RSS på verdidebatt.no

RSS på kategorier

For hver kategori i forumet kan du få en RSS-feed. Ønsker du for eksempel å abonnere på politikk-kategorien i forumet, gå til kategorien (velg Samfunn & Verden, deretter Politikk i menyen). Når du er inne på Politikk-kategorien skriv "rss/" til slutt i adressefeltet i nettleseren din, slik:

http://www.verdidebatt.no/debatt/1039-kirke-og-kristenliv/rss

Tilsvarende kan du gjøre med alle kategorier i forumet.

RSS på skribent

Hver skribent på verdidebatt har sin egen RSS-feed med sine innlegg. For å abonnere på en skribent, gå til profilen til den aktuelle skribenten. Skriv deretter "rss/" til slutt i adressefeltet, slik:

http://www.verdidebatt.no/simon/rss

RSS på alle innlegg fra verdidebatt.no samlet:

http://www.verdidebatt.no/rss

Lykke til!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
1 minutt siden / 2847 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
9 minutter siden / 2847 visninger
Øyvind A. Jørgensen kommenterte på
Svensk jødehets
14 minutter siden / 543 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
17 minutter siden / 2847 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
18 minutter siden / 2847 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
29 minutter siden / 2847 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Avlatshandelen i Vennesla
29 minutter siden / 1577 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
33 minutter siden / 2847 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
38 minutter siden / 2847 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Endens tid
43 minutter siden / 2847 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2847 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2847 visninger
Les flere