får "utvidet horisonten" gjennom å lese om elendighet som de tror de ikke vil få oppleve selv? Hvordan liker leseren tanken på å skulle bli gjenstand for samme oppmerksomhet, dersom livet tok en uventet vending og endte i fortvilelse?

Det fins mer enn nok smerte i livet til mange levende og oppegående mennesker som selv kan si ja eller nei til å bli omtalt offentlig, og som kan være med og bestemme hvordan et fenomen eller et livsløp skal forstås og presenteres. De fleste mennesker ønsker selv å ha det siste ordet om sitt eget liv.

Gå til innlegget

Religion og politi

Publisert nesten 8 år siden - 231 visninger

- God dag, dette er Oslo politikammer, kriminalvakta.
- Mannen min slår meg. Hjelp!!!
- Et øyeblikk.
-----
- Ja, det er tjenestebilene.
- Mannen min slår meg. Dere må komme!
- Det skal vi. Hva er adres...
- Jeg vil ha en muslim. Send en muslim til å hjelpe meg.
- Nei, det kan vi ikke love, frue. Politiet har så mange oppgaver, vet De.
- Jo, bare en muslimsk kvinne vil forstå meg. JEG VIL HA EN MUSLIM! En god kvinne med hijab! أشمد ، لك! دعيني وشأني! أعتقد الله!
- Nei, det går ikke. Vi er ingen religiøs menighet.
- Jo, det er en lov som sier at vi kan velge politi etter religion.
- Nei, det er nok en misforståelse, det. Men jeg skal få sendt en bil til Dem med det samme, frue. Adressen Deres er?
- NEI, TAKK!
_______________________________________

- God dag, det er kriminalvakta ved Oslo politikammer.
- Samboeren min slår meg! Hjelp!
- Et øyeblikk, bare.
-----
- Det er tjenestebilene.
- Samboeren min slår meg! Jeg trenger hjelp!
- Det skal vi ordne. Hvor bor de...
- Ikke send en muslim, er du snill. Jeg har drukket alkohol, og vi vet jo hva de men... Hold opp, Bjarne! Hører du? Jeg ringer politiet!
- Vi må ha adressen for å kunne hjelpe.
- Ja, men ikke send meg noen muslim! Jehovas Vitne er greit, for de tolererer alkohol. Jeg må bare lufte først, for de tåler ikke røyk. Forresten, send meg en kveker! Det er fredelige og forståelsesfulle mennesker.
- Vi sender det vi har, vi.
- Det kommer ikke på tale! Ikke jøde heller, for de er tilhengere av uakseptable slaktemetoder, og jeg er dyrevernaktivist, jeg. Gi deg, Bjarne! AU!
- Nå må du bestemme deg. Skal vi komme eller skal vi ikke komme?
- Send meg en kveker! Eller til nød en buddhist.
- Det går ikke, dette.
- Nei vel, så da gir politiet blaffen i vold mot kvinner, altså? Og i religionsfriheten hos publikum. Er det liksom bare politiet selv som har religionsfrihet nå, da?
IDIOTER!

Gå til innlegget

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
rundt 9 timer siden / 299 visninger
0 kommentarer
av
Søren Ferling
rundt 18 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
6 dager siden / 7258 visninger
221 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
15 dager siden / 2577 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
23 dager siden / 3425 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7663 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8273 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2487 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Etterlysning.
av
Kjellrun Marie Sonefeldt
rundt 3 timer siden / 63 visninger
0 kommentarer
Ord og hellig skrift
av
Eyvind Skeie
rundt 3 timer siden / 57 visninger
0 kommentarer
En fødsel til anstøt
av
Hallvard Thomas Hole
rundt 5 timer siden / 63 visninger
0 kommentarer
Frihet eller enhet?
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 90 visninger
1 kommentarer
Hei igjen, Hitler!
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 6 timer siden / 185 visninger
1 kommentarer
En stille morgen
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 7 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Toxoplasmose effekten
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 98 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Hei igjen, Hitler!
18 minutter siden / 185 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tente Trump lunta?
rundt 1 time siden / 7258 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 1 time siden / 430 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 1 time siden / 430 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 3 timer siden / 1009 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 3 timer siden / 1009 visninger
Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 4 timer siden / 430 visninger
Leif Op heim kommenterte på
Frihet eller enhet?
rundt 4 timer siden / 90 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Tente Trump lunta?
rundt 4 timer siden / 7258 visninger
Notto R. Thelle kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 4 timer siden / 1009 visninger
Les flere