Rune Aas

Alder: 51
  RSS

Om Rune

Er en kristen broder fra kongsvinger. Har tilhørighet til pinsekirken Filadelfia på stedet. Liker å gå på turer i fjellet, spesielt i Jotunheimen.

Følgere

Det var ikke slik som Darwin trodde at det var

Publisert rundt 2 måneder siden

Skapelsen

Alt i dette innlegget er tatt fra forskeren Michael Behe fra den nye boken hans»Darwin Devolves»   Charles Darwin er kjent som grunnleggeren av evolusjons-læren. Den forteller oss at at alle levende organismer, inkludert oss mennesker, forbedrer seg og blir utviklet fra generasjon til generasjon gjennom et naturlig tilfeldig utvalg. De tilpasningsdyktige dyreartene utvikler  seg og forbedrer seg uten intelligent påvirkning over tid, svært lang tid(4,3 milliarder år)for å tilpasse seg miljøet og drevet av kampen for å skaffe seg mat i næringskjeden i naturen. Til nye og forbedrede egenskaper dukker opp av seg selv, drevet fram av det naturlige miljøet til de forskjellige artene i naturen. Videre at alle organismer utviklet seg til nye dyrearter over milioner av år, drevet fram av ulike arters evne til å forandre seg av seg selv. Det vil si spontane og ikke styrte mutasjoner hos alle skapninger over lang tid, som igjen fører til små forandringer. Mantraet er: «Den sterkestes rett». Forskere innen biokjemi stiller et spørsmålstegn ved denne teorien i dag.          Da Darwin levde hadde han ikke mulighet til å studere cellene på et molekyl- nivå. De hadde ikke mikroskoper som var sterke nok. Darwin trodde, ut fra det han kunne observere, at cellene besto av protoplasma-omtrent som en gele’-klump. I dag har teknologien ført til at vi kan studere celler i detalj på et molekyl-nivå, og i tillegg kan cellenes DNA kartlegges med forskningsresultater og avansert datateknologi . Nå kan vi for første gang i historien se hva slags mutasjoner som har forekommet og i tillegg spore de tilbake til karakteristikkene til disse artene. Oppdagelsen av og kartleggingen av DNA til art etter art har begynt, og man kan da «sjekke» om det som kommer frem stemmer overens med Darwins teorier. Grunnen til at flere og flere forskere ikke støtter Darwin er følgende: De fleste mutasjonene som forekommer(99%) viser at mutasjoner fører til tap av informasjon i DNA til skapningene(jamfør boken «Darwin Devolves». Et eksempel som Behe nevner i boka er isbjørnen. Man har lenge skjønt at isbjørnen er beslektet med den bær-spisende brunbjørnen. Man har nå funnet ut årsaken til dette. Isbjørnen har tilpasset seg polare strøk på grunn av tapt informasjon i DNA. Den mistet fargekoden i en mutasjon. Et brunbjørn-par fødte et avkom med hvit farge. Den har også mistet gen-materiale slik at den kan fordøye sel fett bedre. Se her i en link fra Behe: https://youtu.be/v9AxqLsKmMA    Det samme trekker Behe fram i boken hos disse artene: Finkene på gallapagos, fiskearten Chiklider, som kommer fra ulike områder av afrika, sør-amerika og asia, hunder, som igjen stammer fra ulv og i tillegg e-colli bakterien. Alle disse artene har man nå klart å kartlegge genene til, og det viser seg at mutasjonene fører til tap av informasjon i DNA til de nevnte artene.  Hos hunder, som jeg har nevnt I tidligere leserinnlegg, har for eksempel hunder med mye muskelmasse mistet det genet som regulerer vekst av muskelmassen til hunden(se Behe: https://youtu.be/v9AxqLsKmMA). Behe beskriver disse artene i boken «Darwin Devolves»som jeg refererer til. Etter oppdagelsen av DNA har vi oppdaget at det er enorme mengder informasjon som styrer oppbyggelsen av artene. Bill Gates, oppfinneren av michrosoft, sier at det organiske DNA er mye mer avansert oppbygd en alle dataprogrammer vi kjenner til. Så for å konkludere: Hvor kommer da all informasjonen som gjemmer seg i DNA fra når mutasjoner hovedsakelig fører til tap av informasjon i DNA? Det er, tror jeg, et uttrykk for intelligent design, det vil si at naturen er skapt av en intelligent designer, at det finnes en skaper, slik det står i Bibelen i første Mosebok i kapittel 1!

Gå til innlegget

Svar til Andreassen angående debatten rundt livets opphav i forhold til all den informasjonen som ligger lagret i DNA til alle levende skapninger. Det jeg har sagt tidligere er at det ikke finnes noen påvist katalysator i naturen som fører til all den informasjonen som ligger inne i DNA, og som regulerer alle skapningers vekst og karakteristikker. Katalysatoren som Darwin foreslo gikk på at artenes opprinnelse kom av langsiktige forandringer fra generasjon til generasjon via mutasjoner ut i fra det han observerte på Gallappagos, den berømte «Darwin finken» som han trodde hadde utviklet større nebb over lang tid for å overleve for å spise blant annet nøtter som vokser der. I boken «Darwin Devolves» tar Forskeren og forfatteren Michael Behe opp denne finke-arten. Han viser forskningsresultater som viser at årsaken til overlevelse er den samme som hos isbjørnen som nevnt tidligere. Isbjørnen har tilpasset seg polare strøk på grunn av tapt informasjon i DNA. Den mistet fargekoden og kommer opprinnelig fra brunbjørnen. Tidligere i historien har et avkom av brunbjørnen mistet fargekoden i genene og blitt født med hvit farge. Den har også mistet gen-materiale i en mutasjon slik at den kan fordøye sel-fett bedre(se den linken jeg ga fra Behe tidligere, med secrets of the cell p.3, her: https://youtu.be/Iyrga53Cwc4    Det samme har nå blitt dokumentert i Behes nye bok»Darwin devolves» hvor Behe forklarer i detalj hva slags mutasjoner som har forgått hos finkene på galappagos. De viser det samme som isbjørnen, de har mistet informasjon i DNA, som videre har ført til den utviklingen og overlevelsen vi ser av finkene på Galappagos. Behe beskriver dette i detalj i boken sin» Darwin Devolves.» Så den katalysatoren Darwin trodde han hadde til å forstå livets opphav, var isteden en devaluering av utviklingen hos finkene på Galappagos. Det har foregått en devolusjon og ikke en evolusjon. Sjekk forsknings-dataene selv i boken hans. Den er nylig utgitt, jeg har lastet den ned som e-book. Så hvor finnes det da en katalysator som kan skape all den informasjonen vi ser i naturen, når mutasjoner hovedsakelig fører til miste av gen-informasjon i DNA? Min konklusjon etter å ha studert stjerner og planter, solsystemet vårt, det fossile biblioteket og plantearter, dyrearter og oss mennesker på DNA-nivå, er at en slik katalysator for skapelse av informasjon ikke eksisterer, og at alle kjemiske prosesser i naturen som vi vet om, heller ikke kan skape informasjon i en slik skala som vi ser etter oppdagelsen av de enorme mengdene Informasjon, som ligger i alle skapningers DNA. Hvor er katalysatoren Andreassen?  Så lenge en slik katalysator som skaper informasjon i en slik skala ikke kan bevises utifra moderne forsknings-resultater, velger jeg å tro, etter dyptgående studier, at alt er skapt av en høyere makt.

Gå til innlegget

Først et svar til Andreassen fra linkene jeg ga: Disse forskerne jeg ga ulike linker til, debatterer troverdigheten til Darwins teorier og troverdigheten til Albert Einsteins konklusjoner sett i et oppgradert vitenskapelig syn. Jhon Sanford konkluderer blant annet med, i linken som jeg gav deg, at det fossile biblioteket ikke er slik som Darwin forutså da han levde. Han trodde at det fossile biblioteket skulle bevise hans teorier i framtiden, noe Sanford konkluderer med at ikke kan bevises. Se foredraget her: https://youtu.be/XVM8mRQTfjk  Sanford er ekspert på gener. Han var blant annet med og oppfant gen-pistolen som skjøt gener inn i mais-korn for å forbedre mais-avlingene. Han bedriver seriøs vitenskapelig forskning. Det å tro på Gud betyr ikke at man prøver å manipulere forsknings-data, snarere tvert imot. Man føler at man står ansvarlig innfor Gud for det man gjør i livet, så Guds-troen inneholder en skjerping i forhold til å ta sitt ansvar som forsker. Du trenger ikke å mistenkeliggjøre forskere med en Guds-tro! Slapp av Andreassen, ingen er heller ute etter å ta deg for noe, du respekteres for det du mener og står for. Det er like mange meninger som folk og vi tolker og opplever ting forskjellig. Det kan man se når flere personer prøver å gjenfortelle samme hendelse med litt avanserte faktorer. Du får alltid litt forskjellige forklaringer ut fra øyet som ser. Så over til noe annet. Denne gangen har jeg lyst til å fokusere på tilpassings-egenskapene i naturen. Studerer man dyreartene ser mange dyrearter ut til å ha en meget avansert oppbyggelse. Humbolt-blekk-spruten med jett-frammdrift som presser vannstrålene ut fra sidene for å oppnå høyere fart er et eksempel. Den har også en evne til å tilpasse seg varmt og kaldt vann med RNA-redigerng som jeg har nevnt tidligere. Det er forskerne Garreth og rosental som har funnet ut dette, altså en indre tillpassnings-egenskap regulert fra DNA. Dette gjør at blekkspruten trives like godt i kaldt som i varmt vann. Tillpassnings-egenskaper  gir ulike arter et temmelig kult repertoar av triks og muligheter til å tilpasse seg indre(ved DNA-redigering og andre egenskaper)og ytre forhold i ulike habitater i naturen. DNA-redigering er en rask naturlig indre tilpassnings-egenskap. Vi har mange eksempler på indre tillpassnings-egenskaper i naturen. Forskeren Michael Behe har i sin nye bok»Darwin Devolves» gitt noen eksempler på dette. Insekten Fulgoromorpha, på engelsk planthopper, er en gresshoppe som er avbildet i boken under mikroskop. Det viser seg at denne lille krabaten har mekaniske tann-hjul som gjør at hoppene blir lange og presise. Hadde den ikke hatt disse tann-hjulene hadde den ikke klart å hoppe presist, men hadde falt til sidene på grunn av anatomien til innsekten. Bildet er i boken til Behe. Det ser nærmest ut som tannhjulene i en klokke! Så denne insekten har hatt dette lenge før tannhjulet til moderne maskiner og klokker ble oppfunnet. Flere eksempler på avansert oppbygging, da ytre tilpassing, , er ørnen. Den har et vingespenn som de aller nyeste passasjerflyene har begynt å etterligne. Grunnen er at svevet får større og bedre flyt og mindre turbulens når den ytterste delen av vingen bøyes oppover. Dette er da tatt fra ørner. Hvordan fant ørnen ut av det? Den har et majestetisk flyt i svevet. Man har funnet ut i forsøks-laboratorier for fly, at flyvingen blir mer stabil med et slik vingespenn. Så fly-turer er tryggere i dag på grunn av ørnen. Gud er en intelligent designer og det viser seg i skaperverket om og om igjen. Gore-tex er et annet eksempel. Bladene i trær i naturen er grunnlaget for denne teknologien. Bladene har «gore-tex-teknologi» som hindrer vanndråpene å trenge inn i bladene. Mange oppfinnelser er tatt fra»teknologien» i naturen vår,- Guds skaperverk.

Gå til innlegget

Svar til Andreassen rundt debatten I.D.kontra E.T.  DNA er som sagt enormt komplisert i oppbyggelse. Linkene jeg deler i dette innlegget må kopieres og tas med til youtube. Her er en link: https://youtu.be/7Hk9jct2ozY.  Er ikke proff i å legge ut linker, men i denne videoen kommer det fram etter 5,08 min. at DNA har 3 milliarder basepar, en enhet som består av to nukleobaser bundet til hverandre av hydrogenbindinger. De danner byggesteinene til DNA-dobbel helix og bidrar til den foldede strukturen til både DNA og RNA. Derav det jeg nevnte om artenes oppbyggelse. Alt levende har tilsvarende kompliserte oppbyggelse. Med det tenker jeg at dette er sementen i skaperverket. Her ligger all informasjonen som kreves for at liv kan eksistere. Forskjellige koder i DNA til forskjellige arter. Selvfølgelig er alt beslektet fordi de er bygd opp på samme måte hos alle arter. Derav livets byggesteiner. Her er en link hvor forskeren Stephen Meyer  diskuterer dette temaet: https://youtu.be/7c9PaZzsqEg    Her er en annen link fra forskeren James Tour som  er ekspert innen fagfeltet syntetisk-organisk kjemi som diskuterer artenes opprinnelse: https://youtu.be/r4sP1E1Jd_Y.  Han tar opp temaet omkring artenes opprinnelse på et kjemisk nivå. Videre om universets opprinnelse holder forskeren Stephen Meyer her et foredrag om dette: https://youtu.be/7pk9oDrpf6k  Han peker på ID og debatterer  blant annet Albert Einstein i dette foredraget.     Så til det jeg skrev om det fossile biblioteket. Her er et foredrag fra forskeren Jhon C.Sanford om både Darwin og det fossile biblioteket: https://youtu.be/XVM8mRQTfjk  Her debaterer Sanford troverdigheten til Darwin kontra de funnene som er gjort opp til i dag av fossiler. Det jeg tenker med at alle fossiler må ha den samme oppbyggelsen har jeg fra et fossilt funn av en fiskeart som kalles  coelachanth, på norsk Blåfisk. Denne fiskearten ble anslått å være 350-360 milioner år gammel og ble lenge sett på som en overgangs-art mellom fisk og landpattedyr på grunn av den spesielle halen og finnene. Men i 1938 ble et eksemplar trukket opp fra havet levende og det viser seg at denne fiskearten lever på dypt vann. Fossilet ser nøyaktig ut som den levende fiskearten og man kan da tenke seg at DNA-oppbyggelsen til denne fiskearten er like avansert i fossil-funnet som i den levende blåfiske-arten. Derav min konklusjon om det fossile biblioteket, at det er noenlunde konstant. Her er en link: https://youtu.be/qhT2PUANyCA  Det er mange levende arter av fossile funn, her er en link av 10 stykker: https://youtu.be/d9CBnBJ2ZrA. Dette viser, tenker jeg, at DNA-oppbyggelsen ikke har forandret seg nevneverdig, det samme utgangspunktet gjelder nogenlunde konstant uavhengig av fossile funn. I denne videoen vises Koalaen som en av de artene det har blitt funnet fossiler av. Koalaen har ingen slektninger og er derfor unik. Jeg  tenker da på at informasjonen som skjuler seg i DNA er nogenlunde konstant uavhengig av tids-beregninger. Skjønner ikke at det ikke er mere fokus på dette i forskningsmiljøene. Fossiler er naturens «fotografi» eller «avstøp» Jeg synes alle fossiler viser de samme avanserte trekkene som dagens arter, også blant utdødde arter da med tanke på DNA- oppbyggelse og størrelse, slik som dinosauruser, mammuter  og  andre arter. Mvh.Rune Aas

Gå til innlegget

Etter at en revolusjon har kommet innen fagfeltet biokjemi de siste tretti årene på grunn av teknologi og viten, finner vitenskapen ut at det som er hovedkonklusjonen for artenes opprinnelse er artenes oppbyggelse. Dette er ut fra informasjonen som gjemmer seg i DNA. Denne informasjonen kommer fra arve-genene i DNA, som igjen danner grunnlaget for liv hos både mennesker, dyr og plantearter. Hos oss mennesker har hver DNA-celle  blitt overført fra generasjon til generasjon, altså sendt videre og lagret i DNA og sendt til befruktningen i livmoren. Da oppstår det et nytt liv og der ligger all den informasjonen som barnet trenger i utviklingen fra barn til voksen og senere til barnet blir gammelt. All informasjonen ligger lagret i DNA fra barnet er unnfanget for en videre vekst og utvikling. Hos oss mennesker har hver DNA-celle ca.3,2 milliarder ulike funksjoner, et fire-kodet språksystem og informasjon som bestemmer barnets utvikling fra det er født og framover gjennom hele livet. Etter som oppdagelsene har kommet på løpende bånd de siste 10-15 årene på grunn av teknologi og viten samt bedre data-teknologi, har man klart å kartlegge gener hos ulike arter. Det er oppdaget at informasjonen i DNA sammen med genetiske koder inne i cellene er livets fundament og byggesteiner. DNA er som et dataprogram, som også Bill Gates oppfinneren av micro-soft har beskrevet det. Han sier at DNA er mye mer sofistikert en alle kjente data-programmer som vi kjenner til. Disse organiske kodene dirigerer cellenes protein-fabrikker(enzymer) som produserer proteiner i bestemte former til å gjøre alt som trengs i kroppen av oppbyggelse og funksjoner og forskjellige prosesser. Den store oppdagelsen er at fundamentet for alt liv dirigeres av bestemte koder i DNA(nærmest digitalt).DNA dirigerer alle livets byggesteiner. Det kan sammenlignes med hvordan dataprogrammer blir til. Flyselskapet Boeing har datamaskiner som dirigerer hvordan flyet skal bygges, og en instruks gis for hvordan for eksempel vingene på flyet skal settes på for å bygge et ferdig fly. Ufattelig, ikke sant? Hva er så årsaken til at det produseres datamaskiner? Det er fordi et menneske, en hjerne har funnet ut hvordan en datamaskin lages og som da har gitt denne informasjonen videre. Den Australske forskeren Henrik Quastler sier i en definisjon at skapelsen av ny informasjon er forbundet med en bevisst aktivitet fra en hjerne, og ikke fra en materiell prosess.      Det trengs tre hoved-bevis for en intelligent aktivitet i skapelsen: 1) Det materielle universet har en begynnelse. 2) Universet har vært fin-innstilt fra begynnelsen av for liv, og Jorda står i en perfekt posisjon for liv. Ikke for nære sola og ikke for langt unna.3) Vi har bevis for Intelligent Design i livet. Oppdagelsen av digital informasjon i DNA i vår tid. Som igjen minner oss på at det fossile biblioteket er konstant i forhold til arter, og at alle fossiler som er funnet har den samme DNA-oppbyggelsen som dagens arter. De har det samme DNA-grunnlaget. Så det må ha vært sånn oppbygd helt siden begynnelsen. Alle disse faktorene kan forklares gjennom Intelligent Design. Ingen av faktorene kan forklares ut ifra et materialistisk verdensbilde. Informasjonen er per definisjon: Velformede data som gir mening. Det er det vi ser i DNA og det i hele skaperverket. Det finnes ingen fysiske lover som kan skape informasjon fra ingenting, derfor: Spontant Big Bang➡️Spontant univers➡️Spontant solsystem➡️Spontan. Jord➡️Spontan skapelse➡️Spontane arter= Usant fordi informasjon ikke dukker opp av seg selv. Men derimot: Allmektig Gud➡️ Som har skapt universet➡️Skapt  Jorda som er fin-instilt for liv og solsystemet vårt➡️Skapt mennesker, dyr og planter med en mengde informasjon i DNA= Sant fordi alle arter trenger informasjon i DNA for å leve og at forutsetningen for liv da er tilstede.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1473 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1050 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 938 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 597 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere