Sigmund Voll Ådnøy

Alder:
  RSS

Om Sigmund Voll

Oppvaksen: Madagaskar og Follo. "TCK - Third-Cultural Kid". Interesse for språk og tematikken makt/avmakt o.l. Barne- og ungdomsarbeidar.

Gitt ut boka Tier der andre taler (2018).
Tlf. 966 23 067. Facebook.com/siggysportif Twitter.com/SigmundVoll

Følgere

Kvifor skal Hanvold seie unnskyld?

Publisert 14 dager siden

Sist månad lova Dionny Baez Guds vern mot Covid19-viruset – til dei som spesifikt "sådde" 2020 kroner for det. Dette skjedde på TV Visjon Norge. Delar av kristen-Noreg etterlyste ei orsaking frå ansvarleg redaktør Jan Hanvold. Men kvifor skal han beklage eit av elementa han har bygd kanalen sin på – og trudd på i fleire tiår?

(Dette innlegget kan lesast som ein oppfølgar til «Pengefrøets hjelpere», og ei ny helsing til Visjon Norges sendepartnarar.)

Litt bakgrunn: 27. februar kommanderte altså Visjon Norges velkjende gjest folk til å gi kanalen pengar. For å få vern frå Himmelen mot viruset som herjar i verda.

Noko av det viktigaste for Jan og Inger Hanvolds verksemd er "lova om å så og hauste". Ein essensiell ingrediens i denne lova er "du kan så spesifikt": Du kan så pengar for å bli frisk, eller for frelse for familien. Om du treng eit hus, kan du gi pengar til ein person eller ei teneste/verksemd (gjerne noko(n) som har med hus å gjere eller som har suksess) – og kalle pengane "eit såkorn for hus". Plante eit (hus)pengefrø, altså. Du kan forresten plante pengar for ei kone også, ifølge Hanvolds bodskap i Bergen i 2014. Eg har ikkje prøvd akkurat det, men det høyrest spenstig ut.

I tillegg til å byggast på, blir denne "ingrediensen" repetert i Hanvolds historieforteljing. For eksempel i Studio Direkte 8. mars, då Jan Hanvold sa dette om korleis dei – ja, nettopp – har bygd kanalen på sin eigen "så spesifikt"-praksis: 

"Vi har jo – jeg har jo prekt dette her i ikke – mer enn 17 år. I mine to bøker "Gud og MAMMON" og "Himmelsk økonomi" så underviser jeg sterkt og tydelig om dette. Og alt det vi holder på med, det er jo, det er jo en frukt av det. Før vi begynte TV-kanalen, Inger, så drev vi og sådde spesifikt
[...] Jeg husker jeg sådde til Tore Haugerud, som drev Haugen Hotell, og jeg skrev: "P.S. Dette er et såkorn for TV-konsesjon og studio i Oslo." Og da, da fikk vi det. Det var helt overnaturlig.
[...] vi kunne aldri ha starta Visjon Norge, vi kunne aldri ha drevet Visjon Norge i 17 år, uten at vi hadde praktisert, personlig og med Visjon Norge, loven om å så og høste. Det hadde vært helt umulig – men dette er bibelske prinsipper, da, som da, da, da, når du studerer Skriftene, for det er dét det er snakk om. Dette er jo da levende teologi hvor vi praktiserer det vi preker om [...] Og alt det vi har, det er jo noe som vi har sådd da spesifikt for
."

Og berre eitt eksempel til, frå ein enorm haug: "Vi kan så spesifikk [...] Det er klart, dette, at djevelen er jo livende redd for at det skal komme ut, dette budskapet om å så og høste" (8. september 2014).

Kvifor skal Visjon Norge-sjefen beklage eit av hovudelementa han har bygd kanalen på – og trudd og tilrådd i fleire tiår? Kvifor trur nokre av leiarane i kristen-Noreg at dei kan få Hanvold til å snu opp ned på det han trur på? 

Og korleis kan ein så stolt mann be om orsaking?

Forsiden på Jan Hanvolds bok Himmelsk økonomi

Framsida på Hanvolds bok Himmelsk økonomi (2006 Vision Heaven Ltd.)

Men vent litt, Sigmund! Hanvold kan beklage! Tysdag 17. mars beklaga han jo fleiping med handhygiene, smitte og Den heilage ande

Å? La oss sjå på litt av den "orsakinga" frå Hanvold (JKH) og Hans Jacob Bekken (HJB): 

· JKH: "[...] det var en galgenhumorspøk, og selvfølgelig: Jeg beklager det, men bakgrunnen for det ... det er jo ... 
[...] så er det klart at jeg ber, men jeg bruker også, også, jeg har jo dynamitt, ikke sant? Så jeg har jo denne sprayen her, så jeg tar litt nitroglyserin. Og så går det liksom igjen, med bønn og nitroglyserin [spruter i munnen]. 
[...] Så jeg bare beklager det, altså, det var en spøk, dette her med Haddal i går. Og jeg tror det er bare dette at avisene ikke har noe å skrive om. 
[...] Men som jeg sier: Jeg beklager så mye. Vi skulle overhodet ikke tatt den spøken. Det ser jeg jo i ettertid. Men som jeg sier: Vi følger helsevesenets prosedyrer her på Visjon Norge, vi har flere folk i karantene. [...]
Og som vi sier: Vi holder én meters avstand her nå, Hans Jacob. [...]"

· HJB: "Ja, virkelig, altså, men jeg tror at vi likevel skal være frimodige, altså som en kristen evangelisk TV-kanal, og si at det fins en frihet ifra frykt her. Så vi, vi, det er ikke noe galt i det, mener jeg, altså. Det tror jeg ikke. Men det kommer folk som ønsker å så inn her, Jan."

· JKH: "[...] det er klart: uten Jesus i hjertet mitt, så hadde jo jeg vært engstelig. Det er jo bare sånn [...] og så må vi ikke glemme å ha litt selvironi og ha det litt gøy samtidig. He he. Men jeg beklager den galgenhumoren." [Klappar hendene saman, gliser.]

· HJB: "Ja, hvis det var støtende – hvis det var støtende."

· JKH: "Ja."

· HJB: "Det er så. Men vi får bare fortsette å gjøre det vi skal her på Callsenteret." 

Sitat slutt (mi utheving). Video i kommentarfeltet her.

TV-kanalen gir likevel, på Facebook-sida si, inntrykk av at Hanvold er lei seg. Hanvold sjølv har ikkje skrive noko sånt, eller klart å beklage utan å fjase og trekke orsakinga tilbake. Hanvolds ja til Hans Jacob Bekkens atterhald "hvis det var støtende" er eit viskelêr over den halvkvedne orsakinga. Det er òg ei øydelegging av den meir reelle orsakinga han gav overfor Dagbladet.

Jan Hanvold – og Rodney Howard-Browne, Paula White-Cain, Dionny Baez og andre "salva" heltar han har – herjar. Dei herjar ved å seie dei mest absurde ting om helsespørsmål. Nokre fleipar, nokre er dønn seriøse. Dette kjem i tillegg til framgangsteologi og pengepress dei har plaga folk med i årevis. Dette er farleg tankegods, og under ein pandemi blir det ekstra farleg. Hanvolds såkornheltar kjem ikkje til å angre, og dei kjem ikkje til å bli ufarlege. Hanvold syg framleis inspirasjon frå dei. Han bryr seg meir om kva dei seier enn kva Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband seier – anten det gjeld teologi, helse eller å seie unnskyld utan reservasjon.

Er ikkje no begeret snart fullt for kristne frå Normisjon og NLM som i ei årrekke har gitt Hanvold program å sende? 

Er det best for kristen-Noreg å stikke fingeren i jorda – og innsjå at sjølvutnemnde apostlar ikkje endrar seg?

Gå til innlegget

Pengefrøets hjelpere

Publisert 25 dager siden

Å samarbeide med Visjon Norge i mange år er å støtte Visjon Norge. Å la en framgangsteolog få vise fram litt annen teologi hjelper først og fremst ham. Ønsker noen virkelig å være en nyttig idiot, et stuerengjøringsmiddel, for velsignelse mot betaling?

Vårt Land intervjuet nylig Visjon Norges sendepartnere. Det er en fin artikkel, men noen av intervjusvara er smått rystende. Jeg har fulgt Hanvolds visjon noen år og utfordret sendepartnere før. Så la meg kommentere noen av svara.

For flere av sendepartnerne vil det å sende program på Visjon Norge være å gi kanalen et skinn av å være stueren. Man får ut noen budskap, kanskje til mange, men budskapa blir gisler for trosbevegelsen. (Ja, den fins ennå, og Hanvold er høvdingen.) Kanalen er og blir basert og gjennomsyret av herlighetsteologi, med den dominerende Oral Roberts-versjonen av "loven om å så og høste".

– Jeg var glad da jeg så at Jan Hanvold på Facebook tok avstand fra at man kan kjøpe helse og frelse for penger, sier Ludvig Nessa til Vårt Land. 

Nei, Nessa, Hanvold tar ikke avstand. Om han tar avstand, nuller han den ut straks det prekes "såkorn" for frelse (som i eksempelet i NRKs "Oppdatert"), helse og velsignelse.

Nessa syns det er raust av kanalen å gi ham sendetid. Nei, det er ikke raust, Nessa. Det er noe kanalen gjør for å styrke sin stilling blant dine konservative venner uten herlighetsteologisk bakgrunn. Hvis du "får sendetid gratis" - eller Hanvold "sår sendetid" – er det heller ikke raust. Du kunne like gjerne få penger for å sende på kanalen. De bruker deg. Og Hanvold "sår" som kjent fordi han vil ha en høst. Ikke fordi han er gavmild. Se òg skildringa av møtet med Ludvig Karlsen i boka Himmelsk økonomi.

Morten Askeland i Åpne Dører sier Visjon Norge er én av flere plattformer de bruker. Ja vel? Da skader det kanskje ikke mye å slutte å sende der; dere når jo ut via andre?

– Vår erfaring er at folk klarer å skille mellom oss og kanalene vi bruker, sier Askeland. Min erfaring: Folk blir opprørt av at Åpne Dører sender på en kanal som bygger på velsignelse mot betaling. Og noen, blant Hanvolds tilhengere, bruker Åpne Dører som argument for Visjon Norges rett til å eksistere. At Visjon Norges eksistens bygger på usunn teologi og aggressiv innsamling som påvirker til bunnskrapte lommebøker, det tenker visst hverken disse eller Askeland stort på.

Om det er ting de reagerer på, sier Askeland, foretrekker han at de tar det direkte opp med dem det gjelder. Da lurer jeg på: Har Askeland noen gang tatt opp Hanvolds innsamlingsmetoder med ham? Teologien? Hvordan gikk det i så fall? Eller er det ingenting som har plaget Åpne Dører nevneverdig før Baez-bråket?

Jeg kunne ha sagt mer om Åpne Dører og hvordan Hanvold gjør som han vil med dem – som ved Maldonados møter 2016 – men lar det ligge nå.

Tor Tjeransen i Adventistkirken gir uttrykk for at Adventistkirken ikke stiller seg bak Hanvolds preik og pengepress. Men har man sendt program hos trosbevegelsen siden 2003, har man i noen grad legitimert svermeriet. Om ikke annet så ved det at man gir kanalen pen pynt å vise – innimellom all "så inn her nå", "seer sår inn 1000 for dame med angst" og "kjøp boka 22. juli-profetien". Man holder liv i Kenneth Hagin-teologiens spredning (en lære adventister pleier å sky). Man puster liv i en visjon som egentlig aldri var liv laga, men i sterk grad får økonomi fra minstepensjonister og andre sårbare. Og fra gratis program med sendepartnere. 

Tjeransen sammenlikner det å sende på Hanvolds kanal med å sende på NRK og TV 2. Som om de sistnevnte gir seg ut for å være Guds talerør. Eller endetidselitens apostler. Dette argumentet er så velbrukt, og dumt, at jeg ikke kommenterer det mer enn som så.

Mary Anette Skaaheim i Jesusnett (Normisjon) mener at samarbeidspartnere ikke har ansvar for kanalens innhold. Tja. I utgangspunktet er det vel slik. Men Skaaheim har formidlet til Visjon Norge at Baez-prekenen ikke har dekning i Bibelen. Så litt ansvar føler de. Og prøvde de ikke å påvirke i forbindelse med Bayo Oniwinde (nigeriansk-britisk, venn av Hanvold, i media 2015–2018)? 

Ærlig talt, Skaaheim ...: 

– Jan Hanvold selv har vært tydelig overfor oss og offentlig at de ikke ønsker å stå for en teologi som selger frelse eller helbredelse for penger. 

Dette sier du til Vårt Land. Jesusnett vil fortsatt lage program til Hanvold. Dette om Hanvolds "tydelighet" er naivt på grensen til det nusselige av dere. Om dere til sommeren kan dokumentere dette – at kanalen ikke har prekt såkorn for frelse og helse siden Baez – da kan vi si at det var rett å ta "tydeligheten" på alvor.

Forstå meg rett. Jeg tror Hanvold selv tror - iblant – at det er forskjell på pengefrø for frelse og betaling for frelse. Det gjør det ikke bedre å samarbeide med ham.

Det er òg naivt å tro du kan endre Visjon Norges reelle profil og lære ved å få noen flere evangeliske sendepartnere. Det gir litt mer påfyll av annet enn Hagin, Roberts og Howard-Brownes tankegods, men endrer ikke noe varig og dypt. Se på TBN og God TV – har de fått noe særlig annen profil? Denne forandringstanken ser jeg også i Tro og mediers nyeste kommentar. Jeg syns det konkluderes på nesten hårreisende vis, og jeg har tatt det opp med Jarle Haugland.

Både Åpne Dører og Adventistkirken uttrykker at de vurderer fortløpende hvor de skal sende. Velsignelse mot betaling ser ut til å være med i vurderingen. Men ennå har de ikke funnet noe som er ekstremt nok til å trekke seg fra Hanvolds kanal. Det som måtte til for å overhodet snakke om det, var tilsynelatende "Pengepredikanten" på NRK i 2016 og "Guds virusvern mot betaling" nå. Politianmeldelse for menneskehandel har jeg ikke hørt mange si noe om – greit nok – men jeg håper dere så "Norge bak fasaden" (første episode). Det som ser ut til å veie mer enn all farlig forkynnelse, og utnytting av mennesker, er uansett dette: Ønsket om å nå et så stort publikum som mulig.

Vel, noen har ikke latt det suget trumfe etikk og moral. P7 Kristen Riksradio har valgt å ikke sende på Visjon Norge. Oase trakk seg unna (jf. Vårt Land etter "Pengepredikanten". De er ikke antikarismatiske, men de kan ikke stå for velsignelse mot betaling.

Og for å bli litt åndelig: Tror du på ferdiglagte gjerninger? På at Gud leder deg og budskapet ditt til dem som skal høre? Hvorfor tviholder du da på å sende på en svær plattform med helsefarlig grunnmur og forkynnelse? Er det ikke bedre å nå ti folk i måneden med godt budskap – enn å nå hundre mens man hjelper en "landeier" å drive giverslaveri?

Snart synker antakelig Visjon Norge. Vil dere bli med ned eller gå i livbåten?

Gå til innlegget

På troverdigheten løs, Visjon Norge?

Publisert 4 måneder siden

En kristelig kanal bør kanskje snakke sant om seg selv og andre?

«Norge bak fasaden» heter TV 2s nye dokumentarserie. I første episode (25.11.) var det blant annet et kritisk blikk på Visjon Norge. Visjon Norges Maksymilian Pyra er politianmeldt av en tidligere elev på Visjon Bibel- og Mediaskole (FM-Bibelskolen). Den nyeste og alvorligste anmeldelsen gjelder menneskehandel. Den tidligere eleven, Dariusz Stawinski, hevder også at Pyra nærmest beslagla økonomien hans – og at han drapstruet ham. 

Jeg skal ikke her gi mitt syn på disse anklagene. De er likevel en bit av bakteppet for det jeg vil ta opp. Er det kun jeg som ser et slags mønster av uredelighet og faktaforakt? 

26. august i år. Det er kveld, og Visjon Norge sender Studio Direkte. Her forteller ansvarlig redaktør Hanvold at det kommer en TV-dokumentar. Denne vil være noe «à la Brennpunkts Pengepredikanten», sier han. Hanvold forklarer at i dokumentaren anklages Visjon Norge for menneskehandel. 

I samme sending påstår Hanvold at agendaen til nevnte Brennpunkt er å «ødelegge all kristen, bibelsk virksomhet». I tillegg kommer en rekke påstander om avisa Dagen, som angivelig er ei «forferdelig avis». Om seg selv sier Hanvold blant annet: «Jeg har overhodet ikke noe med penger å gjøre i Visjon Norge, hverken utbetalinger eller det som kommer inn. Jeg har ingen rettigheter til ... til noe som helst.» Troverdig? 

Jan Hanvold klager over en fyr med debattinnlegg i Dagen. Mange innlegg, høres det ut som: En fyr som angivelig alltid sitter foran et tastatur. Dette er en vanlig anklage fra Visjon Norge-venner mot undertegnede. Og jeg er vel den eneste som har hatt mange kritiske innlegg om Visjon Norge – hovedsakelig i forum eller spalter hos Vårt Land og Dagen. 

Typen med tastaturet har vært tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling, hevder Hanvold. Hvorfor? For å bruke helsa mi mot meg? For å understreke at Dagen ikke har kontroll på spalter og debattforum? Problemet er at undertegnede aldri har vært tvangsinnlagt.  

Sprer Hanvold falske rykter om kritikere, er det ille. Skulle han sikte til en annen person enn meg, er det fortsatt en omtale av folks psykiske helse som ikke er en pastor verdig. Og det fins – enten ledere som Hanvold tror det eller ei – folk som har vært tvangsinnlagt og like fullt har gjennomtenkte ståsted og legitime ytringer.  

To måneder senere, 31. oktober. I Studio Direkte forteller Jan Hanvold igjen om «Norge bak fasaden» – men nå vet han plutselig ikke hva TV 2s program tar for seg. Ikke et knyst om menneskehandel. Troverdig? 

Mandag 25. november, samme dag som første episode av «Norge bak fasaden», kom Dagen-saken «Polsk Visjon Norge-pastor anmeldt for menneskehandel». Visjon Norge får der anledning til å si sitt om dokumentarens innhold – men lar det være. Kanalen sier til Dagen at den ikke kan kommentere en privatsak. Troverdig? Samme dag kommenterer kanalens Arne Pedersen (som stilte i dokumentaren) mye i Norge Idag og på Facebook. Dagen etter gjør Jan Hanvold det samme 

Om Visjon Norge vil være en seriøs, kristelig aktør, kan de da ha en lemfeldig omgang med sannheten? For eksempel når lederne dømmer privatpersoners psyke og andre mediers motiv? Hvis virksomheten er bygd på gudsord til Jan Hanvold og er en kult rundt hans person, skjønner jeg at svaret ikke er opplagt. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
22 dager siden / 1199 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
16 dager siden / 1198 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
8 dager siden / 843 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 684 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 633 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
rundt 1 måned siden / 585 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere