Sigmund Voll Ådnøy

Alder:
  RSS

Om Sigmund Voll

Oppvaksen: Madagaskar og Follo. "TCK - Third-Cultural Kid". Interesse for språk og tematikken makt/avmakt o.l. Barne- og ungdomsarbeidar. Kan ein del om TV Visjon Norge.
Gitt ut boka Tier der andre taler (2018).
Tlf. 966 23 067. Facebook.com/siggysportif Twitter.com/SigmundVoll

Følgere

Finn årene før du ror, Ola Grytten

Publisert rundt 12 timer siden

En NHH-professor krever større redelighet fra NRK - men ser ikke bjelken i sitt eget øye.

«Ellingsens utgangspunkt er at jeg har skrevet at NRK har hevdet at BCC-medlemmer er hjernevasket og at lederne er kriminelle. Men hvor har jeg skrevet det? Ingen steder.» 

Det skriver Ola Grytten (avisa Dagen forrige uke) i sitt svar til NRK-responsen v/prosjektleder Cecilie Ellingsen. Det gjelder altså dokumentaren «Guds utvalde: Smiths venner». Etter at denne ble sendt, trådte professor Grytten til som en slags BCC-forsvarer. Men freidig offensivt. Han hjelper gjerne BCC-lederne med å sverte NRK Brennpunkt. 

Grytten skrev i sitt første innlegg (det Ellingsen besvarte) at NRK «legger premisser i hendene på publikum slik at de trekker de konklusjonene NRK ønsker». 

Jeg ser ikke mye forskjell på 1) å si at NRK hevder noe og 2) å si at NRK aktivt gir folk premisser slik at folk trekker de slutninger NRK ønsker. 

Grytten skriver også: «NRK insinuerer økonomisk kriminalitet eller sammenblanding av privat og menighetsøkonomi.» Og: «Professor i skatterett Ole Gjems-Onstad konfronterer NRK med at deres insinuasjoner om økonomisk kriminalitet er uforståelig». 

Å insinuere vil si å antyde, beskylde på en fordekt måte. Å si at NRK insinuerer noe er i praksis å si at de hevder det, om enn litt lavmælt. Gryttens budskap  da bli at NRK blant annet har påstått at noen av lederne er kriminelle. 

I sitt nyeste innlegg skriver Grytten noe litt mildere. Han sier at NRK «fremstiller saken på en måte som åpenbart lett forleder publikum til å tro at menighetens medlemmer er hjernevasket og det foregår økonomisk kriminalitet». 

En måte som lett forleder, altså. Så NRK er ikke så skyldige likevel? Best å bestemme seg snart. 

Grytten skriver: «Så til Jonathan van der Linden, som har drevet falskneri overfor BCC, og som NRK benytter som kilde. For det første sier Ellingsen jeg feilinformerer når jeg hevder han ikke har hatt en ledende rolle innenfor BCC. Det sier en del om presisjonsnivået når NRK ikke skjelner mellom å være ansatt i en bank knyttet til et trossamfunn og være leder i en menighet.» 

Det sier litt om presisjonsnivået hvis Grytten ikke medgir at BCCs organisasjon er langt mer enn menighet(er). At banken var en viktig del av BCC. «En ledende rolle innenfor BCC» var nettopp det Van der Linden hadde.

«Les kommentarfeltene på NRKs egne hjemmesider, så kan man selv se hvordan folk oppfatter denne saken, og hvordan BCC-medlemmer opplever grov hets på bakgrunn av NRKs oppslag.» 

FolkFolk har oppfattet dokumentaren på ulike måter. Folk flest har ikke hetset BCC-medlemmer. Det er skikkelig ille med hets mot noen av medlemmene, og med synsing fra noen om ting de ikke vet noe om. Men la oss ikke overdrive. 

Jeg syns det er verdt å merke seg hva avisa Dagens leder sier (tirsdag 24.11.):  

«For et ordinært medlem i BCC er det ikke vanskelig å forstå opplevelsen av å stå overfor en mektig motpart når det er NRK man møter. Hos en allerede sårbar minoritet kan følelsen av utenforskap allerede sitte dypt i, og det at det blir satt et slikt søkelys på menigheten kan bidra til at denne følelsen blir forsterket. 

På den annen side kan ikke dette i seg selv være noe avgjørende argument mot kritisk journalistikk. Det kan komme reaksjoner også om fremstillingen er perfekt balansert. Det handler blant annet om holdninger, eller fordommer, som finnes blant annet hos dem som ytrer seg i ulike kommentarfelt.» (Min utheving.) 

Jeg føler med de som blir plaga. Det tror jeg NRK Brennpunkts folk også gjør. Hvem gjør ikke det? Dette er ikke NM i empati-selfies. «Dersom dette ikke var hensikten», skriver Grytten om NRK og at barn blir trakassert. Dette er svært grovt. Og feigt.

Og pinlig. Man bør bruke årer når man ror, ikke kyllingklubber

 

På forhånd takk fra en «utenforstående» 


P.S. I sitt første innlegg skrev Grytten også: «Jeg sendte ytring til NRK, der jeg stilte kritiske spørsmål ved deres innslag. Dette nektet de å publisere. De som hevder at det ikke er rom for alternative røster hos BCC, dokumenterer så til fulle at den karakteristikken passer bedre på dem selv!» Dette er nesten infantil argumentasjon. NRK Ytring får mange innlegg tilsendt. NRK Ytring er blant arenaene der det er aller vanskeligst å få innlegg/kronikk publisert. Selv med høy aktualitet er det vrient. Og selv med en god tekst. Noe Gryttens tekst forresten slutta å være midt i det siterte avsnittet. Fra et ovarenn av syt og logisk brist bærer det ut i en hoppbakke av fordreining og uredelighet, med nedslag til 12 i stil.

Og dessuten: Ole Gjems-Onstad fikk et liknende innlegg publisert på NRK Ytring. Og: Gryttens to innlegg på Dagen.no er delt eller likt tusenvis av ganger. Ting blir lest og hørt. Ingen grunn til å sutre. Men dét gjør Grytten (som tilsynelatende leker ekspert på både redaksjonelt arbeid, journalistikk, dokumentarisme og retorikk) – også i en Kanal 10-video denne uka. I prat med Marita Moltu sier han at han tenkte på Nord-Korea da han så på Kringkastingsrådet, og at NRK er en totalt lukket institusjon. At Brennpunkt la svaret i munnen på seerne (er seerne en gjeng brødhuer?) og at det er manipulerende journalistikk. At en del av dokumentaren er "fake news", selv om han ikke vil si at NRK ljuger. At media i Norge ikke i det hele tatt er tilhengere av trosfrihet ... At Arbeiderpartiet angrep Steinar Reiten (KrF) og sa at vi ikke skulle rette kritisk blikk mot NRK, men at den kritiske journalistikken kun skal gå mot trossamfunna. Og noen andre, mer redelige ting ...

Gå til innlegget

Overtramp fra NRK? #BCC

Publisert 15 dager siden

Takk til de unge voksne fra Smiths venner (Brunstad Christian Church, BCC) som har innlegg i VG 19. november. Fint å høre stemmene deres. Men jeg lurer nesten på: Har vi sett samme dokumentar?

Jeg vil her sitere biter av teksten «Et grovt overtramp fra NRK» og svare litt bit for bit. Jeg forstår at det kan ha vært tøft for mange medlemmer i BCC å se Brennpunkts nylige dokumentar, og ikke minst å se uvitenhet fra forståsegpåere i ymse kommentarfelt. Men jeg kan ikke se noe overtramp fra NRK Brennpunkt.

«Vi har opplevd å bli fremstilt som Norges minst oppegående ungdommer av tungvekteren NRK Brennpunkt, (…).»

Det stemmer ikke. NRK har ikke framstilt dem som lite oppegående. Her syns jeg de leser NRK slik fanden leser Bibelen.

I Brennpunkts dokumentar nevnte Per Olav – selv et ungt medlem av BCC – flere positive sider ved trossamfunnet.

«Så hvordan er det egentlig å bli harselert med i en hel time på NRK?»

Å harselere vil si å gjøre narr av, å drive ap med. NRK gjorde ikke dette i dokumentaren. NRK kan helt sikkert forbedre seg, kommunisere klarere m.m., men kan ikke ta ansvar for alle mulige oppfatninger av det de sender.

«Fordømmelsene i kommentarfeltene på sosiale medier er så massive, at det gjør vondt å lese. Selv om NRK retorisk forklarer at medlemmene i BCC ikke var målskive for denne dokumentaren, så er det likevel oss dere har skutt på.»

Det er ille med denne fordømmelsen – men den er ikke NRKs feil. 

«Alle skjønner jo at ytringsfriheten ikke var det egentlige temaet i programmet. Det altoverskyggende bilde man sitter igjen med er «pengekarusellen». En miks av penger, kristendom og makt.»

«Pengekarusellen» er et relevant bilde. NRK tok for seg karusellen hvor noen av lederskikkelsene i/rundt BCC har sittet. Ytringsfrihet var òg et tema.

De unge voksne viser til innlegget av Ole Gjems-Onstad – og mener det er kompetent og fint. Dette er et innlegg som sporer av i en miks av sutring og fordreininger. Å være høyt utdannet med fin tittel er ingen garantist for at man tar fakta tilstrekkelig på alvor. Dette har NRKs svar til Ole Gjems-Onstad vist ettertrykkelig.

«Ingen oppegående ungdommer i 2020 vil være en del av et fellesskap, hvis de ikke føler de får noe igjen for innsatsen. Det vi har lært, er at det er best å yte før man skal nyte. Når man gir av tid og penger bør det være frivillig og med glede.»

Det er fint å få noe igjen. NRK har ikke sagt at de unge voksne ikke får noe igjen, selv om dokumentaren pekte på hvor en del penger ender.

Frivillighet er viktig – men innebærer ikke alltid en enkel, svart-hvit tematikk. Noen ganger er noen engasjement mindre frivillige enn de involverte tror der og da.

«Menigheten vår har sunne verdier. Og det er gøy å være en del av en ungdomsklubb med et høyt aktivitetsnivå, der man lærer å ta ansvar og vise omsorg for andre. Vi drar på camper sammen, har ukentlige aktiviteter og jobber dugnad til inntekt for dette.

Det skaper tilhørighet og gode relasjoner, som er med på å gi livet mening.»

Det er klart det fins sunne verdier og mening hos Smiths venner. NRK sa ikke at det ikke gjør det. Flott.

«Vi ønsker å stå opp for vår kristne tro, men det blir tragisk å skulle forsvare seg på denne måten fra feilaktige inntrykk skapt av landets største mediekanal.»

Det er litt tragisk, dette forsvaret. Når de snakker om inntrykk, håper jeg innleggsforfatterne vet at det ikke bare er avsender (av budskap/dokumentar) sitt ansvar. En dokumentar kan gi uttrykk for noe. Seerne kan få inntrykk av noe. Seerne (mottakerne) har (med)ansvar for hva de får inntrykk av.

«Noen BCC-ungdommer opplever det annerledes enn vi som står bak dette innlegget.»

Flott at dette tas med!

«Men hvis vi skal få en seriøs debatt om de viktige temaene som druknet i dokumentaren, så la være å blande dette sammen med kriminelle kilder og langt på vei insinuere økonomisk svindel uten noe mer konkret. Vis litt respekt.»

Fint at det ønskes debatt. Når det gjelder at tema eventuelt drukner i en dokumentar: Det er begrensa hvor mange tema som får plass i en dokumentar på 60 minutt. Jeg regner med at skribentene forstår dette.

«Kriminelle kilder»? Slurvete og unødvendig. Ikke særlig respektfullt, heller. Van der Linden har innrømmet at han har gjort noe kriminelt i fortiden. (At noen tror at han var alene om det, er forresten mildt sagt fascinerende.)


Beste ønsker

Sigmund Voll Ådnøy 
Medmenneske og kritiker. Tidligere med i karismatisk miljø med sekteriske trekk.

P.S.: Jeg tror noen av innleggsforfatterne bør lese Geir Ødegårds tøffe, men faktabaserte kommentar – under innlegget på VG.no:
«Det er godt jobbet å kritisere NRK, og samtidig ikke komme med et eneste argument mot de tingene NRK dokumenterer.

Denne kronikken står dermed til stryk da dette bare blir enda mer føleri.»

Gå til innlegget

I veka som gjekk blei det offentleg kjend: Fleire sendepartnarar forlet Visjon Norge. I det høvet har eg funne fram «høgdepunkt» frå kanalen dei jobba med: fasar, enkelthendingar og sitat. (Eg lovar: Eg har ikkje tatt med helvetesskremsler frå Mary K. Baxter, og ikkje manifestasjonsmøte med Debbie Rich. Dét slepp du å lese om.)

Noko av det eg deler her, er kanskje ikkje ting sendepartnarane stod for. Mange hevdar likevel at dei legitimerte alt gjennom samarbeidet:

1: Startfasen (2003) 
Visjon Norge, eit barn av trusrørsla og truspredikant Jan Hanvold, dukkar opp denne våren

Hausten same året veks det fram eit anna barn av rørsla: den no nedlagde Verdibanken. Banken skal ha "verdig trengande" i fokus, men blir på eine og andre måten dominert av Hanvolds gamle ven Arne Lund, og etter kvart av tvilsame investeringar. Lund er ikkje den mest synlege – meir som ein tilbaketrukken gudfar i rørsla – men gjestar kanalen fleire gonger. (I 2015 sit han der til dømes og seier at nokon må gi 200 000 kroner.)

2: Pengar og profeti (2006)
Visjon Norge-sjefen gir ut boka Himmelsk økonomi. Den blir ei lærebok for mange av dei som følger Hanvold. 

I mars same året får Hanvold ein profeti frå sitt store førebilete, Rodney Howard-Browne. Howard-Browne seier at innan 16. mars 2011 vil Hanvold ha ein TV-stasjon i kvart land i Europa. Han treng ikkje bekymre seg for pengane, er bodskapen frå Herren. Profetien blir levert på ei møteveke i Sverige der Linda og Gunnar Bergling er vertskap. 

3: Howard-Brownes norgesbesøk (2008 og 2009) 
Howard-Browne har møte i Forum kino (Bergen) og i Mjøndalshallen. I Mjøndalen er òg kona, Adonica, med. Visjon Norge er hovudarrangør og sender møta på TV. Innhald i møta forutan forkynning: Mellom anna at eit pastorpar i Bergen ligg på golvet og får pengar frå publikum lagde på seg. At ei svær kiste blir sett fram i Mjøndalen for at du skal legge pengar i, etter å ha høyrt Rodney Howard-Browne preike om Baals-profetane. At ein fyr hoppar høgt opp frå stolen og ein annan rullar nedover trappa. 

I eit anna møte i Forum kino gjer Hanvolds gjest Richard Moore narr av å handle brukt. Han hevdar at sånt vitnar om lita tru. I tillegg klagar han på kor keisamt det er på hotellet. Sjølv eg som karismatisk propell klør meg litt i hovudet av denne fokuseringa, der eg sit for å få meir "salvelse". (Moore kom frå tenesta/kyrkjelyden til Howard-Browne i Florida.)

4: Funksjonshemming (2010) 
Visjon Norges gjestepredikant Thurman Scrivner sender sjokkbølger inn i kristen-Noreg og splid inn i karismatiske miljø. Dåverande redaktør i Vårt Land Jon Magne Lund skriv:

"Det er lenge siden så ubibelsk forkynnelse har fått lov til å flyte fritt i TV-mediet som da Thurman Scrivner i september var predikant på en rekke møter i TV Visjon Norge. Scrivner forkynte at mennesker får kreft fordi de har syndet, at funksjonshemmedes barn er straff for synd, og han advarte mot å ta cellegift."

5: Strikk og gi (2013) 
"You lady. Give to this station twenty thousand crowns. Because you have! You can give." 

Dét seier Visjon Norges innsamlingspredikant, Glory Backman, 21. november. Ein sjåar har ringt inn, forklarer Inger Hanvold og Geir Apold. Sjåaren kjenner seg att i det Backman sa om at nokon som strikka, såg på. Og Gud viste henne at denne sjåaren, som sat og strikka lue, må gi 20 000. Sjåaren har ringt inn, slik ho blei oppfordra til. Ho har det kanskje tøft; ho spør om forbøn. Klart dei skal be, lyder svaret - før dei kjapt legg til at sjåaren må vere lydig og gi kanalen 20 000.

6: Gåve til Visjon Norge aukar sjansen din for bønesvar (2014) 
"Du mikser dine bønner med et offer. Halleluja. Amen, og da vil dine bønner ha en dobbelt effekt. Amen! Dette er ikke løgn, dette er ikke manipulering, det er bare at når du spesifiserer ditt såkorn, amen, gir såkornet et navn, ja vel, så vil du få en høst på det."

Ansvarleg redaktør, i direktesendt møte frå Bergen 12. februar

7: Velsigning mot betaling (2015) 
Vårt Land og NRK belyser denne våren velsigning mot betaling og Visjon Norges ven Bayo Oniwinde. I forvegen er det komme liknande stoff frå avisa Dagen, og endå tidlegare frå Facebook-sida Nei til Visjon Norge (som eg redigerte). Men med NRKs dekning får mange nordmenn for alvor opp auga – for visjonær "velsigning mot betaling".

Eit par år etter blussar det opp meir i media om Oniwinde og kanalens metodar og retorikk. Oniwinde er på nokre måtar ein gentleman, men saman med finske Glory Backman var han lenge den mest aggressive pengesamlaren for Visjon Norge. (Han har forklart på TV-kanalen og til meg på Facebook at han hadde ei oppleving med Herren på landsbygda i India. Denne gjorde han meir frimodig når det gjaldt innsamling til «Guds arbeid».) 

8: Lite oppgjer, mykje Maldonado (2016) 
Eit år med oppgjer for trusrørsla og delar av pinserørsla. Mykje bra blir sagt og gjort, Vårt Land har gravestoff om Sentermenigheten og Dagen om Sannhetens Ord – men få set trusrørsla sin kanal, Visjon Norge, i same konteksta. Like fullt blir det mykje mediedekning av Visjon Norge – i samband med eit storfint besøk. Den såkalla apostelen Guillermo Maldonado kjem med eit team på 64 personar ... 

9: Skiljeliner  og "apostlar" som finn kvarandre (2016) 
NRK Brennpunkt viser dokumentaren Pengepredikanten 25. oktober. Vårt Land følger opp, blant anna med intervju med stiftinga Oase v/Asbjørn Simonnes. Oase vil ikkje ha noko med velsigning mot betaling å gjere. 26. oktober er Alf Gjøsund gjest i Dagsrevyen, etter eit innslag med bl.a. Dagrun Eriksen (KrF), Espen Ottosen (NLM) og Innsamlingskontrollen.

Vårt Land melder same dag som dokumentaren at "sjefene i de store misjonsorganisasjonene må forsvare sin pengebruk overfor et styre, en generalforsamling og en kontrollkomité. Det gjør ikke Jan Hanvold."

Visjon Norge-sjef Jan Hanvold kallar ein medarbeidar som hjelpte Brennpunkt for Judas. Fleire medium skriv om det, òg Dagen v/sjefredaktør Vebjørn Selbekk. 28. oktober skriv Hanvold på Facebook:

"Selbekk er jo tysker, å har røtter i DDR. Der drev de med å angi hverandre. Og Selbekk opererer i kjent Stati stil, når han kaller tyveri av dokumenter for varsling. Det var nettopp dette også Stasi holdt på med. Dette er takken en får ifra en bror, som en har stått opp for, når det har stormet. Men som selger sin bror og venn for pressestøtten. Da kan du skrive om Jan, Jesus og Judas. Må Gud velsigne deres egen rettferdighet, å alle mobbe journalister i Dagen. Jeg ber for dere, at Gud må se i nåde til dere."

I kjølvatnet av Brennpunkt går ein kjend oslopastor inn for å hjelpe Hanvold. Fram til då har han og TV-pastoren hatt litt distanse og usemjeFrå og med denne hausten skal dei støtte kvarandre for fullt. 

10: Sverting og meir pengepress (2019) 
“Og det er klart, det, at [Dagen] slipper jo til da psykiatriske pasienter på nettet sitt – i debattinnlegg. Jeg har selv snakket med Vebjørn Selbekk – og sier at: - Denne personen, sier jeg, han har jo vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sjukehus. Mannen er stein stokk gæren. Det eneste han bruker tida på, det er å sitte foran et tastatur og skrive. Så hvis dere skal bruke slike folk til et sannhetsvitne for det ene eller det andre, jammen, da – da kan ikke jeg ta dere seriøst”

Visjon Norge-sjefen, 26. august

7. april fekk ein sentral Visjon Norge-tilsett, Arne Pedersen, høyre at han måtte gi 110 000 kroner til kanalen.

11: Actionfylt vinter og vår (2020) 
2020 kr for virusvern frå vår Herre, preikar kanalen. 

250 000 i gebyr frå Forbrukertilsynet for villeiande og aggressiv marknadsføring. Får kanalen. 

3. mai forkynner pastor Hanvold om å "velsigne dem som forbanner deg og forfølger deg, amen [...] Jeg orker jo ikke å fylle huet mitt med hva gamle grinebitere måtte mene om meg. Eller psykiatriske pasienter, som har vært tvangsinnlagt på psykiatrisk, som driver på nettet" (i sundagspreika si).

PFU-nederlag ... Dét vil ikke Visjon Norge snakke om. Er ikkje all reklame god reklame likevel, Jan Hanvold?

Gå til innlegget

Kvifor skal Hanvold seie unnskyld?

Publisert 9 måneder siden

Sist månad lova Dionny Baez Guds vern mot Covid19-viruset – til dei som spesifikt "sådde" 2020 kroner for det. Dette skjedde på TV Visjon Norge. Delar av kristen-Noreg etterlyste ei orsaking frå ansvarleg redaktør Jan Hanvold. Men kvifor skal han beklage eit av elementa han har bygd kanalen sin på – og trudd på i fleire tiår?

(Dette innlegget kan lesast som ein oppfølgar til «Pengefrøets hjelpere», og ei ny helsing til Visjon Norges sendepartnarar.)

Litt bakgrunn: 27. februar kommanderte altså Visjon Norges velkjende gjest folk til å gi kanalen pengar. For å få vern frå Himmelen mot viruset som herjar i verda.

Noko av det viktigaste for Jan og Inger Hanvolds verksemd er "lova om å så og hauste". Ein essensiell ingrediens i denne lova er "du kan så spesifikt": Du kan så pengar for å bli frisk, eller for frelse for familien. Om du treng eit hus, kan du gi pengar til ein person eller ei teneste/verksemd (gjerne noko(n) som har med hus å gjere eller som har suksess) – og kalle pengane "eit såkorn for hus". Plante eit (hus)pengefrø, altså. Du kan forresten plante pengar for ei kone også, ifølge Hanvolds bodskap i Bergen i 2014. Eg har ikkje prøvd akkurat det, men det høyrest spenstig ut.

I tillegg til å byggast på, blir denne "ingrediensen" repetert i Hanvolds historieforteljing. For eksempel i Studio Direkte 8. mars, då Jan Hanvold sa dette om korleis dei – ja, nettopp – har bygd kanalen på sin eigen "så spesifikt"-praksis: 

"Vi har jo – jeg har jo prekt dette her i ikke – mer enn 17 år. I mine to bøker "Gud og MAMMON" og "Himmelsk økonomi" så underviser jeg sterkt og tydelig om dette. Og alt det vi holder på med, det er jo, det er jo en frukt av det. Før vi begynte TV-kanalen, Inger, så drev vi og sådde spesifikt
[...] Jeg husker jeg sådde til Tore Haugerud, som drev Haugen Hotell, og jeg skrev: "P.S. Dette er et såkorn for TV-konsesjon og studio i Oslo." Og da, da fikk vi det. Det var helt overnaturlig.
[...] vi kunne aldri ha starta Visjon Norge, vi kunne aldri ha drevet Visjon Norge i 17 år, uten at vi hadde praktisert, personlig og med Visjon Norge, loven om å så og høste. Det hadde vært helt umulig – men dette er bibelske prinsipper, da, som da, da, da, når du studerer Skriftene, for det er dét det er snakk om. Dette er jo da levende teologi hvor vi praktiserer det vi preker om [...] Og alt det vi har, det er jo noe som vi har sådd da spesifikt for
."

Og berre eitt eksempel til, frå ein enorm haug: "Vi kan så spesifikk [...] Det er klart, dette, at djevelen er jo livende redd for at det skal komme ut, dette budskapet om å så og høste" (8. september 2014).

Kvifor skal Visjon Norge-sjefen beklage eit av hovudelementa han har bygd kanalen på – og trudd og tilrådd i fleire tiår? Kvifor trur nokre av leiarane i kristen-Noreg at dei kan få Hanvold til å snu opp ned på det han trur på? 

Og korleis kan ein så stolt mann be om orsaking?

Forsiden på Jan Hanvolds bok Himmelsk økonomi

Framsida på Hanvolds bok Himmelsk økonomi (2006 Vision Heaven Ltd.)

Men vent litt, Sigmund! Hanvold kan beklage! Tysdag 17. mars beklaga han jo fleiping med handhygiene, smitte og Den heilage ande

Å? La oss sjå på litt av den "orsakinga" frå Hanvold (JKH) og Hans Jacob Bekken (HJB): 

· JKH: "[...] det var en galgenhumorspøk, og selvfølgelig: Jeg beklager det, men bakgrunnen for det ... det er jo ... 
[...] så er det klart at jeg ber, men jeg bruker også, også, jeg har jo dynamitt, ikke sant? Så jeg har jo denne sprayen her, så jeg tar litt nitroglyserin. Og så går det liksom igjen, med bønn og nitroglyserin [spruter i munnen]. 
[...] Så jeg bare beklager det, altså, det var en spøk, dette her med Haddal i går. Og jeg tror det er bare dette at avisene ikke har noe å skrive om. 
[...] Men som jeg sier: Jeg beklager så mye. Vi skulle overhodet ikke tatt den spøken. Det ser jeg jo i ettertid. Men som jeg sier: Vi følger helsevesenets prosedyrer her på Visjon Norge, vi har flere folk i karantene. [...]
Og som vi sier: Vi holder én meters avstand her nå, Hans Jacob. [...]"

· HJB: "Ja, virkelig, altså, men jeg tror at vi likevel skal være frimodige, altså som en kristen evangelisk TV-kanal, og si at det fins en frihet ifra frykt her. Så vi, vi, det er ikke noe galt i det, mener jeg, altså. Det tror jeg ikke. Men det kommer folk som ønsker å så inn her, Jan."

· JKH: "[...] det er klart: uten Jesus i hjertet mitt, så hadde jo jeg vært engstelig. Det er jo bare sånn [...] og så må vi ikke glemme å ha litt selvironi og ha det litt gøy samtidig. He he. Men jeg beklager den galgenhumoren." [Klappar hendene saman, gliser.]

· HJB: "Ja, hvis det var støtende – hvis det var støtende."

· JKH: "Ja."

· HJB: "Det er så. Men vi får bare fortsette å gjøre det vi skal her på Callsenteret." 

Sitat slutt (mi utheving). Video i kommentarfeltet her.

TV-kanalen gir likevel, på Facebook-sida si, inntrykk av at Hanvold er lei seg. Hanvold sjølv har ikkje skrive noko sånt, eller klart å beklage utan å fjase og trekke orsakinga tilbake. Hanvolds ja til Hans Jacob Bekkens atterhald "hvis det var støtende" er eit viskelêr over den halvkvedne orsakinga. Det er òg ei øydelegging av den meir reelle orsakinga han gav overfor Dagbladet.

Jan Hanvold – og Rodney Howard-Browne, Paula White-Cain, Dionny Baez og andre "salva" heltar han har – herjar. Dei herjar ved å seie dei mest absurde ting om helsespørsmål. Nokre fleipar, nokre er dønn seriøse. Dette kjem i tillegg til framgangsteologi og pengepress dei har plaga folk med i årevis. Dette er farleg tankegods, og under ein pandemi blir det ekstra farleg. Hanvolds såkornheltar kjem ikkje til å angre, og dei kjem ikkje til å bli ufarlege. Hanvold syg framleis inspirasjon frå dei. Han bryr seg meir om kva dei seier enn kva Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband seier – anten det gjeld teologi, helse eller å seie unnskyld utan reservasjon.

Er ikkje no begeret snart fullt for kristne frå Normisjon og NLM som i ei årrekke har gitt Hanvold program å sende? 

Er det best for kristen-Noreg å stikke fingeren i jorda – og innsjå at sjølvutnemnde apostlar ikkje endrar seg?

Gå til innlegget

Pengefrøets hjelpere

Publisert 9 måneder siden

Å samarbeide med Visjon Norge i mange år er å støtte Visjon Norge. Å la en framgangsteolog få vise fram litt annen teologi hjelper først og fremst ham. Ønsker noen virkelig å være en nyttig idiot, et stuerengjøringsmiddel, for velsignelse mot betaling?

Vårt Land intervjuet nylig Visjon Norges sendepartnere. Det er en fin artikkel, men noen av intervjusvara er smått rystende. Jeg har fulgt Hanvolds visjon noen år og utfordret sendepartnere før. Så la meg kommentere noen av svara.

For flere av sendepartnerne vil det å sende program på Visjon Norge være å gi kanalen et skinn av å være stueren. Man får ut noen budskap, kanskje til mange, men budskapa blir gisler for trosbevegelsen. (Ja, den fins ennå, og Hanvold er høvdingen.) Kanalen er og blir basert og gjennomsyret av herlighetsteologi, med den dominerende Oral Roberts-versjonen av "loven om å så og høste".

– Jeg var glad da jeg så at Jan Hanvold på Facebook tok avstand fra at man kan kjøpe helse og frelse for penger, sier Ludvig Nessa til Vårt Land. 

Nei, Nessa, Hanvold tar ikke avstand. Om han tar avstand, nuller han den ut straks det prekes "såkorn" for frelse (som i eksempelet i NRKs "Oppdatert"), helse og velsignelse.

Nessa syns det er raust av kanalen å gi ham sendetid. Nei, det er ikke raust, Nessa. Det er noe kanalen gjør for å styrke sin stilling blant dine konservative venner uten herlighetsteologisk bakgrunn. Hvis du "får sendetid gratis" - eller Hanvold "sår sendetid" – er det heller ikke raust. Du kunne like gjerne få penger for å sende på kanalen. De bruker deg. Og Hanvold "sår" som kjent fordi han vil ha en høst. Ikke fordi han er gavmild. Se òg skildringa av møtet med Ludvig Karlsen i boka Himmelsk økonomi.

Morten Askeland i Åpne Dører sier Visjon Norge er én av flere plattformer de bruker. Ja vel? Da skader det kanskje ikke mye å slutte å sende der; dere når jo ut via andre?

– Vår erfaring er at folk klarer å skille mellom oss og kanalene vi bruker, sier Askeland. Min erfaring: Folk blir opprørt av at Åpne Dører sender på en kanal som bygger på velsignelse mot betaling. Og noen, blant Hanvolds tilhengere, bruker Åpne Dører som argument for Visjon Norges rett til å eksistere. At Visjon Norges eksistens bygger på usunn teologi og aggressiv innsamling som påvirker til bunnskrapte lommebøker, det tenker visst hverken disse eller Askeland stort på.

Om det er ting de reagerer på, sier Askeland, foretrekker han at de tar det direkte opp med dem det gjelder. Da lurer jeg på: Har Askeland noen gang tatt opp Hanvolds innsamlingsmetoder med ham? Teologien? Hvordan gikk det i så fall? Eller er det ingenting som har plaget Åpne Dører nevneverdig før Baez-bråket?

Jeg kunne ha sagt mer om Åpne Dører og hvordan Hanvold gjør som han vil med dem – som ved Maldonados møter 2016 – men lar det ligge nå.

Tor Tjeransen i Adventistkirken gir uttrykk for at Adventistkirken ikke stiller seg bak Hanvolds preik og pengepress. Men har man sendt program hos trosbevegelsen siden 2003, har man i noen grad legitimert svermeriet. Om ikke annet så ved det at man gir kanalen pen pynt å vise – innimellom all "så inn her nå", "seer sår inn 1000 for dame med angst" og "kjøp boka 22. juli-profetien". Man holder liv i Kenneth Hagin-teologiens spredning (en lære adventister pleier å sky). Man puster liv i en visjon som egentlig aldri var liv laga, men i sterk grad får økonomi fra minstepensjonister og andre sårbare. Og fra gratis program med sendepartnere. 

Tjeransen sammenlikner det å sende på Hanvolds kanal med å sende på NRK og TV 2. Som om de sistnevnte gir seg ut for å være Guds talerør. Eller endetidselitens apostler. Dette argumentet er så velbrukt, og dumt, at jeg ikke kommenterer det mer enn som så.

Mary Anette Skaaheim i Jesusnett (Normisjon) mener at samarbeidspartnere ikke har ansvar for kanalens innhold. Tja. I utgangspunktet er det vel slik. Men Skaaheim har formidlet til Visjon Norge at Baez-prekenen ikke har dekning i Bibelen. Så litt ansvar føler de. Og prøvde de ikke å påvirke i forbindelse med Bayo Oniwinde (nigeriansk-britisk, venn av Hanvold, i media 2015–2018)? 

Ærlig talt, Skaaheim ...: 

– Jan Hanvold selv har vært tydelig overfor oss og offentlig at de ikke ønsker å stå for en teologi som selger frelse eller helbredelse for penger. 

Dette sier du til Vårt Land. Jesusnett vil fortsatt lage program til Hanvold. Dette om Hanvolds "tydelighet" er naivt på grensen til det nusselige av dere. Om dere til sommeren kan dokumentere dette – at kanalen ikke har prekt såkorn for frelse og helse siden Baez – da kan vi si at det var rett å ta "tydeligheten" på alvor.

Forstå meg rett. Jeg tror Hanvold selv tror - iblant – at det er forskjell på pengefrø for frelse og betaling for frelse. Det gjør det ikke bedre å samarbeide med ham.

Det er òg naivt å tro du kan endre Visjon Norges reelle profil og lære ved å få noen flere evangeliske sendepartnere. Det gir litt mer påfyll av annet enn Hagin, Roberts og Howard-Brownes tankegods, men endrer ikke noe varig og dypt. Se på TBN og God TV – har de fått noe særlig annen profil? Denne forandringstanken ser jeg også i Tro og mediers nyeste kommentar. Jeg syns det konkluderes på nesten hårreisende vis, og jeg har tatt det opp med Jarle Haugland.

Både Åpne Dører og Adventistkirken uttrykker at de vurderer fortløpende hvor de skal sende. Velsignelse mot betaling ser ut til å være med i vurderingen. Men ennå har de ikke funnet noe som er ekstremt nok til å trekke seg fra Hanvolds kanal. Det som måtte til for å overhodet snakke om det, var tilsynelatende "Pengepredikanten" på NRK i 2016 og "Guds virusvern mot betaling" nå. Politianmeldelse for menneskehandel har jeg ikke hørt mange si noe om – greit nok – men jeg håper dere så "Norge bak fasaden" (første episode). Det som ser ut til å veie mer enn all farlig forkynnelse, og utnytting av mennesker, er uansett dette: Ønsket om å nå et så stort publikum som mulig.

Vel, noen har ikke latt det suget trumfe etikk og moral. P7 Kristen Riksradio har valgt å ikke sende på Visjon Norge. Oase trakk seg unna (jf. Vårt Land etter "Pengepredikanten". De er ikke antikarismatiske, men de kan ikke stå for velsignelse mot betaling.

Og for å bli litt åndelig: Tror du på ferdiglagte gjerninger? På at Gud leder deg og budskapet ditt til dem som skal høre? Hvorfor tviholder du da på å sende på en svær plattform med helsefarlig grunnmur og forkynnelse? Er det ikke bedre å nå ti folk i måneden med godt budskap – enn å nå hundre mens man hjelper en "landeier" å drive giverslaveri?

Snart synker antakelig Visjon Norge. Vil dere bli med ned eller gå i livbåten?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere